Sunteți pe pagina 1din 1

PARCURSUL CADRULUI DIDACTIC DEBUTANT ÎN PERFECŢIONAREA

PROCESULUI EDUCATIV

PROF. ÎNV.PREŞCOLAR SECIU ADRIANA


GRĂDINIŢA ,,SPIRIDUŞII,,

Pentru a cerceta mai profund contribuţia inspecţiei şcolare la perfecţionarea


procesului educativ din grădiniţă, am format un focus-grup format din 7 cadre didactice care
predau în învăţământul preşcolar.În urma interpretării chestionarului aplicat pe cadrele didactice,
am încercat să aflu câteva opinii legate de parcursul cadrului didactic debutant, referitor la
aplicarea sugestiilor primite în urma inspecţiilor şcolare, în perfecţionarea procesului educativ .
Dezbaterea a durat aproximativ 40 de minute şi a urmărit exprimarea unor păreri şi sugestii cu
referire la contribuţia inspecţiei şcolare la perfecţionarea procesului educativ din grădiniţă.
Locul de desfăşurare a fost ales astfel încât cei prezenţi să se simtă confortabil şi să se
poată concentra asupra discuţiei.
Înainte de a începe discuţiile ,am salutat participanţii ,m-am prezentat,am făcut o
scurtă prezentare a cercetării mele,am explicat tema şi regulile acestei discuţii ( pentru
încurajarea subiecţilor am menţionat faptul că nu există răspunsuri corecte sau greşite,că este de
dorit ca toţi subiecţii să participe activ, să vorbească tare şi pe rând şi nu în ultimul rând faptul
că întâlnirea urmăreşte schimbul de idei şi experienţe),am anunţat respondenţilor înregistrarea
discuţiei (menţionez participanţilor faptul că nu pot reţine sau nota toate discuţiile de aceea
,înregistrarea ajutându-mă să prelucrez datele ) apoi am asigurat cadrele didactice de
confidenţialitatea discuţiilor.
Elaborarea schemei de interviu a cuprins următoarele întrebări:
 Pentru care dintre principalele tendinţe de modernizare a procesului de predare –
învăţare aţi primit sugestii de îmbunătăţire din partea inspectorilor?;
 În urma raportului întocmit de inspectori ,în ce măsură participaţi alături de colegi şi
conducerea şcolii la crearea unui plan de îmbunătăţire al procesului de predare –
învăţare?;
 Cum aplicaţi la clasă recomandările primite după finalizarea inspecţiei?;
 Cât de importante sunt sugestiile primite de la inspectorii şcolari în urma desfăşurării
inspecţiei ?
Ca şi în cazul chestionarului aplicat ,concluziile focus- grupului au confirmat faptul că :
- recomandările primite în urma inspecţiei şcolare au fost acelea cu privire la folosirea
metodelor moderne de predare ;
- pentru crearea unui plan de îmbunătăţire al procesului de predare-învăţare ,în
permanentă colaborare şi cooperare ,respondenţii au considerat că în momentul debutului
profesional ,sfaturile mentorului desemnat de către managerul unităţii ,activităţile demonstrative
,la care au fost prezenţi cât şi participarea la cursuri de perfecţionare ,au cântărit foarte mult în
dezvoltarea lor profesională;
-sugestiile primite în urma inspecţiei sunt constructive ,aplicate fiind la clasă au
rezultat un feed-back foarte bun;

S-ar putea să vă placă și