Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Data: 04.04.2019
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Paradis”
Clasa: a IV-a
Profesor: Ciobanu Alexandru
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Chitară
Subiectul lecţiei : aspecte tehnico interpretative pe repertoriu
Tipul de lecţie – consolidare
Scopul lecției – Winds of change-aspecte tehnico interpretative pe repertoriu
Competențe generale
1. Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj artistic
2. Formarea și dezvoltarea capacității tehnice și interpretative
Competențe specifice:
C.S1.1 reprezentarea în auzul interior a combinaţiilor intervalice, ritmuri, dinamica;
C.S2.2 aplicarea corectă a tehnicii interpretative, preocuparea permanentă pentru perfecţionarea emisiei sonore
pentru perfecționare exprimării artistice;
Obiective operaţionale:
 O1 – să execute exerciții de încălzire a mâinilor;
 O2 – să urmărească indicațiile profesorului în timpul audiției;
 O3 - să efectueze exerciții ritmice;
 O4 – să interpreteze melodia predată, folosindu-se de tabulatură/partitură;
 O5- să utilizeze în interpretarea lor noțiunile învățate;

Strategia didactică:

- Metode și procedee didactice: conversaţia euristică, audiţia, analiza, exerciţiul muzical, observația, explicaţia, interpretarea model
- Formă de organizare: individiual, grup;
- Materiale și mijloace didactice: chitară electrică, amplificator de chitară electrică, amplificator chitară clasică, chitară bas,
amplificator de chitară bas, pian, mixer, partituri(tabulaturi), laptop, planse;
- Metode de evaluare: observare curentă, probă practică;
- Timp de lucru: 50 minute
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele Ob. Strategii didactice Evaluare


lecției op Conținutul instructiv-educativ al lecției Metode și Materiale Forme de
procedee didactice organizare

1.Moment Se pregătesc materialele necesare pentru lecție, se Conversație Chitară, Frontală


organizatoric asigură un climat favorabil pentru desfășurarea orei amplificator,
de chitară. cabluri,
tabulaturi
2. Acordarea instrumentelor Conversația Frontală Observarea
Introducerea Reglarea volumelor instrumentelor euristică, sistematică
în lecție O1 Exerciții de încălzire a mușchilor fini ai mâinii – exercițiul
( 4 min) exerciții fizice. muzical
3. Anunțarea Elevii sunt anunțați titlul melodiei pe care o vor Conversația Partituri, Frontală
temei și a studia și exercițiile teoretice pe care le vor aborda. tabulaturi
obiectivelor
(1 min)
4.Dirijarea Înainte ca elevii să facă audiție muzicală vor fi Exercițiul Partituri, Frontală Observația
muzical
consolidării atenționați de elementele la care trebuie să fie atenți. tabulaturi, sistematică
(34 min) O2 Se va face audiție muzicală. laptop cu
Se va interpreta intro-ul piesei cu chitara electrică și acces la
O3 chitara clasică cu acompaniament la pian al internet,
profesorului. Se va lucra la ritm iar chitara electrică Individuală
va studia separat bătaia la mâna dreaptă cu atenție
sporită la atacul la coardă.
Se trece la intonarea strofei unde se adaugă chitara În grup
bas și a doua chitară clasică. Instrumentele
acompaniatoare vor cânta separat și se vor rezolva
Conversația
diferite probleme ritmice și armonice. Chitara euristică
clasică va studia separat acordurile și va fi atentă la
mișcarea mâinii drepte și la sonoritatea pe care
aceasta o emite.
Chitara bas va face exerciții pe armonia piesei pentru
dezvoltarea agilității mâinii drepte și pentru
dezvoltarea puterii mâinii stângi.
Interpretarea,
Se reia strofa piesei cu tot grupul până la refren. Se Individuală,
Conversația
oferă feedback și se corectează eventuale probleme euristică în grup
tehnice, ritmice sau armonice.

5.Asigurarea O4, Elevii vor cânta intro-ul plus strofa piesei, cu Interpretarea, Partituri Frontală Observația
retenției și a O5 indicații de la profesor în timpul interpretării. Se conversația sistematică
transferului
(10 min) vor stabili eventuale probleme și se va oferi
feedback.
Se va cânta din nou piesa, de data aceasta fără
indicații de la profesor.
6.Încheierea Se oferă feedback cantitativ și calitativ, colectiv și Conversația Frontală
lecției individual cu privire la implicarea elevilor și
(1 min) desfășurării activității.

S-ar putea să vă placă și