Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 6

Factorii de mediu - anexă a anchetei sociale


pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Nume/prenume copil:
CNP:
Adresa:

nr Cod FACTORII DE MEDIU Bariere (-) Facilitatori (+)


CIF-CT (se specifică sub fiecare denumire generică)
1 Produse sau tehnologii asistive/ de sprijin disponibile(orice produse, instrumente, echipamente sau
tehnologii adaptate sau concepute special pentru a îmbunătăţi/maximiza potenţialul copilului cu
dizabilităţi)
1a e 1151 De uz personal în viaţa cotidiană - -
1b e 1201 Pentru mobilitate şi transport personal în interior şi - În exterior minora se
exterior deplasează însoțită de către
părinți la medic, în rest se
deplasează neînsoțită.
1c e 1251 Pentru comunicare Minora comunică bine, are un
limbaj care poate fi înțeles și
este sociabilă și prietenoasă.
1d e 1301 Pentru educaţie Minora este conștiincioasă, se
pregătește mereu pentru
școală, însă absentează uneori
din cauza stării de sănătate.
1e e 1351 Pentru locul de munca - -
2 Mediu fizic accesibil (mediul din comunitate proiectat şi adaptat pentru persoane cu dizabilităţi)
2a e 150 Produse şi tehnologii de proiectare şi construcţie a - -
clădirilor de uz public
2b e 160 Produse şi tehnologii de amenajare a terenurilor - -
3 Relaţii intrafamiliale functionale (interacţiuni simple şi complexe armonioase între membrii familiei
între copii, părinţi şi alţi membri ai familiei sau persoane care locuiesc cu copilul)
3a e 310 Relaţii funcţionale în mediul familial Copilul locuieşte cu părinţii
imediat(persoanele care locuiesc cu copilul) care îi asigură tot sprijinul
emoţional
3b e 315 Relaţii funcţionale în familia extinsă Rudele din familia extinsă,
bunicii materni și paterni
interacţionează cu minora
foarte rara, însă atât cât pot îi
oferă sprijin emoțional
acesteia, iar între ei și familie
există relații bune de
comunicare.
3c - Ataşament sigur Este asigurat de către părinţi,
aceştia îi oferă dragoste,
înţelegere, sprijin material
pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate.
3d - Ataşament nesigur/dezorganizat Nu este cazul

4 Abilităţi parentale în raport cu dizabilitatea copilului (cunoştinţele, atitudinile şi comportamentele


dobândite pentru: acoperirea nevoilor de bază ale copiilor, protecţia copilului împotriva violenţei,
sprijinirea dezvoltării fizice şi psihice, reprezentarea intereselor în comunitate, rezolvarea de
probleme/crize şi gestionarea frustrărilor şi a furiei )
4a - Abilităţi parentale în raport cu acoperirea nevoilor - Părinţii îi asigură minorei un
de baza ale copiilor regim de viaţă adecvat
afecţiunilor de care suferă, o
igienă personală
corespunzătoare şi tratament
prescris de specialiști. Se
ocupă ca acesta să meargă
zilnic la școală și la tratament
când este nevoie.
4b - Abilităţi parentale în raport cu protecţia copilului - Copilul nu locuieşte într-un
împotriva violenţei mediu familial violent/agresiv
fizic sau verbal.
4c - Abilităţi parentale în raport cu sprijinirea dezvoltării - Părinții și fratele mai mare se
fizice şi psihice a copilului implică în dezvoltarea fizică și
psihică a fetiței, aceasta este
dezvoltată normal din punct de
vedere fizic în raport cu vârsta
ei.
4d - Reprezentarea intereselor copilului în comunitate - Interesul copilului este
reprezentat de către părinţi, în
relatia cu medicii specialiști,
în relația cu instituțiile statului,
primărie, DGASPC, etc.
4e - Abilităţi parentale în raport cu rezolvarea de Familia se interesează de
probleme /crize starea de sănătate a minorei,
aceasta se află sub atenta lor
supraveghere.
4f - Abilităţi parentale în raport cu gestionarea propriilor Minora nu este agresivă, nu
frustrări şi a furiei lovește și nu aruncă obiectele
din jur. Prezintă uneori
agresivitate verbal atunci când
nu îi sunt satifăcute așteptările.
5 Reţeaua de sprijin a familiei (totalitatea persoanelor din familia lărgită, alte rude, vecini, prieteni şi
profesionişti din localitate care oferă un ajutor constant familiei)
5a e 315 Familia extinsă - Familia extinsă îi oferă sprijin
moral limitat minorei şi
părinţilor acestuia.
5b e 320 Reţeaua de sprijin a prietenilor - -
5c e 320 Reţeaua de sprijin: cunoştinte, colegi, vecini, - Cunoscuții, vecinii, rudele
membrii ai comunităţii cunosc situația minorei și a
familiei ei, iar la nevoie le
acordă sprijin și ajutor.
5d e 330 Reţeaua de sprijin; persoane cu funcţii de conducere Cadre didactice, profesori,
director liceu, etc.
5e e 340 Însoţitori şi asistenţi personali Mama copilului se ocupă de
îngrijirea zilnică a acesteia.
5f e 355 Profesionişti în domeniul sănătăţii Medic de familie, medici
specialişti pediatrii, medic
specialist gastroenterologie.
5g e 360 Alţi profesionişti Asistent social, mediator
sanitar.
6 Atitudini pozitive faţă de dizabilitate (manifestările observabile ale obiceiurilor, practicilor,
ideologiilor, valorilor, normelor, credinţelor religioase care influenţează favorabil comportamentul
individual şi viaţa socială la toate nivelurile)
6a e 410- Atitudini pozitive individuale ale membrilor familiei Atitudine pozitivă a familiei
e 415 pentru acordare de sprijin
financiar, emoţional pentru
copil şi pentru tratamentului
acestuia.
6b e 420- Atitudini pozitive individuale ale prietenilor, Fetița relaționează bine cu
e 425 cunoştintelor, colegilor, vecinilor, membrilor prietenii și colegii săi.
comunităţii
6c e 430 Atitudini pozitive individuale ale persoanelor cu - -
funcţii de conducere
6d e 440 Individuale ale însoţitorilor şi asistenţilor personali Mama copilului este bine
informată în legătură cu
diagnosticul stabilit de
specialişti:
6e e 450- Atitudini pozitive individuale ale profesioniştilor - Medic de familie, medici
e 455 din domeniul sănătăţii şi din domenii conexe specialiști, etc.
6f e 460 Atitudini pozitive ale comunităţii/societăţii - Prietenii, cunoscuții, vecinii au
o atitudine pozitivă față de
starea de sănătate a copilului.
7 Servicii disponibile (servicii publice,private şi pe Familia beneficiază de servicii
bază de voluntariat, sociale, medicale, de publice de utilităţi: energie
psihoterapie şi alte tipuri de terapie) electrică, telefonie mobilă,
cablu TV.
Servicii sociale asigurate prin
asigurări sociale, prestaţii
(alocaţie de stat), servicii
medicale gratuite.
8 Accesul la servicii (logopedie, kinetoterapie, - -
terapie ocupaţionala şi educaţională necesare
pentru reabilitarea copilului cu dizabilităţi)