Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

PROIECT PROTEJAREA MEDIULUI


POLUAREA LA NIVEL EUROPEAN

Cercel Bianca
10-18-2017
1. INTRODUCERE
Dintre statele europene, cele mai poluate sunt Bulgaria și Muntenegru, iar cel mai bine stau Spania,
Portugalia, Franța și Suedia. România este situată undeva la mijloc, cu un nivel de poluare cuprins între
46-60.(1)

2. CAUZE

 Centralele electrice, alimentate în principal cu cărbune produc cele mai mari pagube mediului (
opt sunt în Germania, şase în Polonia şi patru în România. Marea Britanie şi Bulgaria au câte
trei, fiecare).
 Industria, transporturile și încălzirea locuințelor contribuie la poluarea aerului

Europa ar putea economisi până la 40 mld. dolari dacă cele 1.500 dintre cele mai mari fabrici din
Uniunea Europeană ar respecta reglementările aflate deja în vigoare.( 2)

3. EFECTE

 Poluarea aerului provocată de centralele electrice pe bază de cărbune cauzează, anual, în Europa,
23 de mii de morţi premature.
 Potrivit raportului intitulat Norul negru al Europei, centralele din Polonia sunt cei mai mari
poluatori şi sunt răspunzătoare pentru moartea prematură a aproximativ şase mii de persoane
anual, majoritatea victimelor înregistrându-se în ţările vecine. (3)
 În cadrul pericolelor asociate cu poluarea aerului, sunt incluse decesele premature, costurile
medicale, pierderea zilelor de muncă, deteriorarea infrastructurii şi profiturile pierdute din
agricultură, costuri anuale de până la 457 de dolari pe persoană, adică un total de 235 mld. dolari
la nivelul UE. ( 4)

(1)
http://www.yoda.ro/stiinta/harta-celor-mai-poluate-tari-din-lume-care-este-locul-ocupat-de-
romania.html
( 2)
http://www.capital.ro/poluarea-aerului-costa-europa-cate-235-mld-dolari-anual.html

( 3)
http://radiocluj.ro/2016/07/06/raport-ingrijorator-privind-poluarea-aerului-in-europa/

( 4)
http://www.capital.ro/poluarea-aerului-costa-europa-cate-235-mld-dolari-anual.html

1
4. SOLUȚII
Uniunea Europeana are în vederea adoptarea măsurilor care să stopeze poluarea înainte de a se
produce efectiv.( 5)

 Obiectiv stabilit în cadrul Comisiei Europene de reducere a deceselor umane induse de poluarea
aerului cu 52 %, prin reduceri substanțiale ale principalilor poluanți în următorii 15 ani. ( 6)
 Măsurile luate de către Comisia Europeană: reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră cu peste
20 la sută pana in 2020.
 Descurajarea statelor membre să utilizeze pungile de plastic subţiri prin introducerea unor taxe
obligatorii pentru utilizarea pungilor de plastic de unică folosinţă. În unele ţări ale Uniunii
această măsură a dus la scăderea drastică a acestui obicei, deoarece consumatorii s-au văzut
nevoiţi să plătească pentru fiecare pungă folosită.
 Dacă într-o zonă sunt depășite standardele de calitate a aerului, statul membru trebuie să
raporteze acest lucru Comisiei Europene și să explice motivele.
 Ţărilor li se mai cere, de asemenea, să elaboreze planuri locale sau regionale în care să explice
ce măsuri intenţionează să ia pentru îmbunătăţirea calităţii aerului. Ar putea, de exemplu, să
stabilească așa-numite zone cu emisii-scăzute, în care este restricţionat accesul vehiculelor mai
poluante.
 Orașele pot, de asemenea, să încurajeze o trecere la moduri de transport mai puţin poluante,
inclusiv mersul pe jos, mersul cu bicicleta și transportul în comun. Acestea pot asigura, de
asemenea, dotarea surselor industriale și comerciale de combustie cu echipamente pentru
controlul emisiilor, potrivit celor mai recente și mai adecvate tehnologii disponibile.
 Cercetarea- Integrarea celor mai recente cunoștinţe în legile și acţiunile noastre ne va ajuta să
continuăm să îmbunătăţim aerul din Europa. (7)

( 5)
https://www.agerpres.ro/mediu/2016/11/23/poluarea-aerului-cel-mai-mare-pericol-la-adresa-
sanatatii-in-europa-agentia-europeana-de-mediu--17-42-23

( 6)
http://www.infomediu.eu/eco-news/9029-europa-%C3%AEnfrunt%C4%83-provoc%C4%83ri-
%C3%AEn-lupta-cu-poluarea-aerului.html

(7)
https://www.eea.europa.eu/ro/semnale/semnale-de-mediu-2013/articole/legislatia-in-domeniul-
aerului-in-europa

2
5. CADRUL LEGISLATIV
 Politicile și legislația de mediu ale UE protejează habitatele naturale, mențin aerul și apele
curate, asigură eliminarea adecvată a deșeurilor, îmbunătățesc cunoștințele privind substanţele
chimice toxice și ajută întreprinderile să facă tranziția către o economie durabilă.

 Politica europeană în materie de mediu se bazează pe articolele 11 și 191-193 din Tratatul


privind funcționarea Uniunii Europene. În temeiul articolului 191, combaterea schimbărilor
climatice este un obiectiv explicit al politicii de mediu a UE. Dezvoltarea durabilă este un
obiectiv dominant al UE, care vizează asigurarea „unui nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire
a calităţii mediului” (articolul 3 al Tratatului privind Uniunea Europeană).

5.1 Instituţiile şi organismele UE axate pe protecția mediului

 Parlamentul European
o Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
 Consiliul Uniunii Europene
o Mediu
 Comisia Europeană
o Mediu
o Politici climatice
 Comitetul Economic şi Social European
o Secţiunea „Agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului”
 Comitetul Regiunilor
o Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie (ENVE)
 Banca Europeană de Investiţii
o Banca Europeana de Investiţii şi mediul
 Agenţiile UE
o Agenţia Europeană de Mediu

3
5.2 ACTIVITĂȚILE AEM

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) reprezintă centrul de date privind poluarea aerului al Uniunii
Europene și sprijină punerea în aplicare a legislației UE privind emisiile atmosferice şi calitatea
aerului. AEM contribuie de asemenea la evaluarea politicilor UE privind poluarea aerului și la
dezvoltarea de strategii pe termen lung pentru îmbunătățirea calităţii aerului în Europa. ( 8)

6. PROGRAME OPERAȚIONALE

Fondurile structurale și de investiții ale UE contribuie la protejarea și conservarea bunurilor naturale,


cum ar fi apa, natura și biodiversitatea, aerul curat sau materiile prime. Aici sunt incluse investiții în
infrastructurile necesare pentru tratarea apelor reziduale și gestionarea deșeurilor (cum ar fi reciclarea),
dar și măsuri de monitorizare a stării mediului sau de dezvoltare a infrastructurii verzi.

6.1 GESTIONAREA APEI

 În ceea ce privește gestionarea apei, , cea mai mare parte a bugetului disponibil va fi alocat
infrastructurii de epurare a apelor uzate, pentru statele membre care încă nu au îndeplinit nevoile
de bază în acest domeniu.
Acest sector cuprinde:
 construirea sau modernizarea planurilor de tratare a apelor uzate și a rețelelor de
canalizare
 gestionarea stațiilor de epurare.
 Investițiile ulterioare vor contribui asigurarea serviciilor de apă potabilă
 la gestionarea și conservarea apei, inclusiv reutilizarea apei.

( 8)
https://www.eea.europa.eu/ro/themes/air/intro

4
6.2 POLITICA DE COEZIUNE

 sprijină investițiile care sporesc punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul biodiversității


și al naturii. În timpul programării politicii de coeziune 2014-2020, s-a pus un accent puternic
pe sprijinirea infrastructurii verzi (de exemplu, câmpii inundabile, ziduri verzi și acoperișuri),
în special în orașe.

 contribuie, la ecoturism prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului


natural și cultural.

 acționează pentru a îmbunătăți mediul urban, pentru a revitaliza orașele, pentru a regenera și
decontaminarea siturilor industriale, a reduce poluarea aerului și a promova măsurile de
reducere a zgomotului.

 sprijină tranziția industrială către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor, promovând creșterea economică ecologică, ecoinovarea și managementul
performanței de mediu în sectoarele public și privat.

Evaluarea ex-post a investițiilor în sectorul apei și al deșeurilor în perioada 2007-2013 a


arătat că politica de coeziune a contribuit în mod semnificativ la realizarea obiectivelor UE privind
apa și deșeurile în multe dintre statele membre. Datorită investițiilor în sectorul deșeurilor, rata de
reciclare a crescut în aproape toate statele membre ale UE. Proiectele de apă au îmbunătățit
alimentarea cu apă potabilă a cel puțin 4 milioane de cetățeni ai UE și au contribuit la
îmbunătățirea tratării apelor uzate pentru peste 7 milioane de cetățeni ai UE.

5
7. ANALIZA SWOT

Puncte Tari Puncte Slabe


• Creșterea Ecologică • Incapacitatea UE de a
• Protejarea Naturii oferii măsuri de
• Protejarea sănătății urgență necesare
și bunăstării pentru a scădea
persoanelor care nivelurile ridicate de
trăiesc în UE poluanți atmosferici

Oportunități Amenințări
• Oportunități de • Creșterea populației
finanțare • Imposibilitatea
menținerii
schimbărilor climatice
în limite gestionabile