Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANTATE IN MUNCA

– ELECTRICIAN –

Art.1. Sa desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna in pericol de accidentare sau imbolnavirea
profesionala persoana proprie sau alte persoane participante la procesul de productie.
Art.2. Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala .
Art.3. Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de persoana
proprie si de alte persoane .
Art.4. Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a accidentelor si sa informeze de indata
pe conducatorul locului de munca.
Art.5. Sa dea relatiile solicitate responsabilului de securitatea muncii.
Art.6. Sa se prezinte la lucru odihnit fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume asemenea
bauturi in unitate.
Art.7. Fiecare lucrator va purta incaltamintea de protectie pe toata durata programului de lucru precum si
manusile de protectie a mainilor in functie de tipul de materiale manipulate. Acestea vor fi completate cu alte
sortimente in conformitate cu FPIP in functie de natura lucrarilor si a riscurilor asociate.
Art.8. Sa respecte semnalizarile de securitate si sanatate la locul de munca.
Art.9. Sa respecte programul de lucru stabilit, disciplina tehnologica si a muncii.
Art.10.Sa execute numai activitatiile si operatiile pe care le cunoaste, pentru care este pregatit profesional si
pentru care este instruit.
Art.11.In incinta unitatii cat si pe drumurile publice sa se deplaseze cu atentie si numai pe caile amenajate,
respectand indicatoarele de circulatie si reglementarile privind traversarea cailor de circulatie pentru
mijloacele de transport.
Art.12.Bancurile de lucru trebuie sa fie stabile, sa aiba dimensiunile corespunzatoare operatiilor ce se executa,
inaltimea adevata pozitiei comode de lucru a lucratorului.
Art.13.Locul unde se efectueaza retezarea cu dalta trebuie sa fie protejat prin panouri mobile sau alte masuri
astfel incat schijele cs se desprind sa nu poata lovi lucratorii ce lucreaza in vecinatate si pe cei ce trec prin
apropiere
Art.14.Lipirea cu cositor se va face intr-un compartiment special amenajat prevazut cu sistem de ventilatie
mecanica. In acest compartiment sunt interzise fumatul, precum si introducerea si consumarea de alimente.
Art.15.In cazul cand operatiile de lipire cu cositor se fac intaplator, ele se pot executa in cadrul halei fara
masuri speciale.

UTILAJE SI DISPOZITIVE DE CONSTRUCTII ACTIONATE ELECTRIC

Art.16.Orice tip de utilaj electric nu va fi pus in functiune, nici macar pentru incercare, inainte de a avea
instalatia de legatura la pamant si la conductorul de nul verificat si gasita in perfecta stare de functionare.
Art.17.Conductorii electrici vor trebui zilnic verificati pentru a nu prezenta deteriorari ale izolatiei.
Art.18.Inainte de parasirea masinii se va intrerupe in mod obligatoriu alimentarea cu energie electrica.
Art.19.La masina electrica de filetat tevi nu se va umbla la fisa prizei de curent in timp ce inversorul se afla in
alta pozitie decat cea neutra.
Art.20.In timpul functionarii nu se vor atinge prizele neizolate ale instalatiei electrice. Controalele si
incercarile motorului se vor face numai cand curentul este interupt, adica dupa ce s-a decuplat fisa din priza de
curent.
Art.21.Nu se vor face reparatii la sigurante decat cu sigurantele calibrate, originale.
Art.22.La pompa submersibila, inainte de pornirea motorului electric prin conectarea la retea, se va verifica
starea cablului de legatura si daca este etans la intrarea in pompa, pentru a evita intrarea apei.
Art.23.Depanarea pompelor electrice se va face numai de catre un electrician.
Art.24.Orice interventie asupra pompei se va face numai dupa deconectarea cablului de legatura de la retea.
1
Art.25.Incaperile statiilor de pompare trebuie sa fie astfel iluminate, incat sa fie posibila buna si sigura
deservire a agregatelor. Nu sunt admise spatii intunecoase.
Art.26.Instalatia electrica (motoare, tablouri, conducte) va fi executata tinandu-se cont de normele referitoare
la executarea instalatiilor electrice pana la executarea instalatiilor electrice de pana la 1000 V.
Art.27.Lampile electrice portative ce se vor folosi in statiile de pompare vor fi alimentate la tensiunea de 12 V.

EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE PENTRU SANTIERE

Art.28.Instalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si autorizati care si-au insusit
instructajul de protectie a muncii si carora li s-a prelucrat documentatia de executie.
Art.29.Instalatiile electrice izolate aparent cu conductori izolati si montati pe izolatori se vor executa la o
inaltime de eel putin 2,5 m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari mecanice. Inaltimea minima de la
sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de 4 m. La trecerea peste caile carosabile distanta
minima trebuie sa fie de 6 m.
Art.30.Folosirea conductorilor neizolati este interzisa in incaperile unde necesitatile de lucru pot produce
atingerea sau agatarea acestora.
Art.31.In toate cazurile, intrerupatoarele vor avea carcase protectoare, confectionate din materiale rezistente la
foe si izolante. Intrerupatoarele cu carcase metalice se vor lega la pamant sau la reteaua de protectie (de nul).
Art.32.Nu se admite montarea intrerupatoarelor pe conductor! mobili (pe snururi, cordoane etc).
Art.33.Locurile de conectare si derivare (dozele) vor trebui ferite de eforturi mecanice (lovituri).
Art.34.La tablourile de distributie, la cutiile de distribute si la instalatiile principale, lucrarile se vor executa
numai pe baza unei dispozitii date de seful exploatarii electrice a santierului sau al intreprinderii.
Art.35.Tablourile electrice de distributie care se monteaza in interiorul baracilor pe pereti de scandura, cu
pericol de incendiu la desfacerea unui conductor din peretele tabloului, se vor monta pe o placa de azbest de
marimea tabloului, fixate pe peretele de scandura. Aceste tablouri vor fi inchise in cutii de lemn, prevazute cu
usi si cheie.
Art.36.Tablourile electrice de distributie amplasate in exterior (pe stalpi, baraci, imobile etc) se vor monta
tinand seama de normele de mai sus, iar protectia lor se va face prin cutii metalice cu usa si cheie. Constructia
cutiilor de protectie va fi astfel executata, incat sa permita introducerea conductorilor de jos in sus, pentru ca
ploaia sa nu patrunda in interior.
Art.37.Toate cutiile metalice de protectie a tablourilor electrice vor fi legate la pamant.
Art.38.Se interzice legarea directa la tabloul de distributie a diferitelor masini sau lampi portative,
electromotoare si alte aparate si dispozitive de consum de energie electrica.
Art.39.In interiorul tabloului de distributie se va executa un intrerupator cu parghie care va avea maner
electroizolant.
Art.40.Folosirea conductorilor electrici cu izolatia deteriorate sau innadirea lor fara a se completa izolatia cu
banda izolanta este interzisa.
Art.41.Este interzis a se pune in exploatare instalatii provizorii, indiferent de motivul care ar determina acest
provizoral, deoarece ar putea constitui un pericol pentru muncitori.
Art.42.La executarea instalatiilor electrice interioare, strapungerile de plansee de beton monolit (tavane) se
vor executa numai de jos in sus, iar lucratorii vor purta ochelari de protectie contra prafului si sfaramaturilor
de beton.
Art.43.Se interzice montarea intrerupatoarelor si prizelor in camerele de spalare. Intrerupatoarele se vor monta
in anticamera.
Art.44.Instalatiile electrice de forta vor avea in locurile cu umiditate mare (peste 75%) pe pardoseala, in fata
motoarelor electrice si a dispozitivelor lor de pornire, platforme de lemn, asezate in izolatori.