Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru

ANIMALE VERTEBRATE: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere

Clasa: a VI-a
Lecţia: Animale vertebrate: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere
Tip de lecţie: recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Resurse materiale: manual, atlas zoologic, filmuleţ didactic despre vertebrate, computer, videoproiector, acces la internet sau CD/DVD cu un
filmuleţ despre vertebrate
Sarcina de lucru:
1. Recunoaște animalele din imaginile de mai jos și stabilește, cu ajutorul manualului și a atlasului zoologic, grupa din care fac parte.
Notează în caseta de sub fiecare imagine numele animalului și grupa din care face parte

Timp de lucru: 10 min

1
Fișă de lucru
ANIMALE VERTEBRATE: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere

2. Vizionează împreună cu colegii filmuleţul didactic despre vertebrate (5 min), apoi pe baza acestuia, dar şi a manualului şi atlasului zoologic,
completează în tabelul de mai jos principalele lor caracteristici (mediul de viaţă, alcătuirea corpului, deplasarea, hrănirea, respiraţia, înmulţirea),
apoi daţi mimimum trei exemple de vertebrate din fiecare grup.

Mediul de viață

Alcătuirea
corpului

Deplasarea

Hrănirea

Respirația

Inmulțirea

Exemple de
vertebrate
(minimum 3)

Timp de lucru: 25 min

2
Fișă de lucru
ANIMALE VERTEBRATE: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere