Sunteți pe pagina 1din 7

Stigletele

adaptare după Mihail Sadoveanu

Se povestește că odată, demult, a fost o iarnă geroasă pe la noi. Vifornițele


au astupat văile și au clădit munți albi.
Toți copilașii din sat priveau pe fereastră și se minunau de atâta zahăr. Ar fi
vrut să iasă în drum să îl ia, dar cum deschideau ușa frigul cel năprasnic îi alunga
până după sobă, unde se ascundeau mâțele.
Păsările, înfricoșate, s-au adunat în sobor mare, sub streașina bisericii,
țipând zgribulite. S-au strâns acolo toate zburătoarele din văi și munți, de la
câmpie și baltă, din dumbrăvi și livezi. Toate se văitau, în limba lor, că îngheață în
straiele lor de pene.
Pajura, împărăteasa cea bătrână de la munte, a
atins cu aripa clopotul de la turla bisericii pentru a face
liniște.
- Trebuie să facem ca omul, dragele mele. Să
furăm oleacă de foc din cer, altfel vom pieri cu toate.
Toată păsărimea a țipat în semn de aprobare.
Pajura a continuat:
- V-am dovedit întotdeauna mila mea pentru
voi și nu v-am jertfit decât atunci când mi-a fost foame. Acum vă cer eu ajutorul.
Cine se duce să aducă un grăunte de foc?
Păsările cele mici au propus să meargă chiar ea, împărăteasa, fiindcă este
singura care poate răzbate până la cer.
- Cum să rămână lumea păsărilor fără împărăteasă?! strigă ea.
- M-aș duce eu, spuse corbul, dar sunt ciolan bătrân și nu mai pot!
Atunci păsările cele mari au arătat fiecare că sunt nevolnice sau de un
neprețuit folos pentru neamul lor.
- Va merge una dintre păsările mărunte și sprintene, hotărî împărăteasa.
Păsările cele mari au început a aplauda cu aripile în timp ce păsările mici,
strânse într-un cotlon, se uitau înfricoșate una la alta cu ochișorii ca niște bolduri.
- Măria ta, spuse cu glas subțire un cintezoi, noi nu știm decât a cânta. Nu
avem putere să zburăm atât de departe.
Auzind acestea, toate păsările mari croncăniră indignate de asemenea lipsă
de cuviință și lașitate. Atunci stigletele, care era cel mai mic din tot neamul, a ieșit
în față spunând cu sfială:
- Mă duc eu, de vreme ce trebuie să plece cineva și tot murim altfel.
Și a plecat. A fluturat din aripi neobosit și hotărât spre cerul albastru. A
mers așa multă vreme, până ce a intrat în vârtejul soarelui, care îi părea un
cuptor nemărginit și orbitor. Cu ultimele puteri s-a avântat spre izvorul focului
veșnic și a prins o rază. Pe urmă s-a rostogolit înapoi spre pământ, cu penele
arse, gol, orbit, abia suflând, dar cu soarele în cioc.
Cei rămași pe pământ au simțit pe dată o dulce încălzire. Zăpezile au scăzut,
râurile s-au umflat și au apărut ostroave de iarbă. Când stigletele ajunse pe
pământ, cele dintâi flori își ridicau cupele din frunzele moarte și îl salutau.
Împărăteasa și păsările mari au scos câteva sunete și au bătut aerul cu
aripile, ca un semn de prietenie spre cântărețul mititel, apoi și-au luat zborul spre
sălașuri. Țarca băgă de seamă goliciunea eroului și începu să râdă cu răutate.
După ea s-au luat și celelalte. Doar păsărelele au
rămas în jurul stigletelui, încercând să îl ajute.
Sărind și ciripind, cântărețele l-au dus într-o
dumbrăvioară. Acolo fiecare i-a dat câte o pană
tovarășului cel sărac. El se lăsa în voia lor, nedumerit
și cu inimioara bătând.
De atunci are stigletele așa îmbrăcăminte ciudată, căciuliță purpurie și
hăinuță din bucăți. Poate de aceea a rămas tot rușinos și modest și rar îl zărește
omul, deși el a readus pe pământ soarele în plisc.
Vocabular:
sobor = adunare, sfat
ciolan = os
nevolnice = neputincioase, bolnave
cotlon = loc ascuns, neumblat
bolduri = ace cu gămălie
croncăniră = au scos sunete specifice speciei
indignate = revoltate, mâhnite
sălașuri = adăposturi, case, cămin

1. Schelet de recenzie
1. Scrie într-o singură 2. Într-o expresie, scrie ce 3. Printr-un cuvânt scrie ce
propoziție despre ce este conține textul. conține textul.
vorba în text.

4. La ce culoare mă gândesc 5. Cea mai importantă idee 6. Realizează un desen care


când citesc textul? De ce? din text (gând, imagine). să surprindă esențialul.
Umple spațiul acesta cu acea
culoare.
2. FIȘĂ DE LECTURĂ – „Stigletele”

Locul și timpul acțiunii: Personaje:


......................................................................... .................................................................................

......................................................................... .................................................................................

......................................................................... .................................................................................

......................................................................... .................................................................................

Titlul
............................................................................................................

Desenează o pasăre.
Autorul Mesajul textului
.......................................................
.........................................................
.......................................................
.........................................................
.......................................................

......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

Povestește pe scurt ce s-a întâmplat:


.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
3. Rețea de personaje - STIGLETELE
Scrie în cercurile satelit cuvinte sau expresii care
îl caracterizează pe stiglete sau acțiunile lui.

4. CVINTET – stigletele
5. TURNIRUL ÎNTREBĂRILOR
Scrieți câte două întrebări și răspunsurile lor, care să solicite:
a) Informații;
b) Păreri/concluzii.
Dați colegului de bancă să citească întrebările și răspunsurile voastre
pentru a le verifica corectitudinea.

Exemplu:
a) Î: De ce s-au întâlnit păsările sub streașina bisericii?
R: Păsările s-au întâlnit pentru a hotărî ce este de făcut pentru a nu îngheța.
b) Î: Ce părere ai despre atitudinea păsărilor mari când au hotărât ca păsările mici să
plece după un grăunte de foc?
R: Cred că păsările mari au dat dovadă de lașitate.
a) Informații b) Păreri/concluzii
_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________
6. DIAGRAMA VOCABULAR
Definiție:

Desen care ilustrează cuvântul:


Parte de vorbire:

Sinonim: Cuvântul:
indignate
Antonim:

Folosește cuvântul într-o propoziție dezvoltată.

7. PĂLĂRIILE GÂNDITOARE

a) Pălăria albă – informează: De ce aveau nevoie păsările pentru a scăpa de iarnă?


_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

b) Pălăria albastră – clarifică: Ce hotărâre au luat păsările mari?


_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

c) Pălăria verde – generează idei noi: Ce ar fi putut să facă Pajura pentru a


demonstra că este o bună împărăteasă?
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

d) Pălăria galbenă – aduce beneficii: Prin ce te-a impresionat această povestire?


_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

e) Pălăria roșie – spune ce simte: Dacă ai fi în locul stigletelui, cum te-ai simți la
întoarcere?
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

f) Pălăria neagră – gândire negative: Cu care situație din text nu ești de accord?
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și