Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială ”Ion Simionescu”, Iași Prof.

Cotoară Lavinia

Model lucrare scrisă semestrială la matematică


Clasa a V-a -Semestrul al II-lea

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1p din oficiu


 Timpul efectiv de lucru: 60 minute
Subiectul I – Pe foaia de test se trec doar rezultatele (4 puncte)
0,5p 1. Fracția zecimală 1,75 scrisă sub formă de fracție ordinară ireductibilă este….
0,5p 2. Dintre numerele 14, (26) și 14,2(6) mai mare este ……… .
0,5p 56
3. Fracția ordinară transformată în fracție zecimală este egală cu …… .
5
0,5p 4. Rezultatul calculului 9,16 ∙ 100 + 2,1 este egal cu …… .
0,5p 5. Unghiul cu măsura de 180° se numește unghi …………. .
0,5p 6 24
6. Dacă fracțiile 5 și 𝑥 sunt echivalente, atunci 𝑥 este egal cu …… .

0,5p 7. Dacă un caiet costă 1,89 lei, atunci 7 caiete costă ..... lei.
0,5p 8. Două drepte care au un singur punct comun se numesc drepte ……………. .

Subiectul al II-lea - Pe foaia de test scrieți rezolvările complete (3 puncte)


0,6p 9. Construiți un segment CD = 5 cm și punctul M mijlocul segmentului CD.
0,8p 14
10. Calculați: (25: 100) ∙ [5, (6) − ] : 0,4
3
0,8p 3
11. Dintr-un drum de 600 km, 5 au fost parcurși cu trenul, 30% cu mașina, iar restul cu
bicicleta. Calculează distanța parcursă cu bicicleta.
0,8p 12. Diferența a două numere este 21,3. Știind că unul este de patru ori mai mare decât
celălalt, aflați numerele.

Subiectul al III-lea- Pe foaia de test scrieți rezolvările complete ( 2 puncte)


1p 1 3
13. Mara a citit într-o zi 3 din paginile unei nuvele. A doua zi a citit 5 din paginile necitite. A
treia zi a terminat nuvela citind 16 pagini. Pe câte pagini se întinde nuvela?

1p 1+3+5+⋯.+133
14. Simplificați fracția: .
672

SUCCES!