Sunteți pe pagina 1din 3

Școala ...................................... Director. ............................................

Semnătura ..................

Întocmit,
Prof. psihopedagog: .........................

EVALUARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE PROGRES


An şcolar 2018 – 2019

Data completării: ........................

Numele şi prenumele:
Data naşterii:
Clasa: PREGĂTITOARE
Diagnostic:

I. Dezvoltarea în domeniul psihomotor:


Abilităţile spaţio-temporale:
 orientarea temporo-spaţială slab structurată
 răspunde la comenzile spaţiale: „sus”, „jos”, „în faţă”, „în spate”
Motricitatea fină şi grosieră:
 se deplasează singură
 indică segmentele corpului uman, efectuează acţiuni motrice cu segmentele corpului, la comandă.
 deprinderile motrice grosiere şi fine sunt afectate
 prehensiunea se face cu mâna dreaptă
 menţine o postură corporală corectă în ortostatism.
 menţine o postură corporală corectă în aşezat.
 menține o postură corporală corectă în deplasare.

II. Dezvoltarea în domeniul perceptiv:


 conceptele de formă şi mărime sunt partial structurate
 recunoaşte culorile de bază

1
III. Dezvoltarea în domeniul cognitiv:
 Folosește relațiile spațiale sus, jos
 identifică şi numeşte obiecte care au formă de cerc
 operează cu notiuni generale si cunoaste utilitatea unor obiecte.

IV. Dezvoltarea comportamentului de scris-citit:


 coordonarea oculo-motorie deficitară
 gestul grafic este prezent, act lexico-grafic parțial însușit: scrie prin unirea punctelor, cu sprijin,
litere mari de tipar; trasează nestructurat linii, merge pe un contur dat, cu sprijin; coloreaza
imagini, cu sprijin; se încadreaza greu în interiorul unui contur dat.
 gestul grafic este puţin dezvoltat, la nivel de mâzgălituri
 cititul după imagini este slab dezvoltat
Elemente de matematică aplicată:
 realizează corespondența de 1 la 1,cu sprijin și ghidaj verbal
 scrie prin unirea punctelor, cu sprijin, cifre.
 Grupează și ordonează obiectele după formă, culoare, mărime
 Numără mecanic de la 1 la 10

V. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:


 comunică nonsimbolic (expresivitate facială-zâmbet) vocalizează și emite sunete onomatopeice,
spontan și prin imitație, pronunță silabe
 comunică simbolic: înțelege simboluri utilizate în contexte familiare/comenzi verbale și execută
sarcinile în limita posibilităților motrice, indică preferințe/își exprimă necesitățile utilizând semnale
clare (cerere, plăcere, bucurie).
 pronunţă corect sunete şi cuvinte uzuale care pot face parte din vocabularul activ, precum şi propoziţii
 denumeşte obiecte care se află sau nu în câmpul vizual
 este preocupată de înţelegerea cuvintelor noi.
 integrează în vorbire cuvinte şi expresii noi.

VI. Dezvoltarea autonomiei personale:


 utilizează deprinderi de autoservire
 comportamentul la masă: mănâncă singură, mănâncă încet, folosește tacâmurile, șervețel pentru a se
șterge

2
 se spală pe mâini și pe față, cu ajutor, nu anticipează nevoia de a merge la toaletă
 cooperează când este îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat.
 respectă reguli de păstrare a sănătăţii.
 foloseşte deprinderi de igienă personală.
 utilizează deprinderi de igienă a efortului fizic.
 manifestă comportamente de securitate personală.

VII. Dezvoltarea pe plan socio-afectiv:


 demonstrează comportamente prosociale, manifestă abilități de cooperare în grup
 redă informaţii cu caracter personal, oferă informaţii despre propriile caracteristici (trăsături
fizice, temperamentale, abilităţi).
 oferă informaţii despre propriile preferinţe.
 nu prezintă stereotipii
 comunicarea cu colegii este mai dificilă
 comunicarea cu profesorii: solicită profesorul şi răspunde la solicitările acestuia
 comportamentul de joacă: uneori acceptă compania colegilor
 nu are probleme la despărţirea de mama, sau aparţinători.
 s-a integrat în clasă interacţionând cu ceilalţi colegi, comunică cu ei, acceptă şi iniţiază
contacte cu ei.
 starea psihică este în general bună, este calmă, liniştită, ascultă ceea ce i se spune
 manifestă grijă faţă de diferite obiecte

S-ar putea să vă placă și