Sunteți pe pagina 1din 7

T 9 .

SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

4.1 GENERALITĂŢI

4.1.1 IDSAI trebuie să aibă cel puţin două surse de alimentare, o sursă de bază şi o sursă de rezervă.
4.1.2 Atât sursa de bază cât şi sursa de rezervă trebuie să asigure, în mod independent una de
cealaltă, funcţionarea la parametrii nominali a IDSAI.
4.1.3 Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare exclusivă a instalaţiei
de detectare şi semnalizare a incendiului.
4.1.4 Sursa de rezervă trebuie să fie constituită din baterii de acumulatoare reîncărcabile de 12 Vc.c.
sau 24 Vc.c.. Aceasta poate fi completată cu un grup electrogen pentru asigurarea duratei de funcţionare.
4.1.5 Dacă sursa de bază nu este disponibilă, comutarea alimentării cu energie electrică a IDSAI pe sursa de
rezervă trebuie să se facă automat, printr-un sistem AAR reversibil. La reapariţia tensiunii pe sursa de bază,
IDSAI trebuie alimentată cu energie electrică din aceasta şi revenirea trebuie să se facă, de asemenea, automat.
4.1.6 Toate sursele de alimentare (interne şi externe) aferente IDSAI (alimentare detectori
din surse externe, sirene, etc.) trebuie să fie certificate SR EN 54-4 şi să poată permite
monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3 .
4.1.7 Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a ECS trebuie să fie
aceeaşi ca şi cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta.
4.1.8 Apariţia unei avarii pe traseul de alimentare cu energie electrică a elementelor
componente a IDSAI nu trebuie să afecteze monitorizarea pentru o zonă mai mare de 10000
m2.

4.2 SURSA DE BAZĂ

4.2.1 Sursa de bază pentru alimentarea cu energie electrică a IDSAI trebuie să fie Sistemul
Electroenergetic Naţional.
4.2.2 Alimentarea IDSAI din sursa de bază se va face respectând prevederile reglementărilor
tehnice referitoare la alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de securitate la incendiu.
4.2.3 Un echipament electric care produce energie electrică local poate fi considerat sursă de
bază numai dacă prezintă acelaşi coeficient de siguranţă ca şi Sistemul Electroenergetic
Naţional sau în cazul în care nu există posibilitatea racordării clădirii la acesta.
4.2.4 Elementele componente ale IDSAI trebuie să fie alimentate cu energie electrică din
sursa de bază prin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu aparate
de protecţie adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de întreţinere al acestora.
4.2.5 Alimentarea cu energie electrică a elementelor componente ale IDSAI trebuie să fie
independentă de orice dispozitiv de separare generală a clădirii.
4.2.6 La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, condiţiile se aplică pentru fiecare în
parte.
4.2.7 Fac excepţie de la prevederile amintite anterior instalaţiile de semnalizare a incendiilor
care sunt montate în locuinţe prevăzute cu detectoare autonome.

4.3 SURSA DE REZERVĂ

4.3.1 Dacă alimentarea din sursa de bază nu mai este posibilă, alimentarea cu energie electrică
se face dintr-o sursă de rezervă(vezi 4.1.4)
4.3.2 Pentru IDSAI, sursa de rezervă trebuie să asigure o durată de funcţionare de 48 ore şi, în
plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.
4.3.3 Asigurarea cu energie electrică din sursa de rezervă poate fi redusă la o durată minimă
de 30 ore pentru construcţiile unde există personal de supraveghere permanent, dacă este

1
indicată imediat lipsa de disponibilitate a sursei de bază şi durata reparaţiei este reglementată
printr-un contract de întreţinere cu furnizorul de energie electrică, prin care să se asigure că
durata reparaţiei nu depăşeşte 24 ore.
4.3.4 În cazul clădirilor rămase neocupate pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, durata de
funcţionare pe sursa de rezervă se măreşte la 72 ore.
4.3.5 În cazul în care sursa de rezervă este constituită de un grup electrogen, acesta trebuie
realimentat cu combustibil în cel mult 24 de ore de la comutarea pe sursa de bază.
4.3.6 Alegerea şi dimensionarea bateriilor de acumulatoare trebuie să se facă astfel încât să
asigure alimentarea cu energie electrică a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toată
durata întreruperii alimentării cu energie electrică din sursa de bază şi să permită luarea unor
măsuri corective.
4.3.7 Capacitatea finală a bateriei de acumulatoare se va evalua având în vedere scăderea
acesteia odată cu îmbătrânirea echipamentului, folosind indicaţiile date de furnizor.
4.3.8 Reîncărcarea acumulatoarelor trebuie efectuată pe parcursul a 24 ore la 80% din
capacitatea sa nominală şi la 100% în 48 ore, cu o funcţionare continuă a instalaţiei.
4.3.9 Echipamentul de alimentare electrică trebuie să fie capabil să semnalizeze următoarele
defecte:
a) pierderea sursei de bază în mai puţin de 30 min.;
b) pierderea sursei de rezervă în mai puţin de 15 min.;
c) scăderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabilă şi este indicată de
producător;
d) defectarea încărcătorului bateriei în mai puţin de 30min.
4.3.10 Pentru montarea, exploatarea şi întreţinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate
cu stricteţe condiţiile impuse de producător şi de reglementările tehnice aflate în vigoare la
data elaborării documentaţiei tehnice.

Referitor la modul de cablare se vor respecta urmatoarele indicatii :


 Se respecta distanta de 25-30cm intre cablurile de curenti slabi si alte circuite electrice
sau fata de alte tipuri de instalatii(sanitare,incalzire,climatizare)
 Se asigura alimentarea centralei prin circuit propriu (fara alti consumatori)
 Se asigura umplerea golurilor rezultate prin strapungerea peretilor sau planseelor cu
rol de protectie la foc cu materiale care au aceeasi rezistenta la foc.
 Centrala va fi prevazuta cu acumulatori pentru functionarea in cazul lipsei tensiunii de
220V
 La montaj se va respecta regula de conectare impusa de producator pentru sistemele
conventionale de detectie si semnalizare incendiu si normele in vigoare: orice element
(detector/buton/sirena) se conecteaza pe 2 fire de elementul anterior si pe alte 2 fire de
urmatorul element pana la rezistenta cap de linie ce se conecteaza la sfarsitul liniei de
detectie/semnalizare. Elementul anterior este cel dinspre centrala, elementul urmator
este cel dinspre rezistenta cap de linie. In acest mod, intreruperea cablului liniei de
detectie/semnalizare in orice punct va fi sesizata imediat in centrala de detectie si
semnalizare incendiu, si astfel sistemul este pregatit 24 de ore din 24 pentru sesizarea
incendiului.
 Este interzisa:
- legarea in "T" a elementelor de detectie/semnalizare incendiu;
- legarea rezistentelor ''cap de linie" in centrala sau in orice alt punct al liniei de
elemente in afara capului de linie.

Se vor respecta integral normele de protectia muncii prevazute de legislatia in vigoare.

2
EXEMPLU LUCRARE PRACTICA

4. JURNAL DE CABLURI, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR SI


ORGANIZAREA SISTEMULUI

ORGANIZAREA SISTEMULUI

BUCLA 1
Nr. Denumire Tip Nr. Simbol TIP SPATIUL
Bucla
Crt. echipament echip. Buc. echip. ZONA PROTEJAT
Detector optic de 24 Ore Camera server -
1. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/1
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
2. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/2 Camera server
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Camera tablou
3. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/3
fum adresabil incendiu electric parter
Camera tablou
Detector optic de 24 Ore
4. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/4 electric parter -
fum adresabil incendiu
tavan fals
Detector optic de 24 Ore Camera centrala
5. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/5
fum adresabil incendiu termica
Detector optic de 24 Ore Camera centrala
6. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/6
fum adresabil incendiu termica - tavan fals
Detector optic de 24 Ore Birou KAM -
7. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/7
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
8. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/8 Birou KAM
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Arhiva 2 -
9. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/19
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
10. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/10 Arhiva 2
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
11. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/11 Coridor
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Arhiva 1 -
12. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/12
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
13. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/13 Arhiva 1
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Zona birou paza -
14. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/14
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
15. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/15 Hol intrare / paza
fum adresabil incendiu
Buton incendiu FC 24 Ore
16. Bucla 1 1 BI 1/16 Intrarea principala
adresabil 420CP incendiu
Detector optic de 24 Ore Open space dreapta
17. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/17
fum adresabil incendiu intrare - tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
18. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/18
fum adresabil incendiu dreapta intrare
Sirena de interior FC 24 Ore
19. Bucla 1 1 SI 1/19 Intrare stanga
adresabila 430SAM incendiu
Buton incendiu FC 24 Ore Acces secundar
20. Bucla 1 1 BI 1/20
adresabil 420CP incendiu open space
21. Bucla 1 Detector optic de FC400P 1 DF 1/21 24 Ore Open space

3
fum adresabil incendiu centru - tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
22. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/22
fum adresabil incendiu centru
Detector optic de 24 Ore Open space
23. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/23
fum adresabil incendiu stanga - tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
24. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/24
fum adresabil incendiu stanga
Detector optic de 24 Ore Open space
25. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/25
fum adresabil incendiu stanga
Detector optic de 24 Ore Open space
26. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/26
fum adresabil incendiu stanga - tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
27. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/27
fum adresabil incendiu centru
Detector optic de 24 Ore Open space
28. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/28
fum adresabil incendiu centru - tavan fals
Open space
Detector optic de 24 Ore
29. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/29 dreapta spate -
fum adresabil incendiu
tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
30. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/30
fum adresabil incendiu dreapta spate
Open space
Detector optic de 24 Ore
31. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/31 stanga spate -
fum adresabil incendiu
tavan fals
Detector optic de 24 Ore Open space
32. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/32
fum adresabil incendiu stanga spate
Detector optic de 24 Ore Spatiu birouri
33. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/33
fum adresabil incendiu spate stanga
Detector optic de 24 Ore Spatiu birouri
34. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/34
fum adresabil incendiu spate stanga-tav fals
Detector optic de 24 Ore Spatiu birouri
35. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/35
fum adresabil incendiu spate dreapta
Detector optic de 24 Ore Spatiu birouri spate
36. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/36
fum adresabil incendiu dreapta-tav fals
Sirena de interior FC 24 Ore Spatiu birouri
37. Bucla 1 1 SI 1/37
adresabila 430SAM incendiu dreapta / acces scari
Buton incendiu FC 24 Ore Spatiu birouri
38. Bucla 1 1 BI 1/38
adresabil 420CP incendiu dreapta / acces scari
Buton incendiu FC 24 Ore Scari acces etaj /
39. Bucla 1 1 BI 1/39
adresabil 420CP incendiu intrare angajati
Detector optic de 24 Ore Scari acces etaj /
40. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/40
fum adresabil incendiu intrare angajati
Detector optic de 24 Ore
41. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/41 Scari etaj spate
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Scari etaj spate -
42. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/42
fum adresabil incendiu tavan fals
Buton incendiu FC 24 Ore
43. Bucla 1 1 BI 1/43 Intrare hol etaj
adresabil 420CP incendiu
FC 410 24 Ore
44. Bucla 1 Modul adresabil 1 MI 1/44 Bucla incendiu
MIO incendiu
Sirena de interior FC 24 Ore
45. Bucla 1 1 SI 1/45 Intrare hol etaj
adresabila 430SAM incendiu
Detector optic de 24 Ore
46. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/46 Chicineta etaj
fum adresabil incendiu
47. Bucla 1 Detector optic de FC400P 1 DF 1/47 24 Ore Chicineta etaj -

4
fum adresabil incendiu tavan fals
Camera tablou
Detector optic de 24 Ore
48. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/48 electric etaj -
fum adresabil incendiu
tavan fals
Detector optic de 24 Ore Camera tablou
49. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/49
fum adresabil incendiu electric etaj
Detector optic de 24 Ore Arhiva 3 etaj -
50. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/50
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
51. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/51 Arhiva 3 etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Birou BM etaj -
52. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/52
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
53. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/53 Birou BM etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
54. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/54 Birou BM etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Birou BM etaj -
55. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/55
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore Birou CRC etaj -
56. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/56
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
57. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/57 Birou CRC etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Birou juridic etaj -
58. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/58
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
59. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/59 Birou juridic etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Hol etaj -
60. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/60
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
61. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/61 Hol etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
62. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/62 Hol etaj stanga
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore Hol etaj stanga -
63. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/63
fum adresabil incendiu tavan fals
Buton incendiu FC 24 Ore Scari etaj - acces
64. Bucla 1 1 BI 1/64
adresabil 420CP incendiu principal
Detector optic de 24 Ore Sala sedinte etaj -
65. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/65
fum adresabil incendiu tavan fals
Detector optic de 24 Ore
66. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/66 Sala sedinte etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
67. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/67 Gol peste parter
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
68. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/68 Gol peste parter
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
69. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/69 Gol peste parter
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
70. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/70 Hol etaj
fum adresabil incendiu
Detector optic de 24 Ore
71. Bucla 1 FC400P 1 DF 1/71 Hol etaj - tavan fals
fum adresabil incendiu

5
JURNALUL DE CABLURI

SIMBOL TIP
Nr. Crt. DE LA_ PANA LA
CABLU CABLU
1 C_CSI CSI Tabloul electric Alimentare
2 C_SE 1 CSI SE 1 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
3 C_DF1/14 CSI DF 1/14 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
4 C_DF1/15 DF 1/14 DF 1/15 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
5 C_BI1/16 DF 1/15 BI 1/16 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
6 C_DF1/17 BI 1/16 DF 1/17 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
7 C_DF1/18 DF 1/17 DF 1/18 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
8 C_SI1/19 DF 1/18 SI 1/19 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
9 C_BI1/20 SI 1/19 BI 1/20 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
10 C_DF1/21 BI 1/20 DF 1/21 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
11 C_DF1/22 DF 1/21 DF 1/22 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
12 C_DF1/23 DF 1/22 DF 1/23 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
13 C_DF1/24 DF 1/23 DF 1/24 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
14 C_DF1/25 DF 1/24 DF 1/25 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
15 C_DF1/26 DF 1/25 DF 1/26 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
16 C_DF1/27 DF 1/26 DF 1/27 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
17 C_DF1/28 DF 1/27 DF 1/28 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
18 C_DF1/29 DF 1/28 DF 1/29 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
19 C_DF1/30 DF 1/29 DF 1/30 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
20 C_DF1/31 DF 1/30 DF 1/31 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
21 C_DF1/32 DF 1/31 DF 1/32 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
22 C_DF1/33 DF 1/32 DF 1/33 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
23 C_DF1/34 DF 1/33 DF 1/34 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
24 C_DF1/35 DF 1/34 DF 1/35 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
25 C_DF1/36 DF 1/35 DF 1/36 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
26 C_SI1/37 DF 1/36 SI 1/37 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
27 C_BI1/38 SI 1/37 BI 1/38 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
28 C_BI1/39 BI 1/38 BI 1/39 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
29 C_DF1/40 BI 1/39 DF 1/40 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
30 C_DF1/41 DF 1/40 DF 1/41 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
31 C_DF1/42 DF 1/41 DF 1/42 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
32 C_BI1/43 DF 1/42 BI 1/43 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
33 C_MI1/44 BI 1/43 MI 1/44 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
34 C_SI1/45 MI 1/44 SI 1/45 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
35 C_DF1/46 SI 1/45 DF 1/46 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
36 C_DF1/47 DF 1/46 DF 1/47 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
37 C_DF1/48 DF 1/47 DF 1/48 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
38 C_DF1/49 DF 1/48 DF 1/49 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
39 C_DF1/50 DF 1/49 DF 1/50 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
40 C_DF1/51 DF 1/50 DF 1/51 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
41 C_DF1/52 DF 1/51 DF 1/52 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
42 C_DF1/53 DF 1/52 DF 1/53 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
43 C_DF1/54 DF 1/53 DF 1/54 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
44 C_DF1/55 DF 1/54 DF 1/55 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
45 C_DF1/56 DF 1/55 DF 1/56 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
6
46 C_DF1/57 DF 1/56 DF 1/57 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
47 C_DF1/58 DF 1/57 DF 1/58 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
48 C_DF1/59 DF 1/58 DF 1/59 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
49 C_DF1/60 DF 1/59 DF 1/60 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
50 C_DF1/61 DF 1/60 DF 1/61 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
51 C_DF1/62 DF 1/61 DF 1/62 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
52 C_DF1/63 DF 1/62 DF 1/63 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
53 C_BI1/64 DF 1/63 BI 1/64 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
54 C_DF1/65 BI 1/64 DF 1/65 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
55 C_DF1/66 DF 1/65 DF 1/66 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
56 C_DF1/67 DF 1/66 DF 1/67 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
57 C_DF1/68 DF 1/67 DF 1/68 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
58 C_DF1/69 DF 1/68 DF 1/69 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
59 C_DF1/70 DF 1/69 DF 1/70 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
60 C_DF1/71 DF 1/70 DF 1/71 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
61 C_DF1/1 DF 1/71 DF1/1 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
62 C_DF1/2 DF 1/1 DF1/2 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
63 C_DF1/3 DF 1/2 DF1/3 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
64 C_DF1/4 DF 1/3 DF1/4 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
65 C_DF1/5 DF 1/4 DF1/5 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
66 C_DF1/6 DF 1/5 DF1/6 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
67 C_DF1/7 DF 1/6 DF1/7 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
68 C_DF1/8 DF 1/7 DF1/8 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
69 C_DF1/9 DF 1/8 DF1/9 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
70 C_DF1/10 DF 1/9 DF1/10 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
71 C_DF1/11 DF 1/10 DF1/11 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
72 C_DF1/12 DF 1/11 DF1/12 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
73 C_DF1/13 DF 1/12 DF1/13 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8
74 C_DF1/13-CSI DF 1/13 CSI J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8

CSI – UNITATE CENTRALA DE AVERTIZARE INCEPUT DE INCENDIU


DF – DETECTOR ADRESABIL DE FUM
BI– BUTON MANUAL DE INCENDIU ADRESABIL
SI– SIRENA DE INCENDIU INTERIOR
SE – SIRENA DE INCENDIU EXTERIOR