Sunteți pe pagina 1din 1

TEXT DESCRIPTIV LITERAR/ TEXT DESCRIPTIV NONLITERAR

Textul descriptiv literar este un text, în versuri sau în proză, în care se


prezintă sugestiv un colț/aspect din natură, un obiect sau o persoană, prin
intermediul figurilor de stil și a imaginilor artistice.

Trăsăturile/ Caracteristicile textului descriptiv literar

 prezintă un colț/aspect din natură, un peisaj, o persoană


 sunt exprimate sentimente în legătură cu cele descrise
 exprimă o viziune subiectivă asupra aspectelor descrise
 apare descrierea ca mod de expunere
 limbajul este artistic, expresiv
 descrierea este realizată cu ajutorul figurilor de stil și a imaginilor artistice
 la nivel stilistic, predomina enumeratia si epitetul
 scopul său este de a impresiona, a sensibiliza cititorul
 cromatica este sugestivă, iar culoare poate conferi tabloului descris o notă de melancolie,
luminozitate și mister
 permite mai multe interpretări – cititori diferiți pot interpreta textul în mod diferit
 sunt folosite cuvinte vechi (arhaisme), regionalisme, cuvinte populare
 apar cuvinte cu forme neliterare sau cu sensuri neobișnuite
 predomină structura substantiv și adjectiv

TEXTUL DESCRIPTIV NONLITERAR este textul care prezinta caracteristicile


unui aspect din natura, unei persoane, unui fenomen, oferind date exacte,
concrete, cu scopul de a informa cititorul.

Trăsături/ Caracteristici:

 autorul este obiectiv, nu se implica emotional


 scopul său este de a informa cititorul
 prezinta informatii precise, reale
 prezintă realitatea în mod obiectiv, detașat – se folosește doar persoana a III-a
 nu se folosesc cuvinte cu sensuri deosebite, neobisnuite
 cuvintele sunt folosite cu sens propriu
 predomina neologismele si aspectul ingrijit al limbii
 sunt folosite cuvinte ce apartin unui domeniu științific (termeni tehnici si stintifici)
 tonul folosit este unul neutru
 stilul este clar, simplu, precis
 se face doar in proza