Sunteți pe pagina 1din 5

CODUL DOMENII DE ACTIVITATE

1. Realist – investigator - tehnic


- meşteşugăresc
- ştiinţe matematice
2. Realist – artistic - meşteşugăresc
- activitate artistică
- tehnic
3. Realist – social - activitate cu publicul
- departamente de personal
- meşteşugăresc
4. Realist – întreprinzător - meşteşugăresc
- activitate cu publicul
- management
5. Realist – convenţional - meşteşugăresc
- muncă administrativă
- muncă manuală
6. Investigator – realist - ştiinţe matematice
- tehnic
- meşteşugăresc
7. Investigator – artistic - ştiinţe matematice
- medico-dentar
- muncă literară
- muncă artistică
8. Investigator – social - medico-dentar
- ştiinţe matematice
- servicii sociale
9. Investigator – întreprinzător - ştiinţe matematice
- management
- tehnic
10. Investigator – convenţional - ştiinţe matematice
- analize de date
- tehnic
11. Artistic – realist - muncă artistică
- meşteşugăresc
- tehnic
12. Artistic – investigator - muncă literară
- muncă artistică
- ştiinţe matematice
13. Artistic – social - servicii sociale
- activitate muzicală
- muncă educativă
14. Artistic – întreprinzător - spectacole
- management
- muncă artistică
15. Artistic – convenţional - muncă artistică
- muncă administrativă
- muncă literară
16. Social - realist - departamente de personal
- servicii sociale
- activitate cu publicul
17. Social - investigator - servicii sociale
- medico-dentar
- ştiinţe matematice
18. Social – artistic - servicii sociale
- muncă educativă
- activităţi muzicale
- spectacole
19. Social - întreprinzător - servicii sociale
- management
- activităţi de vânzare
- activități juridice
20. Social – convenţional - servicii sociale
- administrativ
- management
21. Întreprinzător - realist - meşteşugăresc
- activitate artistică
- tehnic
22. Întreprinzător – investigator - management
- activităţi de vânzare
- ştiinţe matematice
23. Întreprinzător – artistic - activităţi juridice
- spectacole
- management
24. Întreprinzător – social - management
- activităţi de vânzare
- servicii sociale
- activităţi legale
25. Întreprinzător – convenţional - management
- vânzări
- analize de date
- activităţi administrative
26. Convenţional - realist - activităţi administrative
- analize de date
- meşteşugăresc
27. Convenţional – investigator - analize de date
- ştiinţe matematice
- activităţi administrative
28. Convenţional – artistic - activităţi administrative
- analize de date
- servicii sociale
29. Convenţional – social - activităţi administrative
- analize de date
- servicii sociale
30. Convenţional - întrerpinzător - analize de date
- activităţi administrative
- management
TIPUL PREFERINŢE PROFESIONALE
REALIST  mecanic
 mecanic de locomotivă
 tinichigiu
 electrician
 fermier
 zidar
 pilot, etc
INTELECTUAL  fizician
 chimist
 geolog
 matematician
 astronom
 meteorolog, etc
SOCIAL  învăţător
 profesor
 psiholog
 judecător
 îngrijitor de bolnavi
 logoped, etc
CONVENŢIONAL  contabil
 casier
 statistician
 funcţionar bancar, etc
INTREPRINZĂTOR  politician
E  vânzător de automobile
 hotelier
 îndrumător industrial
 antreprenor, etc
Cele 6 tipuri de personalitate descrise de Holland sunt:
 realist: persoana care are abilităţi sportive sau
mecanice, care preferă să lucreze cu obiecte, maşini, instrumente,
plante sau animale, în special în medii deschise;
 investigativ: persoana căreia îi place să observe, să
înveţe, să analizeze, să evalueze sau să rezolve probleme;
 artistic: persoana cu abilităţi artistice, de inovare,
intuitive; îi place să lucreze în situaţii nestructurate, folosindu-şi
imaginaţia şi creativitatea
 social: cel căruia îi place să lucreze cu oameni pentru a
informa, a instrui, a trata; are abilităţi lingvistice;
 întreprinzător: persoana căreia îi place să lucreze cu
oameni, să influenţeze, să convingă, să conducă şi să organizeze
activităţi pentru atingerea unor scopuri economice;
 convenţional: persoana care preferă să lucreze cu date,
are abilităţi matematice, se ocupă de sarcini în detalii, preferă să fie
coordonată în activităţile pe care le desfăşoară.