Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

Raport
Lucrare de Laborator Nr. 2
LA DISCIPLINA “LIMBAJE FORMALE ȘI AUTOMATE”

Tema: Automate Finite


Varianta 45

A efectuat: Uzun Victor,


st. Gr. TI-161 FR

A verificat: CIUBOTARU Constantin,


conf.univ., dr., cum.

Chişinău 2018
Scopul lucrării

Este dat automatul finit AF=(Q, , , q0, F).


1. Construiţi diagrama de tranziţii (reprezentarea grafică);
2. Scrieţi expresia regulată echivalentă.
3. Construiţi un şir xL(AF), x > n, n - numărul de stări ale automatului AF.
4. Aplicând lema de pompare construiţi descompunerea x=uvw.
5. Construiţi gramatica regulată echivalentă cu AF1.
6. Construiţi arborele de derivare pentru şirul x.
7. Construiţi automatul determinist echivalent cu AF.

Datele inițiale

AF=(Q, , , q0, F), Q = {q0, q1, q2, q3},  = { a, b, c}, F = {q3}.


 (q0, a) = {q1},
 (q1, c) ={q1q2},
 (q1, b) = {q1},
 (q1, a) ={q3},
 (q2, c) ={q3}

Mersul lucrării

AF sub formă de graf

q0 q1 q2 a
q3
c c a
q q q q
0 0 0 0

b c

Nedeterminist, pentru că  (q1, c) ={q1q2},


Gramatica regulată echivalentă :
G= {VN, VT, P, S}

1) VN= Q = {q0, q1, q2, q3}


2) VT= {a, b, c}
3) S= {q0}
4) Producțiile sunt diferite astfel : P=S

P={
1. 𝑞0 → 𝑐𝑞1
2. 𝑞1 → 𝑐𝑞2
3. 𝑞2 → 𝑎𝑞2
4. 𝑞2 → 𝑎𝑞3
5. 𝑞3 → 𝑐𝑞3
6. 𝑞3 → 𝑎𝑞2
7. 𝑞2 → 𝑏𝑞2
8. 𝑞2 → 𝑎𝑞3
9. 𝑞3 →𝜀
}

Automatul determinist echivalent cu AF

𝐴𝐹𝐷 = (𝑄 ′ , Σ, 𝛿 ′ , 𝑞0 , 𝐹′)
Σ = (a, b, c)
𝑄 ′ = {[𝑞0 ], [𝑞1 ], [𝑞1 𝑞2 ], [𝑞3 ]}
𝛿({𝑞0 , 𝑐}) = {𝑞1 }
𝛿({𝑞1 , 𝑐}) = {𝑞2 }
𝛿({𝑞2 }, 𝑎) = {𝑞2 , 𝑞3 }
𝛿({𝑞2 𝑞3 }, 𝑎) = {𝑞2 , 𝑞3 }
𝛿({𝑞2 𝑞3 }, 𝑏) = {𝑞2 }
𝛿({𝑞2 𝑞3 }, 𝑎) = {𝑞2 , 𝑞3 }
𝛿({𝑞2 𝑞3 }, 𝑐) = {𝑞3 }

𝐹 ′ = {[𝑞3 ]}

a c a
[q0] [q1] [q1,q2] [q3]
b
c

Construim gramatica regulată echivalentă cu AF1:

𝑞0 → 𝑎𝑞1
𝑞1 → 𝑐𝑞1 𝑞2
𝑞1 → 𝑏𝑞1
𝑞1 𝑞2 → 𝑎𝑞3
𝑞1 𝑞2 → 𝑐𝑞1 𝑞2
𝑞3 → 𝜀

Construirea unui șir


𝑞0 → 𝑎𝑞1 → 𝑎𝑐𝑞1 𝑞2 → 𝑎𝑐𝑐𝑞1 𝑞2 → 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑞1 𝑞2 → 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑏𝑞1 𝑞2 → 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑏𝑎𝑞3 → 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑏𝑎
Descompunerea x=uvw.
1° z=uvw
2° |z| ≥ n
3° |uv| ≤ n
4° uvw є L
x= 𝑎𝑐𝑏𝑐𝑐𝑎

a c c c q1 b a x=|7|
q q1 q2 q1 q1 q3

0
u=ac v=bcc w=a

Arborele de derivare pentru șirul x

q0

q1

a q2

c q1

c q1

c q1

Concluzie
În urma efectuari lucrarii de laborator am determinat ca Automatul dat este unul
nedeterminist doarece din starea q1 poate face tranzitii cu simbolul “c” in mai multe stari.