Sunteți pe pagina 1din 2

Raport de Screening Psihologic Clinic

(examinare psihologică)

I. Informații despre subiect:

Nume și prenume (sau cod)

II. Obiectivul screeningului:

Screeningul psihologic clinic realizat în scopul identificării stărilor psihologice de


sănătate și/sau boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză și/sau
sanogeneză, în termeni generali (de exemplu, prezență/absență), cu relevanță pentru

III. Descrierea succintă a comportamentelor psihologice evaluate prin


screening:

Nivel Subiectiv/Emoțional
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)

Nivel Cognitiv
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)

Nivel Comportamental
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)

Nivel psihofiziologic
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)
Nivel de personalitate și Mecanisme Defensive/Adaptare
Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)

Nivel de relaționare interpersonală


Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat?
(teste/sarcini/probe și/sau interviuri clinice)

IV. Concluzii (sumarizarea informațiilor în termini psihologici):

În urma screeningului psihologic clinic

[Concluziile vor fi derivate deductive și/sau inductiv din testele/sarcinile/probele


și/sau interviurile clinice utilizate]

V. Recomandări (implicații ale concluziilor pentru obiectivul screeningului;


pot fi accesibile, cu acordul clientului, unor terțe părți, în funcție de
contextul în care se face screeningul):

În urma concluziilor screeningului psihologic clinic

[Recomandările vor fi derivate deductive și/sau inductiv din Concluziile formulate;


vom evita termeni absolutiști, decizii non-psihologice (se fac doar recomandări
asociate Obiectivului Examinării Psihologice clinice pe baza unor informații
psihologice formulate în Concluzii)]

Nume și prenume/Semnătura/Parafa psihologului clinician (și/sau a instituției în


cazul structurilor de psihologie)