Sunteți pe pagina 1din 1

SC MEDING SRL MANAGEMENTUL SECURITATII SI APROBAT

Str. Ion Pilat nr.9, Botosani, SANATATII IN MUNCA


Jud. Botosani -INSTRUIREA PE LINIE DE
CUI 607038 SECURITATE SI SANATATE IN
Nr.R.C. J07/355/1993 MUNCA
- Instructiuni proprii pentru Securitatea si
Sanatatea in Munca
Rev. 0 INTOCMIT
Nr.inreg………/…………... Cod document:
SSM-RG-01 Rev……………...

Nr.49
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
PENTRU COMPRESOARE

Art.1 Utilizarea şi întreţinerea compresorului revine numai persoanelor autorizate;


Art.2 Interzicerea reglării suplimentare a presiunii de purjare (ulterior celei realizate în
fabrica producătoare);
Art.3 Obligativitatea opririi alimentării cu energie electrică prin deconectarea
întrerupătorului general şi golirii instalaţiei de aer comprimat înaintea efectuării reparaţiilor
şi reviziilor;
Art.4 Obligativitatea asigurării unui canal de aerisire în cazul în care încăperea
compresorului este mică (golul de uşă sau fereastră să fie de minimum 0.9 m²);
Art.5 Interzicerea curăţării filtrului de aer pe durata funcţionării compresorului;
Art.6 Obligativitatea verificării legării la nulul de protecţie şi la priza de pământ;
Art.7 Interzicerea funcţionării compresorului când temperature din încăpere nu se
încadrează în intervalul de temperaturi admisibile prevăzut în cartea tehnică;
Art.8 Interzicerea executării oricărei lucrări la elementele recipientului în timpul când
acesta se află sub presiune;
Art.9 Interzicerea schimbării sau modificării reglării dispozitivelor de siguranţă ale
recipientului numai cu aprobarea şi în prezenţa organului de verificare ISCIR sau sub
supravegherea tehnică a responsabilului autorizat ISCIR din cadrul unităţii;
Art.10 Obligativitatea verificării funcţionării corespunzătoare a supapelor de siguranţă la
intervale regulate de timp stabilite prin instrucţiuni interne dar cel puţin o dată la 6 luni în
prezenţa responsabilului tehnic autorizat ISCIR al unităţii;
Art.11 Obligativitatea curăţării recipientului prin spălare cu jet de apă caldă la
temperature maximă de 60ºC;
Art.12 Obligativitatea opririi compresorului în următoarele situaţii:
– spargerea unei conducte;
– apariţia vibraţiilor;
– creşterea presiunii de refulare;
– pariţia jocurilor radiale sau a zgomotelor anormale;
– defectarea sistemului de ungere, a celui de răcire sau a celui de transmisie;
Art.13 Interzicerea depozitării în încăperea compresoarelor a materialelor
neutilizabile sau a celor utilizabile care depăşesc necesarul pentru 24 de ore;
Art.14 Obligativitatea deschiderii în exterior a uşilor şi ferestrelor încăperii
compresoarelor;
Art.15 Obligativitatea verificării înaintea pornirii compresorului a următoarelor:
– existenţa, integritatea şi montarea corectă a protectorilor;
– nedeteriorarea cablurilor electrice de alimentare;
– legarea agregatului la priza de pământ.