Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mătăsaru


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: V-a
• Data: 13.11.2018
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Dumnezeu se face cunoscut omului
• Lecţia: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiilenreligioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase;

Competenţe specifice:

1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date;
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;

Competențe derivate:

C1: precizarea cauzelor care au dus la inrautatirea situatiei evreilor in Egipt;


C2: prezentarea episodului salvarii vietii lui Moise;
C3: argumentarea comportamentului personajelor lui Moise, mamei sale, faraonul, fica sa etc;
C4: descrierea misiunii lui Moise in salvarea poporului evreu;
Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: lectura, conversaţia, joc didactic, argumentarea, explicaţia, exemplul, observaţia, demonstraţia;
2.Mijloace de învăţământ: plansa didactica , imagini religioase, fise de lucru, caiet special
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală;

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


lecției: învățământ
Timp

crt procedee organizare

1. Moment - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatori 3 - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea frontală
c - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea  Profesorul reaminteste elevilor notiuni Fiecare echipa va Activitate
elevilor anterioare din Vechiul Testament pe baza extrage cate o intrebare joc didactic: Plansa frontală aprecieri
pentru unei planse .(Anexa 1) din cutiuta in ordinea Cutiuta cu didactica verbale
receptarea  Vrand sa pregateasca lumea pentru numerotata si vor surprize”
noilor 7 primirea Mantuitorului , Dumnezeu l-a ales raspunde la intrebari pe
cunoștințe m pe Avraam , un om drept si credincios. baza plansei prezentate
Dumnezeu i-a vestit lui Avraam ca din de catre profesor.
neamul lor se va naste multe popoare.
Binecuvantandu-l , i-a promis ca-i va da un
fiu. Apoi Sarra , a nascut pe Isaac. Isaac a
avut ca fiu pe Iacov(cel numit Israel)
 Iacov a avut 12 fii , dintre care cel mai
mult il iubea pe Iosif.
 Dupa mai multe intamplari, Iosif a ajuns
la mare cinste in Egipt (pentru ca a talcuit
visele lui faraon: ca dupa sapte ani de
belsug, se vor abate asupra tarii sapte ani de
seceta si foamete)In timpul foametei, multe
poppoare au venit in Egipt dupa grane, caci
Iosif stransese provizii pentru vremuri
grele.Au venit si fratii sai.Iosif i-a primit cu
bucurie si, dupa ce l-au adus si pe Tatal lor
, i-a asezat pe toti int-un tinut bogat di Egipt.
Acestia au stat acolo vreme de sute de ani si
au format un popor. Aceszt popor s-a numit
poporul evrreu sau poprul ales de
Dumnezeu.
3. Precizarea  Se anunţă şi se Elevii scriu data Explicația Activitate Aprecieri
titlului și a scrie pe tablă data şi titlul lecţiei Moise, şi titlul în caiete şi frontală verbale
obiectivelor 5 omul care a vorbit cu Dumnezeu ascultă explicaţiile
lecției m Se precizează obiectivele lecţiei; profesorului.
4. Comunica Echipele vor primi un text suport in care Elevii respecta sarcinile Aprecieri
rea sunt prezentate momente din copilaria si de lucru. Lectura verbale
/însuşirea vitata lui Moise. dialogul Fise de
noilor Fiecare echipa va citi cate un fragment si lucru Activitate
cunoştinţe 3 vor desprinde ideea principala frontală
0 Vezi anexa2
m Anexa 2.
Echipa nr. 1
Israelitii sau evreii, urmasii lui Iosif
si ai fratilor sai, au devenit o multime mare
si puternicain Egipt. Faraon ii punea la
Aprecieri
munci grele, ca sa se imputineze, dar
verbale
numarul lor sporea si mai tare.Atunci, Se vor nota ideile
principale ale lectiei la
Faraon a dat porunca ca toti baietii evreilor
tabla .elevii vor nota in
care se vor mai naste sa fie aruncati in apa caiete. Activitate
frontală
Nilului.
Echipa nr. 2
In acest timp, o evreica a nascut un
copil foarte frumos .Ea l-a tinut un timp
ascuns, dar ffindu-i frica sa nu fie gasit, a
Aprecieri
facut un cosulet de papura, a pus copilul in verbale
el si i-a dat drumul in apa Nilului.
Echipa nr. 3
Chiar atunci , fata lui faraon a venit
sa se scalde.Vazand copilul, l-a luat , l-a dus
acasa, si l-a crescut in casa faraonului.Ea i-
a pus numele Moise, care inseamna “cel
Aprecieri
scos din apa” Mama lui Moise a intrat ca verbale
Activitate
doica la faraon si si-a crescut copilul.
frontală
Moise a invatat multe lucruri
folositoare.El tinea mult la evrei, caci a aflat
ca era de caelasi neam cu ei.

Echipa nr. 4
Elevii noteaza in caiete
Odata, Moise a omorat un giptean
explicatia
care batuse pe un evreu.De frica faraonului, Activitate
frontală
Moise a fugit si s-a facut pastor.
Intr-o zi, pe cand Moise isi pastea
oile, a vazut un rugin flacari, dar focul nu
mistuia rugul.Glasul lui Dumnezeu i-a
vorbit din rug , poruncindu-i sa se duca sa
scoata pe evrei din robia Egiptului.
Moise s-a speriat de cuvintele lui
Aprecieri
Dumnezeu .El nu credea ca poate sa mearga verbale
Activitate
in fata faraonului pentru ca era fugar si pe
frontală
deasupra mai vorbea si greoi. Dumnezeu i-
a spus ca fratele sau Aaron poate sa mearga
cu el si sa vorbeasca in locul lui.
Se explica elevilor cuvintele faraon ( Activitate
frontală
conducatorul Egiptului) si se scrie la tabla

5. Fixarea şi 5 - Elevii, împărţiţi în echipe, primesc o fişă - Fiecare echipă rezolvă Fişe de
sistematizar m de lucru cerinţele din fişa de joc didactic evaluare Activitate Aprecieri
ea ( Anexa 3) lucru. individuală verbale
cunoştinţelo
r
6. Asocierea, 4 Moise a avut un rol imporant in istoria lectura povestire Aprecieri
Generaliza m poporului evreu .Fiecare om de pe pamant Elevii urmaresc cu verbale
rea, are un rol foarte important pentru cei din atentie schema explicaţia Activitate
Aplicarea jur. Vezi anexa 4 de la tabla si dau frontală
diferite .
raspunsuri
7. Aprecierea 2 - Analizează critic, laudă, ierarhizează, - se raportează la Activitate Aprecieri
activității m decide notează aprecierile formulate frontală verbale
elevilor
8. Precizarea şi 1 Voi anunţa şi voi explica tema pentru Elevii noează în caiete Activitate
explicarea m acasă: frontală
temei pentru „-Citiţi lecţia şi scrieţi un scurt text despre
acasă Moise în care să menţionaţi un lucru care
v-a impresionat şi care vă poate fi de folos
„.
Elevii notează tema pentru acasă şi
ascultă explicaţiile profesorului.
9. Incheiere 2 - Rugăciune
m - Salutul
Anexa 2.
Echipa nr. 1 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia
Israelitii sau evreii, urmasii lui Iosif si ai fratilor sai, au devenit o multime mare si puternicain Egipt. Faraon ii punea la munci
grele, ca sa se imputineze, dar numarul lor sporea si mai tare.Atunci, Faraon a dat porunca ca toti baietii evreilor care se vor mai naste sa
fie aruncati in apa Nilului.

Echipa nr. 2 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia

In acest timp, o evreica a nascut un copil foarte frumos .Ea l-a tinut un timp ascuns, dar fiindu-i frica sa nu fie gasit, a facut un
cosulet de papura, a pus copilul in el si i-a dat drumul in apa Nilului.

Echipa nr. 3 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia


Chiar atunci , fata lui faraon a venit sa se scalde.Vazand copilul, l-a luat , l-a dus acasa, si l-a crescut in casa faraonului.Ea i-a pus
numele Moise, care inseamna “cel scos din apa” Mama lui Moise a intrat ca doica la faraon si si-a crescut copilul.
Moise a invatat multe lucruri folositoare.El tinea mult la evrei, caci a aflat ca era de caelasi neam cu ei.

Echipa nr. 4 Citeste textul si scrie ideea principala a acestuia


Odata, Moise a omorat un egiptean care batuse pe un evreu.De frica faraonului, Moise a fugit si s-a facut pastor.
Intr-o zi, pe cand Moise isi pastea oile, a vazut un rug in flacari, dar focul nu mistuia rugul.Glasul lui Dumnezeu i-a vorbit din rug
, poruncindu-i sa se duca sa scoata pe evrei din robia Egiptului.
Moise s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu .El nu credea ca poate sa mearga in fata faraonului pentru ca era fugar si pe deasupra
mai vorbea si greoi. Dumnezeu i-a spus ca fratele sau Aaron poate sa mearga cu el si sa vorbeasca in locul lui.
ANEXA 3
Echipa nr.1
Traseaza sageti de la cuvintele scrise in coloana A la enunturile care le compleaza corect , scrise in coloana B

Fiica faraonului a gasit pruncul


Din apa l-am scos
si i-a dat numele Moise
Moise inseamna
Doica pruncului a fost fiica faraonului
Copilul a fost crescut la curtea faraonului
si a fost invatat de intelepti ai
timpului
chiar mama sa

Echipa nr 2.
Bareaza ceea ce nu se potriveste:
a) regele egiptului (faraonul) ii ura pe urmasii lui iacob, pentru ca:
 nu stia cat de bine a facut iosif poporului egiptean
 ii era frica de ei pentru ca erau multi si puternici
 nu erau inalti si puternici

b) Mama lui Moise a ascuns copilul in papuris pentru ca :


 Nu-l iubea si voia sa scape de el
 Voia sa-i salveze viata
 Se temea sa nu fie descoperita de trimisii faraonului

c) Fiica lui faraon a luat copilul acasa pentru ca:


 L-a indragit, deoarece era frumos
 I s-a facut mila de el
 Voia sa-l dea soldatilor sa-l ucida

Echipa nr 3 Uneste ceea ce se potriveste:


Poporul
Israel Canaan lui Israel
Moise (omul Faraon
care l-a
vazut pe
Dumneze
Poporul Din apa l- Iacov
Rege al evreu am scos (Iacob)
Egiptului Tara
Fagaduint
ei

Echipa nr.4
Priveste si completeaza(vezi cuvintele din paranteza)
 Din flacara unui rug care ardea s-a auzit glasul lui __________________, Care l-a chemat pe ______________________, si i-a
poruncit sa scoata poporul _____________din robia egipteana.
 Moise s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu .El nu credea ca poate sa mearga in fata _____________pentru ca era fugar si pe
deasupra mai vorbea si ______________. Dumnezeu i-a spus ca fratele sau ______________poate sa mearga cu el si sa vorbeasca
in locul lui.
( Faraon, Moise, evreu, greoi, faraonului, Aaron, Dumnezeu )

Anexa nr. 1
Cutiuta cu surprize :

1. Cine a fost Avraam si Sarra ? Cum i-a binecuvantat Dumnezeu?


2. Cum s-a numit fiul lui Isaac?
3. Cati fii a avut Iacov?Cum se numea ultimul sau fiu?
4. Cum a ajuns Iosif mare conducator in Egipt?
5. Din ce motiv i-a chemat Iosif pe fratii sai in Egipt?
6. cat timp au ramas ei in acel loc?
7. Cum se numea acel popor care s-a format in Egipt?

Fiecare om de pe pamant are un rol foarte important pentru cei din jur

Anexa 4

PERSOANA ROLUL EI
doamna invatatoare Educare,
medicul de familie Vindecare trupeasca
fratele tau /sora ta Sprijin la nevoie, prieten
Preotul Vindecare sufleteasca