Sunteți pe pagina 1din 1

Scenariul didactic

1) Momentul organizatoric (2 minute)


Se pregătesc materialele necesare desfășurării lecției. Se notează absenții.
2) Verificarea cunoștințelor (2 minute)
Profesorul verifică cunoștințele elevilor despre Franța.
• Care este capitala Franței?
• Numiți 2 orașe din Franța și 2 râuri, utilizând atlasul.
3) Captarea atenției (5 minute)
Elevii completează un rebus care are pe verticală numele lecției:Germania.
4) Anunțarea lecției noi și a obiectivelor (1 minut)
Profesorul anunță titlul lecției (Germania) și obiectivele lecției (cuprinsul).
5) Dobândirea de noi cunoștințe (30 minute)
a. Elevii notează caracteristicile generale ale Germaniei.
b. Folosind harta Europei, se localizează Germania de către elevi.
c. Sunt numiți și indicați pe hartă vecinii Germaniei de către elevi.
d. Se prezintă cadrului natural (relief, rețea hidrografică, climă, vegetație, soluri, faună) și
se identifică pe hartă și atlas elementele. Elevii notează.
e. Se descriu caracteristicile populației și așezărilor umane.
f. Se localizează pe hartă orașele importante din Germania.
g. Profesorul descrie economia Germaniei, iar elevii notează elementele semnificative.

6. Fixarea cunoștințelor (10 minute)


Elevii primesc o 2 fișe de lucru. Acestea sunt rezolvate pe echipe.
7. Tema (1 minut)
Realizați o scurtă descriere (3 rânduri) a unui obiectiv turistic din Germania.