Sunteți pe pagina 1din 2

MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE - CRISTOFOR COLUMB

Cine este Cristofor Columb?


Cristofor Columb (în intaliană Cristoforo Colombo și în spaniolă Cristobal Colon) s-a născut
între august și octombrie 1451 în Genova, Italia, și a decedat în 20 mai 1506, la vârsta de 55 de
ani în Valladolid, Regatul Castiliei (în prezent Spania). Acesta a fost un navigator intaliano-
spaniol care a străbătut Oceanul Atlantic - cu scopul de a găsi o rută spre India, Asia - însă și-a
câșigat renumele pentru descoperirea Americii.

Despre el și călătoria sa spre America


Descoperirea Americii se datorează, practic, unei erori care a dus la ceva grandios. Pe baza
cunoștinței că Pământul este rotund și că Apusul Europei nu este separat de Extremul Orient
decât prin Oceanul Atlantic, Cristofor Columb a pornit în anul 1492 să descopere drumul spre
Indiile de Vest și a ajuns, fără să își dea seama, în America.
După cum rezultă din izvoarele recent descoperite în arhivele orașului său natal, Columb s-a
născut între 26 august și 31 noiembrie 1451, într-o familie de țesători genovezi. Nu avea
strămoși nobili, nu a făcut studii universitare, nu avea cultură științifică, nici experiență
maritimă. După ce a călcat ceva timp pe urmele tatălui său ca țesător, a făcut ca marinar câteva
călătorii pe Marea Mediterană și a luat parte la expediție în Anglia. După aceea, s-a stabilit în
Lisabona, Portugalia unde a trăit împreună cu fratele său, Bartolomeu, câștigându-și pâinea din
copierea hărților maritime. Tot aici se și căsătorește cu Felipa Moniz Perestrelo.
În 1483, Columb îi cere regelui Ioan al II-lea al Portugaliei trei corăbii aprovizionate pentru un
an. La avizul consiliului său, Ioan al II-lea refuză propunerea. Prin fratele său, Columb făcu
aceeași cerere regelui Angliei și regelui Franței, dar a fost refuzat și de aceștia. Atunci s-a stabilit
în Spania, unde și-a asigurat protecția ducelui Medina Celi și a altor demnitari de la curte.
Propunerea lui a fost supusă unei comisii ai cărei membri, în unanimitate, o găsiră
inacceptabilă. La intervenția confesorului său, Isabella, regina Castiliei, primi totuși pe Columb și
după căderea Grenadei (provoncie din sudul Spaniei), îi acceptă condițiile.
Prin convenția de la Santa Fe, Columb primește titlul de aproape princiar de amiral,
viceregalitatea tuturor pământurilor pe care ar putea să le descopere și a zecea parte din
produsul comerțului cu aceste țări.
La 3 august 1492, Columb părăsi portul Palos cu trei corăbii și 120 de oameni. Corabia pe
care era îmbarcat Cristofor se numea Santa Maria, celelalte numindu-se Nina și Pinta. După ce
atinse Insulele Canare, se avântă în necunoscut. Din cauza condiției favorabile a vântului, în
zorii zilei de 12 octombrie, marinarii zăriră la marginea orizontului o fâșie de pământ. Columb
credea că se află în fața Cipangului. În realitate, se afla în fața Insulelor Bahama. Peste câteva
zile, descoperi Insula Cuba pe care o confundă cu Cipangu, apoi Insula Haiti, pe care, din cauza
asemănării climei cu a Spaniei, o numi Espanola. Insulele erau locuite de băștinași bruni,
aproape goi, dar împodobiți cu obiecte de aur. Crezând că ajunse în Indii, Columb îi numi
indieni. Din resturile uneia din corăbiile sale naufragiate , a costruit prima tabără spaniolă în
Haiti. După asta, a ordonat întoarcerea și la 15 martie 1493, a sosit în Spania cu doi haitieni și
câteva mostre de aur.
Columb a mai făcut trei călătorii în America. În timpul celei de-a doua (septembrie 1493 -
iunie 1496), a descoperit o serie de insule din grupul Antilelor Mici, locuite de către caraibii
sălbatici, dar inteligenți. A ajuns apoi la Espanola, unde a găsit fortul de lemn distrus și
garnizoana măcelărită, iar în drum spre Cuba a găsit Jamaica. Convins că la Cuba a atins
continentul asiatic, s-a întors la Cadiz.
Expediția a treia (mai 1498 – noiembrie 1500) l-a condus la gura Orinocoului și i-a permis să
atingă pentru prima oară continentul nou. În cursul ultimei călătorii (mai 1502 – noiembrie
1504), a explorat litoralul Americii Centrale și a intrat în contact cu civilizația maya din Yucatan.

Sfârșitul vieții, înmormântarea și testamentul lui Columb


Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de boală și de încercări nereușite de a-și recupera
privilegiile de la regele Ferdinand al Castiliei, deși pe atunci Cristofor era destul de bogat.

Rămășițele sale au fost aduse mai târziu la Sevilla, apoi transferate în Santo Domingo,
mutate la Havana, Cuba și, în cele din urmă, în 1899, au fost returnate la Sevilla. La 19 mai 1506,
cu o zi înainte de moartea sa, în Valladolid, Columb își redactează testamentul în prezența lui
Pedro de Inoxedo, cronicarul Regilor Catolici.

Biografie
www.wikipedia.com