Sunteți pe pagina 1din 2

Numele _______________________

Adunarea numerelor  de la 0 la 20 cu trecere peste ordin  (U+U)

1. Observăm și înțelegem!

                     
2. Calculăm!

                                  

                        

3. Calculează cu ajutorul obiectelor. Colorează rezultatele impare.

                               

4. Află  suma  și  diferența  numerelor:  7 și 8;     8 și 6;     5 și 7;      9 și 5;    

________________           _______________             _______________           _________________

________________           _______________             _______________           _________________       

5. Rezolvă:

     La suma numerelor 8 și 4  adaugă  numărul  5.      ___________________     _________________
     La  diferența numerelor 15 și 12 adaugă numărul 8.  ___________________      _________________

6. Problemă
La  săniuș  au ieșit  8  băieți  si  6  fetițe.  
Câți  copii  sunt  la  săniuș? 
                                        Rezolvare
_______________________________
                                                                   R:  _______________________