Sunteți pe pagina 1din 210
MIHAIL SANDU ASTRONOMIE EDITURA DIDACTICA $1 PEDAGOGICA, R.A ‘BucuREST 2003 Dest iin Nes ae © [Sh Dine pein Rc EDITURA DIDACTICA $1 PEDAGOGICA.R (Clgwr tinct conte: Cetin Drape Gilger tr tie sn @ (CUVANT INAINTE Des stati legilor Mocanii exe otiritr petra splice sale practice st peu abordareatemcinica a tuuror cele capitle dit Fie, atunci Asronomia fl pregiteste pe cel lvora Ii se adesaz3, entry inties cu coca ce nserneazs aonislegilor iit in ordi fe guverbeard Universal ‘in tematic, aceastt cre fi oft. prijul acelin care 0 Aeschide so parcurge stuind-o, deaf nepal masurdsupis, dar ‘eters, impresionat, dar i preocupat de relatvitate migra, ‘de-farmecs! ‘mignon aparente ale agtnlor pe balla cereae, de ‘tufenin calendars «edsparil une ale din vat ni my St ‘impowv a epei une zl avs uni om, tee cind poss arul unui avon, il pout peace pete un ane meridian, si dev ‘cum se poate jung undeva, nant deaf pleat acole cum Luceatiul ‘imine cum Luceafra seit suat de tape una i sceeasi plant in ‘abla rol pe scenacerfu sein, cum ploile de stele sunt mesager in Insure pr Gla. cum apie une clips tte de Se, init ln naines una uns sea ev blo nuns a) propre Farum, cum axa Pinu ese i spas © pis conic neva, cum Soa posta Ii unete drumol pon lunes Cale Laces, cum poi sopra vagaboadezi pe supra Phin. cum sleep snguaice Sau, dinpewsd, pots gfeeech companion, cu unl din satel hi Supter a convins mal int pe astronomers lini este fini sm Satelit pot evolua pe orbte de wansergravitaioal, cum Pirin, Soar gt Luna i sindbise mel cose, espectind lei, press alia din end Ta ead sau cum, paradxal, privind in deprare, un osmenat aap suas ue plane sar pen ves cet! "To aici se poate ala adevirol despre wondac” despee zi, espe Sten Polit in vremen Piramidlo, despre Steaua Pols din ‘mes nostra despre vitor Sica Pola, escapes 120 000 dea ‘inloeu pe ce ata, ‘De ascmenc,lcratea clrifie problema misurici timp, flosind craloe despinse din eomportare asl pe eae cal pune och in fcate zi ~ Soarle real = da cua it pune in uemaree, pent a+ ‘orecta deficient, ai doi Sor Sei. Se prezints munca deoshit e discret difiila pe eae 0 destigoarscerecitrtspciliza pi ‘ind recepionim espouse re exacts,