Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de lecție

Data: 6.06.2019
Școala: Școala Gimnazială nr.133
Clasa: a VI-a
Disciplina: Geografia Europei
Profesor: Avram Emilia
Unitatea de învățare: Caracterizarea geografică a unor state europene
Subiectul: Germania
Tipul lecției: predare/ învățare

➢ Competențe specifice:
1.2. Descrierea prin cuvinte proprii a unei țări (Germania).
2.1. Poziționarea elementelor geografice ale Germaniei pe reprezentări cartografie (localizare,
vecini, unități de relief, râuri, orașe).
3.3. Prezentarea diversității naturale, umane și culturale a Germaniei.
4.1. Explicarea elementelor reprezentate pe imagini (relief, hidrografie, climă, vegetație, orașe)
provenite din diferite surse.
➢ Obiective operaționale:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
O1 Să localizeze Germania.
O2 Să numească cel puțin 4 vecini ai Germaniei.
O3 Să enumere și să localizeze cel puțin 3 unități de relief din Germania.
O4 Să numească și să localizeze cel puțin 2 râuri din Germania.
O5 Să identifice pe baza materialelor cartografice cel puțin 3 orașe.

Resurse materiale: tablă, caiete, atlas, videoproiector, prezentare PowerPoint cu titlul


“Germania ”, manual de geografie pentru clasa a VI-a.
Resurse procedurale: conversația euristică, explicația, lucrul cu harta.
Strategii didactice: activizante, dirijată, cognitivă, euristică.
Mod de organizare al clasei: frontal, grup.
Bibliografie: Ministerul Educației Naționale, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3393 / 28.02.2017, Programa școlară pentru disciplina Geografie, Clasele a V-a-
a VIII-a, București.