Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 21 -02 - 2019


Unitatea Scolara: Scoala Gimnaziala , Comuna Tinosu
Cadru Didactic: Ion Oana Roxana
Disciplina: Geografie
Clasa: a VI-a
Unitatea de invatare: Europa –identitate geografica
Subiectul lectiei: Europa.Relief.Caracteristici
Tipul lectiei: Lectie de predare a noilor cunostiinte

COMPETENTE SPECIFICE:
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1: sa identifice pe harta fizica a Europei prinicipalele unitati re relief


O2: sa stie sa clasifice unitatile de relief dupa un algoritm dat
O3: sa dea exemplu de munti, podisuri, campie in functie de algoritmul dat
O4: sa resolve un rebus pe baza cunostintelor acumulate.

METODE SI PROCEDEE:

- Conversatia, Descoperirea, Explicatia, Lucrul cu harta, Exercitiul , Jocul, Rebusul, Ciorchinele , Stiu!!! Vreau sa stiu!!! Am invatat!!!
-

MIJLOACE DE INVATAMANT : Harta fizica a Europei, caietele elevilor, manualul de geografie, fisa de lucru, tabla, creta, atlase
FORME DE ORGANIZARE: frontal, peg rupe

RESURSE UMANE: elevii clasei a VI-a

LOCUL DESFASURARII: sala de clasa

BIBLIOGRAFIE:

1.Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele V- VIII. Aria curriculară: Om și Societate , Bucureşti, 2018.

2. Geografie, manual pentru clasa a VI a, Editura Didactică și Pedagogica, București, 2018

3. Mandrut,O.,Geografie universala , Editura Vasile Goldis,University Press, Arad, 2017

SCENARIU DIDACTIC

Moment Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Evalure


organizatoric
I.Moment Se asigura climatul favorabil Elevii isi aranjeaza Observarea/
organizatoric desfasurarii orei de geografie. manualele si caietele
Notez posibilii absenti si pregatesc pe banca. Atentioanare
materialul didactic necesar pe
parcursul lectiei.
II.Verificarea Adresez intrebari referitoare la Observare/
cunostintelor lectia discutata anterior: Elevii raspund si ies la Conversatia
anterioare Care sunt limitele Europei?Dar harta pentru a Apreciere
punctele extreme?Precizati 3 identifica articulatii Lucrul cu verbala
peninsule din sudul Europei! tarmului si limitele harta
Precizati 3 insule din Europa , 2 Europei.
golfuri, 1 stramtoare!!

III.Captarea atentiei Cum se numeste lantul montan care se Elevii se gandesc si Converatia Apreciere
gaseste in cadrul peninsulei raspund verbala
Italice?Cum se numeste campia din
partea de sud a tarii noastre?
IV.Anuntarea Notez titlul pe tabla si enumar Elevii sunt atenti si Conversatia Observare
obiectivelor principalele obiective ale noii lecti pe notez titlul pe caiete
care o parcugem
V. Transmiterea de Pentru activitatea de astazi anunt pe
noi cunostinte elevii sa se gandeasca la cateva idei
despre Europa, ce au invatat, aspecte Elevii se gandesc si
legate de relief. Sa numeasca un lant raspund la informatiile
montan din Europa timp de 3, 4 pe care le detin despre
minute. La final fiecare elev spune ce Europa si in special ce
a notat.Iese la tabla si noteaza ideile in stiu despre relief.
tabla, coloana, Stiu!!!

Dupa ce acesta etapa este incheiata le


explic elevilor ca acum este timpul sa Elevii sunt atenti la
notam informatii despre ceea ce nu explicatii.
stim.Trecem in a doua coloana numita
Vreau sa stiu!!!

In cadrul acestei coloane folosesc


ciorchinele pentru a nota principalele Utilizeaza harta fizica
aspecte legate de relieful Europei. din manual, atlas
pentru a identifica
Utilizez harta fizica a Europei pentru a principalele trepte de
decoperii impreuna cu elevii treptele relief.
de relief, adresand intrebari, si
localizand pe harta .Clasific fiecare
treapta de relief in functie de modul de
formare.
Cea de a treia coloana va fi completata
pe tabla dupa ce rezolva fisa de lucru.

VI.Fixarea Impart o fisa de lucru. Au de Elevii rezolva rebusul


cunostintelor completat un rebus cu informatiile de cu informatiile din
la lectia de zi. caiete , manual .
Ies la table
VII.Tema pentru
acasa
SCHITA LECTIEI:

STIU
VREAU SA STIU
AM INVATAT

Informatii date de catre elevi Ciorchinele –relieful Europeo


Completati rebusul de mai jos :

1.Relieful este variat, se desfasoara pe 3.....................


2.Vulcan format in zona de rift insula Islanda.............
3.Munti situati in nordul
Peninsulei Italica.............. 1
4.Munti situati in Nordul 2
Europei............... 3
5.Vulcan activ de pe
teritoriul Italiei..................
5
6.Campia Nord Europeana
este o campie......... 6
7.Campia pe structura
7
hercinica Europei de
............... 8
8.Alt vulcan de pe teritoriul 9
Italiei 10
9.Altitudinea maxima la 11
nivelul Europei vf.......... 12
10.Campie din sudul tarii
noastre este o campie fluvio
lacustra...........
11.Munti alpini situati la est de peninsula Iberica
12.Lant montan de pe teritoriul tarii noastrE
Rift:vulc Hekla-Islanda
vulcani Subductie-Etna –activ,
Vezuviu-Italia
Alt max 5642
m,Caucaz; Muntii
Alt medie-340 m orogeneza Europa de Scandinaviei,
Alt minima:-28 caledonica Nord, Cambieni
m, Marea Vest
Caspica
Altitudinile Orogeneza Masivul Central
Europa
scad de la 1.munti hercinica Francez, m.tii
Centrala,
sud la nord Estica Padurea Neagra, Ural

m-tii Pirinei,
Orogeneza Europa de Alpi, Apenini,
3 trepte alpina Sud Balcani,
RELIEFUL de Dinarici, Carpati,
EUROPEI rellief Caucaz
Valdai,Central
Formate prin
Rus
2.podisuri erodarea
muntilor

Podisul Bavariei,
Formate Boemiei
57% campii, prin
37% sedimentare
podisuri
6% munti
Sedimentarea
3. campii Fluvio- materialelor Campia Nord
glaciare aduse de ghetari Europeana

Fluvio-
lacustre Colmatarea Campia
lacurilor/marilor Padului,
cu sedimente Romana,
aduse de rauri Panonica

Pe structura Prin eroziunea


de podis unor podisuri Campia Europei
vechi de Est