Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție

Şcoala:

Profesor:

Data:

Clasa: a VIII-a A

Durată: 50 minute

Disciplina: Limba şi literatura română

Tema lecţiei: Evaluare

Tipul lecţiei: Evaluare

Obiective: la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

- realizeze demonstrații ale tuturor operelor din programa Evaluării Naționale

- utilizeze corect și adecvat unele concepte operaționale dobândite anterior

- precizeze particularitățile stilistice ale operei

- interpreteze elementele de limbaj şi de expresivitate

Competențe generale:

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse


Competențe specific:

3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date

3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate

Forme de organizare a activităţii elevilor: individuală.

Mijloace de învăţare: fișă de lucru

Tip de item utilizat: item subiectiv (Eseul structurat)

Bibliografie:

Alina Pamfil, Limba si literatura romana in gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 2003

http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Programa-limba_si_literatura_romana_5-81.pdf
Scenariu didactic
Nr. Secvențele lecției Competențele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare

Timp
Crt

1. Notez absenţii. Se pregătesc pentru ora Conversația Frontal


Moment Asigur condițiile necesare desfășurării de limba și literatura
organizatoric 1’ optime a activităţii: asigur liniştea, română.
pregătesc materialul didactic.
2. Fac cunoscut elevilor faptul că
urmează să avem o lecție de evaluare Elevii pun materialele Conversația Individual
Anunţarea temei şi a
1’ anunțându-i să pună toate materialele de pe bănci în Explicația
obiectivelor
în ghizdane și să păstreze o foaie pe ghiozdane.
care urmează să scrie.
3. Le înmânez elevilor Anexele și îi anunț
că au timp până la finalul orei pentru a
demonstra că opera pe care au primit-o
3.1 aparține unei specii. Elevii pun întrebări dacă
Desfășurarea 47’ 3.2 există neclarități și apoi Exercițiul Individual
lecției Răspund la întrebări anunțându-i pe încep să scrie.
elevi că în momentul în care încep să
scrie, nu voi mai răspunde pentru a nu
îi deranja pe colegi.
În timp ce elevii scriu, îi supraveghez.
4. Fixarea temei Îi anunț pe elevi că pe parcursul Frontal
pentru acasă 1’ vacanței au de rezolvat 5 subiecte Notează tema pe caiet. Converația
pentru EN și de recapitulat tot ce am
făcut până în acest moment pentru teză.