Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele Data Semnătura

TEST SEMESTRIAL
pentru verificarea cunostintelor în domeniul SSM

1. La aparitia unui pericol lucratorul are obligatia sa:

a) continue cu grija activitatea fara sa sufere accidente;


b) opreasca lucrul si sa informeze de indata conducatorul locului de munca despre acesta;
c) indeparteze pericolul.

2. Echipamentul individual de protectie se ofera salariatilor:

a) contra cost;
b) in mod gratuit;
c) se suporta jumatate de salariat, jumatate de angajator.

3. Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt obligatorii de respectat?

a) da;
b) nu;
c) partial.

4. Amenzile contraventionale potrivit Legii nr. 319/2006 se aplica:

a) de catre Directorul General;


b) de catre orice persoana din societate cu functii de raspundere;
c) de catre inspectorii de munca.

5. Care este scopul efectuarii instructajului periodic?

a) este o procedura practicata frecvent la angajarea in munca a unei persoane;


b) reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
c) este o prevedere din Legea securitatii si sanatatii in munca.

6. Care din cele trei variante reprezinta scopul Legii securitatii si sanatatii in munca?

a) are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a
lucratorilor;
b) o lege in baza careia agentii economici sunt obligati sa contribuie la asigurarea fondului centralizat de pensii;
c) este o lege impusa Parlamentului de Banca Mondiala pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
7. Ce lucrari aveti voie sa executati?

a) orice lucrare care trebuie executata la punctul de lucru;


b) numai pe cele pentru care sunteti calificati si instruiti;
c) lucrarile aferente colegului de echipa absent de la lucru in ziua respectiva.

8. Care din cele trei variante defineste notiunea de accident de munca?

a) vatamarea organismului si intreruperea activitatii pentru cateva zile pana la insanatosire;


b) vatamarea organismului soldata cu invaliditate sau deces;
c) vatamarea violenta a organismului si/sau intoxicatia acuta profesionala care are loc in timpul procesului
de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de
cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.

9. Cum se defineste un accident de munca de circulatie?

a) accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si
care a antrenat vatamarea sau decesul;
b) accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane, in acelasi timp si din aceleasi cauze, in cadrul
aceluiasi eveniment;
c) accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana
vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu.

10. Cum se realizeaza circulatia pe scarile interioare dintre etajele cladirii de birouri:

a) deplasarea se face numai pe partea stanga;


b) deplasarea se va efectua lent, pe partea dreapta, iar mana se va sprijini pe balustrada;
c) in pas alert pentru a evita aglomerarile.

11. Legea Sanatatii si Securitatii în Munca nr. 319/2006 stipuleaza raspunderi pentru realizarea
masurilor de protectie a muncii, raspunderi ce revin:

a) angajatorului;
b) angajatului;
c) ambelor categorii.

12. Nici o persoana nu va fi admisa la lucru fara:

a) efectuarea controlului medical;


b) efectuarea instructajului introductiv general;
c) efectuarea instructajului la locul de munca;