Sunteți pe pagina 1din 3

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.
MESAJUL CODURILOR:

1. Proverbe și zicători despre hărnicie:


,, Dărnicia nu înseamnă a da întotdeauna, ci a da când trebuie.”
,, Darul nu după mărime, ci după dragoste se prețuiește!“
,, Generozitatea nu înseamnă a da mult, ci a da atunci când trebuie. ’’
2. Găsiți cuvinte cu sens asemănător pentru: tihnă, imbold, prieten, tiptil,
dogorea și cuvinte cu sens opus pentru: nedumerit, indispus,mărunte,
nepăsător, leneș.
3. Scriem corect ,, ia/ i-a ,,
.......să-mi spui tot adevărul!
Mama .....dăruit fiicei sale un colier.
- ......, vreau și eu să văd ce ai scris!
Nu știe ce cadou să-i ....de ziua lui.
Călătoria ......adus satisfacția dorită.
Nu vrea să ne zică ce .....spus.
Vrea să îi ....un telefon nou.
Nu știu ce .....cășunat pe mine!
4. Regulă:
Se scrie ,,ia,, și când are sensul de ,,uite”, ,,privește” sau ,,hai” ,exprimând
o strigare, o mirare, o exclamare. Dă câte un exemplu pentru fiecare
situație și înlocuiește cu cuvântul ,,ia” !
5. Scrie cuvinte care conțin :
* grupuri de litere;
** grupuri de sunete în aceeași silabă.
6. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul ,, lume” să aibă înțelesuri diferite (
caută în dex-online)
7. Silabele ,,ne,, sau ,,in,, puse în fața unui cuvânt (prefix) modifică înțelesul
acestuia.Cuvintele rezultate au înțeles opus celor inițiale.
Dă câte 4 exemple pentru fiecare prefix!