Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA “BABES BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE

STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR


AGROBUSINESS

Înfiinţarea unui magazin on-line de cadouri


Cuprins:

1. Descrierea e-business-ului
2. Analiza ( ratiunea de a fi)
3. Managementul
4. Strategia de marketing
5. Resursele
5.1.Resursa umană(salariaţii)
5.2.Echipamentul
5.3.Fondurile
5.4.Surse din afară
6. Beneficiile e-business-ului
6.1 Beneficiile
6.2.Eficienţa
7.Provocări şi constrângeri
8.Evaluarea proiectului
1. Descrierea e-business-ului

Pe parcursul ultimului deceniu a avut loc o dezvoltare tot mai accentuată a tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), devenind posibilă efectuarea a variate tranzacţii cu
bunuri şi servicii în variantă on-line, fapt de neimaginat în urmă cu doar două, trei
decade.

Proiectul de faţă are ca temă înfiinţarea unui magazin on-line de cadouri, fiind
identificată o cerere crescută a consumatorilor pentru magazinele on-line care
comercializează articole din acestă categorie.

Motivaţia ce a stat la baza acestui proiect a fost ritmul rapid de creştere a pieţei on-line la
nivel mondial precum şi în România, rata crescută a penetrării internetului în locuinţele
oamenilor, rolul tot mai important pe care acesta îl joacă în viaţa de zi cu zi, avantajele
comerţului electronic faţă de cel tradiţional, serviciile tot mai bune oferite de furnizorii de
internet la preţuri din ce în ce mai mici, tendinţele de creştere ale pieţei şi aria largă de
cuprindere a acesteia, lipsa saturaţiei pe piaţă datorată numărului mic de magazine on-
line care practica acest tip de activitate.

Solicitantul (S.C. CadouaşPeNet SRL) are ca domeniu de activitate comerţul cu


amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, conform codului CAEN
4791. În vederea înfiinţării magazinului on-line de cadouri se doreşte atragerea unor
fonduri europene nerambursabile, prin intermediul programelor operaţionale puse la
dispoziţie de către Uniunea Europeana. Proiectul de faţă se încadrează în Programul
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 3
– TIC pentru sectoarele privat şi public , Domeniul Major de Intervenţie 3.3. –
Dezvoltarea e-economiei.

POS CCE are ca obiectiv general creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu


asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea
existentă la nivelul UE, astfel încât România să atingă până în anul 2015 un nivel de
aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii UE. Axa Prioritară 3 are ca obiectiv
specific valorificarea pe deplin a potenţialului TIC de către sectoarele privat şi public.
Domeniul Major de Intervenţie 3 – Dezvoltarea e-economiei are în vedere creşterea
eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic,
introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru
deciziile managementului, dezvoltarea comerţului electronic, extinderea utilizării
aplicaţiilor de instruire on-line la nivelul mediului de afaceri.

2.Analiza(ratiunea de a fi)

Proiectul se adresează unui segment mare de consumatori care cuprinde toată populaţia
României care are acces la internet şi care posedă un card electronic destinat plăţilor
online, dar în principal populaţiei active cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani, care
posedă cunoştinţe despre posibilităţile existente de cumpărare pe internet, avantajele
cumpărăturilor online precum şi celor care nu au timpul necesar pentru efectuarea
cumpărăturilor în mod tradiţional. În rândul tinerilor (18-24 ani) un procent de peste 30%
folosesc internetul pentru cumparaturi online.

Comercializarea cadourilor online are anumite avantaje faţă de alte categorii de produse
care sunt sau pot fi comercializate prin intermediul internetului, deoarece cadorurile fac
parte din acele produse care nu necesită testări, probe, etc. Prin urmare, scepticismul
consumatorilor cu privire la achiziţiile online este mai scăzut n cazul acestui tip de
produse decât în cazul altora, cum ar fi, spre exemplu, produsele de îmbrăcăminte sau
încălţăminte, electronice, etc. De aceea se doreşte implementarea unui magazin virtual cu
acest specific, datorită plusurilor de care se bucură pe de o parte comerţul online, iar pe
de altă parte, specializarea pe produse din această categorie.

Obiective
 Obiective pe termen mediu şi lung (generale):
 Situarea printre primele 5 magazine online de cadouri la nivel naţional până la
sfârşitul anului 2015;
 Câştigarea încrederii consumatorilor prin oferirea unor servicii de calitate, în cel mai
scurt timp posibil şi în condiţii maxime de siguranţă şi comfort cu privire la transportarea
produselor, raportul calitate-preţ, servicii post-vânzare;
 Contribuirea la dezvoltarea tehnologică a României;
 Extinderea pe pietele internaţionale prin asigurarea de servicii şi performanţă.

 Obiective pe termen scurt/specifice/operaţionale:

 Atingerea unui număr de 2000 de vizitatori/zi în decursul a 6 luni de la lansarea


magazinului; - obiectiv cantitativ
 Minimizarea timpului de livrare a produselor / onorare a comenzilor (maxim 24h
produse existente în stoc)
 Realizarea unei campanii de promovare la nivel naţional prin intermediul newsletter-
ului, flyere, siteuri de socializare;
 Existenţa în permanenţă a unui stoc variat de produs

3. Managementul

Activităţi de pregătire a condiţiilor de implementare a proiectului

1.1 Activitatea de achiziţionare a echipamentelor necesare utilării spaţiului fizic


existent (sediul social)

Pentru implementarea proiectului <Înfiinţarea unui magazin on-line de cadouri, cu sediul


social în municipiul Cluj-Napoca> prima activitate care se cere a fi realizată este dotarea
sediului social situat pe strada Năsăud, nr. 22, sc. A, ap. 18 cu echipamentele necesare
pentru a putea realiza toate celelalte activităţi care conduc la implementarea şi lansarea
magazinului on-line. În acest scop, vor fi achiziţionate 2 laptopuri care vor fi destinate
exclusiv implementării şi ulterior funcţionării magazinului virtual, piese de mobilier,
precum şi alte echipamente care se vor dovedi necesare pentru buna desfăşurare a tuturor
proceselor şi activităţilor proiectului, atât în stadiul de implementare cât şi pe perioada de
funcţionare propriu zisă a magazinului virtual.

1.2 Achiziţionare domeniu

Pentru achiziţionarea unui domeniu online trebuie accesat site-ul http://www.inregistrare-


domenii.ro/. Astfel, primul pas în achiziţionarea domeniului este verificarea
disponibilităţii numelui de domeniu pe care dorim să îl achiziţionăm. Dacă numele
domeniului este liber se completează formularul de înregistrare şi cumpărare domeniu cu
datele companiei care deţine domeniul. Costul achiziţionării unui domeniu .ro este de
39.99€ fără TVA. După confirmarea plăţii domeniului vom primi datele de conectare la
domeniul achiziţionat.

1.3 Selectarea furnizorilor de utilităţi (programator IT, designer web, internet


provider) şi încheierea contractelor cu aceştia

În cadrul acestei activităţi se are în vedere selectarea acelor furnizori a căror experienţă şi
renume pe piaţa de specialitate sunt semnificative, cu scopul de a beneficia de cea mai
înaltă calitate la serviciile pe care aceştia le oferă. Având în vedere că existenţa şi
succesul unui magazin on-line depind foarte mult de anumiţi parametrii, precum uşurinţa
navigabilităţii, gradul de funcţionalitate, flexibilitatea pentru modificări viitoare şi
actualizări, optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO friendly), claritatea
conţinutului în concordanţă cu obiectivele şi scopul firmei, sunt necesare parteneriate cu
furnizori care prezintă seriozitate şi profesionalism în munca pe care o efectuează, pentru
a permite magazinului virtual să fie cât mai atractiv şi mai bine structurat. Furnizorii vor
fi aleşi în urma unor licitaţii, fiind selectaţi un număr de 3 furnizori specializaţi pentru
fiecare activitate majoră care se cere a fi realizată (design web, asigurare găzduire, etc)
dintre care va fi ales furnizorul care acumulează cel mai mare punctaj în urma ofertelor
pe care aceştia le vor face echipei manageriale.

1.4 Obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare pentru funcţionare

Autorizaţiile necesare pentru funcţionarea unui magazin online sunt similare cu


autorizaţiile necesare pentru funcţionarea unui magazin offline. Dacă firma are, deja, în
obiectul secundar de activitate codul CAEN corespunzator, la Registrul Comerţului
trebuie să ne prezentăm cu un dosar care să conţină în primul rând:

 Copia contractului de închiriere al spaţiului de unde se operează magazinul (dacă este


închiriat de la o persoană fizică, contractul trebuie vizat de către ANAF);
 Copia actului de proprietate asupra spaţiului (dacă contractul de închiriere e vizat de
ANAF, această copie, de obicei, nu se mai solicită);
 Hotarârea AGA de înfiinţare a punctului de lucru;
 Declaraţia pe propria răspundere privind activităţi desfăşurate în acel punct de lucru,
pe baza căreia se va elibera un Certificat Constatator.

1.5 Selectarea furnizorilor de produse şi încheierea contractelor cu aceştia

Pentru a acoperi o gamă cât mai diversificată de produse, se va urmări încheierea unor
contracte cu cât mai mulţi furnizori. Având în vedere că magazinul se bazează pe stocuri,
sediul fizic al depozitelor potenţialilor furnizori nu prezintă un factor decizional în
selectarea acestora. Se va urmări contractarea furnizorilor cu game diversificate de
produse, care să satisfacă un anumit nivel al calităţii, ţinând cont de condiţiile de livrare,
termenele de plată, serviciile post-vânzare oferite de aceştia. Se doreşte a nu se depăşi un
număr de 20 de furnizori de pe teritoriul ţării noastre.

1.6 Instruirea personalului


În cadrul activităţii de instruire a personalului se va avea în vedere susţinerea unor
seminarii de către managerul de proiect, care deţine cunoştinţe în aceste domenii, cum ar
fi sistemul de e-payment, utilizarea şi condiţionarea unui magazin on-line, managerul
nefiind la primul proiect de acest gen. Astfel, se va urmări ca personalul să acumuleze
cunoştinţele necesare pentru a putea răspunde cu promptitudine şi siguranţă tuturor
comenzilor clienţilor, pentru a deţine controlul în activităţile de plată. Aşadar, persoanlul
va fi instruit în următoarele direcţii majore:

 Personalul se va instrui pentru utilizarea platformei de administrare a magazinului


online atât pentru editarea corectă a produselor (cu specificaţii împărţite în atribute) cât şi
pentru adăugarea, respectiv ştergerea produselor din baza curentă de date;
 Personalul va fi instruit pentru a deprinde abilităţi de vânzare şi consiliere în cazul în
care un vizitator (potenţial client) solicită consultanţă despre produsele listate în
magazinul de cadouri, atât telefonic cât şi prin intermediul poştei electronice;
 Personalul va fi instruit în procesul de realizare AWB, necesar în cadrul procesului de
expediţie a produselor, (orice produs care se expediază necesită realizarea unui AWB care
să însoţească coletul);
 Personalul va fi instruit în utilizarea soft-ului de gestiune respectiv realizarea notelor
interne de recepţie, facturilor fiscale de vânzare.

Activităţi de implementare propriu zisă a proiectului

2.1 Implementarea sistemului de e-payment (colaborare cu bancă, etc)

Cea mai folosită soluţie integrată de comerţ electronic dedicată magazinelor online
româneşti este ePayment care oferă un sistem de plată online simplu de folosit şi sigur,
atât pentru comercianţi, cât şi pentru utilizatori, un sistem antifraudă proprietar,
instrumente de marketing şi de vânzări, precum şi multiple funcţionalităţi pentru
dezvoltarea magazinelor online.
Implementarea se realizează prin personalizarea paginilor din sistemul ePayment pentru a
respecta designul magazinului virtual (se alocă spaţiu de stocare a imaginilor pe serverele
ePayment; integrarea design-ului prin template-uri administrate direct de către client) şi
prin crearea legăturilor relaţionale între modulul de comandă al soluţiei de comerţ
electronic instalată şi serverele ePayment. Administrarea se realizează din modulul de
administrare al soluţiei de comerţ electronic.

2.2 Realizare design site

Procesul de realizare al unui website este unul complex, de lungă durată, care trebuie să
respecte anumite reguli pentru a putea obţine în final un produs internet profesionist,
complex şi actual. Primul pas care trebuie făcut în realizarea unei pagini web este
stabilirea obiectivului, în funcţie de care se va stabili numele site-ului şi apoi dotările pe
care trebuie să le aibă serverul unde se va face găzduirea. Astfel, primii paşi de urmat la
realizarea unei pagini web sunt:

 Realizarea design-ului
- Draft Homepage supus spre aprobarea clientului;
- Pagină de produs;
- Pagină rezultate căutare;
- Pagină înregistrare;
- Pagină de contact;

Termen execuţie: 1 săptămână de la aprobarea draftului general de către client

 Realizare paginilor HTML pe baza design-ului aprobat

Termen execuţie: 1 – 2 săptămâni de la finalizarea designului

 Realizare paginilor de interior a platformei pe baza design-ului aprobat

Conţinut Homepage :
 Funcţionalitate căutare produse;
 Meniu în limba română cu link către: Promoţii, OpenBox, Pagina B2B, Informaţii,
Magazinele noastre, Contact;
 Promo slideshow area, cu posibilitate inserare imagini din admin;
 Box Cele mai vândute produse;
 Box produse la preţ redus / promoţii ;
 Categorii produse + subcategorii de nivel 1 şi 2 coloana stânga ecran (5 categorii
principale);
 Opţiune Înscriere Newsletter;
 Linkuri către paginile cu informaţii în footer;
 Adăugare logo-uri cu link-uri pentru comparare preţuri în footer;

Conţinut Pagină Produs:

 Descriere produs;
 Buton Cumpară Produs;
 Buton Compară Produs;
 Buton Solicită Informaţii;
 Detalii diferenţiatoare;
 Disponibilitate produs: În Stoc, Stoc Furnizor, La Comandă;
 Detalii livrare;
 Caracteristici tehnice;
 Review Produs;
 Link pagină producător;
 Modul Produse similare;
 Menţinere funcţie Căutare produse în pagină;

Conţinut Pagină Categorii produse:


 Afişare nume produs, preţ şi 3-4 caracteristici importante;
 Buton Cumpără Produs;
 Buton Compară Produs;
 Buton Solicită Informaţii despre Produs;
 Disponibilitate produse afişate;
 Detalii livrare doar la produsul promovat;
 Buton Detalii suplimentare la produsele din listă;
 Buton Cumpară Produs la produsele din listă;
 Funcţie filtrare produse prin module Layered Navigation achiziţionat de client şi
instalat de către agenţie ;
 Bară setare preţ în filtru;
 Filtrare după: Producător, Capacitate, Putere, Incorporabil, Culoare, etc.
 Funcţie afişare produse după un număr preselectat;
 Coloană Categorii în stânga ecranului;
 Alte detalii conform design-ului.

Conţinut Pagină Shopping Cart

 Imagine, titlu produs, preţ unitar, cantitate, preţ total ;


 Box Produse similare;
 Coupons module pe pagina Shopping Cart;
 Afişare preţuri cu TVA inclus;
 Adăugare posibilitate de achiziţionare rapidă (fără necesitatea înregistrării).

Conţinut Pagină Promoţii

Conţinut Pagină Intră în cont / Înregistrare / Contul meu

Hartă Site Magento Standard


Pagină Contact – conform design-ului furnizat de agenţie;

Pagină Despre Noi – conform design-ului furnizat de agenţie;


Pagină Informaţii: Garanţie, Livrare, Comenzi şi Modalităţi de plată, Ghid achiziţionare
produse, etc.

Note:
- Website creat în limba română;
- Nu include importul de produse;
- Modalităţi de plată: Ramburs, OP, Depunere numerar, prin Card.

Termenul de execuţie este de 4 săptămâni (inclusiv testing şi instalarea platformă pe


domeniul live de la semnarea şi achitarea avansului.

2.3 Popularea site-ului cu produse

Popularea site-ului cu produse se face de către agenţia de web design prin folosirea unui
script de import a produselor, care va folosi la baza un fişier Excel cu produsele ce vor fi
comercializate prin intermediul site-ului, precum şi preţul, categoria şi disponibilitatea
fiecărui produs. Odată importate pe site, produsele vor trebuie editate fiecare în mod
separat. Editarea produselor presupune completarea câmpurilor atribuite cu
caracteristicile corespunzătoare fiecărui produs şi ataşarea de imagini corespunzătoare
produselor.

4. Strategia de marketing

Nimic nu are un impact mai mare asupra vânzărilor decât o campanie de promovare bine
realizată. Un prim pas în realizarea campaniei de promovare este strategia, pentru care se
stabilesc obiectivele ce se doresc a se atinge, precum şi axa de comunicare, acea temă
unică ce va distinge produsul pe piaţă. Laolaltă, acestea vor dezvolta un concept care va
trebui comunicat celor interesaţi, prin intermediul celor mai adecavte medii.
O bună planificare media presupune o bună cunoaştere a target-ului. Adică, o cunoaştere
a obiceiurilor de cumpărare ale publicului ţintă, a obişnuinţelor de utilizare a canalelor
media, o cunoaştere a profilului liderilor de opinie, acelor indivizi care au cunoştinţele şi
credibilitatea necesare pentru a-i influenţa pe ceilalţi în decizia de cumpărare.

Cunoaşterea targetului presupune cercetare. Mediul online ne oferă instrumente de


cercetare puternice, flexibile şi uşor de utilizat. La preţuri mici în comparaţie cu
instrumentele de cercetare de piaţă pentru mediile tradiţionale de comunicare,
instrumentele de cercetare online ne oferă statistici şi rapoarte detaliate privind traficul pe
site-uri, durata de trafic, perioadele de maximă audienţă, articolele cele mai căutate,
paginile cele mai accesate şamd.

Etapa de cercetare a targetului este indispensabilă. Odată cunoscut targetul, odată definite
mesajele, ne rămâne să stabilim canalele şi formele propriu-zise de comunicare. Mediul
web şi instrumentele online sunt extreme de generoase în opţiuni: web-site-uri, e-
newsletters, e-mailing, online banners sau tehnici recente precum RSS.

În etapa de implementare a campaniei, trebuie să se aibă în vedere toate detaliile posibile.


Testarea este esenţială în această etapă. Nu se recomandă trimiterea tuturor indivizilor din
target prima versiune a campaniei. Se va trimite, iniţial, o versiune unui grup de test A şi
o alta unui grup de test B de aceeaşi dimensiune. Se va compara eficienţa mesajelor şi, în
funcţie de rezultate, se va reface mesajul şi, eventual, se va reanaliza planificarea media.

Dacă se urmăresc obiective pe termen lung, este necesaă evaluarea impactului campaniei,
pentru a se putea compara rezultatele cu obiectivele, pentru a se putea aprecia feed-back-
ul primit de la public. Evaluarea oferă un diagnostic al campaniei. Dacă este bine facută,
aceasta poate spune care element sau care etapă a campaniei trebuie corectată.

Google Adwords
Google Adwords este cea mai bună unealtă de folosire a acestui sistem de publicitate pe
internet. Mulţi spun că această variantă este departe de adevăr, susţinând că există câteva
unelte software care pot face aproape orice.
Uneltele găsite adeseori sunt software-uri pentru Google Adwords care analizează,
generează sau spionează activitatea campaniilor competitorilor. Printre aceste unelte se
numără Adwords Accelerator, Adwords Analyzer, Adword Generator, Ad Spy Pro,
Adgrenade şi AdWords Editor. Deşi aceste unelte sunt foarte bune în ceea ce fac, există o
nouă apariţie de sofware în familia uneltelor Google Adwords care combină
funcţionalitatea multor unelte enumerate mai sus cu integrarea SEO, a sistemului Affiliate
Income şi a generării de trafic precum şi a Marketingului viral.

5. Resursele

5.1.Resursa umană(salariaţii)

Echipa de implementare este formată din:


1. Comitetul de Coordonare (Comitetul de organizare a proiectului)
2. Echipa de proiect
3. Managerul de proiect

1. Comitetul de Coordonare (Comitetul de organizare a proiectului)

Comitetul de Coordonare are ca şi responsabilitate majoră monitorizarea evoluţiei


generale a proiectului in conformitate cu fişa de proiect. In cadrul Comitetului de
Coordonare trebuie să fie reprezentate toate părţile implicate, responsabilii entitǎţilor
partenere in cadrul proiectului. Comitetul este condus de cǎtre un preşedinte desemnat
dintre responsabilii entitǎţilor partenere in proiect. Preşedintele supervizeazǎ proiectul
periodic. Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii:
 Asigură concertarea şi coordonarea diferitelor părţi implicate in proiect;
 Joacǎ rol decizional şi de impulsionare in structura proiectului;
 Stabileşte orientǎrile generale majore pentru implementarea proiectului, criteriile de
calitate şi constrangerile (tehnice, finaciare, organizaţionale şi calendaristice);
 Aprobă planul de activitate şi structura bugetului;
 Validează toate deciziile luate la nivelurile inferioare;
 Asigură implementarea produsului sau serviciului realizat;
 Supervizează progresele inregistrate in desfăşurarea activităţilor proiectului la un
interval de timp a cărui periodicitate o stabileşte;
 Monitorizează gestiunea finaciară globală a proiectului;
 Aprobă bilanţul proiectului elaborat de către şeful de proiect;
 Desemnează managerul de proiect, validează compoziţia grupurilor de lucru şi a
echipei de proiect;

2. Echipa de proiect

Echipa de proiect este alcătuită din reprezentanţii entitǎţilor partenere şi este coordonată
de către managerul de proiect. Se ocupǎ de managementul proiectului şi are următoarele
atribuţii:
 Stabileşte un mecanism eficace de coordonare a diferitelor domenii de activitate ale
proiectului (proceduri, juridic, IT, marketing etc.);
 Răspunde pentru planificarea şi raportarea către Comitetul de Coordonare şi
partenerii proiectului;
 contribuie la realizarea estimărilor in procesele de planificare;
 Identifică ipoteze, constrangeri şi riscuri ce pot afecta proiectul;
 Gestionează activitǎţile tehnice ale proiectului;
 Răspunde de conduita operaţională şi de rezultate;
 Implementeazǎ proiectul in conformitate cu bugetul votat de către Comitetul de
Coordonare;
 Asistă managerul de proiect in gestionarea riscurilor şi a costurilor;
 Participă la reuniunile de monitorizare a proiectului;
 Supervizează activitatea şi decide asupra modalitǎţilor tehnice de implementare a
obiectivelor.

3. Managerul de proiect

Managerul de proiect trebuie să aibă drept aptitudini competenţa profesională şi


managerială, capacitatea de a lucra in echipă, pragmatismul, claritatea şi simplitatea in
acţiuni, respectul faţă de client şi parteneri. Un manager performant este cel care face rost
cel mai rapid de cea mai bună informaţie şi o utilizează in cel mai bun mod pentru
realizarea obiectivelor proiectului. Un manager de proiect trebuie să aibă tot timpul in
vedere următoarele elmente de politică şi practică a proiectului: orientarea către client,
analiza financiară, cultura calităţii, responsabilitatea intregii echipe, produsele şi
serviciile, furnizorii, pregătirea şi perfecţionarea continuă. El urmeazǎ sǎ stabilieascǎ
bugetul, sǎ menţinǎ contactul cu persoanele şi instituţiile interesate şi sǎ asigure
informarea regulatǎ a diferiţilor parteneri.

Managerului de proiect ii revine responsabilitatea finală in succesul sau eşecul


proiectului. Rolurile acestuia sunt:

 Desemnează şi aprobă membrii echipei de proiect;


 Configurează obiectivele: stabilirea sau insuşirea obiectivelor şi direcţiilor generale
de acţiune, interpretarea acestora, reacţia la modificarea lor, clarificarea problemelor şi
delimitarea zonelor problematice;
 Defineşte şi aplică Planul de Management al Proiectului (PMP);
 Gestionează planificarea generală şi bugetul (previziune şi revizuire), identificarea
resurselor, negocierile pentru obţinerea lor, păstrarea lor şi gestionarea lor in vederea unei
utilizări eficiente;
 Conduce, animă, coordonează proiectul (prin delegarea responsabilităţilor din partea
comitetului de coordonare) cu asistenţa echipei de proiect;
 Stabilesţe metoda de lucru cu partenerii şi deleagă o parte din responsabilităţi
membrilor echipei de proiect (stabilirea şi modificarea rolului fiecărui membru din echipa
de proiect);
 Stabileşte şi menţine o bună comunicare prin crearea legăturilor intre diferiţii Factorii
interesaţi (stakeholderi) care contribuie la desfăşurarea proiectului, astfel incat aceştia să
poată să-şi manifeste sprijinul şi implicarea;
 Fixează modalităţile de raportare asupra progreselor proiectului;
 Raportează periodic către Comitetul de Coordonare asupra desfăşurării activităţilor
proiectului;
 Gestionează la nivelul său, riscurile şi costurile;
 Validează rezultatele obţinute şi aprobă documentele furnizate.

5.2.Echipamentul

1. Dotari:
· 1 birou;
1 spatiu depozit
· 2 scaune;
· usa;
· geam cu gratii.
· mobilier
2. Echipamente:
· 2 calculatoare;
· soft
· un server;
· un xerox;
instalatie incalzire/ventilare;
trusa PSI

Echipamentele Ie vom achizitiona de la firmele cunoscute, cu care am colaborat si in alte


proiecte, care ne -au oferit reduceri si garantii.
Spatiul necesar este de 50 m.p., cu apa si lumina introduse si sursa de incalzire. Spatiul
exista, avem doar nevoie de incuviintarea autoritatii locale pentru inchirierea lui. Avem
nevoie de dotarile si echipamentele mentionate mai sus, precum si de consumabile: coli
xerox, cafea, sue, apa minerala si plata.

Materiile prime folosite in obtinerea serviciului vor fi: Curent electric, conectare la retea
de internet, consumabile. Cantitatea necesara este variabila in functie de cerere. Materiale
auxiliare: - coli xerox, cartus xerox, cabluri.

5.3.Fondurile

Costul total al proiectului este de 8806 euro TVA inclus.


Renovarea salii - 1.000 Euro.
Chirie (trei luni) - 600 Euro.
Mobilier - 200 Euro.
2 scaune 100 Euro.
Salarii (3 luni) - 1.800 Euro
Echipamente: 2 calculatoare (cu server) si imprimanta - 2000 Euro Curent electric (3
luni) - 300 Euro
Incalzire - gaz (3 luni) - 800 Euro
Consumabile - 500 Euro.
Abonament internet- 150 Euro.
TVA - 1356 euro
Datorita faptului acest proiect se realizeaza prin intermediul finantarilor nerambursabile,
partea financiara a proiectului se compune din doua tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli eligibile ( achizitiile necesare realizarii proiectului) in valoare de 7450 euro


- cheltuieli neeligibile( TVA) in valoare de 1356 euro
Finantarea proiectului va fi decontata doar pentru cheltuielile eligibile ale proiectului.
Finantarea nerambursabila vine din partea Comisiei Europene si a Guvernului Romaniei
si reprezinta 70% din totalul cheltuielilor neeligibile.

Partea de cofinantare a Solicitantului este alcatuita din 30% din totalul eligibil al
proiectului plus cheltuielile neeligibile. Astfel:

Curs Euro / leu 4,3000 din data de 01.12.2010


Procent finantare publica = 70.%
Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
-
- RON- Euro -RON- Euro RON- Euro
Ajutor public
nerambursabil 22424 5215 22424 5215
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care: 9610 2235 5831 1356 15442 3591
- autofinantare 2235 5831 1356
- imprumuturi -
TOTAL PROIECT 32035 7450 5831 1356 37866 8806

Cheltuielile de 3591 euro vor fi suportate de catre solicitant din surse de finantare
proprii.

5.4.Surse din afară

Proiectul este finantat din fonduri nerambursabile in proportie de 70% din totalul
cheltuielilor eligibile. Finantarea nerambursabila vine din partea Comisiei Europene si a
Guvernului Romaniei. Pentru a primi finantarea se va intocmi o propunere de finantare
eligibila care se va depune spre finantare.
Astfel sursele de finantare din afara sunt reprezentate de ajutorul public nerambursabil
in suma de 5215 euro. Finantarea proiectului va fi gestionata de catre Managerul de
proiect.
6. Beneficiile e-business-ului

6.1 Beneficiile

Pe fundalul crizei economice mondiale, resimţită în ţara noastră odată cu începutul anului
2008, dezvoltarea economică sau cel puţin menţinerea acesteia în limitele normale
devine, pe zi ce trece, o sarcină tot mai greu de îndeplinit. Lansarea unei afaceri în
această perioadă se dovedeşte a fi cel puţin o decizie riscantă, datorită investiţiilor
necesare precum şi lipsei de lichidităţi existente pe piaţa monetară la acest moment. În
astfel de situaţii, problema principală care se pune este atragerea de fonduri
nerambursabile din diferite surse şi investirea acestora de asemenea manieră astfel încât
să aducă un plus de valoare situaţiei economice existente.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS CCE, şi anume creşterea


productivităţii întreprinderilor româneşti, axate pe principiile dezvoltării durabile şi
reducerea decalajelor faţă de productivitatea existentă la nivelul UE, prin susţinerea
utilizării TIC în rândul micilor afaceri cu scopul de a încuraja inovarea în rândul acestora
şi oferirea de sprijin pentru deciziile managementului, dezvoltarea şi creşterea eficienţei
sectorului serviciilor, creşterea vitezei de reacţie la cererea existentă pe piaţă prin
intermediul facilităţilor oferite de Internet, oferirea unui suport pentru implementarea
sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul
afacerilor (e-payment), oferirea de servicii post-vânzare (livrare, asigurarea calităţii, etc).
De asemenea, încadrându-se în Axa Prioritară 3 – Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor în sectorul public şi privat - , proiectul contribuie la dezvoltarea reţelei de
magazine online, adăugând un plus de valoare prin oferirea unor servicii sigure şi rapide
consumatorilor.
Proiectul urmăreşte soluţionarea nevoilor identificate în rândul potenţialilor consumatori,
cererea lor pentru produse de acest gen comercializate prin intermediul reţelelor de
internet fiind în creştere, datorită numeroaselor avantaje pe care comerţul on-line le aduce
faţă de comerţul clasic. Dezvoltarea tot mai accentuată a tehnologiei computerizate a
creat o concurenţă destul de puternică pe piaţa magazinelor on-line, numărul celor cu
acest specific fiind în continuă creştere. Astfel că, pe parcursul a şapte ani, respectiv
2000-2007, rata de utilizare a internetului la nivelul ţării noastre a crescut de la 3,6 % în
2000 la 23,9% în 2007.

Proiectul se adresează unui segment mare de consumatori care cuprinde toată populaţia
României care are acces la internet şi care posedă un card electronic destinat plăţilor
online, dar în principal populaţiei active cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani, care
posedă cunoştinţe despre posibilităţile existente de cumpărare pe internet, avantajele
cumpărăturilor online precum şi celor care nu au timpul necesar pentru efectuarea
cumpărăturilor în mod tradiţional. În rândul tinerilor (18-24 ani) un procent de peste 30%
folosesc internetul pentru cumparaturi online.

Comercializarea cadourilor online are anumite avantaje faţă de alte categorii de produse
care sunt sau pot fi comercializate prin intermediul internetului, deoarece cadorurile fac
parte din acele produse care nu necesită testări, probe, etc. Prin urmare, scepticismul
consumatorilor cu privire la achiziţiile online este mai scăzut n cazul acestui tip de
produse decât în cazul altora, cum ar fi, spre exemplu, produsele de îmbrăcăminte sau
încălţăminte, electronice, etc. De aceea se doreşte implementarea unui magazin virtual cu
acest specific, datorită plusurilor de care se bucură pe de o parte comerţul online, iar pe
de altă parte, specializarea pe produse din această categorie.

6.2.Eficienţa

Fiind o pagină de Internet clienţii nu pot atinge produsele dar asta înseamnă că nici
furnizorul nu trebuie să ţină produse pe stoc deoarece acesta poate să comande marfa abia
după ce are comenzi ferme pentru ea. Deci, un magazin electronic rezolvă problema şi
pentru vânzător şi pentru cumpărător.

Acesta din urmă poate să se informeze rapid despre oferta vânzătorului vizitând
magazinul electronic al acestuia. Rezultatul este că se fac economii de ambele părţi.
Un efect "secundar" observat mai este şi acela de "punct de referinţă". Din ce în ce mai
multe persoane intră pe Internet pentru a căuta informaţii şi preţuri despre produsele
dorite, iar vizitând mai multe site-uri, fac un mic "studiu de piaţă" pentru a se decide ce
produs ar fi cel căutat, la ce preţ, ce garanţie are, etc.

Pe lângă aceste avantaje directe şi elocvente pentru client şi pentru cumpărător, mai pot fi
evidenţiate şi următoarele:îmbunătăţirea comunicării cu clienţii. Astfel, dacă în comerţul
clasic trebuie să cereţi permisiunea de a le trimite mesaje cu ofertele şi promoţiile
dumneavoastră (şi, desigur, dacă aţi obţinut această permisiune - apropo de legea
comerţului electronic nr. 365/2002, ce interzice trimiterea de mesaje electronice
nesolicitate) aveţi la dispoziţie un instrument puternic şi ieftin de promovare: mesaje
electronice către clienţii existenţi.

Opţiunea pentru mesajele rapide sau chiar deschiderea unui newsletter dă posibilitatea
furnizorului ca printr-un mesaj de câteva rânduri, trimis periodic, să poată anunţa o
reducere de preţ sau o ofertă specială;simplificarea preluării comenzilor de la clienţii deja
existenţi. Prin intermediul comerţului electronic clienţii vor efectua comanda apreciind
economia de timp şi bani în efectuarea de comenzi. Deci, clienţii intră pe site, îşi aleg
produsele dorite, le pun în coş şi trimit comanda, primind automat sau manual, pe email,
confirmarea acesteia;

Prospectarea pieţei. Pe baza comenzilor de produse primite se poate face o statistică cu


cele mai căutate produse, perioadele în care sunt solicitate, tendinţe ale cumpărătorilor
etc. ( de exemplu dacă se primesc 50% din comenzile on-line dintr-un oraş sau regiune ar
putea determina deschiderea unui magazin în acea regiune);investiţie redusă ale cărei
costuri sunt legate de găzduirea paginii pe internet şi eventuala chirie pentru program sau
conexiunea la internet.

Un alt tip de avantaj al utilizării comerţului electronic, avantaj care are implicaţii
indirecte şi pe un orizont de timp mai îndepărtat este reprezentat de ansamblul
oportunităţilor de afaceri care apar şi care variază semnificativ de la sector la sector şi de
la ţară la ţară, depinzând de structura comerţului naţional, de posibilitatea populaţiei de a
se constitui în utilizatori Internet, înclinaţiile spre consum, etc.

Premisa esenţială în apariţia comerţului electronic a venit din dezvoltarea Internetului.


Astfel, din punctul de vedere al întreprinderilor mici şi mijlocii capacitatea de participare
la comerţul electronic mondial depinde direct de posibilitatea acestora de conectare la
Internet. Cu toate că statisticile arată o creştere exponenţială a conectării la Internet, pe
plan mondial continuă să existe inegalităţi între ţările dezvoltate şi ţările în curs de
dezvoltare în ceea ce priveşte capacitatea de a produce, disemina, stoca informaţie pe
Internet.

Situaţia nu poate fi inversată deoarece costurile de bază nu se modifică, respectiv dacă


accesul la Internet rămâne mic si destul de scump în ţările în curs de dezvoltare,
participarea lor în comerţul electronic va fi limitată la relaţiile tradiţionale de sub-
contractori sau pre-contractori.

7.Provocări şi constrângeri

Comerţul electronic e unul din părţile comerţului cu cel mai mare avânt, la nivel global.
Lumea a devenit obişnuită cu acest mod de a îşi face cumpărăturile extrem de comod,
mereu deschizându-se noi şi noi afaceri online, care propun consumatorilor produse şi
servicii din cele mai variate. Dat fiind această dezvoltare extrem de intensă, a apărut o
concurenţă la nivel ridicat între diverse magazine online, astfel că permanent, pentru a
ţine pasul, un magazin trebuie să se îmbunătăţească, să ofere noi facilităţi clienţilor şi o
interfaţă cât mai "în tendinţe".

În aceeaşi direcţie, un magazin nou apărut, dacă vrea să poată intra în competiţie cu cele
deja existente pe piaţă, trebuie să fie foarte atent la modul în care are proiectat, dar şi
implementat site-ul web. În primul rând un magazin online trebuie să ofere o interfaţă
uşor de folosit pentru utilizator. În al doilea rând, la fel de importante sunt facilităţile
oferite, facilităţi pe care se pune din ce în ce mai mult accent, pentru a fi totul cât mai
uşor, şi de ce nu mai plăcut, pentru clienţi. În al treilea rând, o altă direcţie înspre care un
proprietar de magazin online trebuie să se aplece cu toată atenţia este securitatea
tranzacţiilor cu clienţii. În momentul în care un client doreşte să efectueze o comandă el
îşi dă datele personale, care ar putea fi interceptate şi folosite în alte scopuri, rezultând un
furt de identitate.

Tehnice

In ceea ce priveste domeniul tehnic pot aparea diferite constrangeri, cum ar fi


performanta scazuta a calculatoarelor, nefunctionarea retelei de internet, stabilirea
diferitelor conflicte intre anumite programe, supra-incarcarea si blocarea site-ului,
transmiterea unor virusi prin intermediul comenzilor postate, si alte situatii neprevazute.

Exista, de asemenea posibilitatea ca informatiile sa nu fie complete, sau sa fie prea multe
comenzi, iar in urma acestor neajunsuri comenzile sa nu fie livrate corect sau in timp util.
O alta constrangere tehnica este reprezentata de lipsa securizarii complete a website-ului;
cum multi virusi necunoscuti apar zi de zi, este posibil ca sistemul de securitate al site-
ului sa nu fie destul de puternic incat sa impiedice anumite operatiuni daunatoare.

Aşadar, un risc ar fi lipsa de încredere în ceea ce priveşte securitatea datelor personale în


timpul transferurilor în cadrul tranzacţiilor electronice. Clienţii sunt încă neîncrezători,
dar experţii sunt de părere că tranzacţiile în comerţul electronic au un grad mai mare de
siguranţă decât banalele cumpărături efectuate prin cardul de credit. De asemenea, clienţii
manifestă temeri în ceea ce priveşte furtul cardurilor de credit, a confidenţialităţii datelor
personale, etc. Multe firme nu au adoptat modelul electronic potrivit pentru derularea
comerţului lor electronic sau întâmpină dificultăţi în integrarea comenzilor şi a
informaţiilor culese online, în activitatea curentă a firmei. Cu toate acestea, este o
certitudine faptul că numărul clienţilor magazinelor electronice şi a firmelor care adoptă
soluţiile comerţului electronic este în creştere. Mulţi furnizori de servicii Internet
popularizează sistemul de cumpărare online tocmai pentru a induce un plus de încredere
şi consideraţie.
Legale

Pentru a evita neintelegerile legale ivite odata cu lansarea site-ului este nevoie de
inregistrarea proprietatii intelectuale asupra informatiilor ce se gasesc pe paginile web ale
companiei. De asemenea toate informatiile, imaginile, inregistrarile video si alte
asemenea lucruri care nu apartin companiei si apar pe site-ul acesteia vor avea nevoie de
acordul proprietarilor. In ceea ce priveste intimitatea, limitele acesteia trebuie bine
stabilite, iar vizitatorilor care folosesc un limbaj neadecvat le va fi limitat accesul.

Schimbari organizationale

Daca site-ul va avea succes, iar conducerea companiei va fi multumita de modul in care
decurge afacerea, atunci este posibil ca managementul sa decida pastrarea magazinului
virtual si inchiderea magazinului traditional.
Acest lucru este vazut ca fiind un risc pentru angajatii care lucreaza in cadrul magazinelor
traditionale, iar constrangerea intalnita de ei va fi adaptarea la noul mediu de lucru;
pentru cei care nu sunt dispusi sa faca compromisuri (sa participe la diferite training-uri si
sa studieze probleme de baza intalnite in acest domeniu) solutia finala va fi prezentarea
demisiei si cautarea unui alt loc de munca.

Resursele si intervalele de timp

Un alt risc care poate fi identificat în rândul potenţialilor utilizatori ai comerţului online
este acela al păstrării integrităţii produselor în timpul livrării.

Procesul de primire-livrare al comenzii este atent organizat si supervizat in ceea ce


priveste resursele materiale disponibile si resursa timp. Site-ul va avea nevoie de
intretinere continua, prin care se intelege actualizarea informatiilor sau plasarea
promotiilor; actualizarea site-ului de va face cel putin o data pe luna, maxim 3 luni-in
functie de informatiile pe care compania doreste sa le comunice clientilor, iar plasarea
promotiilor se va realiza cel putin de 2 ori pe luna si cel mult de 4 ori pe luna; datorita
complexitatii actiunii si timpului necesare pentru realizarea acestor intretineri se va apela
pentru inceput la un specialist.

Competitorii si colaboratorii

Din ce in ce mai multe firme realizeaza care sunt beneficiile oferite de o asemenea
strategia, iar cu timpul compania noastra va avea un numar ridicat de competitori directi
si seriosi. Pe parcursul derularii afacerii este luata in calcul si posibilitatea de a colabora
cu diferiti competitori, acest lucru realizandu-se in limitele legii, nedorindu-se castigarea
monopolului.

8. Evaluarea proiectului

Contorizarea numărului de vizitatori zilnic, raportarea acestuia la obiectivul fixat

Google analytics

Google Analytics permite accesul la informaţii detaliate despre traficul către site-ul
nostru, despre comportamentul vizitatorilor, ce secţiuni ale site-ului au atras cel mai mulţi
dintre aceştia. Totodată, oferă posibilitatea de a observa care secţiuni ale site-ului aduc
cele mai multe venituri. Datorită suportului integrat pentru platforma AdWords şi
opţiunilor de tracking, se poate măsura randamentul campaniei online. Mai mult, având
acces la date reale, se va putea optimiza campania, astfel încât să se deţină un control
mai mare asupra costurilor şi un randament mai mare.

Toate acestea fac din Google Analytics nu doar un serviciu de analiză de trafic, cât un
instrument de marketing care contribuie la eficientizarea investiţiilor în activitatea de
promovare online.

Pentru a determina stadiul si succesul proiectului vom avea in vedere doua criterii:
a. Costurile
b. Timpul alocat desfasurarii activitati.
Mai exact, se urmareste scaderea costurilor cu 30% si minimizarea timpului alocat livrarii
comenzilor cu 25%.
Metodologia de masurare: Modalitatea prin care compania considera ca evaluarea va
evidentia cel mai corect situatia este urmarirea efectiva a derularii activitatii; desi acest
mod de evaluare este unul dificil, compania considera ca este cel mai adecvat.
Raportarea evaluarii: Evaluarea va fi raportata lunar in format electronic sub forma
tabelara, evidentiindu-se aceste doua criterii urmarite: costurile ocazionate de
desfasurarea activitatii si timpul petrecut pentru a onora livrarile comenzile si alte
activitati anexe.

S-ar putea să vă placă și