Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura de montare

1. Montaţi în ordine inversă faţă de demontare.


2. Instalaţi rezonatorul.

Strânge
Strângeţi şurubul şi piuliţa la 5-7 N•m (44-62 lb-in).

Furtunul şi supapa de ventilaţie forţată a carterului (PCV)

Procedura de demontare

1. Scoateţi furtunul de ventilaţie forţată a carterului (PCV)


Decuplaţi furtunul de tubul de admisie (1).
Decuplaţi furtunul de capacul chiulasei (2).
Decuplaţi furtunul de partea inferioară a galeriei de admisie (3).
Scoateţi furtunul PCV cu supapă (4).
2. Scoateţi supapa PCV.
Scoateţi supapa PCV (1).
Verificaţi tubul să nu prezinte fisuri, umflături sau semne de deteriorare.
Verificaţi fanta supapei PCV să nu fie deteriorată. (Când suflaţi aer cu gura prin supapă, aerul ar trebui ventilat doar în
direcţia săgeţii)

Procedura de montare
1. Montaţi în ordine inversă faţă de demontare.

Galeria de admisie

Procedura de demontare

1. Eliberaţi presiunea din sistemul de alimentare. Consultaţi Secţiunea 1F, Comenzile motorului.
2. Deconectaţi cablul negativ al bateriei.
3. Demontaţi ansamblul filtrului de aer. Consultaţi "Ansamblul filtrului de aer" din această secţiune.
4. Decuplaţi furtunul inferior al radiatorului şi goliţi lichidul de răcire. Consultaţi Secţiunea 1D, Răcirea motorului.
5. Îndepărtaţi ansamblul corpului clapetei. Consultaţi Secţiunea 1F, Comenzile motorului.

6. Decuplaţi furtunul şi supapa PCV. Consultaţi " "Furtunul şi supapa PCV" din această secţiune.
7. Scoateţi electrovalva colectorului. Consultaţi Secţiunea 1F, Comenzile motorului.
8. Demontaţi conducta de distribuire a carburantului şi injectorul. Consultaţi Secţiunea 1F, Comenzile motorului.
9. Demontaţi sistemul EGR. Consultaţi Secţiunea 1F, Comenzile motorului.