Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar Nr.

Această cercetare are ca obiectiv investigarea unor aspecte privind activitatea profesională a cadrelor
didactice. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să răspundeţi sincer, ţinând cont că nu există răspunsuri bune
sau rele, adevărate sau false, ci doar opinii diferite. În scopul interpretării rezultatelor este necesar să oferiți o serie
de date personale, fără a fi necesar să precizați numele dvs. Răspunsurile oferite vor fi folosite doar în scop de
cercetare.
Participarea este voluntară şi aveţi dreptul să renunţaţi în orice moment.
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
Q1. Sunteți cadru didactic în :
 învățământul de masă  învățământul special
Q2. Aveți experiență de lucru cu copiii cu CES (cerințe educative speciale)?
 NU  DA (Cât timp? ..... ani)
Q3. La nivel de învățământ sunteți cadru didactic?
□ preșcolar □ primar □ gimnazial □ liceal
Q4. Care dintre următoarele atribute descrie cel mai bine zona în care predaţi?
□ Urban – oraş mare (peste 150.000 de locuitori) □ Urban – oraş mic □ Rural □ Rural – sat şi
şcoli izolate/ invatamant simultan
Q5. Ce vârstă au copiii cărora le predaţi în cea mai mare parte a timpului?
□ Sub 6 ani □ 6 – 10 ani □ 10 – 14 ani □ 14 – 18 ani □ Peste ani
Q6. Ce note/calificative acordați cel mai frecvent elevilor dvs. (în medie)?
□ Sub 6 □ 6 –7 □ 7–8 □ 8-9 □ Peste 9
□ insuficient □ suficient □ bine □ foarte bine □ excelent
Q7. Când oferiți o notă/un calificativ sunteți siguri de corectitudinea evaluării dumneavoastră?
□ Niciodată □ Rareori □ Adeseori □ Aproape întotdeauna □ Întotdeauna
În cele ce urmează, vă rugăm să citiţi cu atenţie o serie de afirmaţii și să evaluați în ce măsură copiii din
grup/clasa dumneavoastră manifestă deprinderile prezentate mai jos. Încercuiți care varintă vi se pare mai potrivită
pentru grupa/clasa pe care o coordonați. Răsunsurile se identifică pe o scală de la 1 la 5 astfel:
1 – În foarte mică măsură (majoritatea copiilor din grupă/clasă nu au această deprindere)
2 –În mică măsură (mai puțin de jumătate dintre copiii din grupă/clasă nu au această deprindere)
3 – Într-o măsură medie (jumătate dintre copiii din grupă/clasă au această deprindere)
4 – În mare măsură (mai bine de jumătate dintre copiii din grupă/clasă au această deprindere)
5 – În foarte mare masură (majoritatea copiilor din grupă/clasă au această deprindere)
Îşi scriu corect numele cu litere de tipar, copiind În foarte În mică Într-o În mare În foarte
măsură măsură
după model. mică măsură mare
măsură medie măsură
Identifică ordinea sunetelor într-un cuvânt (de ex.
m-e-r-s).
Recunosc litera cu care începe sau se termină un
cuvânt.
Scriu litere şi cifre copiind după model.
Identifică un obiect dintr-un şir de maxim zece
obiecte pe baza poziţiei sale (de ex. al 7-lea
creion).
Realizează adunări şi scăderi cu unul sau doua
elemente în limita intervalului 1-10.
Identifică numărul care urmează, precede sau se
găseşte între două cifre.
Relaţionează ,,astăzi”, ,,mâine”, ,,ieri”, cu zilele
săptămânii.
Utilizează strategii de memorare învăţate anterior
(repatare,grupare, etc.), dacă i se spune.
Ştiu de unde a învăţat o anumită informaţie (de la
educatoare, de la bunica, de la TV, etc.).
Întreabă sensul unor cuvinte, expresii.
Identifică diferenţe între cuvintele cu o literă
modificată (fie în poziţie iniţială, fie în poziţie
finală).
Realizează corespondenţa sunet - literă.
Acordați un calificativ pentru fiecare dintre următoarele 21 de afirmații bazate pe opinia dumneavoastră. Indicați cât
de mult sunteți de acord sau dezacord cu fiecare afirmație. Nu există răspunsuri corecte sau greșite, deci vă rugăm să
răspundeți sincer. Citiţi cu atenţie itemii şi să vă exprimaţi acordul sau dezacordul încercuind răspunsul ales în
rubricile de la 1 la 5, unde:
Total Dezacord Acord Acord Total
dezacord slab acord
Reuşesc să interacţionez la fel de bine cu elevii cu
nevoi speciale, precum şi cu cei fără nevoi speciale.
Părinţii copiilor cu nevoi speciale iau legătura mai des
cu şcoala decât părinţii elevilor care nu prezintă
această caracteristică.
Nu am probleme când predau unui elev cu deficienţe
cognitive.
Elevii cu nevoi speciale au realizări academice mai
mari atunci când sunt incluşi în şcolile de masă.
Stima de sine a copiilor cu nevoi speciale este crescută
atunci când sunt incluşi în învățământul obișnuit.
Nu devin anxios (anxioasă) când aflu că un elev cu
nevoi speciale va fi în clasa mea.
Colaborez cu ceilalţi colegi din şcoală atunci când caut
metode/ tehnici de predare/învăţare prin care să sprijin
elevii cu CES.
Mă descurc în mod adecvat cu elevii care au probleme
de comportament ușoare până la cele moderate.
Am fost instruit(ă) adecvat pentru a răspunde nevoilor
copiilor cu dizabilități.
Materialele și echipamentele adaptate sunt ușor de
achiziționat pentru satisfacerea nevoilor elevilor cu
nevoi speciale.

La final vă rugăm să ne daţi unele date despre dvs:


1. Vârstă : ______ ani
2. Gen: □ Masculin □ Feminin
3. Mediul de proveniență; □ Urban □ Rural
4. Studii absolvite: □ liceu □ şcoală postliceală □ facultate □ studii postuniversitare □ doctorat
5. Vechime în învâțământ (în ani): _________________
6. Gradul didactic pe care îl aveți: □ Debutant □ Definitivat □ Gradul II □ Gradul I