Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare finală cl.

a VIII-a
Nume,prenume Data
1.Depistați și scrieți cuvântul convenabil.(4p)
a) O foaie de calcul este formată din .................................................................................
b) Pentru a calcula media numerelor din anumite celule se foloseşte funcţia...................................
c) Diagrama reprezintă......................................................................................................................................
d) Cangurul poate îndeplini următoarele instrucţiuni...........................................

2. Explicaţi semnificaţia (5p)


START STOP INSTRUCŢIUNE

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Scrieţi programul care va desena 2 patrate (4p)

4. În tabelul de mai jos pentru formulele propuse selectați operatorii și operanzii din componența lor: (6p)
formula operatori operanzi
=A1+2+B4
=B1<>B2
"luna"&"matie"

5. Scrieți programul de desenare a


figurilor: (10p)
Evaluare finală cl.a VIII-a
Nume,prenume Data

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
punctaj 29p 28p 27-25p 24-20p 19-14p 13-9p 8-4p 3p 2p
Evaluare finală cl.a VIII-a
Nume,prenume Data