Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecție

Profesor:
Data: 28.02.2019
Unitatea de învățământ:
Clasa : a VI-a
Subiectul lecției: Recunoștința pentru binele primit
Durata: 50’
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: identificarea sentimentului de recunoștință ca fiind esențial în viața omului;

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1- să recunoască în minunile Mântuitorului, dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
O2-să prezinte semnificația minunii vindecării celor zece leproși și actualitatea ei;
O3-să explice importanța recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu și alți binefăcători;
O4-să identifice persoanele cărora trebuie să le fie recunoscători;
O5-să realizeze o felicitare prin care să-și exprime practic recunoștința.
Strategia didactica:
1. Metode si procedee: rugăciunea, expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația, explicația, lectura, problematizarea, jocul,
investigația, povestirea,lucrul manual;
2. Mijloace de invatamant: manual, tablă, foi colorate, foarfecă, lipici;
3. Forme de organizare: activitate frontala și individuală, în pereche.

Resurse :
Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
Proiectarea unității de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
Credința Ortodoxă, Trinitas, Iași ,1999.
Cucoș, Constantin , Educația religioasă, Editura “Polirom” , Iași ,1999
Șerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Doru, Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea” ,Alba Iulia,2000
Manual Religie Cultul Ortodox, Clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, București,2018.
Scenariul didactic
Nr. Etapele lecției Ob. Timp Conținut instructiv -educativ Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. (min) și de orga
procedee învățămâ nizar
nt e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 2 Salutul Rugăciunea Icoana Activitate
organizat Rugăciunea “ Împărate ceresc” front
oric Notarea absențelor ală
Pregătirea pentru începerea orei
2 Se cere elevilor să își Expunere
Pregătirea O1 2 amintească motivul pentru sistematic
elevilor care Iisus făcea minuni ăa Activitate Apreciere
pentru oamenilor din vremea Sa și cunoștințe front ver
receptare de ce Dumnezeu ne face și lor ală bal
a noilor nouă astăzi minuni. ă
cunoștinț -Dumnezeu face minuni din Conversația
e iubirea Sa față de oameni și să
arate dumnezeirea Sa.

3 Anunțarea 2 Se anunță și se scrie pe tablă


titlului și data și titlul lecției: Explicația Tabla Activitate
a Recunoștința pentru binele front
obiectivel primit” ală
or lecției Se precizează obiectivele lecției.
4 Comunicarea / O2 10 Profesorul va ruga un elev să Lectura Sfânta Activitate
Însușirea de noi citească din Sfânta Scriptură front
cunoștinț Scriptură, Minunea ală
e Vindecării celor zece Explicația
leproși (Luca 17,11-19 ): Icoana
„Iar pe când Iisus mergea spre vindecării
Ierusalim şi trecea prin mijlocul leprosului
Samariei şi al Galileii, intrând
într-un sat, L-au întâmpinat zece Activitate
leproşi care stăteau departe, şi individuală
care au ridicat glasul şi au zis:
Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă
de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Apreciere
Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. ver
Dar, pe când ei se duceau, s-au bal
curăţit. Iar unul dintre ei, văzând ă
că s-a vindecat, s-a întors cu glas
Activitate
mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a
front
căzut cu faţa la pământ la
ală
picioarele lui Iisus, mulţumindu-
I. şi acela era samaritean. Şi
răspunzând, Iisus a zis: Au nu
zece s-au curăţit? Dar cei nouă
unde sunt? Nu s-a găsit să se
întoarcă să dea slavă lui
Dumnezeu decât acesta, care este
de alt neam? Si i-a zis: Scoală-te
şi du-te; credinţa ta te-a
mântuit”.
În timp ce se citește, elevii vor
vedea icoana vindecării
leprosului, din manual, la pag.
45.
5 Fixarea O3 10 Care dintre cei zece leproși a Apreciere
cunoștinț O4 procedat corect? ver
elor -cel care s-a întors să bal
mulțumească. Conversația ă

Iisus nu a cerut să vină înapoi să


mulțumească, de ce a avut
această pretenție?

-faptul de a fi mulțumitor,
recunoștința, este ceva firesc, nu
este ceva ce se cere. Problematizarea

Ce arătăm atunci când avem Activitate


front
recunoștință față de Dumnezeu?
ală
Dar față de semenii noștri?

-că trăim în pace, că suntem


bucuroși, că suntem sănătoși
sufltește.
Explicația
6 Asociere și 5 Doi elevi vor participa la un joc
generalizr în care unul este legat la Joc: Ascultă,
e ochi, având nevoie de făptuiește, Eșarfă, pix. Activitate
O4 ajutor pentru a ajunge într- mulțumește! în pereche
un anumit loc, iar celălalt îl
ghidează.
După ce jocul se sfârșește, Aprecieri
participanții la joc și ceilalți elevi ver
din clasă vor răspunde la bal
e
următoarele întrebări:

Cum te-ai simțit când nu ai avut


2 siguranța drumului parcurs?
-nesigur, mi-a fost teamă să nu
mă lovesc. Conversația
Cum e important să te îndrume
sau să te ajute celălalt?
-să fie sincer, să îți spună clar, să
nu te lase la greu. Activitate
Pentru ce îi poți fi recunoscător?
-pentru că m-a ajutat să ajung la frontală
țintă, m-a ferit să mă lovesc.
Avem persoane în viața noastră Investigația
care ne-au ajutat de-a lungul
timpului? Care sunt?
-mama, tata, bunica, dna
Conversația
învățătoare, preotul, dna Aprecieri
dirigintă. verbale
Cui credeți că ar trebui să îi fim
recunoscători în primul rând?
-mamelor noastre.
Pentru ce anume?
-pentru viață, pentru mâncare,
pentru iubire ș.a.
* Li se amintește elevilor
O5 15 povestea copilului care i-a scris Povestirea
mamei o scrisoare prin care îi
cerea bani pentru fiecare lucru pe Activitate
care îl făcea. Mama i-a răspuns, frontală
făcându-l să înțeleagă cât de mult Aprecieri
îi datora el ei și cât de puțin verbale
mulțumitor era.
Lucrul manual Foi colorate,
Pentru că se apropie ziua mamei, foarfecă, lipici.
elevii vor realiza o felicitare în
care vor scrie un mesaj prin care
își manifestă recunoștința față de
mama sau o altă persoană dragă
din viața lor.
7 Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale și Activitate Apreciere
activității individuale privind atât frontală verbală
elevilor pregătirea elevilor pentru Notare
lecție cât și implicarea în
predarea noilor cunoștinte.

8 Încheierea 1 Rugăciunea “Cuvine-se cu Rugăciunea Icoana


activitătii adevărat”
Salutul.

S-ar putea să vă placă și