Sunteți pe pagina 1din 20

EC RT

L Codul
2019
SP PO
IA
RA

Fiscal

MODIFICĂRI la DEDUCERILE
pentru
AUTOTURISME
Informaţii specializate
www.rs.ro
Acesta nu este un Raport Special GRATUIT!
Prețul de vânzare este de 57 lei.
Dvs. beneficiați GRATUIT de acest raport
deoarece faceți parte din comunitatea RENTROP & STRATON.

Codul Fiscal 2019 - MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

© RENTROP & STRATON


(recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

Senior Editor: George Straton

Director General: Octavian Breban

Manager produs: Delia Căldăraru

Manager Departament Editorial: Adina Vasile

Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează
sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Informaţii specializate

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1,


sector 5, București
Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45
Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Autoturism achiziţionat pe firmă


Tratament fiscal al cheltuielilor şi taxei pe valoarea adăugată

Este aproape un ,,viciu’’ pe care l-am remarcat la majoritatea


întreprinzătorilor din ţara noastră, acela de a achiziţiona pe societate atât
autoturisme pe care le folosesc în interesul activităţii societăţii, cât şi destinate
utilizării în scop strict personal al asociaţilor, administratorilor sau chiar
salariaţilor. Argumentul patronilor este acela că vor plăti impozite mai mici către
stat, dar puţini ştiu că legea fiscală a devenit foarte restrictivă, în sensul în care,
dacă intenţionezi să beneficiezi de deductibilitate 100% atât la cheltuieli cât şi la
taxa pe valoarea adăugată, atunci trebuie să demonstrezi cu documente (foi de
parcurs completate conform Codului fiscal) că autoturismul respectiv a fost
folosit numai şi numai în interesul societății. În condiţiile în care, în calitate de
administrator, de exemplu, nu mai deţii în proprietate şi un alt automobil, devii
din ce în ce mai puţin credibil în faţa organelor fiscale în privinţa folosirii
autoturismului respectiv exclusiv pentru firmă, în pofida tuturor argumentelor pe
care le poţi aduce.

Ceea ce nu înţeleg majoritatea patronilor, este faptul că în Codul fiscal nu


mai avem legislaţia din anii ’90, când se permitea înregistrarea pe cheltuielile
unei firme a tuturor achiziţiilor care aveau sau nu prea aveau legătură cu firma
respectivă. Important era atunci să ai un document justificativ privind achiziţia
prin care să demonstrezi că bunul sau serviciul a fost achiziţionat efectiv, plata
contravalorii acestuia fiind un argument care întărea acest lucru.

Despre avantajele de natură salarială născute ca urmare a folosirii în scop


personal a autoturismelor unei firme, s-a tot vorbit în ultima perioadă, dar ceea ce
s-a omis, a fost diferenţa între tratamentul fiscal aplicat pentru o societate

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

plătitoare de impozit pe profit şi cel aplicat pentru o plătitoare de impozit


,,micro’’.

Tocmai pentru a lămuri aceste diferenţe, vă propunem şi un studiu de caz


în acest sens, în care o microîntreprindere utilizează şi în interes personal un
autoturism achiziţionat în leasing pe firmă.

Veţi observa că tratamentul fiscal al acestei operaţiuni, prevăzut de Codul


fiscal actual, nu ajută firmele plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, întrucât excepţia de la reconsiderarea ca avantaj salarial se
aplică numai în situaţia în care cheltuielile sunt deductibile limitat la calculul
profitului impozabil (50%), avantajând în acest fel numai societăţile plătitoare de
impozit pe profit.

De la bun început trebuie să precizăm faptul că există situaţii în care


autoturismele achiziţionate în numele unei companii sunt utilizate exclusiv în
interesul activităţii economice a firmei, în interesul personal al administratorilor,
patronilor sau unor salariaţi (situaţii de evitat!!!) sau atât în interesul firmei cât şi
în interes personal.

Tratamentul fiscal în cazul celor trei situaţii ipotetice este diferit, atât din
punct de vedere al deductibilităţii la calculul rezultatului fiscal al cheltuielilor
aferente autoturismului respectiv, cât şi al taxei pe valoarea adăugată din facturile
de achiziţie a acestuia sau a cheltuielilor ocazionate de întreţinerea şi
funcţionarea sa (combustibili, piese de schimb, roviniete etc).

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Tratamentul cheltuielilor aferente unui autoturism

Sunt deductibile limitat la calculul profitului impozabil, 50% din cheltuielile


aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească
3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul
şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli
sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu
în oricare dintre următoarele categorii:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi


protecţie şi servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru


serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru


închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

- vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile


privind amortizarea.

Referitor la amortizare, pentru mijloacele de transport de persoane care au


cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1,
cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500
lei/lună.

De asemenea, cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente


autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

ale persoanei juridice sunt deductibile limitat la un singur autoturism aferent


fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilităţii


integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor
financiar-contabile şi prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel
puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul
deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru
parcurs.

În cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse


limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt:
impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecţiile
tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea
adăugată, dobânzile, comisioanele, diferenţele de curs valutar înregistrate ca
urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing. În cazul cheltuielilor
reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui
contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre
veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu
decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea
acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare
aferente.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la


determinarea rezultatului fiscal se efectuează după aplicarea limitării aferente
taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se aplică şi asupra taxei pe valoarea
adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al
taxei pe valoarea adăugată.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Exemplul 1

Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile


aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii
economice:

- cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile - 2.000 lei,

- partea de TVA nedeductibilă = 180 lei (2.000*19%*50%),

- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile


= 2.180 lei (2.000 + 180),

- valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile = 2.180 x 50%


= 1.090 lei.

Exemplul 2

Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul aferente


unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice:

- cheltuieli privind combustibilul = 1.000 lei,

- partea de TVA nedeductibilă = 90 lei,

- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul =


1.090 lei (1.000 + 90),

- valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul = 1.090 x 50% =


545 lei.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Utilizarea autoturismelor de către salariaţi


Avantaje de natură salarială

Potrivit art. 76 alin. (3) din Codul fiscal constituie avantaj de natură
salarială utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din
patrimoniul afacerii sau închiriat de la o terţă persoană, în scop personal, cu
excepţia deplasării pe distanţa dus-întors de la domiciliu sau reşedinţă la locul de
muncă/locul desfăşurării activităţii.

Codul fiscal a inclus în categoria veniturilor neimpozabile, avantajele sub


forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt
deductibile în cota de 50% la determinarea impozitului pe profit ori impozitului
pe veniturile din activităţi independente în sistem real. Acestea sunt excluse şi din
baza de calcul a contribuţiilor sociale.

Aşadar, în cazul persoanelor/entităţilor care sunt plătitoare de impozit pe


profit ori impozit pe venituri din activităţi independente impuse în sistem real, în
situaţia în care cheltuielile aferente autoturismelor sunt deduse limitat în cota de
50% conform art. 25 alin. (3) lit. l), respectiv art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul
fiscal, avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor nu sunt
supuse impozitului pe veniturile din salarii nici contribuţiilor sociale.

În alte condiţii folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, în


scop personal este considerată avantaj de natură salarială. Aceste avantaje intră în
baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale
obligatorii.

Evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicându-se un


procent de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia. În cazul în

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

care vehiculul este închiriat de la o terţă persoană, avantajul este evaluat la nivelul
chiriei.

La evaluarea avantajului folosirii în scop personal a vehiculului din


patrimoniul angajatorului cu folosinţă mixtă, pus la dispoziţie unui angajat,
avantajul se determină proporţional cu numărul de kilometri parcurşi în interes
personal din totalul kilometrilor.

La evaluarea avantajului folosirii în scop personal a vehiculului din


patrimoniul angajatorului cu folosinţă mixtă, pus la dispoziţie unui angajat, nu se
iau în considerare distanţa dus-întors de la domiciliu sau reşedinţa la locul de
muncă/locul desfăşurării activităţii, precum şi cheltuielile efectuate pentru
realizarea sarcinilor de serviciu.

În cazul vehiculelor cu folosinţă mixtă, în vederea determinării avantajului


în natură evidenţa kilometrilor efectuaţi se ţine cu ajutorul foilor de parcurs.

Exemplu de evaluare a avantajului în cazul unui autoturism cu folosinţă


mixtă:

- Societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor,

- Valoare de intrare autoturism: 30.000 lei,

- Într-o lună rezultă din foaia de parcurs 300 km parcurşi, din care 30 km efectuaţi
de salariat în interes personal şi 270 km efectuaţi în interes de serviciu. Avantajul
impozabil se va determina proporţional cu kilometrii parcurşi în interes personal,
astfel:

30.000 lei x 1,7% = 510 lei.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Folosirea în scop personal reprezintă 10% (30 km în interes personal: 300 km


parcurşi %).

Avantajul va fi: 510 x 10% = 51 lei

Studiu de caz

Utilizare autoturism în regim mixt în cazul unei microîntreprinderi

Care este tratamentul fiscal aplicat în cazul în care societatea, trecută prin
efectul legii începând cu 01.01.2018 la plata impozitului pe venit
(microîntreprindere), are achiziţionat un autoturism a cărui rată de amortizare
lunară este mai mare de 1.500 lei? Autoturismul face obiectul unui leasing
financiar în derulare şi este utilizat şi în scop personal şi în acest sens,
deductibilitatea TVA şi a altor cheltuieli de utilizare se aplică conform Codului
fiscal - 50%.

Cadrul legal

În situaţia menţionată, avem în vedere reconsiderarea cheltuielilor în cotă


de 50% ca avantaj de natură salarială, întrucât autoturismul este folosit şi în scop
personal.

În ceea ce priveşte tratarea ca avantaj de natură salarială a utilizării


autoturismului societăţii, achiziţionat, închiriat sau primit în comodat, în interes
personal (cu excepţia deplasării pe distanţa dus-întors de la domiciliu sau
reşedinţa la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii) menţionăm că potrivit
prevederilor art. 76, alin. (3), lit. a) acest avantaj intră în baza de calcul al
impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Important!
În mod special, la art. 76, alin. (4), lit. t) se prevede că „nu sunt considerate
venituri salariale impozabile avantajele sub forma utilizării în scop personal a
vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50% conform
prevederilor art. 25 alin. 3 lit. l” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Cu alte cuvinte, numai în situaţia în care societatea ar fi plătitoare de
impozit pe profit se consideră că nu reprezintă avantaj salarial impozabil
utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile
în cota de 50%.

Concluzie

În aceste condiţii, în lipsa unei prevederi exprese referitoare la


neimpozitare şi pentru salariaţii microîntreprinderilor, contravaloarea avantajului
în natură sub formă a 50% din cheltuielile cu combustibilul ori cu reparaţiile auto
este considerată avantaj salarial impozabil conform art. 76 alin. 2 lit. s) şi alin. (3)
lit. a) din Codul fiscal şi supusă impozitului pe veniturile din salarii şi
contribuţiilor sociale obligatorii aferente.

Potrivit prevederilor pct. 12 alin. (5) lit. a) din Normele metodologice,


evaluarea avantajelor în natură sub formă folosirii numai în scop personal a
bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:

a) evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicându-se un


procent de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia. În cazul în
care vehiculul este închiriat de la o terţă persoană, avantajul este evaluat la nivelul
chiriei;

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

De reţinut!

La alin. 6 se prevede că evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din


patrimoniul afacerii cu folosinţă mixtă se face astfel: pentru vehicule evaluarea se
face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determină proporţional cu numărul
de kilometri parcurşi în interes personal din totalul kilometrilor.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Deductibilitate cheltuieli cu autoturismele


Cum procedaţi în cazul unui contract de comodat?

În analiza următoare, supunem atenţiei dumneavoastră situaţia în care


societatea are încheiat un contract de comodat pentru un autoturism (proprietate
personală a unui salariat). Autoturismul este folosit în scopul desfăşurării
activităţii economice a firmei. Stabilim în ce măsură este corect ca firma să
deducă integral cheltuielile cu combustibilul şi reparaţiile auto ale
autoturismului, precum şi în ce măsură cheltuielile cu asigurările ale acestui
autoturism sunt deductibile.

Potrivit art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile din cedarea folosinţei
bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei
bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt
deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, venitul brut din cedarea
folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei
al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru
fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se
majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în
sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt
efectuate de cealaltă parte contractantă.

La punctul 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Codului


fiscal se menţionează că reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile
mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal,
care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al
contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli


deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice,
conform art. 25 alin. (1) din Codul fiscal. În opinia noastră, utilizarea
autoturismului în scopul desfăşurării economice va genera cheltuieli deductibile.
Deci toate cheltuielile efectuate în baza contractului de comodat reprezintă
cheltuieli deductibile integral dacă autoturismul este folosit exclusiv în
activitatea economică.

Chiar dacă forma contractului este „contract de comodat”, sumele achitate


proprietarului conform contractului, pentru care societatea nu deţine alte
documente justificative, sunt considerate venituri din chirii la nivelul persoanei
fizice care vor fi declarate de proprietarul autoturismului.

Deci societatea deduce, pe de o parte, cheltuielile pentru care primeşte


facturi pe numele său (reparaţii, consumabile, combustibil etc) şi pe de altă parte
sumele suportate conform contractului (impozit, RCA, cheltuieli care în mod
normal sunt în sarcina persoanei fizice). Persoana fizică va declara veniturile din
chirii. Acestea vor fi impozitate la nivelul persoanei fizice conform capitolului IV
din Codul fiscal. Pentru a evita acest aspect, în contractul de comodat nu veţi
menţiona că societatea suportă cheltuielile cu asigurări şi nu veţi înregistra în
contabilitate cheltuielile ce cad în sarcina proprietarului.

În concluzie, dacă autoturismul este utilizat exclusiv în interesul activităţii


economice, societatea deduce integral cheltuielile cu autoturismul. În acest scop
veţi întocmi foi de parcurs din care să reiasă utilizarea exclusivă în scopul
activităţii economice. Dacă autoturismul este utilizat şi în scop personal, se
limitează la 50% dreptul de deducere al cheltuielilor şi TVA.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Tratamentul fiscal al taxei pe valoarea adăugată

Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării,


achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule
rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu
sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Restricţia nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală


maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv
scaunul şoferului.

De asemenea,restricţia nu se aplică următoarelor categorii de vehicule


rutiere motorizate:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază


şi protecţie şi servicii de curierat;
• vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv
pentru serviciile de taximetrie;
• vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru
închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de
şoferi;
• vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

În cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajaţilor la şi de la locul de


muncă se consideră că vehiculul este utilizat în scopul activităţii economice
atunci când există dificultăţi evidenţe în folosirea altor mijloace de transport
adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului
mijloacelor de transport în comun faţă de programul de lucru al persoanei

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

impozabile. Transportul la şi de la locul de muncă al angajaţilor în alte condiţii


decât acestea este considerat uz personal al vehiculului.

Reprezintă vehicule utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor la


şi de la locul de muncă vehiculele utilizate pentru transportul angajaţilor de la
reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la locul de muncă, precum şi de
la locul de muncă la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord.

Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii


economice, în situaţia în care, pe lângă utilizarea în scopul activităţii economice,
vehiculul este utilizat ocazional sau de o manieră continuă şi pentru uz personal.
Dacă vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi pentru uz
personal, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi a taxei
aferente cheltuielilor legate de acesta.

Important de reţinut este faptul că persoana impozabilă care aplică


deducerea limitată de 50% nu trebuie să facă dovada utilizării vehiculului în
scopul activităţii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.
Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule
rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se
înţelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibilă.

Studiu de caz

O societate oferă salariaţilor maşini de serviciu, iar aceste beneficii sunt


prevăzute în contractele de muncă. Decontarea transportului se efectuează pe
bază de decont de cheltuieli la care se ataşează documentele justificative.
Conform prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal nu sunt venituri
impozabile şi nu intră în baza de calcul al contribuţiilor sociale, cheltuielile

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

suportate de angajator pentru transportul salariaţilor astfel cum este prevăzut în


contractul de muncă? În această situaţie cheltuielile/TVA sunt integral
deductibile sau sunt limitate la 50%?

Cadrul legal

Conform pct. 68 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Codului


fiscal, în cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajaţilor la şi de la locul
de muncă se consideră că vehiculul este utilizat în scopul activităţii economice
atunci când există dificultăţi evidente în folosirea altor mijloace de transport
adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului
mijloacelor de transport în comun faţă de programul de lucru al persoanei
impozabile. Reprezintă vehicule utilizate de angajator pentru transportul
angajaţilor la şi de la locul de muncă vehiculele utilizate pentru transportul
angajaţilor de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la locul de
muncă, precum şi de la locul de muncă la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de
comun acord. Prin angajaţi se înţelege salariaţii, administratorii societăţilor,
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat, potrivit
legii şi persoanele fizice rezidente şi/sau nerezidente detaşate, potrivit legii, în
situaţia în care persoana impozabilă suportă drepturile legale cuvenite acestora.

Conform pct. 68 alin. (4) din Norme, utilizarea unui vehicul în folosul
propriu de către angajaţii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la
dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri
decât desfăşurarea activităţii sale economice, este denumită în continuare uz
personal.

Transportul la şi de la locul de muncă al angajaţilor în alte condiţii decât


cele menţionate la pct. 68 alin. (3), este considerat uz personal al vehiculului.

Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii


economice, în sensul art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, în situaţia în care, pe lângă

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

utilizarea în scopul activităţii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de


o manieră continuă şi pentru uz personal.

Dacă vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi pentru
uz personal, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării,
achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi a taxei
aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabilă care aplică deducerea
limitată de 50% nu trebuie să facă dovada utilizării vehiculului în scopul
activităţii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs prevăzute
la alin. (2).

Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpărării,


achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule
rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se
înţelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibilă în condiţiile prevăzute la
art. 297 şi la art. 299 - 301 din Codul fiscal.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, conform pct. 16 alin. (1) din
Norme, în sensul prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal, regulile de
deducere, termenii şi expresiile utilizate, condiţiile în care vehiculele rutiere
motorizate, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la pct. 68 din Normele
metodologice date în aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe valoarea adăugată
din Codul fiscal.

Prin urmare, atât din punct de vedere al impozitului pe profit, cât şi din
punct de vedere al TVA, se aplică deductibilitatea de 50% pentru autoturismele
utilizate pentru transportul la şi de la locul de muncă al salariaţilor, dacă nu există
dificultăţi evidente în folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi
lipsa mijloacelor de transport în comun, decalajul orarului mijloacelor de
transport în comun faţă de programul de lucru al persoanei impozabile.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Codul Fiscal 2019
MODIFICĂRI la DEDUCERILE pentru autoturisme

În concluzie, este foarte dificil să se demonstreze că autoturismul


achiziţionat şi înregistrat în patrimoniul firmei, este folosit exclusiv în interesul
activităţii economice a acesteia.

Foaia de parcurs întocmită obligatoriu trebuie să cuprindă elemente


precum categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, numărul de km
parcurşi, norma de consum combustibili pe km.

Statul a oferit posibilitatea contribuabililor de a deduce jumătate din


cheltuielile aferente autoturismelor utilizate atât în interesul firmei cât şi în
interes personal, precum și jumătate din taxa pe valoarea adăugată aferente atât
achiziţiei vehiculului respectiv cât şi cea din facturile de cumpărări efectuate
pentru întreţinerea şi funcţionarea sa (combustibili, piese de schimb, etc).

Sunt mulţi care aleg acest sistem de deducere fiscală, fiind avantajaţi de
faptul că în astfel de cazuri nu trebuie întocmite neapărat foi de parcurs, dar sunt
şi contribuabili care aplică deducerea 100% atât a cheltuielilor cât şi a taxei pe
valoarea adăugată. Completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs, trecerea
pe cheltuielile privind combustibilul a unor sume care nu corespund cu distanţa
parcursă şi consumul normat pe km pentru fiecare vehicul, sunt motive temeinice
pentru declanşarea unor acţiuni de inspecţie fiscală în urma cărora respectivele
firme se pot alege cu sume mari de plată către buget. Pe lângă debitele care pot fi
stabilite suplimentar, aceste societăţi vor fi pasibile şi de amenzi, dobânzi,
penalităţi de nedeclarare sau declarare eronată.

Aşadar, dacă autoturismul este utilizat şi în interes personal (atenţie, nu


neapărat 50%, legea nespecificând pragul utilizării în scop personal dincolo de
care trebuie să se aplice regimul limitat de deducere), dacă se alege deducerea
fiscală integrală (100%), societatea riscă să fie într-o situaţie mult mai delicată
decât în situaţia în care ar fi ales regimul mixt de deducere.

© RENTROP & STRATON www.rs.ro


Publicația bilunară
Taxe și Impozite Actual

1. Conține:
a) noutăți legislative relevante
b) cazuri practice (exemple de situații
întâlnite frecvent de contabili)
c) soluții și recomandări (din partea
unor specialiști de top)

2. Rubricile permanente:
A. Sinteza Legislativă vă prezintă
ultimele modificări în legislația
fiscal-contabilă.
B. Cazuri Practice, prezentate după
următoarea structură:
– titlul descriptiv
– enunțarea problemei fiscal-contabile
– soluția specialistului, cu punctarea a 3-4 aspecte sensibile
– recomandarea finală a specialistului

3. Domeniile abordate sunt: inspecție fiscală, impozit pe profit, impozit pe venit,


impozit pe salarizare, contribuții, accize, prețuri de transfer, microîntreprinderi,
TVA.

Pentru mai multe informații, accesați chiar astăzi:


www.promotaxe.fisc.ro
sau sunaţi la Serviciul Clienți: 021.209.45.45.