Sunteți pe pagina 1din 3

PROF.

ELENA VLASE

GRADINITA CU PP,,SF. STELIAN’’ GALATI

ANALIZA SWOT
LA NIVELUL INSTITUTIEI SCOLARE

PUNCTE TARI :
 Toate cadrele didactice sunt calificate, titulare cu gradele didactice I si II,
au gradatii de merit ;
 Existenta programelor MEN. de formare a cadrelor didactice ;
 Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare in problematica
reformei ;
 Cadre didactice angrenate in elaborarea de auxiliare curriculare si
mijloace de invatamant, avizate de MEN. ;
 Numarul mare de prescolari participanti si premiati la concursurile
nationale si internationale ;
 Frecventa foarte buna la cursuri ;
 Manifestarea unui interes deosebit pentru participarea unitatii in proiecte
internationale ;
 Dotarea gradinitei cu o retea de calculatoare si conectarea la NET ;
 Existenta bibliotecii si a fondului de carte scolara in unitate ;
 Participarea la programele educationale :,,Scoli pentru un viitor verde’’si
,,Centrul Europe Direct’’ ;
 O colaborare eficienta cu familia, privita ca principal partener
educational.

PUNCTE SLABE :
 Lipsa spatiilor pentru cabinet de informatica, cabinet metodic si sala de
sport ;
 Insuficienta preocupare a cadrelor didactice pentru realizarea unor
venituri proprii ;
 Reticenta fata de nou si de schimbare a unor cadre didactice ;
 Neimplicarea unor cadre didactice in actul decizional si educational;
 Uzura fizica si morala a unei parti din materialul didactic din unitate;
 Insuficienta preocupare si colaborare in vederea identificarii resurselor
extrabugetare ;
 Cultivarea sentimentului neputintei-,,nu se poate altfel’’/,,guvern de
austeritate’’.

OPORTUNITATI :
 Caracterul de prioritate nationala al invatamantului ;
 Existenta unui cadru legislativ relativ stabil in domeniul invatamantului ;
 Posibilitatea implicarii in programe de cooperare nationale si
internationale ;
 Cresterea calitatii parteneriatului social, a initiativei private si a
sprijinului comunitar pentru dezvoltarea si sustinerea educatiei scolare ;
 Largirea ofertei de formare continua a personalului didactic,dar cu plata ;
 Buna colaborare cu Primaria, Consiliul Judetean si ISJ. ;
 Cresterea gradului de autonomie institutionala a gradinitei ;
 Continuarea dotarii cu mijloace de invatamant ;
 Completarea fondului de carte din biblioteca ;
 Gasirea resurselor extrabugetare pentru dotarea si utilarea gradinitei prin
contracte de sponsorizare si parteneriate specifice.

AMENINTARI :
 Nevoia de fonduri mai mari pentru educatie ;
 Migrarea cadrelor didactice tinere catre domenii mai bine platite ;
 Scaderea populatiei prescolare, cu implicatii asupra normarii personalului
didactic si a retelei scolare ;
 Prezenta sporadica in gradinita a personalului calificat in consilierea
copiilor cu nevoi speciale ;
 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru propria formare
profesionala;
 Slaba motivatie financiara a cadrelor didactice pentru desfasurarea unor
activitati didactice eficiente ;
 Criza ce atrage somajul mare ;
 Amplasarea demografica a gradinitei- cartier imbatranit.

S-ar putea să vă placă și