Sunteți pe pagina 1din 3

CUGETĂRI DESPRE CREATIVITATE

Prin creativitate se înţelege, de obicei, capacitatea gândirii umane de agăsi soluţii noi,
de a da naştere unor idei sau unor lucruri necunoscute anterior (cel puţin pentru individ).
(M.Bejat, 1971).
Creativitatea este faptul de a lega dimensiuni până aici străine una de alta. (A.Koestler,
1974)
Creativitatea este un proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor
elemente preexistente. (H.Jaoui, 1975)
Creativitatea este cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi
focaliza toate celelalte nivele de conduită biologică şi logică (instincte, deprinderi, inteligenţă),
precum şi toate însuşirile psihice ale unui individ (gândire, memorie, atenţie, voinţă,
afectivitate) în direcţia pentru care aceasta este pregătit şi îl preocupă, în vederea realizării unor
produse ce se caracterizează prin originalitate, noutate, valoare şi utilitate socială.
(I.Căpâlneanu, 1978)
Creativitatea reprezintă ansamblul de calităţi care duc la generalizarea noului, la
originalitate. (G.Allport, 1978)
Creativitatea este o formaţiune hipercomplexă de personalitate şi de grup generatoare
de valori noi. (M.Rocco, 1979).
Creativitatea înseamnă reperceperea realităţii din trebuinţa de nou. (E.Pickard, 1990).
Actul creativ este o formă specială de interacţiune între procesele de gândire primară şi
secundară. (J.R.Suler, J.Aizzielle, 1987)
Creativitatea este o activitate sau proces care duce la un produs caracterizat prin noutate
sau originalitate şi valoare pentru societate. (Al.Roşca, 1981)
Creativitatea este forma superioară de manifestare comportamentală a personalităţii
creatoare, prin care se produce, în etape, un bun cultural original, cu valoare predictivă pentru
progresul social. (A.Stoica, 1983)
Creativitatea este rezultatul unei matrice de factori, care sunt corect potriviţi la nevoile
şi deficienţele contextului, stimulate de experienţele conflictuale proprii cu soluţii curente în
context. (Haensly, Reynolds, Nash, 1989)
„ Gândiţi-vă azi la cea mai îndrăzneaţă idee, mâine ea nu va mai fi cea mai nouă.”
„ Prevedeţi viitorul, în loc să fiţi surprins de el.”
„ Fiţi mai înţelegători cu ideile altora, s-ar putea să aibă dreptate.”
„ Jucaţi-vă cu ideile.”
„ Fiecare om poate fi creativ, dar pentru aceasta trebuie să-şi dea seama.”
„ Nimeni nu se află întotdeauna în cea mai bună formă, şi pauzele sunt creative.”
„ Reluaţi totul de la început, dar nu la fel ca şi până atunci.”
„ După ce aţi cunoscut lucrurile aşa cum sunt, imaginaţi-vă cum ar mai putea fi ele.”
„ Incertitudinea este o condiţie a creativităţii.”
„ Creativitatea este independentă de vârstă, ea păstrează tinereţea.”
„ Prima idee care vă vine în minte este adesea şi cea mai bună.”
„ Nu aşteptaţi să se gândească alţii înaintea sau în locul dumneavoastră.”
„ Nu vă limitaţi la o singură rezolvare a unei probleme, există multe altele.”
„ Utilizaţi experienţa dumneavoastră dar evitaţi tiparele.”
„ O idee absurdă este întotdeauna ceva mai bun decât nici o idee.”
„ Creativitatea înseamnă a emite idei care nu pot fi apărate de prima dată.”
„ Gândiţi-vă la cât mai multe idei decât acelea care vă sunt strict necesare.”
„ Învăţaţi să vă apăraţi ideile, cu cât sunt ele mai originale, cu atât mai multă lume este
mai reticentă faţă de ele.”
Devizele omului creativ

Fără curaj nu se poate face nimic nou.


Nu confundaţi ambiţia cu creativitatea.
Fiţi modeşti atunci când îi criticaţi pe alţii.
A fi activ este bine, a fi creativ este şi mai bine.
Organizaţi-vă viitorul, prezentul reprezintă deja trecutul.
Inspiraţi-vă de la natură, este un izvor inepuizabil de idei.
Chiar şi lucrurile cele mai sigure nu sunt decât ipoteze, de aceea nu vă încredeţi total în
ele.
Nu vă opriţi la ideile bune, există cu siguranţă altele şi mai bune.
Exersaţi pentru o critică constructivă.
Făcând mereu aceleaşi lucruri şi în acelaşi fel devenim din ce în ce mai plictisiţi şi mai
plictisitori.
Să nu vă fie teamă de propriile idei.
Toate convenţiile nu sunt decât reguli ale unui joc, ele pot fi modificate şi create jocuri
noi.
Alegeţi-vă ca modele oamenii creatori.
Creativitatea începe cu ideile mici, cele mari vor veni de la sine.
Cel mai bun mod de a avea o idee bună este de a avea cât mai multe idei.
Aşa cum vă schimbaţi îmbrăcămintea, încălţămintea, încercaţi să vă schimbaţi şi ideile,
deoarece şi ele au termen de valabilitate.

S-ar putea să vă placă și