Sunteți pe pagina 1din 87

Evoluţia noastră Waldo Vieira

EVOLUTIA NOASTRA
Waldo Vieira

1. CINE EŞTI TU?

Cine eşti?
Ce eşti?
De unde vii?
Ce faci în această viaţă pe Pământ?
Încotro te îndrepţi?

În cele ce urmează, vă vom oferi răspunsuri simple şi logice la aceste cinci


întrebări filozofice clasice, dar şi la multe altele, din perspectiva
conştientologiei, folosind anumite de întrebări şi răspunsuri.

Ce este conştientologia?

Conştientologia este ştiinţa care studiază conştiinţa „totală” (spirit, suflet


şi ego), împreună cu toate corpurile sale, cu toate existenţele, experienţele,
epocile şi locurile sale, integrală, proiectivă şi conştientă de sine în relaţie în
raport cu multiplele dimensiuni ale existenţei.
Eu sunt o conştiinţă. Tu eşti o conştiinţă. Toţi cei care ne sunt aproape sau
departe în viaţa umană, dar şi toate fiinţele conştiente de sine din dimensiunile
dincolo de viaţa fizică, sunt de asemenea conştiinţe.

PRIN ACŢIUNILE NOASTRE ACUMULĂM MEREU CUNOAŞTERE, ÎN


ORICE LOC ŞI MOMENT ÎN CARE NE MANIFESTĂM.

Conştientologia vă invită să vă ocupaţi/asumaţi următoarele aspecte care


sunt importante pentru evoluţie: optimizarea evoluţiei voastre conştiente
(personale); manifestarea emoţiilor şi sentimentelor în mod raţional/ moderat/
rezonabil; combaterea auto-corupţiei; transformarea personalităţii voastre într-
un factor catalizator pentru evoluţia celorlalţi; înţelegerea indestructibilităţii
conştiinţei; organizarea raţională a propriilor idei; creşterea gradului de
originalitate în munca voastră personală; atingerea nivelului maxim de de-
reprimare.
Prin întrebări, răspunsuri, exemple şi fraze semnificative, această carte va
ilustra concluzii practice şi larg acceptate – la care s-a ajuns prin experienţe
proiectologice – referitoare la acţiunile şi manifestările conştiinţei: tu, eu şi
toate acele personalităţi care sunt mai mult interesate de evoluţie.

1
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ce este proiectologia?

Proiectologia este ştiinţa care studiază proiecţii ale conştiinţei – ieşiri


lucide din corpul uman – şi efectele lor. Este vorba despre proiecţii ale energiilor
conştienţiale dincolo de limitele conştiinţei.
Ieşirea lucidă temporară din corp (experienţă în afara corpului) reprezintă
sursa cea mai preţioasă şi practică de a aduce clarificări - despre cine suntem,
de unde venim şi încotro ne îndreptăm - dar şi de informare asupra celor mai
importante aspecte ale vieţii.
Proiecţia umană conştientă – în mod curent realizată şi trăită de milioane
de oameni – este ceva ce nu este cunoscut în Filozofia Modernă. Proiecţia
conştientă este făcută direct de către persoana interesată, fără nici un
intermediar. Ea nu este trăită ca un rezultat al faptului că doar ai auzit de ea.
Cu toţii ne părăsim corpul chiar dacă nu o facem în mod lucid. Acesta este
un fapt inevitabil.

ORICINE POATE PĂRĂSI TEMPORAR CORPUL FIZIC CU LUCIDITATE.


DORINŢA INTENŢIONATĂ ŞI FOLOSIREA UNOR TEHNICI SPECIFICE
SUNT SUFICIENTE PENTRU A OBŢINE ACEST REZULTAT.

Tehnicile de proiecţie (experienţe în afara corpul - OBE) au funcţionat


pentru milioane de oameni, mai ales în ultimele trei decenii. Ele nu vor da greş
tocmai la voi.
Ceea ce urmează reprezintă câteva exemple de fenomene transcedentale
cercetate de proiectologie: proiecţia lucidă, bilocaţia, vederea la distanţă
(clarvederea în mişcare), clarvederea interioară, nealinierea corpurilor fizice şi
non-fizice în stare de veghe, proiecţia dublă (combinată).
Tot ceea ce noi studiem aici implică ceea tu şi eu facem în fiecare moment,
potrivit adevărurilor înalte relative.

Ce este un adevăr înalt relativ?

Un adevăr relativ înalt relativ este o realitate nouă, mai importantă, care
merită să fie studiată, discutată şi pusă în înaintea altora din acelaşi domeniu de
cercetare, dar care până la urmă va fi şi ea infirmată.
În cazul nostru, obiectivul pe care îl urmărim este de a prezenta - la
nivelul general mediu de înţelegere a evoluţiei - atât acele moduri de acţiona, în
ceea ce priveşte evoluţia, care sunt bine fixate, dar şi pe cele care sunt mai
puţin rezolvate de către majoritatea conştiinţelor.

2
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Persoanele interesate vor observa că nu susţinem astfel de adevăruri


înalte relative ca fiind leacuri universale şi nici ca principii absolute după care să
ne trăim viaţa.
Nu ne prezentăm pe noi înşine nici ca fiind în poziţia iraţională de a avea
monopol asupra adevărului.
Nu există adevăruri absolute. Totul tinde să evolueze.
Există adevăruri false în ideile impuse şi în toate dogmele.
Dizidenţa face parte din încercările/provocările noastre. Majoritatea
adevărurilor înalte relative apar din rafinarea opiniilor discordante.

ÎN MOMENTUL ACTUAL ESTE INADMISIBIL DIN PUNCT DE VEDERE


RAŢIONAL CA CINEVA SĂ TRĂIASCĂ SUB CONTROLUL ÎNROBITOR AL
VREUNEI DOGME SAU IDEI IMPUSE.

Cu toate acestea, milioane de oameni inconştienţi, trăiesc încă înrobiţi de


opiniile eronate ale celorlalţi.
Interesul nostru nu este nici de departe să convingem pe cineva de ceva şi,
mai mult decât atât, nici să convingem pe cineva de vreo experienţă personală sau
de grup. Şi, mai mult, nici măcar să impunem asemenea experienţe unor indivizi
foarte închişi care nu îşi doresc o schimbare în viaţa lor şi se simt confortabil şi
împliniţi cu viaţa pe care o duc.
Intenţia noastră e să oferim cunoaştere critică referitoare la dinamica
evoluţiei conştiinţei - care prezintă interes pentru toată lumea - şi să facem
acest lucru într-o manieră imparţială şi impersonală.
Cercetătorul conştient (sau cercetătorul fără idei preconcepute) va
confirma sau va respinge aceste afirmaţii.
Voi sunteţi cei care veţi fi sau nu de acord cu ideile prezentate aici - şi le
vei aplica în viaţa ta cotidiană - sau le veţi respinge pentru totdeauna.
Lucru cel mai inteligent e stabiliţi şi să menţineţi o distanţă naturală,
sănătoasă, faţă de orice fel de idei care condiţionează sau limitează, faţă de
sanctificări (considerând orice ca fiind divin), de veneraţia oarbă, sau spălarea
creierului - indiferent dacă se referă la oameni, idei, instituţii, obiecte, locuri
sau comunităţi.

ŞTIM CU TOŢII CĂ HÂRTIA ACCEPTĂ TOT CE SE SCRIE PE EA. UN


MICROFON ÎNREGISTREAZĂ ORICE SUNET.

Pentru noi este mult mai inteligent să păstrăm nivelul cel mai înalt posibil
de discernământ bazat pe propria experienţă. În societatea umană, vom
supravieţui doar dacă acţionăm cu maximum de luciditate

3
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ce este societatea umană?


Societatea umană - sau cea intrafizică - este o colectivitate de fiinţe
umane, care se adună pentru a trăi ca cetăţeni ai unei ţări, sau chiar ca populaţie
planetară.
Din păcate, întreaga societate umană este încă foarte bolnavă.
Trăim într-un spital de proporţii imense. Totuşi, această concluzie despre
realitatea crudă a existenţei noastre cotidiene, nu reprezintă o scuză pentru a
ne descuraja sau a deveni pesimişti.

MILIOANE DE OAMENI FORMEAZĂ MASĂ DE INCONŞTIENŢI: EI NU


GÂNDESC PENTRU EI ÎNŞIŞI, CI SUNT SCLAVII OPINIILOR ALTORA

În intrafizic, milioane de oameni, victime ale leneviei mintale, sunt sclavii


acelor indivizi care se consideră formatori de opinie, dar care induc în eroare în
cele mai diverse zone de interes şi muncă.
Societatea umană de pretutindeni se bazează pe manipularea larg
răspândită a oamenilor de către liderii lor.
Direcţia cea mai bună de acţiune este evitarea manipulării cuiva, precum şi
evitarea conştientă de a ne supune la manipulare.
Ideal ar fi ca aceste pagini să se citească într-o manieră contemplativă,
punând la îndoială totul cu discernământ şi maturitate.
Mai întâi, stabiliţi dacă acest text este unul folositor/logic.
Discernământul personal, necesar într-un studiu critic, este important
pentru a ajunge la idei libere şi originale.
Mai întâi, reflectaţi la următoarea afirmaţie fundamentală - care, în
acelaşi timp, reprezintă şi o provocare -: dacă crezi că cunoaşterea de sine cere
foarte mult efort, încearcă să evoluezi în ignoranţă.

2. ÎNAINTE DE CORPUL UMAN

Ce este holosoma?

Holo-soma este formată din totalitatea corpurilor conştiinţei (nn: prin


care se exprimă conştiinţa): corpul fizic, energetic, emoţional şi mental.
Folosim un anumit corp pentru o anumită dimensiune existenţială.
În viaţa fizică, folosim corpul uman (soma).
În viaţa non-fizică, când ne proiectăm în afara corpului, sau în perioada
intermisivă (dintre vieţi), folosim corpul emoţional (psiho-soma sau corpul astral)
sau corpul mental (mental-soma).

Ce reprezintă perioada intermisivă?

4
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Perioada intermisivă este perioada dintre viaţa non-fizică şi cea fizică, sau
de pauză extrafizică dintre viaţa umană/fizică anterioara şi cea actuală. Este, de
asemenea, şi perioada de viaţa non-fizică pe care o vom avea între viaţa actuală
şi cea următoare.
Cu alte cuvinte, există o perioadă intermisivă, înainte de a obţine un corp
uman/fizic nou, după ce am lăsat în urmă un corp uman uzat, folosit.
Există perioade extrafizice în care conştiinţa are un grad mai înalt sau mai
scăzut de luciditate (conştiinţă/trezie).
În perioada intermisivă, nu avem un corp uman. Deci, trăim, într-un plan
non-fizic, sau într-o dimensiune extrafizică, folosind un corp mai subtil.
În aceste dimensiuni non-fizice sau extrafizice există comunităţi formate
din conştiinţe care, la rândul lor, nu au corpuri fizice. Asemenea conştiinţe
formează populaţii extrafizice pe această planetă, iar numărul lor depăşeşte, de
departe, populaţia umană.

PRIN PROIECŢIA CONŞTIINŢEI, PUTEM ESTIMA CĂ EXISTĂ DE


NOUĂ ORI MAI MULTE CONŞTIINŢE EXTRAFIZICE DECÂT
CONŞTIINŢELE UMANE DE PE PLANETA PĂMÂNT

Cei care se proiectează conştient, sau cei care îşi părăsesc temporar
corpul lor fizic cu luciditate, oferă, în mod constant, relatări extrem de
asemănătoare despre vizitele lor din comunităţile extrafizice. Mergând în aceste
comunităţi extrafizice, ne dăm seama că fiecare dintre noi aparţine unui grup
evoluţionar specific.

Ce este un grup evoluţionar?

Un grup evoluţionar este o adunare de conştiinţe, mai mult sau mai puţin
lucide, care evoluează împreună în funcţie de afinitatea dintre emoţiile, ideilor şi
acţiunilor lor. Este acelaşi lucru cu grupul karmic, dacă vorbim despre legea
cauzei şi a efectului. Conştiinţele formează familii conştienţiale.

FIECARE DINTRE NOI REFLECTĂ ALTE FIINŢE ASEMENEA NOUĂ,


CARE LA RÂNDUL LOR, AU AFINITĂŢI PUTERNICE CU NOI

Fiecare conştiinţă are propriul său grup evoluţionar.


Acest grup este compus din milioane de conştiinţe care cresc/se dezvoltă
constant, aflate pe diferite nivele de evoluţie şi în diferite dimensiuni.
Mii de grupuri evoluţionare formează populaţiile fizice şi extrafizice ale
planetei Pământ.

5
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În ceea ce urmează vă oferim câteva exemple de grupuri mai mici din


cadrul unui grup evoluţionar: familia nucleu (mamă, tată, fraţi); familia extinsă
(soţi, copii şi socri); cercul relaţiilor noastre profesionale; cercul relaţiilor
noastre sociale, de la club sau de la şcoală; toate legăturile ego-ului care ne
unesc într-o societate. Grupurile doctrinare, fraternităţile dogmatice,
sindicatele şi asociaţiile cooperative acţionează ca şi legături ale ego-ului.
Când suntem lucizi, în perioada intermisivă, ne stabilim viitoarele proiecte
cu o libertate relativă.
Aceste proiecte includ planurile preliminare pentru viaţa umană viitoare .
Toate aceste proiecte depind de consideraţiile Evoluţiologului care face
parte din grupul nostru evoluţionar.

Ce este un Evoluţiolog?

Evoluţiologul este o conştiinţă care a evoluat dincolo de nivelul mediu din


grupul evoluţionar din care facem parte. Această conştiinţă are o perspectivă
largă, universală, integrată şi ideală asupra progresului fiecăruia. Evoluţiologul
este un specialist în evoluţia sau progresul conştiinţelor.
În fiecare grup evoluţionar există sute de Evoluţiologişti.
Cu cat ne dedicam mai mult ajutorului dat celorlalte conştiinţe pentru a-si
clarifica gândurile/ideile/acţiunile, cu atât mai minuţios vom studia cum să ne
programăm următoarea viaţă umană. În acest context, uneori suntem ca o mică
cărămidă într-o uriaşă construcţie evoluţionară.
Cu cat lucram mai mult pentru a-i ajuta pe alţii sa-şi clarifice
gândurile/ideile/acţiunile cu atât va fi mai mare libertatea noastră de acţiune/
mişcare împreuna cu grupul nostru evoluţionar.
Este important să reflectăm asupra faptului că acţiunea de clarificare a
altora este mult mai dificilă şi mai puţin plăcută decât aceia de a-i consola. Cu
toate acestea, clarificarea altora este din punct de vedere al evoluţiei, mult mai
productivă pentru noi toţi.
În general, este un fapt foarte comun ca oamenii să reacţioneze, din
instinct, împotriva adevărului lor. Acesta este rezultatul instinctului de
supravieţuire natural, genetic, atavic şi animalic. În dimensiunile extrafizice,
atunci când demonstrăm merite personale, întrajutorare, maxi-fraternale,
suntem selectaţi să participăm la un curs intermisiv cu un anumit specific.

Ce este cursul intermisiv?

Cursul intermisiv este o perioadă de învăţare specializată, pe care o


parcurg conştiinţele extrafizice mai mature şi mai merituoase, în perioada
intermisivă.

6
Evoluţia noastră Waldo Vieira

CURSUL INTERMISIV ESTE PREGĂTIREA EXTRAFIZICĂ PENTRU


RENAŞTEREA CONŞTIENTĂ ÎNTR-O VIAŢĂ UMANĂ.

La aceste cursuri intermisive, conştiinţele extrafizice, împreună cu alţi


studenţi, participă la ore, urmează un plan de studiu, se pregătesc şi fac
rezidenţiate (stagii) în grupuri de cercetare, iar unele dintre ele implică şi
observarea dimensiunii umane. Studenţii la cursurile intermisive avansate sunt
însoţiţi pe alte planete, în excursii de învăţare în extra-fizic.
Veterani ai celor ce călătoresc în afara corpului în mod conştient, în timp
ce se proiectează, li se permite ca, din când în când, să participe şi să reia unele
dintre cursurile evoluţionare extrafizice ca şi studenţi auditori1.
Există şi cursuri intermisive foarte sofisticate/complexe care se
concentrează pe cele mai diverse subiecte sau discipline.
Există instrumente extrafizice subtile, greu de imaginat, folosite în studiu
şi investigaţii. De exemplu, există replici ale decorului sau machete/modele vii ale
mediului înconjurător uman în care conştiinţele extrafizice vor trăi în viitorul
apropiat ca fiinţe sociale intraterestre, exact ca şi noi.
Cursurile intermisive ajută la accelerarea, grăbirea sau supraîncărcarea
evoluţiei conştiinţelor.
Acolo studenţii sunt învăţaţi să elimine repetarea actelor/ acţiunilor/
faptelor de viaţă inutile. Ele trezesc în aceste conştiinţe intenţia raţională şi
dorinţa sănătoasă de a-i ajuta pe semenii lor. Aceste cursuri ţes cu discernământ
planul unei vieţi umane cu o alta, într-un lanţ logic de evenimente în timp şi
dimensiuni.
Pe scurt, cursurile intermisive ajută conştiinţele să îşi îmbunătăţească
performanţele lor evoluţionare, sub toate aspectele.

EXISTĂ PROFESORI VETERANI AI CURSURILOR INTERMISIVE CARE


TRĂIESC PRINTRE NOI

Păstrând în minte ideile pe care le-am parcurs până acum, puneţi-vă


următoarea întrebare:
Credeţi că sunteţi la un nivel avansat, mediu, sau inferior în grupul vostru
evoluţionar?
Nimeni nu ar trebui să aibă vreo ezitare în a se confrunta cu o analiza
realistă a propriei persoane în ceea ce priveşte cele mai importante aspecte ale
vieţii.
Este important să vă reamintiţi că un laş este unul dintre cei mai bolnavi
indivizi din viaţa umană/fizică.
1
Studentii auditori in sistemul universitar de pe aici de pe la noi, participa la ce cursuri vor, obtin diplome dar nu
i+au note sau calificative.

7
Evoluţia noastră Waldo Vieira

CONŞTIINŢELE INTRAFIZICE (FEMEI ŞI BĂRBAŢI) CARE


EVOLUEAZĂ CEL MAI MULT SUNT CELE CARE VĂD CU PARA-OCHII
PSIHOSOMEI

Psihosoma este paracorpul emoţional (corp non-fizic) pe care îl folosim în


majoritatea proiecţiilor noastre conştiente şi inconştiente.

3. DEZACTIVAREA CORPULUI ENERGETIC

Ce este corpul energetic?

Corpul energetic este format din acele energii conştiente care leagă
corpul emoţional de corpul fizic. Se mai numeşte şi holochakra, dacă ne referim
la centrii săi energetici.
Oamenii pot avea o flexibilitate mai mare sau mai mică în folosirea corpului
lor energetic.
Dezechilibrele şi blocajele ale energiilor conştienţiale din corpul energetic
creează tulburări şi boli în corpul fizic.
Cei care sunt capabili să îşi controleze energiile conştienţiale suferă mai
puţin de boli.

OAMENII SE POT ÎMBOLNĂVI ATÂT DATORITĂ LIPSEI CÂT ŞI


EXCESULUI DE ENERGII CONŞTIENŢIALE

Echilibrul sănătos al energiilor conştienţiale al unei persoane depinde de


ceea ce gândeşte, simte şi face. Cu alte cuvinte, depinde de voinţa şi de intenţiile
sale cele mai profunde.
Corpul energetic şi energiile conştienţiale se manifestă mai puternic în
dimensiunea energetică, care acţionează intens în paratroposfera Pământului.
Cea mai bună resursă pentru a dezvolta controlul şi o mai buna folosire a
energiilor noastre conştienţiale este starea vibraţională.

Ce este starea vibraţională?

Starea vibraţională sau SV este condiţia tehnică de maximă accelerare a


energiilor din corpul energetic, prin impulsul propriei voinţe.
SV îl ajută pe practicant să îşi identifice propriile semnale parapsihice
(parapsychic signaletics).

Ce sunt semnalele parapsihice?

8
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Semnalele parapsihice reprezintă existenţa, identificarea şi uzul conştient


al semnalelor energetice, parapshice şi foarte personale pe care le avem fiecare
dintre noi. Aceste semnale sunt perceptibile imediat ce un individ se străduieşte
să le simtă.

TOATE ENERGIILE CONŞTIENŢIALE PE CARE NOI LE FOLOSIM


DERIVĂ DIN ENERGIA IMANENTĂ, CARE SE GĂSEŞTE PRETUTINDENI

Ce este energia imanentă?

Energia imanentă sau IE este energia primară, vibraţională, esenţială,


multiformă şi impersonală care este difuzată prin toate corpurile din univers,
într-o manieră omniprezentă.
IE este încă neatinsă de conştiinţa umană. Este mult prea subtilă pentru a
fi detectată de către instrumentele fizice folosite în prezent de tehnologia
modernă.
A evolua înseamnă a absorbi, a face diferenţa, a pune în circulaţie, a
transfera, a captura, a transforma, a modela, a dispersa, a acumula, a recompune,
a emite şi a proiecta energie conştienţială cu nivele din ce în ce mai mari de
luciditate. Astfel, energia imanentă va fi total controlată şi folosită cu mai multă
inteligenţă.
Energiile conştienţiale ale corpului energetic fac două conexiuni: cea mai
importantă este cea cu corpul emoţional iar cealaltă este cu corpul fizic. Acest
lucru menţine materia într-o formă energizată şi (menţine) viaţa umană însăşi.
Conştiinţa, la nivelul nostru actual de evoluţie, nu se încarnează şi nici nu
se conectează direct cu materia. Ceea ce se întâmplă este pur şi simplu o
existenţă energetică directă., sau o existenţă conştienţială indirectă.

Ce este prima moarte?

Prima moarte este moartea corpului uman (soma), care taie legăturile
energetice cu corpul emoţional. În acel moment, legăturile care leagă conştiinţa
de materia densă, fizică şi biologică, se rup.
Moartea corpului uman într-o explozie nucleară, ceea ce presupune o
disipare instantanee, afectează cel mai mult conştiinţă. Un asemenea eveniment
forţează conştiinţele să treacă printr-o schimbare fulgerătoare de la un vehicul
conştienţial şi o dimensiune existenţială la altele.
Helperii cooperează cu şi sprijină apariţia primei morţi în cazul unor
indivizi care merită acest lucru.

9
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Cine este helperul?

Un helper este o conştiinţă extrafizică - "tehnică" şi care oferă asistenţă


- care are o mare afinitate cu conştiinţa umană pe care o asistă.
Nu toată lumea beneficiază de asistenţa unui helper; ci numai micro-
minoritatea indivizilor care au renunţat deja la mega ego.

DOAR CÂŢIVA INDIVIZI CARE LUCREAZĂ DIN GREU ÎN FAVOAREA


CELORLALŢI AU MAI MULT DE UN HELPER EXTARAFIZIC.

Corpul uman este cel mai fragil şi cel mai tranzitoriu dintre toate corpurile
conştiinţei. Decade şi se dezactivează mult mai repede decât oricare dintre
celelalte corpuri.
Moartea fizică este o liberare de energii.
Materia este un derivat secundar al energiei. Deci, energia şi materia, sunt
acelaşi lucru.
Corpul uman este materie organică energizată sau vitalizată. Pe lângă
energie şi materie, mai există şi conştiinţa.

Ce este conştiinţa?

Conştiinţa este cea mai măreaţă realitate a noastră, este ceea ce suntem,
dincolo de energie şi materie.
Conştiinţa poate fi observată şi analizată atât în starea ei intrafizică cât
şi în cea extrafizică.

Ce este o conştiinţă intrafizică?

Conştiinţa intrafizică sau umană este ceea ce eşti tu sau eu, atât timp cât
suntem scufundaţi temporar în materia energizată sau vitalizată.

Ce este o conştiinţă extrafizică?

O conştiinţă extrafizică este paracetăţeanul Societăţii Extrafizice.


Energia leagă conştiinţa de materie.
Nici tu şi nici eu nu suntem corpul fizic. Corpul uman este un instrument
care durează un timp foarte scurt. Ca orice materie, el este efemer, mutabil şi
reciclabil.
Şi în acest caz este valabil principiul conservării energiei: energia nu poate
fi creată sau distrusă, poate fi doar transformată.

10
Evoluţia noastră Waldo Vieira

NOI DONĂM ŞI ABSORBIM ÎN MOD CONSTANT ENERGII


CONŞTIENŢIALE, DE OBICEI FĂRĂ SĂ FIM CONŞTIENŢI DE ACEST
LUCRU.

Doar o mică minoritate de oameni mai conştienţi absorb sau exteriorizează


energii conştienţiale oricând doresc acest lucru.
Multe aspecte ale morţii somei sunt încă necunoscute/neînţelese.
Cercetarea fenomenului tanatologic este de mare valoare.

Ce este a doua moarte?

A doua moarte este (e)liberarea de energiile conştienţiale reziduale care


rămân ataşate de corpul emoţional după ce o persoană a decedat. Acest lucru
demonstrează existenţa energiilor conştienţiale reziduale sau agăţătoare care nu
sunt uşor de înlăturat din cauza ataşamentului conştiinţei de materia fizică.
A doua moarte curăţă/drenează conştiinţa de energiile vitale rămase. În
cazul conştiinţelor mai puţin bolnave, a doua moarte are de obicei loc după trei
zile de la prima moarte a individului.

TOŢI STUDENŢII DE LA CURSUL INTERMISIV AU TRECUT,


BINEÎNŢELES, PRIN TRANZIŢIA CELEI DE A DOUA MORŢI

Acest lucru înseamnă că cea de a doua moarte este o pre-condiţie pentru


participarea la cursul intermisiv în care candidaţii deja s-au eliberat total şi
definitiv de energiile corpului energetic din viaţa lor umană cea mai recentă.
Aceste conştiinţe extrafizice curate, după ce au trecut de cea de a doua
moarte, nu mai au nici una dintre energiile biologice, care au fost înlăturate
odată cu moartea corpului uman.
Prima moarte este prima epurare a energiilor conştiinţei. Cea de a doua
moarte este cea de a doua epurare a energiilor.
Rafinarea sau disiparea acestor două tipuri de energie aduce conştiinţele
mai aproape de adevărata lor realitate.
Astfel, conştiinţele ating o stare mai liberă şi mai uşoară, bucurându-se
din plin de propriul corp emoţional epurat.
Acum, eliberaţi de influenţa directă a materiei dense, conştiinţele
extrafizice se îndepărtează din ce în ce mai mult de troposfera Pământului şi
astfel se distanţează de propriile probleme personale, materiale, animalice şi
parohiale sau de mica lor lume.
Această situaţie influenţează puternic îmbunătăţirea conştiinţei, mai ales
cea referitoare la conştiinţa de sine, la realitatea evolutivă şi la proiectele
conştiente pentru viitorul imediat.

11
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ce este dezasimilarea simpatetică?

Dezasimilarea simpatetică este descărcarea intenţionată a energiilor


reziduale, nedorite sau bolnave care au intrat şi au stagnat/zăbovit, chiar şi
temporar, în micro-cosmosul nostru conştienţial.
Strict vorbind, dezasimilarea simpatetică este un proces terapeutic, de
auto-vindecare, de echilibrare şi deblocare a energiilor conştienţiale, cu scopul
de a lăsa conştiinţele sănătoase şi epurate, doar cu energia lor proprie.

ECHIPELE DE EVOLUŢIOLOGI AJUTĂ CONŞTIINŢELE EXTRAFIZICE


SĂ TREACĂ PRIN TRANZIŢIA CELEI DE A DOUA MORŢI

Aşa cum helperii asistă conştiinţa umană să părăsească temporar corpul


uman în cazul unei proiecţii conştiente, sau la părăsirea definitivă a corpului în
cazul primei morţi, la fel şi Evoluţiologi asistă conştiinţele extrafizice să
părăsească corpul energetic în timpul tranziţiei din a doua moarte.
În acest moment, este potrivit să ne punem următoarea întrebare:
Oare ruda voastră cea dragă, care a murit acum mult timp şi pe care nu aţi
uitat-o niciodată, a trecut deja prin a doua moarte?
Aceasta este o întrebare foarte practică.
Dacă evocaţi constant, sau chemaţi, o rudă decedată care nu a trecut prin
cea de a doua moarte, el sau ea vă pot afecta cu energii conştienţiale bolnave,
inconştient, pur şi simplu, prin afinitate şi emoţii.
Aceasta reprezintă un tip comun de intruziune inter-conştienţială care
cauzează boli mentale şi chiar fizice.

INTRUDERII EXTRAFIZICI ÎŞI GĂSESC CEA MAI BUNĂ SUSŢINERE


ÎN VIAŢA UMANĂ PRINTRE CEI CARE SUNT INTERESAŢI SAU
SUSŢIN/AŢÂŢĂ RĂZBOIUL

4. ORAŞUL NATAL DIN EXTRAFIZIC

Ce este oraşul natal extrafizic?


Oraşul nostru natal extrafizic este o comunitate non-fizică pe care
fiecare dintre noi o părăseşte atunci când primim un corp uman şi la care revenim
odată ce corpul uman se dezactivează.
Viaţa noastră, în această dimensiune fizică, este, evident, întotdeauna
scurtă.

12
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Relaţiile dintre noi, în această existenţă materială sunt întotdeauna


precare şi tranzitorii.
Oraşul natal extrafizic este adevăratul loc al originii conştiinţei; este
dimensiunea strict personală a fiecărei conştiinţe umane, comunitatea noastră
natală.
Aşa cum există o Societate Intrafizică sau Umană, la fel există şi o
Societate Extrafizică.

CA ŞI CETĂŢENI AI COSMOSULUI, NOI APARŢINEM ÎNTOTDEAUNA


SOCIETĂŢII EXTRAFIZICE DIN CARE AM VENIT

Oraşul nostru natal extrafizic este locul din care am venit şi la care
revenim inevitabil, în scurt timp. Este rezidenţa noastră permanentă ca şi
conştiinţă în evoluţie.
Rădăcinile noastre extrafizice primează asupra rădăcinilor noastre fizice
actuale. Întotdeauna va fi aşa, după această viaţă şi după dezactivarea corpului
nostru uman.
Toate acestea sugerează trei întrebări logice:
Unde vă aflaţi cu doi ani înainte de a vă naşte în actualul vostru corp
uman/fizic?
Care este grupul vostru evoluţionar fundamental?
Care sunt tovarăşii/partenerii şi prietenii voştri de evoluţie cei mai buni?

Cercul nostru cel mai intim de prieteni nu este format doar din
personalităţile din familia umană.
Este suficient să reamintesc presupunerea că pentru fiecare conştiinţă
intrafizică există nouă conştiinţe extrafizice, pentru a trage concluzia că noi
suntem conştienţi doar de câteva componente ale grupului nostru evoluţionar, din
această viaţă umană.
Experienţele extrafizice demonstrează că trăim, în actuala noastră stare
evoluţionară, pentru a servi şi pentru a ne ajuta reciproc/unul pe celălalt.

Ce este intervenţia asistenţială?/ ce este acordare de asistenţă?

Acordarea de asistenţă este acordarea de ajutor reciproc între oameni


sau între conştiinţe lucide.
Intervenţia asistenţială pentru conştiinţele care au nevoie de ajutor şi se
află în dimensiunile extrafizice, sunt foarte intense. Acesta este cazul particular
al intervenţiilor în dimensiunile extrafizice care sunt apropiate de scoarţa
Pământului sau în troposferă.

13
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ce este troposfera?

Troposfera este zona atmosferică care se extinde până la altitudinea


medie de 10-18 km. - de la nivelul mării.
Scoarţa Pământului este porţiunea din troposfera acestei planete, unde
locuiesc grupurile evoluţionare cele mai primitive, conştiinţele care au nevoie de
ajutor, dar şi cele deranjate, atât din dimensiunea intrafizică cât şi din cea
extrafizică corespunzătoare.

ESTE MAI UŞOR PENTRU CONŞTIINŢELE LUCIDE SĂ IA LEGĂTURA


UNA CU CEALALTĂ ÎN EXTRAFIZIC DECÂT SĂ IA LEGĂTURA ÎN MOD
NORMAL, FIZIC CA OAMENII

Gândul este adevăratul vehicul de transport pentru conştiinţa lucidă.


Identificarea oraşului natal extrafizic se face mai uşor prin proiecţii
conştiente şi prin retrocogniţii.

Ce este o retrocogniţia?

Retrocogniţia este reamintirea lucidă a experienţelor din trecut. În acest


caz, este reamintirea experienţelor de dinainte de renaşterea individului în viaţa
umană.

RETROCOGNIŢIILE INTERMISIVE POT INCLUDE AMINTIRI DESPRE


CURSUL INTERMISIV SAU IDEILE ÎNNĂSCUTE ALE
RETROCOGNITORULUI/CELUI CARE ÎŞI REAMINTEŞTE

Ce sunt ideile înnăscute?

Ideile înnăscute sunt acele idei cu care respectiva persoană s-a născut. Ele
explica raţional existenţa copiilor precoce sau a copiilor minune/supradotaţi in
ştiinţă, arte si alte abilităţi umane în general.
Cu toţii ne naştem ştiind ceva care merge dincolo de moştenirea noastră
genetică.
Ce este genetica?

Genetica este acel domeniu al biologiei care studiază legile transmiterii


caracteristicilor moştenite/ereditare şi proprietăţile elementelor care asigură
această transmitere.

14
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ideile înnăscute se află în memoria noastră integrală, care este


multimilenară. Această „arhivă” este mult mai amplă decât memoria cerebrală
atât de restricţionată/ restrânsă.
Ideile noastre înnăscute au existat de dinainte de această viaţă umană. Ele
vor rămâne în continuare cu noi şi după moartea creierului fizic. Ele vor fi cu noi
în următoarea noastră viaţă fizică şi în următorul nostru creier uman.
Ideile înnăscute se acumulează predominant în perioada intermisivă, mai
ales prin intermediul cursurilor intermisive.
Aşa cum memoria cerebrală recentă a unei persoane fizice mature este
cel mai dificil de păstrat, la fel şi memoria integrală recentă a conştiinţei este
cel mai greu de accesat.
Este mai puţin dificil să avem retrocogniţii ale vieţilor anterioare de acum
2000 de ani, decât să ne reamintim ce am făcut cu doi ani înainte de a dobândi
acest corp uman/fizic.

PATRIMONIUL PERSONAL SAU MOŞTENIREA ACTIVĂ A IDEILOR


ÎNNĂSCUTE EVOLUATE VARIAZĂ DE LA PERSOANĂ LA PERSOANĂ.

Ideile înnăscute ajută conştiinţele umane să îşi reamintească oraşul lor


natal extrafizic.
După parcurgerea acestor concepte, este potrivită o întrebare personală:
V-aţi oprit vreodată să reflectaţi la calitatea şi modul de aplicare practică
a ideilor voastre înnăscute?
Performanţele noastre, potenţialurile şi vocaţia personală depind de ideile
noastre înnăscute.

5. RENAŞTEREA UMANĂ

Renaşterea intrafizică sau umană este activarea unui nou corp energetic,
emanat de psihosoma conştiinţei extrafizice. Acest lucru conduce la formularea
unor întrebări legate de familia noastră?

De ce te-ai născut din această mamă şi nu din orice altă femeie?

Acest lucru s-a întâmplat datorită legii afinităţii sau a relaţiilor dintre
conştiinţe. Această lege se aplică atât conştiinţelor extrafizice cât şi celor
umane.
Conştiinţele sunt atrase de către cele mai profunde afinităţi ale lor.
În foarte multe cazuri de femei însărcinate care mor din cauza
complicaţiilor la naştere, acest lucru se întâmplă datorită unei afinităţi

15
Evoluţia noastră Waldo Vieira

scăzute/insuficiente – sau a antagonismului pur – între conştiinţa fătului şi


conştiinţa femeii însărcinate.
Majoritatea sarcinilor uşoare şi a travaliului uşor , se datorează unei
profunde afinităţi – sau unei mari empatii – între conştiinţa fătului şi cea a
mamei.
O sarcină cu complicaţii şi un travaliu dificil semnifică a afinitate
energetică mai scăzută între conştiinţa mamei şi conştiinţa extrafizică care se
află în procesul renaşterii.
Relaţiile noastre extrafizice anterioare determină sănătatea relativă a
relaţiilor noastre umane actuale. Destinul nostru din existenţa materială este
delimitat/decis/precizat/stabilit de către Evoluţiologul din grupul nostru
evoluţionar pe tot parcursul trecutului nostru extrafizic cel mai recent.
Contactul, dintre viitorul copil şi viitorii părinţi, poate apărea într-o
perioadă de doar câteva zile înainte de concepţie, sau într-o perioadă mai lungă
de timp - dar întotdeauna înainte de concepţie.
Viaţa umană este, în esenţă, o conexiune energetică.
Conexiunea energetică existenţială apare în holo-soma viitorului copil, în
interiorul legăturilor dintre viitorii părinţi şi rude, dar mai ales în holo-soma
viitoarei mame.
Conexiunea dintre corpul energetic şi materie se face, cel mai frecvent,
exact în momentul concepţiei umane. Acesta este cel mai obişnuit mod în care
conştiinţa se reconectează cu materia organică. În viaţa intrafizică, o femeie
produce aproximativ 400 de ovule.
În cele mai multe cazuri de renaştere, intrarea spermatozoidului în ovul
marchează începutul formal al vieţii corpului uman.

Ce este Embriologia?

Embriologia este ştiinţa care studiază formarea şi dezvoltarea


embrionului.

Ce este un embrion?

Un embrion este un organism, în cazul nostru un organism uman, care se


află în primele stadii de dezvoltare, sau, mai degrabă, în primele opt săptămâni
de viaţă intrauterină.
Embrionul nu este o conştiinţă.
Conştiinţa nu are contact direct cu materia organică.
Energia serveşte ca intermediar între conştiinţă şi materie.
Fiecare viaţă umană se dezvoltă indirect prin intermediul corpului
energetic. Din acest motiv, orice conştiinţă care se află într-un corp uman poate

16
Evoluţia noastră Waldo Vieira

părăsi sau se poate proiecta în mod lucid, în alte dimensiuni, dincolo de viaţa
materială densă.

CONŞTIINŢA INTRAFIZICĂ TRĂIEŞTE CAPTIVĂ - ÎNTR-UN MOD


INDIRECT - ÎNĂUNTRUL CORPULUI UMAN, CA ÎNTR-UN BALON.

Acest lucru explică dezvoltarea fenomenului - inevitabil şi folositor - de


proiecţie conştientă, de către oricine, fără nici o excepţie.
Unele conştiinţe rămân needucabile, în sensul că sunt gata oricând să
părăsească corpul.
Proiectarea în fiecare noapte, în timpul somnului, chiar dacă în mod
inconştient, este ca şi respiraţia pentru conştiinţa umană: este o funcţie
permanentă, neschimbabilă şi indispensabilă a structurii noastre conştienţiale.

NIMENI NU PRIMEŞTE O ANUMITĂ MAMĂ ŞI UN ANUMIT TATĂ,


DIN ÎNTÂMPLARE. EXISTĂ LEGĂTURI PROFUNDE ÎNTRE CONŞTIINŢELE
CARE EVOLUEAZĂ ÎMPREUNĂ.

În marea majoritate a cazurilor de renaştere fizică, experienţa reciprocă


a unei vieţi împreună, mai mult sau mai puţin intimă, vine din împărtăşirea multor
vieţi umane de-a lungul mai multor secole.
Cu cât este mai evoluată conştiinţa care se pregăteşte să se nască, cu atât
mai lungă va fi perioada extrafizică de adaptare la materia densă şi de pregătire
înainte de momentul concepţiei pentru trăitul în mediul viitorilor părinţi,
Există viitori copii care îşi cunosc şi urmăresc de aproape, în condiţia unică
de helper, cei doi indivizi singuri care vor deveni părinţii lor şi care nu s-au
întâlnit încă la nivel fizic.
Pe de altă parte, există multe situaţii de lipsă afectivă şi tulburări
emoţionale în care conştiinţa extrafizică predispusă la o nouă viaţă umană, se
comportă/acţionează ca un intruder conştient pentru viitorii părinţi.
În multe situaţii, concepţia animalică a unei noi vieţi umane este calea cea
mai sănătoasă de a scăpa de conflicte multiple şi tulburările emoţionale din
interiorul unui grup de conştiinţe intrafizice şi/sau extrafizice.
Înainte de a fi însărcinate, femeile cu experienţă în proiecţia conştientă,
sunt capabile să identifice şi să monitorizeze în detaliu caracteristicele viitoarei
vieţi umane care va lua fiinţa prin ele.
Multe femei, pe parcursul sarcinii lor, au abilitatea de a se proiecta
conştient împreună cu conştiinţa viitorului lor copil, care şi ea, la rândul ei, se
proiectează.

Ce este restricţia intrafizică?

17
Evoluţia noastră Waldo Vieira

RESTRICŢIA INTRAFIZICĂ ESTE EFECTUL DE PÂLNIE AL


ATRIBUTELOR/CALITĂŢILOR PERSONALE IMPUSE CONŞTIINŢEI CARE SE
RENAŞTE PE PĂMÂNT
Fiecare conştiinţă extrafizică pierde temporar multe dintre talentele,
merite/cuceriri evoluţionare personale şi cunoaşterea ei, atunci când ia un nou
corp uman.
Conştiinţele îşi pierd marea majoritate a unităţilor lor de luciditate la
momentul concepţiei şi recuperează ce pot dintre potenţialităţile lor, în timpul
vieţii lor materiale.
Recuperarea personalităţii lucide integrale a conştiinţei, apare, puţin câte
puţin, începând din copilărie până la maturitatea fizică.
Cu toate acestea, foarte rar, o persoană arată/manifestă şi foloseşte 80%
din luciditatea şi discernământul pe care le posedă ca şi conştiinţe extrafizice.
În viaţa umană, ne pierdem din strălucirea şi splendoarea lucidităţii de
care ne-am bucurat în viaţa extrafizică anterioară.
Cât timp suntem în soma, suntem mereu personalităţi incomplete în
comparaţie cu atributele noastre personale maxime şi multimilenare.

Ca fiinţe umane, în mod obişnuit, noi ne folosim doar una, sau, în cazul
personalităţilor istorice notabile, trei dintre nenumăratele noastre talente
/abilităţi.
Nu suntem capabili să accesăm toate amintirile aflate în memoria
integrală. Este creierul nostru prea limitat să susţină totalitatea înregistrărilor
din paracreierul nostru sau pur şi simplu nu suntem capabili să-l exersăm
suficient.

Ce este paracreierul?

Paracreierul este creierul corpului nostru emoţional extrafizic sau


psihosoma. Este de asemenea şi locul corpului nostru mental extrafizic sau
vehiculul discernământului.
Creierul noului nostru corp nu reflectă expansiunea conştiinţei de care ne-
am bucurat în mod liber în dimensiunea extrafizică – adevărata noastră origine.
Rezumând totul, la nivel nostru actualul de evoluţie, a trăi în materia densă
înseamnă a ne reduce pe noi înşine la o fracţiune insignifiantă a realităţii noastre
interioare.
Cu alte cuvinte, micro-universul conştiinţei noastre devine încă şi mai
redus în viaţa umană.

18
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În ciuda tuturor acestor lucruri, nu trebuie să uităm că o mică extindere


(dezvoltare sau creştere numerică) a atributelor/calităţilor noastre
conştienţiale specifice poate fi obţinută în fiecare viaţă umană.
La nivelul nostru actualul de evoluţie, viaţa fizică este încă mult mai
productivă pentru noi toţi decât viaţa extrafizică, deoarece este mult mai greu
să ne împlinim nevoia noastră de asistenţă inter-conştienţială în dimensiunea
extrafizică. Asistenţa este o componentă de neînlocuit în echilibrarea evoluţiei
personale şi de grup.

CELE 40 DE SĂPTĂMÂNI ALE VIEŢII INTRAUTERINE REPREZINTĂ


PERIOADA FIZICĂ CEA MAI RESTRICTIVĂ/RESTRICŢIONATĂ PENTRU
CONŞTIINŢA CARE RENAŞTE

Dincolo de genetică, ştiinţa care studiază legile transmiterii


caracteristicilor moştenite ale indivizilor, se numeşte paragenitica.

Ce este paragenetica?

Paragenetica se referă la moştenirea genetică a conştiinţei, prin


intermediul corpului emoţional, de la existenţa anterioară a embrionului uman.
Cu cât este mai evoluată conştiinţa aflată în proces de renaştere umană,
cu atât mai mică este influenţa geneticii şi mai mare influenţa parageneticii
asupra embrionului, a fătuluii şi a vieţii intrauterine.
Din acest motiv, gradul de restricţie la care este supus micro-universul
conştiinţei, în timpul vieţii intrauterine, variază atât de mult de la o conştiinţă la
alta.
Conştiinţele umane moştenesc mult mai mult din punct de vedere
paragenetic de la ele însele, decât din punct de vedere genetic de la părinţii lor.
În afară de puternicul factor determinant al geneticii ( o moştenire de la
părinţii fiecăruia) şi al parageneticii (o moştenire de la noi înşine ), mai există un
alt tip de influenţă permanentă asupra noului corp uman al conştiinţei care
renaşte: Ecologia.

Ce este Ecologia?
Ecologia este acea parte din biologie care studiază relaţiile dintre fiinţele
vii şi mediul lor înconjurător, dar şi influenţele lor reciproce.
Din Ecologie, rezultă, deci, o a treia categorie de influenţe – o moştenire
din mediul înconjurător uman, social, cultural sau din mediul în care acea persoană
a fost crescută, a studiat, s-a dezvoltat fizic şi a trăit până la maturitate.

19
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Deci, suntem rezultatul unui set de moşteniri: de la părinţii noştri


(genetica), de la noi înşine (paragenetica) şi de la mediul uman, social şi cultural
(Ecologie).
În analiza evoluţiei noastre proprii, moştenirea genetică ar trebui luată
prima în considerare.
Este important să reamintim că toate fiinţele umane, fără excepţie,
indiferent de rasă, au un apendice codal, adică o coadă, până în cea de a 10
săptămână de viaţă intrauterină.
În plus, încă avem patru dinţi canini, doi sus şi doi jos, la fel ca majoritatea
carnivorelor subumane, în special ca la câinele, cel mai bun prieten al omului.
Dea asemenea, cunoaştem astăzi că 96,7% din structura noastră genetică
este identică cu cea a cimpanzeului.

OAMENII ÎNCĂ PREZINTĂ UNELE FORME DE COMPORTAMENT


SUBUMAN, IDENTIC CU CEL AL CIMPANZEILOR

Cu toate cestea, nu ar trebui să ne fie ruşine că suntem oameni. Toate


femeile sănătoase, chiar şi cele care sunt destul de culturalizate, intelectuale şi
cu o bună educaţie, au păr pubic – semn al femelei. Cu toţii datorăm viaţa noastră
intrafizică femeilor.
Este extrem de important să evităm traumele în timpul perioadei de
sarcină şi în timpul travaliului pentru a se asigura bunăstarea viitorului corp uman
adult şi a vieţii mature a conştiinţei ce se află în procesul renaşterii în materie.
Igiena fizică şi mentală a femeilor însărcinate sau care nasc este
indispensabilă pentru a evita eclampsia, avortul şi alte accidente care rezultă, de
obicei, din şocul energiilor conştienţiale dintre conştiinţa viitoarei mame şi cea a
fătului (viitorul nou născut).
În acest moment este foarte important să ne punem următoarea întrebare
pertinentă:
Care dintre aceste trei moşteniri personale fundamentale vă influenţează
cel mai mult?
Răspunsul la această întrebare sintetizează valoarea şi calitatea trecutului
vostru milenar.

NIMENI NU SCAPĂ DE PROPRIUL TRECUT. TRECUTUL NE AJUTĂ


DOAR SĂ EVITĂM REPETAREA ACELORAŞI GREŞELI

6. COPILĂRIA

Copilăria este perioada de creştere a fiinţei umane care cuprinde perioada


de la naştere până la pubertate.

20
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Gândirea abstractă este foarte dificilă pentru copii.


Contrar afirmaţiilor făcute de ştiinţa convenţională, care investighează
conştiinţa doar într-un mod superficial , cercetarea extrafizică a procesului de
evoluţie a grupului arată că, de cele mai multe ori, conştiinţa este responsabilă
atât de felul noului corp uman cât şi de sexul acestuia.
Părinţii pot fi clasificaţi în două categorii: cei care sunt tradiţionali şi
rigizi (depăşiţi) şi cei care sunt moderni şi deschişi - mai bine adaptaţi noutăţilor
care se petrec în actuală noastră epocă umană.
Legile biologice guvernează viaţa intrauterină. Pântecul mamei moderne
este un adăpost foarte fragil pentru fetus.
Formarea corpului uman al conştiinţei care este în procesul renaşterii pe
Pământ este puternic afectată de obiceiurile negative ale părinţilor, ca de
exemplu, ingerarea de substanţe chimice, antibiotice, de obiceiuri bolnave ca
fumatul, consumul de alcool, drogurile puternice şi cele uşoare.
Mama joacă un rol predominant în gestaţia umană. Ea are o legătură unică,
de la sânge la sânge, cu conştiinţa renăscută.
Tatăl are întotdeauna o legătură mai fragilă cu fătul.

ATMOSFERA ENERGETICĂ, EMOŢIONALĂ ŞI INTELECTUALĂ A


PĂRINŢILOR, INFLUENŢEAZĂ PUTERNIC CONŞTIINŢA ÎN TIMPUL
PROCESULUI DE RENAŞTERE

Viaţa noului născut este întotdeauna simplă.


În timpul copilăriei, conştiinţa umană este capabilă să modeleze doar
baza/fundaţia somei lor.

Ce este soma?

Soma este denumirea tehnică pentru corpul uman masculin şi feminin. Este
cel mai crud corp al conştiinţei fizice, fiind o extensie a Pământului, deşi 65% din
masa lui este apă. În acelaşi timp, corpul uman este cel mai înalt nivel de evoluţie
animală cunoscut

FIECARE SOMA ESTE CREAT PRINTR-UN ACT HETEROSEXUAL CARE


IMPLICĂ, PREDOMINANT, IMPULSUL ANIMALIC RECIPROC.
E nevoie să ne îngrijim constant corpul uman fără paranoia.
Pentru cei care se află în prezent în starea intrafizică, corpul uman,
limitat de simţurile fizice, este componenta personală cea mai concretă şi
obiectivă sau cea mai puţin subtilă.

21
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Din cauza naturii sale solide, corpul uman îl face pe bărbatul şi pe femeia
obişnuită să ocolească orice noţiune fundamentală privind multidimensionalitatea,
ei gândind că sunt, înainte de toate, doar soma lor, şi nimic mai mult.
Bărbaţii spun: „corpul meu” şi făcând acest lucru, ei îşi separă soma lor de
conştiinţă. Femeile spun: „eu” şi făcând acest lucru, ele integrează complet la
nivel psihologic soma lor cu conştiinţa.
Această supraestimare limitată/îngustă a somei este caracteristică
indivizilor foarte mult ancoraţi în fizic, cărora încă le lipseşte discernământul
practic pe care îl oferă evoluţia conştiinţei.
Există oameni care nu au suficientă inteligenţă pentru a preveni
degradarea propriei lor soma în timp ce trăiesc conştient în ea.
Soma este primul coşciug al multor utilizatori care sunt încă în viaţă în
această existenţă umană.
Aceşti oameni trăiesc o viaţă sedentară, fumează, se intoxică singuri cu
prea multă băutură şi droguri şi nu reuşesc să îşi reconcilieze conflictele cu
adversarii lor. Aceasta este o condiţie patologică pe care ei o întrupează
(internalizează) şi care până la urmă creează tulburări şi boli.

ESTE MAI BINE SĂ TRĂIEŞTI ÎNTR-O CONDIŢIE DE IUBIRE


PERMANENTĂ. LIPSA DE AFECŢIUNE ÎMBĂTRÂNEŞTE ŞI UCIDE
PREMATUR ORGANISMUL UMAN.

A trăi pentru soma este o nebunie.


Sub pielea celei mai frumoase forme fizice umane se află un craniu.
Soma are nevoie de odihnă şi de recompunere celulară. Conştiinţa, pe de
altă parte, nu se opreşte niciodată, şi nici nu are nevoie de odihnă în acelaşi timp
cu soma. Din acest motiv ne putem proiecta singuri în alte dimensiuni ale
conştiinţei.
Următoarele două întrebări sunt necesare:
Dacă nu îţi foloseşti corect creierul, cel mai nobil organ uman, cum crezi
că vei fi capabil să foloseşti corect tot corpul uman?
Dacă nu ştii să foloseşti corect corpul tău uman, cel mai simplu dintre
corpurile tale, cum crezi că vei putea să îţi foloseşti corect toate celelalte
vehicule de manifestare mai complexe?
Casa noastră sau apartamentul – adresa legală, rezidenţa – este extensia
corpului uman în această viaţă intrafizică.
Ne păstrăm corpul viu, mai întâi prin energiile conştienţiale şi apoi
respirând oxigen prin plămâni. Mai sunt şi alţi factori secundari care ne ajută să
ne menţinem corpul în viaţă, ca hrana lichidă şi solidă, igiena, exerciţiul fizic şi
altele.
Corpul nostru uman este un corp-burduf.

22
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ca rezultat al acestui lucru, trăim permanent şi inevitabil, în această viaţă


fizică, ca animale care respiră.
Nu putem să ne ţinem respiraţia nici măcar 10 minute; în caz contrar ne
dezactivăm definitiv instrumentul nostru de comunicare.
Din ziua în care s-a născut, mama, pediatrul şi cei responsabili de copilul
nou născut, sunt preocupaţi de abilitatea lui de a respira liber într-un mediu
nepoluat.
Doar cei care au trăit experienţa proiecţiilor conştiente de nivel înalt, pot
evalua cu propriul lor raţionament povara inevitabilă reprezentată de mecanismul
respirator continuu al corpului.
În timp ce scria aceste rânduri, plămânii autorului – burduful lui de carne –
lucrau fără odihnă, cam la fel de mult ca plămânii voştri – burdufurile voastre de
carne - care nu s-au oprit nici o secundă în timp ce citeaţi aceste rânduri,.
Pe de altă parte, în timp ce se foloseşte corpul emoţional, conştiinţa
proiectată, se opreşte, temporar, din respirat. Această oprire/pierdere
sănătoasă a respiraţiei este o senzaţie nouă, pe care marea majoritate a
populaţiei nu a experimentat-o niciodată.
Dacă încă nu v-aţi proiectat singuri în afara corpului cu suficient de multă
luciditate, cu siguranţă nu puteţi evalua experienţa de a fi complet conştient că
nu trebuie să respiraţi.

SE RECOMANDĂ ÎNTOTDEAUNA CA PERSOANELE SĂ TREACĂ PRIN


EXPERIENŢA EXISTENŢEI FĂRĂ RESPIRAŢIE PENTRU A-ŞI ACCELERA
EVOLUŢIA LOR.

Persoana obişnuită leagă imediat acest subiect de fobiile şi problemele lor


patologice, ca de exemplu groaza de sufocare. Pentru asemenea indivizi, această
posibilitate este iraţională şi nu sunt capabili să o ia în considerare.
Cel care se proiectează inconştient, nu este capabil încă să experimenteze
eliberarea sănătoasă permisă de liniştea de a nu respira.
Cu toate acestea, corpul uman este doar pielea întregii personalităţi.
Din păcate Societatea Umană, ia în considerare, în general, corpul uman,
doar într-o manieră utilitaristă şi imediată. Se acordă puţină atenţie sau deloc
corpurilor energetice şi emoţionale, şi întregii personalităţi.
Din acest motiv, atât de mulţi oameni, gândesc în mod greşit - că sunt
făcuţi doar din corpul lor de carne - şi ajung să trăiască în mod exclusiv pentru şi
prin soma.
Evident, aceasta nu este, în totalitate, o opţiune dorită. Aceşti oameni
caută şi menţin această condiţie. Prin urmare, este o alegere care trebuie
respectată.

23
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Strict vorbind, venim în această viaţă umană, la acest nivel de evoluţie,


pentru a fi fericiţi, bucuroşi şi pentru a face tot ceea ce vrem, atâta vreme cât
respectăm drepturile umane şi conştienţiale ale celorlalţi. Aceasta, este, de fapt,
regula de bază a comportamentului în principiile hedoniste străvechi.

Ce este hedonismul?

Hedonismul este doctrina care consideră plăcerea personală imediată ca


fiind singurul bine posibil, începutul şi sfârşitul vieţii morale.
Pe de altă parte nu ar trebui să ne complăcem în excese. Nimeni nu vine în
viaţa umană doar pentru a se delecta cu dulciuri, cu viaţa bună, apă proaspătă,
briză răcoroasă, lenevie şi viaţă sedentară.
Inactivitatea fizică prelungită ucide corpul uman.

PUIUL OMULUI ESTE CEL MAI LIPSIT DE APĂRARE DINTRE PUII


ANIMALELOR DE PE PĂMÂNT.

Copilul uman cere atenţie şi grijă constantă, mai ales în primii ani de viaţă.
Perioada dintre doi şi cinci ani este critică în copilăria umană. Pentru
corpul său mental este faza de hrănire sau dobândirea de cunoaştere care este
fundamentală pentru conştiinţă, în noul său vehicul de manifestare.
Potrivit cercetării antropologice, copii în jurul acestei vârste care au fost
accidental crescuţi de lupi sau urşi nu au fost capabili niciodată să devină adulţi
umani.

Ce este antropologia?

Antropologia este ştiinţa care cuprinde mai multe discipline, ale căror scop
este să descrie fiinţele umane şi să le analizeze, pornind de la caracteristicile
biologice şi culturale ale grupului/categoriei din care fac parte. Se pune accent
pe diferenţele şi variaţiile dintre aceste grupuri, în perioade diferite.
În timpul primilor ani de viaţă conştiinţa care s-a renăscut pe această
planetă, trece prin neghiobia, ignoranţa şi repetarea fundamentului conştienţial

Ce este fundamentul conştienţial


Fundamentul conştienţial este faza manifestării infantile care durează
până la sfârşitul pubertăţii umane. În timpul acestei faze, conştiinţa renăscută
arată o prevalenţă puternică a instinctelor animalice primare, a apetitului primitiv
şi a influenţei viguroase a moştenirii lor genetice.

24
Evoluţia noastră Waldo Vieira

INEVITABIL, TOATĂ LUMEA TRECE PRIN STADIUL INTRAFIZIC


INIŢIAL AL FUNDAMENTULUI CONŞTIENŢIAL

Cu toate acestea, caracteristicile şi consecinţele acestei perioade, variază


de la persoană la persoană.
Marea majoritate a oamenilor prezintă comportamente nevrotice infantile,
într-o anumită măsură sau alta.
Fundamentul conştienţial este sistemul de canalizare al personalităţii (n.n.
este vorba despre un sistem prin care se scurg deşeurile, reziduurile
personalităţii; expresia este folosită deci la propriu), în care persoana este mai
mult sclav decât maestru al impulsurilor primitive sau al imperfecţiunilor
reminiscente.
În perioada infantilă a fundamentului conştienţial pot reapărea cu mai
multă intensitate, cele mai diverse defecte personale, de obicei considerate a fi
îngropate permanent în trecutul conştiinţei.
Manifestarea fundamentului conştienţial este mai pronunţată la băieţi
decât la fete. Cu toţii ştim că băieţii sunt mai agresivi. Fetele zâmbesc mai des.
Un exemplu clasic de fundament conştienţial este comportamentul
destructiv, conflictual şi antisocial al copiilor.
Durata de manifestare a fundamentului conştienţial exprimă nivelul de
excelenţă la care a ajuns conştiinţa la recentul curs intermisiv, fie că a fost un
curs de începători sau unul avansat. Acest lucru este mai evident în perioada
critică dintre doi şi cinci ani, perioada acumulării de cunoaştere preliminară.
Copilăria este, în teorie, cea mai rea perioadă din viaţa umană.
Acest lucru poate fi explicat raţional: în timp ce ne luptăm cu noile energii
din corpul energetic şi din noul corp uman, nu putem să ne exprimăm maturitatea
personală sau discernământul maxim.
Mai presus de toate, ceea ce contează cel mai mult pentru conştiinţe,
indiferent de dimensiunea în care se manifestă, este nivelul lor de luciditate.
Viaţa copilului este mai degrabă/pur şi simplu un antrenament, o schiţă, un
proiect şi o promisiune.
Pe parcursul acestei perioade iniţiale, nu suntem capabili nici să dobândim
condiţiile propice şi nici nu avem oportunitatea de a duce la îndeplinire vreo
secţiune semnificativă dintr-un program existenţial mai avansat cu luciditate şi
demnitate.
Ce este programul existenţial?

PROGRAMUL EXISTENŢIAL ESTE PROGRAMAREA SPECIFICĂ A


FIECĂREI CONŞTIINŢE UMANE PENTRU NOUA LOR VIAŢĂ ÎN ACEASTĂ
DIMENSIUNE FIZICĂ

25
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Există programe existenţiale axate mai mult pe a dărui, sau majore,


dedicate bunăstării multora; şi mai există programe existenţiale axate mai mult
pe a primi, sau minore, dedicate unor probleme personale specifice.
Din acest motiv este foarte jenant să auzi o persoană matură plângându-se
că perioada copilăriei a fost cea mai bună perioadă din viaţa lor.
Această plângere scoate la iveală ceea ce persoana nu a terminat,
frustrările ei şi tot ceea ce e mai rău. Arată că acea persoană se simte
neîmplinită deoarece nu a fost capabilă să ducă la îndeplinire sarcinile mai
complexe pe care şi le plănuise pentru perioada adultă, cea mai importantă
perioadă din viaţa umană.
Acest lucru se întâmplă chiar şi atunci când conştiinţele nu ştiu cu
adevărat, în detaliu, ce au venit să facă în viaţa fizică, ci doar simt şi identifică,
în mod inconştient, sarcina pe care au acceptat-o.
În acest punct, este de folos să ne facem o autoanaliză răspunzând la două
întrebări:

Ai fost un copil echilibrat sau dezechilibrat?


Încă regreţi nebunia/neghiobia din fundamentul tău conştienţial?

Pentru mulţi oameni, fundamentul conştienţial persistă în perioada


adolescenţei şi chiar până la maturitate. Când acest lucru se petrece, persoana
devine un adult neadaptat.
Experienţa personală este piatra de temelie pentru evoluţia conştiinţei.
Nu există nici o conştiinţă intrafizică complet liberă. Trăim într-un sistem
de interdependenţă generalizată între conştiinţe, tot timpul şi peste tot
S-a emis ipoteza conform căreia conştiinţele intrafizice foarte
indisciplinate, sau cei cu care este foarte greu să interacţionezi şi să trăieşti, fie
au trăit o perioadă foarte scurtă ca animale domestice împreună cu oamenii, sau
nu au avut deloc această perioadă, în dezvoltarea multimilenară a evoluţiei lor
conştienţiale, multi-existenţiale, subumane, umane sau intrafizice.

ANIMALELE SUBUMANE, DINCOLO DE PRE-PROGRAMAREA LOR


GENETICĂ, ÎNVAŢĂ O OARECARE DISCIPLINĂ, PRIN CONTACTUL CU
OAMENII.
Acest lucru se întâmplă înainte de pierderea apendicelui codal (coadă).
Conştiinţele sunt mai entropice şi mai dezorganizate dacă/atunci când nu
au trecut prin această perioadă de relaţie prelungită.

26
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Astfel, putem trage concluzia că detaliile căilor de evoluţie, diferă foarte


mult de la o conştiinţă la alta, deoarece oamenii nu au îmblânzit şi domesticit
toate tipurile de animale subumane.

7. ADOLESCENŢA

Ce este adolescenţa?

Adolescenţa este perioada din viaţa umană care se dezvoltă după copilărie.
Începe odată cu pubertatea şi se caracterizează prin numeroase schimbări
corporale, psihologice sau ale conştiinţei integrale. Durează aproximativ de la 12
ani până la 20 de ani.
Adolescenţa este faza din viaţa umană în care se dobândesc valorile
sociale şi se elaborează proiecte care duc la integrarea conştiinţei în societate,
sau adaptarea la viaţa umană actuală.
Perioada adolescenţei este o experienţă care ne este familiară, asemenea
celei din pântecul mamei.
Pe perioada adolescenţei - o călătorie programată de dezvoltare
fiziologică - ceasul biologic personal se declanşează. Fetele au prima menstruaţie
- menarha. Nici o femeie modernă nu uită vreodată primul sutien sau prima
menstruaţie.
La băieţi, dezvoltarea fiziologică se declanşează cu prima ejaculare -
semenarha.
Programarea genetică se supune unui determinism biologic inevitabil.

ADOLESCENŢII SUNT COPII MARI: LE LIPSEŞTE MATURITATEA PE


CARE O ARE MAJORITATEA ADULŢILOR

Această lipsă de maturitate duce la dereglările pubertăţii, sau la nebunia


care provine din fundamentul existenţial, referitoare la viaţa afectivă, sexuală,
educaţională şi socială.
În adolescenţă, conştiinţele care au o personalitate mai slabă sunt tentate
să se complacă în lenevie şi aduc din trecut, din bagajul experienţelor vieţilor
anterioare, fără cel mai mic efort, talentele cele mai uşor de accesat. Astfel ei
se predau ca victime fără apărare unei existenţe auto-mimate.

Ce este o existenţă auto-mimată?

Existenţa auto-mimată este, imitaţia propriilor experienţe trecute - sau a


existenţelor fizice anterioare - pe care o face o conştiinţă umană, în mod
instinctiv şi inconştient.

27
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Această complezenţă poate anula o bună parte din propriul program


existenţial, care a fost planificat înainte de renaştere.
În timpul adolescenţei, conştiinţa extrafizică renăscută, aflată acum într-
un corp nou, masculin sau feminin, începe să definească sau să îşi definească cu
exuberanţă, instinctul sexual primar.
Această definiţie se bazează pe predominanţa fie a parageneticii, fie a
geneticii, în funcţie de voinţa conştiinţei umane.
Tulburările din corpul emoţional acţionează puternic în definirea
instinctului sexual primar.

SEXUL ESTE ÎN SOMA. MATURITATEA SEXUALĂ SE OBŢINE DOAR


PRINTR-O AUTODEFINIRE CLARĂ A INSTINCTULUI SEXUAL PRIMAR ŞI
PERSONAL

Conştiinţele pot, de exemplu, să primească un corp masculin, nou, sănătos


complet funcţional, dar să se simtă mai confortabil când îl folosesc într-o
manieră feminină diferită sau ectopică, conform instinctului lor sexual primar.

Ce este ectopia2 conştienţială?

Ectopia conştienţială este realizarea nesatisfăcătoare o programului


existenţial într-un mod excentric, dislocat, în afara programului ales pentru viaţa
intrafizică a individului. Această excentricitate, ectopie sau deviaţie poate
începe prin folosirea nepotrivită a corpului uman.
Această folosire anormală cauzează dezechilibre şi blocaje în chakre şi
duce la apariţia unor conflicte majore şi neadaptări ale sexualităţii umane.
Marea majoritate a părinţilor încă programează viitorul copiilor lor fără să
ia în considerare programele lor existenţiale.

Ce este o chakră?

O chakră este un nucleu sau un câmp definit de energie conştienţială din


corpul energetic al conştiinţei şi care se reflectă în corpul uman.

Ce este chakra sexuală?

Chakra sexuală este un nucleu de energii conştienţiale care funcţionează


ca legătură principală între corpul energetic şi corpul uman. Se mai numeşte şi
chakra de bază sau chakra rădăcină (geoenergie).

2
Ectopia, conform dex online=poziţie anormală a unui organ

28
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Se află în centrul perineului, atât la bărbaţi cât şi la femei, iar energiile ei


sunt direcţionate în principal în sus şi în jos.

CONŞTIINŢELE, ÎN SINE, NU AU SEX. FIIND DECI ASEXUATE, ELE


NU POT DA NAŞTERE ALTOR CONŞTIINŢE.

Dintre corpurile conştiinţei, doar cel uman are sex. Din acest motiv, corpul
uman, sau soma, se mai numeşte sexsoma.
Cu toate acestea, instrumentul sexual principal este, de fapt, voinţa. Din
acest motiv facem următoarea afirmaţie: sexul somatic este abdomenul inferior
iar sexul holosomatic este în cap.
Putem vedea că procesele instinctive influenţează activ folosirea corpului
uman. Aceste procese sunt bagajul pe care îl moştenim de la noi înşine şi de la
strămoşii noştri.
Educaţia sexuală este în continuă dezvoltare, peste tot. Acest lucru
influenţează puternic perioada adolescenţei.
Revoluţia sexuală în care a fost implicată ultimele generaţii, a plasat
indivizii în mijlocul a trei grupuri care sunt în competiţie, în ceea ce priveşte
educaţia sexuală: familia, şcoala şi media.
Din păcate, acest lucru poate degenera în patologic.
Procesele instinctive pot rămâne în conştiinţa persoanei decedate în timpul
perioadei intermisive şi pot reapărea în noua viaţă fizică. Acest lucru poate avea
loc într-una sau în mai multe vieţi succesive.
Atunci când conştiinţele consideră, în mod greşit şi intrinsec, că aparţin
unui anumit sex, iar noul corp fizic pe care l-au dobândit este de sex opus, apare
un conflict interior real. Acest lucru explică nenumăratele cazuri de
homosexualitate.
Mulţi factori genetici, paragenetici şi de mediu influenţează şi potenţează
şi mai mult această inadaptare interioară a conştiinţei.
Datorită complexităţii acestor conflicte, ele trebuie analizate fiecare în
parte, conform normelor terapeutice specifice conştientologiei.

Ce este conştiento-terapia?

Conştiento-terapia este acel domeniu din conştientologie care studiază şi


aplică tratamente, alină şi reduc tulburările conştiinţei. Acest lucru se obţine
prin aplicarea resurselor şi tehnicilor oferite de conştientologie.
Fără nici o excepţie, sexul este important pentru viaţa umană şi energetică
a oricui.
Miturile afectiv-sexuale creează crize de identitate sexuală.

29
Evoluţia noastră Waldo Vieira

SEXUL SE AFLĂ LA BAZA ENERGIILOR CONŞTIENŢIALE. DE


ASEMENEA, ESTE CEL MAI POPULAR SPORT UMAN, DIN TOATĂ LUMEA.

Fiinţa umană are sexualitatea cea mai dezvoltată dintre toate animalele de
pe această planetă.
Conştiinţele trebuie să se adapteze la noua lor perioadă existenţială, la
noile energii ale corpului energetic din corpul uman. Restricţia experimentată de
conştiinţe, în timp ce se manifestă în materie, impune această adaptare forţată.
Conştiinţa renăscută, acum deghizată în noul corp şi într-un nou context
social, deseori este descoperită şi identificată de inamicii extrafizici din unele
vieţi trecute, conform legilor serialităţii existenţiale.

Ce este o serialitate existenţială?

Serialitatea existenţială este procesul evolutiv care impune renaşteri


intrafizice succesive (în serie).
E uşor de observat că acest lucru intensifică conflictele interioare trăite
în adolescenţă.
Sexul, sau mai bine spus, condiţia sexual-afectivă, rezultă dintr-o serie de
influenţe nedeterminate, hipnoze şi intruziuni bolnave între conştiinţe. Aceasta
este starea de intruziune inter-conştienţială.

Ce este intruziunea inter-conştienţială?

INTRUZIUNEA INTER-CONŞTIENŢIALĂ ESTE O INVAZIE


PATOLOGICĂ SAU O INTRUZIUNE DE IDEI, EMOŢII ŞI ENERGIE A UNEI
CONŞTIINŢE ÎN ALTA.

Intruziunea poate avea loc în patru moduri diferite: de la o conştiinţă


extrafizică în altă conştiinţă extrafizică; dintr-o conştiinţă extrafizică într-o
conştiinţă intrafizică; de la o conştiinţă intrafizică într-o altă conştiinţă
intrafizică; de la o conştiinţă intrafizică la o conştiinţă extrafizică (situaţie
rară).
,Există, deci, atât intruziune inter-conştienţială extrafizică cât şi
intruziune inter-conştienţială umană.
Intruziunea inter-conştienţială este cea mai des întâlnită boală sau
tulburare în fiinţa umană. Atacă creierul mai des decât cariile dinţii noştri.
Efectele patologice sunt mult mai rele, mai prelungite şi mai devastatoare decât
orice altă tulburare şi patologie.

30
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Intruderii extrafizici sunt ca umbrele aruncate de corpul unei conştiinţe


intrafizice: ele îşi schimbă poziţia şi forma în funcţie de mediu (dimensiune) şi de
circumstanţele temporale (moment).
Din păcate, intruziunile extrafizice potenţează bolile organice sau cele
legate, în mod special, de soma.
Una dintre caracteristicile intruderilor intrafizici este inversiunea
negativă emoţională.
Ştim că folosim mai puţină energie, mai puţin muşchi şi facem mai puţin
efort pentru a zâmbi decât a face o faţă tristă sau îngrijorată.
Atunci când o persoană este în mod curent indispusă, este în mod obişnuit
încruntată şi nu zâmbitoare, este un indiciu fizic al unei obsesii obositoare şi al
unei intruziuni patologice.
Conştiinţa este indestructibilă. Prin urmare, cea mai gravă consecinţă care
poate apărea ca rezultat al unei intruziuni conştienţiale – subjugarea unei
conştiinţe de către o alta, sau posedare patologică – este dezactivarea corpului
uman al victimei (intrafizice) care este imprudentă.
Nimeni nu-şi poate dezactiva definitiv conştiinţa, nici posesorii-bolnavi, şi
nici posedaţii bolnavi, şi mai ales nici victimele bolnave ale suicidului.
Intruziunea inter-conştienţială este arareori prezentă în perioada
copilăriei - la cel ce se află încă departe de maturitatea fizică - pentru că
dezvoltarea creierului este încă schematică şi incompletă,
Intruziunea inter-conştienţială este mult mai frecventă la sfârşitul
adolescenţei, în momentul în care conştiinţa renăscută îşi defineşte preferinţele
sexuale, anturajul şi modul de a retrăi în noua lor viaţă umană.
Energiile conştienţiale grosiere reminiscente, care sunt responsabile
pentru blocajele şi dezechilibrele din corpul nostru energetic, sunt rezultatul
dezasimilării simpatetice insuficiente de la energiile altor conştiinţe, animale
subumane, plante, obiecte şi medii. Aceste energii stabilesc intruziuni inter-
conştienţiale prelungite sau cronice.

MII DE VIEŢI UMANE CU PROGRAME EXISTENŢIALE


PROMIŢĂTOARE, DEVIN INUTILE DATORITĂ INTRUZIUNII INTRA-
CONŞTIENŢIALE.

Putem vedea că acest lucru se întâmplă deoarece oamenii, în general, nu


ştiu să facă dezasimilare simpatetică sau să se cureţe singuri de energiile
conştienţiale bolnave pe care le-au absorbit după un contact energetic patologic.
Dezasimilarea simpatetică permite indivizilor să revină la starea lor originală,
curată.
Din acest motiv adolescenţa este o răscruce definitorie în destinul uman al
conştiinţei renăscute pe Pământ.

31
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În adolescenţă încep să apară direcţiile vocaţionale individuale şi, deci şi


primii indicatori al nivelului economic, precum şi scopul vieţii intelectuale adulte.
Primele iniţiative legate de proiecţia lucidă ale tânărului care se
proiectează încep să iasă la suprafaţă în timpul adolescenţei. De asemenea, tot
atunci începe şi căutarea de inversiune existenţială pentru cei care au participat
la un curs intermisiv avansat.

Ce este inversiunea existenţială?

Inversarea existenţială este o tehnică care inversează valorile


socioculturale şi proiectele vieţii umane. Acest lucru permite executarea unor
provocări personale mai măreţe – care se fac de obicei în perioada de maturitate
– dar care încep încă din tinereţe.
Grupul de cercetare în inversarea existenţială IIPC (Institutul
Internaţional de Proiectologie şi Conştientologie) îşi ajută membri într-un mod
practic şi consistent.

Ce este un grup de cercetare în inversarea existenţială?

GRUPUL DE CERCETARE ÎN INVERSAREA EXISTENŢIALĂ ESTE UN


GRUP DE INVERSATORI EXISTENŢIALI AL CĂROR OBIECTIV ESTE SĂ
EXPERIMENTEZE INVERSAREA EXISTENŢIALĂ PLANIFICATĂ ÎN ECHIPĂ

În termenii planificării tehnice, avansate şi preliminare a vieţii fizice a


unei persoane, inversarea existenţială este cea mai eficientă acţiune/ încercare/
efort pe care şi-o poate propune o conştiinţă umană. Inversarea existenţială
supraîncarcă, fără discuţie, performanţa individuală în materie de evoluţie.
Inversatorii existenţiali se bazează pe dedicaţia lor permanentă, pentru a-
şi duce la îndeplinire programul lor de viaţă, de obicei înainte de a ajunge la
vârsta de 26 de ani, vârstă general acceptată ca fiind cea la care este atinsă
maturităţii biologice.
În procesul inversării existenţiale, conştiinţa, în timp ce face primii paşi
spre maturitate, dobândeşte o nouă perspectivă interioară sau parcurge
reciclarea intraconştienţială.

Ce este reciclarea intra-conştienţială?

Reciclarea intra-conştienţială este o reciclare voluntară, interioară, auto-


indusă. Este cea mai mare reformă interioară posibilă care poate fi planificată,
din punct de vedere tehnic şi raţional .

32
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Inversarea existenţială permite un început sănătos şi timpuriu al fazei


executive a vieţii umane (care de obicei durează de la 36 la 70 de ani), în timp ce
persoana respectivă este încă în perioada de pregătire – de la 1 la 35 de ani.
În acest moment, este de folos să vă puneţi următoarea întrebare:
Ce valori - sănătoase sau bolnave - v-au adus adolescenţa în viaţa
voastră de adult?
Răspunsul la această întrebare indică nivelul vostru de maturitate
conştienţială.
Merită întotdeauna să profităm de momentul evolutiv actual pentru a
reînnoi ceea ce se poate. O oră astăzi face cât trei ore mâine.
Trecutul ar trebui să existe doar dacă ne gândim la lecţiile pe care ni le-a
dat. Pe lângă aspectele educaţionale ale trecutului, pe noi ar trebui să ne
intereseze doar prezentul-viitorul.

INFLEXIBILITATEA OPINIILOR CREŞTE DIRECT PROPORŢIONAL CU


VÂRSTA FIZICĂ, CA O FUNCŢIE A NEOFOBIEI ŞI A CRISTALIZĂRII
RUTINEI

8. MATURITATEA UMANĂ

Ce este maturitatea umană?

Maturitatea umană este starea interioară în care se extinde dezvoltarea


personalităţii.
Vorbind din punct de vedere biologic, ajungem la maturitate după vârsta
de 26 de ani, atunci când a avut loc consolidarea extremităţilor sau a epifizelor
oaselor umane.
Maturitatea umană exprimă, sau ar trebui să exprime, recuperarea cât mai
multor coni (unităţi de luciditate) de către conştiinţa din această viaţă
intrafizică.

Ce este un con?

UN CON ESTE O UNITATE IPOTETICĂ/ABSTRACTĂ DE MĂSURARE A


NIVELULUI DE LUCIDITATE A UNEI CONŞTIINŢE CARE S-A RENĂSCUT ÎN
MATERIE PE ACEASTĂ PLANETĂ.

În timpul efectului de pâlnie al renaşterii în materia densă, conştiinţa


pierde setul complet de coni/unităţi de luciditate. În timpul dezvoltării vieţii
umane, se recuperează parţial, puţin câte puţin, unităţile de luciditate pierdute.

33
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În continuare, avem câteva exemple de recuperare a unor unităţi de


luciditate, într-o manieră spectaculoasă: tachypsychia - gândirea raţională
(extrem de rapidă); capacitatea de a face conexiuni logice de idei în analiza
lucrurilor, în general; capacitate naturală de avea clarvedere.
Conştiinţa lucidă s-a bucurat liberă de toate aceste atribute/calităţi, prin
intermediul corpului emoţional (psihosoma) în timp ce se afla în dimensiunea
extrafizică, înainte de folosirea actualului instrument uman.
Maturitatea umană cuprinde partea finală din faza executivă a vieţii, care
are loc de obicei între 36 şi 70 de ani de viaţă fizică (în medie).

NIVELUL DE RECUPERARE AL UNITĂŢILOR DE LUCIDITATE ARATĂ


CALITATEA CELUI MAI RECENT CURS INTERMISIV AL CONŞTIINŢEI
UMANE

Cel mai inteligent drum pe care ar trebui să îl urmeze conştiinţa este


investiţia masivă (culturală, intelectuală) în atributele/calităţile corpului mental
(mentalsoma).
Una dintre aspiraţiile majore al fiecărei conştiinţe umane evoluate este să
ajungă la hiperacuitate în timpul perioadei de maturitate fizică.

Ce este hiperacuitatea?

Hiperacuitatea este condiţia de luciditate maximă a conştiinţei umane


obţinută prin recuperarea tuturor unităţilor de luciditate posibile.
Starea contrară hiperacuităţii este robotizarea existenţială.

Ce este robotizarea existenţială?

Robotizarea existenţială este condiţia în care conştiinţa umană este încă


foarte troposferică şi excesiv înrobită de viaţa animală, intrafizică, scufundată
adânc în masa celor care nu gândesc.
Întotdeauna se speră că cel care a atins maturitatea umană, a ajuns în
acelaşi timp şi la maturitatea sexuală. Ca rezultat al acestui lucru, persoana
matură fizic şi-a consolidat condiţia ei socială, prin formarea unui duo evoluţionar
cu o altă conştiinţă.

Ce este un duo evoluţionar?

Un duo evoluţionar este starea în care două conştiinţe interacţionează


pozitiv pentru evoluţia ambilor, ceea ce s-ar numi cooperare evolutivă în doi.

34
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Există cupluri care, în ciuda plenitudinii iubirii sincere pe care cei doi
parteneri şi-o dau unul altuia, nu se împlinesc unul pe celălalt. Din acest motiv ei
decid să procreeze sau să conceapă o altă viaţă umană.
Acest lucru demonstrează, cu o logică indestructibilă, influenţa
instinctelor animalice asupra conştiinţelor umane.
Există cupluri evoluţionare care în ciuda plenitudinii afecţiunii reciproce şi
a discernământului de care se bucură unul de la celălalt, nu se împlinesc unul pe
celălalt, nici măcar după gestaţia unei alte vieţi umane. Ei aspiră, în mod natural,
la mult mai mult. De aici porneşte măreaţa lucrare fraternală în doi. Aceasta
demonstrează, cu o logică indestructibilă, o stare de maturitate avansată a
conştiinţei.
Aceste două tipuri de proiecte – unul pentru a avea copii şi celălalt pentru
evoluţie prin asistenţă interconştienţială – evidenţiază existenţa a două nivele
distincte de evoluţie a conştiinţei: unul este comun şi primar iar celălalt este
indiscutabil, avansat.
Nu există argumente împotriva faptelor, indiferent de la cine sau de unde
ar veni aceste argumente.
Competiţia necosmoetică trebuie evitată în acţiunile unui cuplu evoluţionar.

UNUL DINTRE FACTORII CARE TREBUIE LUAŢI ÎN CONSIDERARE ÎN


ALCĂTUIREA UNUI CUPLU EVOLUŢIONAR ESTE STAREA UNUI CUPLU
INCOMPLET, ATUNCI CÂND APAR PROBLEME ÎN CUPLU

Ce este un cuplu incomplet?

Un cuplu incomplet este un bărbat şi o femeie care nu constituie niciodată,


cu adevărat, un cuplu intim (un cuplu intim este cel care se angajează în acte
sexuale complete), dar care menţin legături afective puternice.
Menţinerea unor cupluri incomplete sănătoase depinde de limitele sociale
ale prieteniei şi de interdependenţa generală a indivizilor care nu sunt promiscui.
Merită subliniat că trupul uman necesită atenţie specială la maturitate.
După 45 de ani, maşinăria organică a fiecărei persoane începe să arate
puţină deteriorare naturală, chiar dacă este minimală.
În timpul maturităţii fizice, conştiinţa ar trebui să facă o auto-analiză
referitoare la punctele tari şi punctele lor slabe.

Ce este un punct tare?

Un punct tare este o componentă pozitivă sau o virtute din structura


micro-universului conştient care stimulează evoluţia conştiinţei.

35
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Exemple de puncte tari: capacitatea de concentrare şi elaborare de


gânduri a unui mare matematician, abilităţile manuale unice ale unui artizan.
Este inteligent să identificăm cel mai tare punct tare, sau un punct mega-
tare, pentru a-l folosi în auto-examinarea amănunţită pentru combaterea
punctelor slabe, în general, dar mai ales a mega-punctului slab.

Ce este un punct slab?

Un punct slab este un defect sau o fisură psihologică în structura micro-


universului conştienţial al unei persoane, pe care acea conştiinţă nu a fost încă
capabilă să îl depăşească.
Exemple de puncte slabe: obiceiul de a fuma al unui specialist foarte
pregătit în tratamentul avansat a plămânilor umani; artistul talentat dar apatic,
incapabil să îşi îndeplinească corect obligaţiile profesionale.
Punctul slab este întotdeauna un impediment în accelerarea evoluţiei
conştiinţei.

ÎNTOTDEAUNA ESTE INTELIGENT SĂ IDENTIFICĂM PUNCTUL SLAB


PERSONAL SAU MEGA-PUNCTUL SLAB PENTRU A-L COMBATE PRIN
FOLOSIREA UNUI MEGA-PUNCT TARE

În general, orice greşeală comisă de conştiinţa intrafizică este însoţită de


reprimarea interioară respectivă. În timp, reprimările se acumulează iar
persoana devine îngustă la minte.
În timpul fazei de maturitate umană, un individ lucid trebuie să calculeze
soldul net al balanţei sale pentru a determina cât din programul existenţial a
realizat deja. Nu există nimic mai bun, în procesul de evoluţie sau reînnoire,
decât realizarea unei reciclări existenţiale.

Ce este reciclarea existenţială?

Reciclarea existenţială este o tehnică prin care conştiinţa umană îşi


schimbă perspectiva existenţială.
Conştiinţa ajunge la maturitatea umană - sau psihologică - după ce corpul
fizic a atins maturitatea biologică. Cu toate acestea, marea majoritate a
oamenilor încă nu au holomaturitate.

Ce este holomaturitatea?

Holomaturitatea este condiţia personală a unei maturităţi integrate, care


este: în primul rând, maturitatea organică sau biologică a somei; în al doilea rând,

36
Evoluţia noastră Waldo Vieira

maturitatea umană şi socială, psihologică sau cerebrală; şi în al treilea rând


maturitatea holosomatică, legată de conştientizarea holosomei, a
retrocogniţiilor, a vieţilor trecute şi a multidimensionalităţii.
Toate acestea afectează nivelul propriu de luciditate legat de
holomemoria personală.

Ce este holomemoria?

Holomemoria este memoria personală cauzală, combinată, integrală,


multimilenară, multidimensională, neîntreruptă. Ea conţine toate faptele care au
legătură cu experienţele unei conştiinţe anume. Se mai numeşte şi multimemorie
sau polimemorie.

ATUNCI CÂND ESTE APLICATĂ ÎN VIAŢA COTIDIANĂ,


HOLOMATURITATEA DUCE CONŞTIINŢA UMANĂ LA NIVELE
INIMAGINABILE DE CONŞTIINŢĂ DE SINE

În viaţa terestră, ne bazăm pe şi ne folosim de imensa noastră cunoaştere


din memoria genetică a creierului nostru. În viaţa extrafizică, ne bazăm pe şi ne
folosim de imensa noastră cunoaştere din memoria integrală - memoria cauzală
sau holomemorie.
Decalajul dintre cele două memorii determină gradul restricţiei noastre
conştienţiale, în procesul vieţilor umane consecutive.

Ce este conştiinţa de sine?

Conştiinţa de sine este acea calitate a nivelului de auto cunoaştere care


este imperios necesară pentru conştiinţă.
Mega-cunoaşterea oferită de conştiinţa de sine conduce individul către
conştiinţa de sine multidimensională.

Ce este Conştiinţa de sine multidimensională?

Conştiinţa de sine multidimensională este starea în care conştiinţa umană


a ajuns la luciditate matură, referitor la viaţa conştientă în starea evoluată de
multidimensionalitate. Această stare este obţinută ca un rezultat al proiecţiei
conştiente în dimensiunile non fizice.
Cele mai inteligente conştienţe intrafizice sunt cele care sunt interesate
de viaţa umană, dar şi de dimensiunile extrafizice care sunt direct legate de
viaţa lor actuală şi de viitorul apropiat.
În acest moment, este potrivit să ne punem o întrebare personală:

37
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Pe o scală de la 1 la 5, care este nivelul tău de maturitate umană?

AŞA CUM AVEM MAI MULTE TIPURI DE MEMORIE, DE INTELIGENŢĂ


ŞI DE VEHICULE DE MANIFESTARE, LA FEL AVEM ŞI MAI MULTE EGOURI
CARE VOR FI DEZVOLTATE.

Acest lucru înseamnă că în viaţa umană putem să ne comportăm ca şi


caractere sau personalităţi diferite, dar autentice şi centrate
Vorbind în general, nu este practic să dezvoltăm mai multe din aceste ego-
uri în acelaşi timp, deoarece unul poate domina, monopoliza şi în mod dezastruos
preia conducerea asupra celorlalte..
Şocurile intraconştienţiale sunt în general inevitabile în cazul unei
personalităţi multiple. Din acest motiv, alegem întotdeauna, un ego predominant,
care le suprimă sau le eclipsează pe celelalte, chiar dacă doar temporar.
De exemplu, un ego-ul promiscu şi cuceritor nu pate trăi în aceiaşi casă,
sau mai bine spus, în aceiaşi somă (corp uman) cu un ego filozofic.
În această eră conştientă, studiile mentalsomatice recomandă să suprimăm
permanent, pe cât posibil, următoarele ego-uri: egoul viaţă bună, egoul imatur
sexual şi egoul mistic - încă înrobite de creierul abdominal. Studiile
mentalsomatice recomandă, de asemenea, dezvoltarea următoarelor egouri: egoul
filozoful practic şi egoul energizorul conştient de sine, sau egoul asistentul
interconştienţial. Cel mai bine e să alegi un rol mai evoluat sau un ego prin care să
ne manifestăm pe noi înşine pe Pământ.
Potrivit conştientologiei, ceea ce urmează este o teorie logică despre
personalitatea în evoluţie:

INDIVIZII POT CÂŞTIGA LA NIVEL EVOLUŢIONAR DOAR CÂND ÎŞI


EVALUEAZĂ NIVELUL DE CONŞTIENTIZARE.

9. PROGRAMUL EXISTENŢIAL

Ce este completismul existenţial?

Completismul existenţial este starea confortabilă în care s-a încheiat


satisfăcător programul existenţial personal. Acesta include acţiuni/fapte şi

38
Evoluţia noastră Waldo Vieira

lucrări ale conştiinţei umane care au fost planificate anterior, în perioada


intermisivă cea mai recentă.
Completismul existenţial poate fi dobândit doar prin administrarea abilă a
proiectelor de viaţă ale conştiinţei.

Conştiinţele umane sunt complete din punct de vedere existenţial dacă şi-
au îndeplinit programul existenţial în sectorul şi la nivelul alocat – indiferent dacă
programul existenţial a fost unul măreţ sau nu.
Deşi interdependenţa este inevitabilă, nu ar trebui să ne împiedice de la a
face ceea ce trebuie să facem pentru realizarea programului existenţial. De
fapt, interdependenţa ar trebui să ajute.
Există persoane care şi-au împlinit programul existenţial, dar care nu
cunosc nimic despre miniprogramele lor existenţiale. Ele îşi trăiesc viaţa şi îşi fac
munca spontan, non-reflectiv şi para-instinctiv, fără vreo opţiune conştientă.
Ceea ce urmează sunt exemple de completişti existenţiali obişnuiţi:
chirurgi extraordinari cu zeci de ani de servicii oferite; scriitorul convenţional,
un intelectual care a primit lauri în domeniul lui.

RECOMPENSA COMPLETISTULUI EXISTENŢIAL ESTE ALEGEREA


UNEI SOME MAI BUNE ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ MULTI-
EXISTENŢIALĂ DE EVOLUŢIE.

Există deja conştiinţe umane care sunt multicompletişti existenţiali.

Ce este un multicompletist existenţial?

Un multicompletist existenţial este o conştiinţă care a îndeplinit


satisfăcător mai mult de un program existenţial.
Acest lucru s-a întâmplat folosind, bineînţeles, mai mult de un corp fizic şi
energetic, în mai mult de o viaţă, epocă sau societate intrafizică, având o
legătură asistenţială între programele existenţiale succesive. Acest lucru se
numeşte multicompletism existenţial.

Există conştiinţe care lucrează de multe secole, în mai multe vieţi fizice,
în zona de educaţie umană; alţii care au lucrat ca profesionişti în domeniul
religiei; alţii care au lucrat într-un anumit sector al artelor, ştiinţelor sau
politicii.

Ce este incompletismul existenţial?

39
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Incompletismul existenţial este condiţia inconfortabilă, cronică,


frustrantă, experimentată de către conştiinţa umană, ca un rezultat al
executării incomplete, nesatisfăcătoare a programului existenţial, pe care l-a
plănuit în perioada intermisivă cea mai recentă.
Incompletismul existenţial poate fi rezultatul unei desomări premature
sau a unei dezactivări timpurii a corpului uman, înainte de momentul planificat
iniţial.

Cel mai mare triumf al conştiinţei umane este completismul existenţial.


Cu toate acestea, realizarea completismului existenţial depinde de relaţia
conştiinţei cu grupul evoluţionar personal şi de codul personal de principii după
care trăieşte pe Pământ.
O conştiinţă umană fără completism existenţial este ca o albină fără
miere.
Există cazuri extreme de incompletism existenţial, unele aparent fără
soluţie, ca de exemplu, dieteticianul obez, specialistul în cord şi plămâni care
fumează, sau psihiatrul dement.

Exemplele cele mai ostentative şi comune de incompletism existenţial sunt


oamenii de afaceri care devin distribuitori de droguri, şoferul care devine un
asasin în trafic şi politicianul care fraudează.
În execuţia voluntară şi satisfăcătoare a programului existenţial, o
conştiinţă trebuie să îşi definească clar scopurile personale şi sarcinile pentru
fiecare fază a existenţei, începând din leagăn şi până în mormânt.

ÎN UNELE CAZURI RARE, UN HELPER SUGEREAZĂ SAU INFORMEAZĂ


CONŞTIINŢA CU PRIVIRE LA ANUMITE CLAUZE ALE PROGRAMULUI
EXISTENŢIAL.

Acest lucru se întâmplă doar în anumite maxi-programe existenţiale care


sunt universale şi implică dezvoltarea unor interese colective, maxi-fraternale şi
implică unele repercusiuni.
Scenariul cel mai des întâlnit, în cazul unui mini-program existenţial, este
intenţia şi efortul personal de a ghida o persoana deja matură, din punct de
vedere fizic, către executarea graduală a sarcinilor ei cu prioritate înaltă, fără
nici un fel de schimbări traumatice sau răpire evoluţionară.
Atunci când o persoană identifică direcţiile din programul existenţial, în
detaliu, de obicei ajunge să descopere unele discrepanţe sau omisiuni în

40
Evoluţia noastră Waldo Vieira

executarea unor anumite părţi din programul existenţial. În acel moment,


individul poate primi un moratoriu existenţial.

Ce este un moratoriu existenţial?

Un moratoriu existenţial este o extensie a vieţii umane, acordată


conştiinţelor care merită ca rezultat al eforturilor lor şi a realizărilor
fraternale. Acest lucru se face pentru ca ei să corecteze omisiunile şi să se
străduie să ducă la îndeplinire sarcinile 3 incomplete, care nu a fost încă împlinite
într-un mod rezonabil.
Moratoriul existenţial este amânarea pozitivă a dezactivării corpului uman,
sau o desomare întârziată.
Există două tipuri de moratoriu existenţial. Primul este de tip mai mic, sau
minimoratoriu existenţial, care este bazat pe deficit şi este caracteristic
incompletismului existenţial. Cel de al doilea este de tip mai mare, sau
maximoratoriul existenţial, o abordare completă care este bazată pe surplus ce
este caracteristică completismului existenţial. Maximoratoriu existenţial este o
continuare şi o realizare sănătoasă, referitoare la rezultatele programului de
viaţă.

MORATORIUL EXISTENŢIAL ESTE REZULTATUL UNEI INTERVENŢII


DIRECTE ŞI COSMOETICE A EVOLUŢIOLOGULUI.

Suplimentul de timp acordat de un moratoriu existenţial poate varia de la


câteva luni până la decenii.
O persoană poate primi două sau trei moratorii. Ele pot include reciclarea
organică a somei persoanei care a primit moratoriul. De asemenea, există cazuri
extrem de rare de moratorii existenţiale de grup (un grup de persoane primeşte
o extindere a duratei de viaţă).
După ce au trecut prin gâtul de sticlă/drumul îngustat al subumanităţii şi a
efectelor sale reminiscente, conştiinţele, în evoluţia lor permanentă, tind să lase
discernământul să predomine, gradual, în micro-universul lor şi să prioritizeze, să
centralizeze şi să se dedice complet gestaţiei conştienţiale.

Ce este gestaţia conştientă?

Gestaţia conştientă este productivitatea evoluţionară a conştiinţei umane


care se concentrează pe a depune eforturi în folosul celorlalţi (fraternale) şi pe

3
In sensul de ceva de facut

41
Evoluţia noastră Waldo Vieira

implementarea ideilor înnoitoare şi liberatoare, în cadrul propriului program


existenţial.
Gestaţia conştientă poate fi ajutată de utilizarea inteligentă a
conştiometriei.

Ce este conştiometria?

Conştiometria este disciplina care studiază măsurarea conştiinţei, prin


resurse şi metode oferite de conştientologie.
În multe cazuri, gestaţia conştientă implică să faci din gestaţia umană şi
consecinţele ei – cum ar fi necesităţile fizice şi consumul de timp – o prioritate
secundară.

GESTAŢIA EVOLUŢIONARĂ CONŞTIENTĂ A CUPLULUI


EVOLUŢIONAR CONSTITUIE UN COMPORTAMENT DE EXCEPŢIE ŞI
SĂNĂTOS ÎN DIMENSIUNEA INTRAFIZICĂ.

Conştiinţele care au ales gestaţia conştientă, aleg, de exemplu, să nu


crească decât unu până la trei copii, pentru a lucra la sarcina de prioritate înaltă,
de a asista evoluţia a mii de oameni cu care ei nu au legături de sânge, precum şi
a conştiinţelor extrafizice.
Această poziţie implică renunţarea la viaţa animalică primitivă pentru a
trăi complet o viaţă conştientă avansată, în concordanţă cu oraşul natal
extrafizic al fiecăruia (originea extrafizică).
Planul de viaţă este analizat prin lentile multidimensionale şi
multiexistenţiale, punctul de concentrare fiind pe existenţa actuală şi cele
viitoare de pe Pământ. Aceasta este sarcina unor elemente mici dar lucide
(conştiinţă asistenţială) într-o structrură mai avansată, extinsă şi
atotcuprinzătoare (echipă de asistenţă multidimensională).
Alegerea maxi-fraternităţii ghidează individul către cercetarea
inteligentă a releului propriu conştient (consciential self relay) din acel moment.

Ce este un releu propriu conştient?

Releul propriu conştient sau continuismul existenţial reprezintă cea mai


măreaţă întrepătrundere posibilă de fapte evoluţionare esenţiale din viaţa umană
a individului, cu cele din viaţa următoare, dar şi cu altele care urmează să vină,
într-o serie productivă continuă (serialitate) de programe existenţiale complete.

42
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Gestaţiile conştiente, cu relee proprii multiexistenţiale consecutive, care


implică sarcini umane multidimensionale, făcute printr-un efort de echipă, pot
necesita utilizarea macrosomei.

Ce este macrosoma?

MACROSOMA ESTE UN CORP UMAN SUPER PERSONALIZAT FOLOSIT


PENTRU EXECUTAREA UNUI ANUMIT PROGRAM EXISTENŢIAL.

Organizarea personală care acoperă toate sectoarele vieţii umane şi care


se bazează de asemenea pe cosmoetică, este, în mod inevitabil, descoperită şi
adusă în prim planul preocupărilor cotidiene, ca un rezultat al releului propriu
conştient.

Ce este cosmoetica?

Cosmoetica – moralitatea cosmică – este fundaţia pentru toate sarcinile


asistenţiale interconştienţiale şi este filozofia morală a conştientologiei.
Este un set de principii care îl va face pe individ să facă mai puţine greşeli.
Ca atare, cosmoetica elimină suferinţa inutilă a conştiinţei umane.
Toate amoralităţile cresc procentul de erori personale.
O cosmoetică „slabă”/de suprafaţă nu rezolvă problemele de evoluţie ale
conştiinţei umane.
Acţiunile noastre sunt, în lumina cosmoeticii, corecte sau incorecte.

FIECARE CONŞTIINŢĂ UMANĂ ARE PROPRIUL COD PERSONAL DE


COSMOETICĂ CARE REFLECTĂ CODUL COSMOSULUI DIN INTERIORUL
SĂU.

Simţi că eşti responsabil din punct de vedere cosmoetic pentru acţiunile


tale?

Cosmoetica este reflecţia şi experienţa moralei cosmice


multidimensionale. Ea reprezintă esenţa maturităţii integrale şi se extinde
dincolo de morala socială sau etica care apare în orice clasificare umană.
Trăsăturile personale (punctele tari) şi defectele (punctele slabe)
individului sunt văzute dintr-o perspectivă diferită. Există o posibilitate crescută
de imbunătăţire a reformei interioare a micro-universului conştiinţei.

43
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Individul ia în considerare egoul său în raport cu obiceiurile proaste mai


simple, cu adicţiile ca fumatul, drogurile uşoare şi cele tari şi legea obişnuită a
efortului cel mai mic, în vederea renunţării definitive la acestea.
Astfel, bărbaţii şi femeile identifică interînchisoarea grupului karmic şi
melancolia intrafizică.

Ce este interînchisoarea grupului karmic?

Interînchisoarea grupului karmic este starea de neînţeles a conştiinţelor


dintr-un grup evoluţionar, care au comis acţiuni necosmoetice în grup. Ei rămân
închişi sau legaţi de partenerii lor de evoluţie marginalizaţi, până când sunt
capabili să îşi rearanjeze cosmoetic calea lor.

Interînchisoarea necosmoetică a grupului karmic este creeată în comun de


către complicii maşinăriilor antisociale: grupuri de exterminare, mafii, inchiziţii,
tortură umană, războaie, acte teroriste şi genocid.
Interînchisoarea grupului karmic creează melancolie intrafizică în
conştiinţa umană.

Ce este melancolia intrafizică?

Melancolia intrafizică este starea profundă de frustrare, trăită de o


persoană înainte de dezactivarea corpului lor uman. Este generată de
insatisfacţia faţă de sine pentru că a neglijat şi în ultimă fază a eşuat să ducă la
bun sfârşit unele încercări conştienţiale în domeniul universalismului asistenţial,
pe care persoana a fost invitată să le facă.
Melancolia intrafizică apare în timpul maturităţii umane sau în faza
executivă a unei vieţi fizice. Poate fi acompaniată de dor, nostalgie şi tristeţe
care sunt calităţi specifice sindromului străinului.

PRIMUL SIMPTOM DE MELANCOLIE INTRAFIZICĂ ESTE TRISTEŢEA


PERSISTENTĂ CARE POATE DUCE LA APATIE SAU LA ABULIE
(INERT/NEHOTĂRÂT).

În anumite cazuri, melancolia intrafizică poate atrage intruderi


multicentenari şi, ca rezultat, provoacă o stare de depresie profundă.
Melancolia intrafizică poate face o persoană să sufere de crize
permanente de depresie şi de lipsă de respect faţă de sine, care necesită atenţie

44
Evoluţia noastră Waldo Vieira

terapeutică prelungită. În aceste cazuri, se recomandă, de obicei,


constienţioterapia.
Dobândirea de perspective noi sau reciclarea raţională o vieţii umane
vindecă definitiv melancolia intrafizică.

Ce este universalismul?

Universalismul este un set de idei care derivă din universalitatea legilor de


bază ale naturii şi ale cosmosului. Ca rezultat al evoluţiei naturale a conştiinţei,
universalismul devine, inevitabil, filozofia cosmică predominantă, fiind cea mai
inteligentă şi folositoare, dacă ne gândim la dinamica evoluţiei.
Aplicarea universalismului este sinonim cu anti-egoismul, cosmismul,
cosmopolitanismul, dezarmamentismul, eclectismul, ecumenismul, generalismul,
intergalacticismul, internaţionalismul, maxifraternitatea, multiculturalismul,
multidimensionalitatea, multidisciplinaritatea, globalizarea, polikarma,
poliglotismul, supranaţionalismul.

Experienţa universalismului social este primul pas către experienţa


universalismului multidimensional. El tinde să standardizeze principiile culturale
şi normele de pretutindeni.
Prin universalism, persoana care se dezvoltă sincer ajunge să-şi clasifice
singură propriile sarcini, interese şi obiective în cele de consolare, de clarificare
şi penta.

Ce este atitudinea de a consola?

Consolarea este o muncă asistenţială elementară, personală sau de grup.


Este mai uşor de făcut, mai plăcută în mediul social uman şi aduce satisfacţie
imediată, ca răsplată pentru eforturile practicianului. Se ocupă de consolarea
maximă a conştiinţelor intrafizice troposferice sau mai degrabă, de cei aflaţi în
nevoie, cu dizabilităţi din punct de vedere social şi care nu au experienţă
referitoare la evoluţie.

Este munca de consolare paliativă?

Da, munca de consolare este paliativă. Este o muncă mai simplă care aduce
mulţumire oamenilor nevoiaşi datorită faptului că sunt întrebuinţate emoţii şi
eufemisme. Oferă rezultate imediate practicianului care, în mod frecvent, face

45
Evoluţia noastră Waldo Vieira

prozeliţi/adepţi noi, pune accent pe misticism, apelează la demagogia religioasă


sau politică şi la convenţiile morale.
Munca de consolare este întotdeauna superficială. Nu încurajează
niciodată schimbarea completă a celor care sunt ajutaţi. Reciclarea existenţială
pe care o oferă este, invariabil, superficială.
În esenţă, munca de consolare este totuşi o spălare de creier uşoară,
bazată pe cârjele psihologice ale unor formule depăşite, menţinând dependenţa şi
reprimarea.

MUNCA DE CONSOLARE NU ESTE O SARCINĂ DE ASISTENŢĂ


IDEALĂ. PENTRU MULŢI OAMENI, CI REPREZINTĂ
AUTOMULŢUMIRE/COMPLACERE SAU DEVIERE DE LA PROGRAMUL
EXISTENŢIAL.

Automulţumirea/complacerea sau devierea se referă la abaterea de la


executarea unui program existenţial avansat care a fost planificat în timpul
cursului intermisiv.

Ce este munca de clarificare?

Munca de clarificare este o activitate personală sau de grup, mai avansată.


Apare întotdeauna după ce deja a fost aplicată consolarea. Este mai greu de
făcut şi este, în general, antipatică/nu este agreată în mediul social uman. Oferă
satisfacţie doar pe termen lung, şi anume în timpul perioadei intermisive, după
dezactivarea corpului uman.
Munca de clarificare avansată se ocupă de adevărurile înalte relative care
se adresează indivizilor, grupurilor, instituţiilor, societăţilor, obiectelor multi-
dimensionale şi realităţilor în general.
Munca de clarificare este, indubitabil, diferită de cea de consolare.

Munca de clarificare este prin natura ei, chirurgicală. Ea promovează


reciclarea profundă, şi, de fapt, modifică la nivel intim, conştiinţa intrafizică
într-un mod profund, practic şi obiectiv.
Munca de clarificare oferă mai multe soluţii decisive de asistenţă. Ea
evoluează împotriva fluxului normal al grijilor umane. Ea pune în prin plan auto-
analiza şi discernământul personal. Ea elimină cultul personalităţilor, determină
oamenii să gândească pentru ei însişi să se elibereze de opresiunea milenară a
instinctelor, a dependenţelor nesănătoase şi de sanctificare.

46
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În prezent, conştientologii caută, dintre cei mai buni şi superdotaţi indivizi


din noile generaţii, care sunt conştienţi de completismul existenţial, pe cei care
intenţionează să se dedice muncii de clarificare cosmoetică printre liniile
dimensionale.
În acest context, cercetătorii preferă cuplurile, inclusiv tinerii, care, în
prezent, formează duo-uri evoluţionare cu un nivel ridicat de luciditate.

MUNCA DE CLARIFICARE ELIBEREAZĂ CONŞTIINŢA DE CICLUL DE


VIEŢI SUCCESIVE ŞI REPETITIVE. DIN ACEST MOTIV, ESTE UNITATEA
PRIN CARE POATE FI MĂSURATĂ EVOLUŢIA PROPRIE.

Nivelul de competenţă evoluţionară, legat de activităţile noastre, este


evidenţiat de balanţa netă a completismului şi incompletismului nostru existeţial,
a moratoriului existenţial sau a multicompletismului, a gestaţiei noastre umane
sau a eforturilor noastre conştiente, a muncii noastre de consolare sau
clarificare şi a continuismului existenţial.

Ce este penta?

Penta este munca personală energetică. Este o muncă multidimensională


care constă în dăruirea zilnică de asistenţă energetică pentru alţii, pentru tot
restul vieţii practicianului. Penta-practicianul primeşte constant asistenţă de la
helperi. În general, această activitate apare după ce individul a experimentat
munca de clarificare.
Penta este o tehnică eficientă de a menţine fiinţele umane conectate la
originea lor conştienţială, evoluţionară şi extrafizică, care se află dincolo de
troposfera terestră. Această conexiune se menţine fără nicio supunere fată de
orice tip de doctrine dogmatice, demodate şi nedorite, de spălare a creierului.
Originea asistenţei multidimensionale şi extrafizice oferite de Penta se
află în helperul practicianului şi în helperul celor cărora se acordă asistenţă.
Realizarea combinată sau graduală a acestor trei feluri de muncă
asistenţială – şi anume: consolarea, clarificarea şi penta – conduce conştiinţa la a
lua în considerare, în mod real, scopul de a deveni permanent şi complet eliberat
de intruziuni.

Ce înseamnă a fi permanent şi complet eliberat de intruziuni?

47
Evoluţia noastră Waldo Vieira

A fi permanent şi total eliberat de intruziuni este calitatea conştiinţei şi


condiţia umană a unei persoane care nu mai suferă de nici un fel de intruziuni.
Persoana care este permanent şi total eliberată de intruziuni nu mai
suferă de apariţia frecventă a intruziunilor inconştiente, care au afectat toată
umanitatea de-a lungul mileniilor, în vieţi succesive şi în cele mai diferite
societăţi umane.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ESTE PERMANENT ŞI TOTAL ELIBERATĂ DE


INTRUZIUNI, CONŞTIINŢA EXECUTĂ MULTE SARICINI ASISTENŢIALE,
CA ŞI EPICENTRU CONŞTIENŢIAL.

Ce este un epicentru conştienţial?

Un epicentru conştienţial este o persoană care devine un stâlp de


luciditate, de asistenţă raţională, este un punct de sprijin/pivot al constructivis-
mului multidimensional şi operativ.
Flexibilitatea corpului energetic este fundamentală pentru dezvoltarea
unui epicentru conştienţial.
Epicentrul conştienţial are întotdeauna o bază fizică bine consolidată
pentru corpul uman. Această bază fizică este sediul material a muncii lor de
asistenţă multidimensională. Acest lucru se întâmplă chiar şi în cazul unei
persoane care călătoreşte des.
Există patru tipuri de bază de epicentre conştienţiale: conştiinţa umană
medie dar lucidă, persoana permanent şi complet eliberată de intruziuni,
Evoluţiologul şi Homo Sapiens Serenissimus.

Epicentrul conştienţial are o relaţie experienţială directă cu penta


avansaţi şi cu centrul de asistenţă extrafizică.

Ce este un centru extrafizic de asistenţă?

Un centru extrafizic de asistenţă este locul unde cei ce au calitatea de


epicentru conştienţial intrafizic îşi desfăşoară munca lor de asistenţă mai
importantă şi unde s-au stabilit zone de izolare parasanitară cu scopul de a asista
liderii extrafizici bolnavi şi alte cazuri asemănătoare.
Numeroasele cereri către practicienii penta, făcute de cei care se află în
căutarea asistenţei oferite prin centrul de asistenţă extrafizică, prin scrisori şi
alte metode de comunicare, indică nivelul nevoii publice de asistenţă
interconştienţială de pretutindeni.

48
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Astfel putem trage concluzia logică că, o persoană poate ajunge la vârsta
de 60 de ani şi să fie optimistă, lucidă şi binefăcătoare, cu intenţii sănătoase şi,
ce-i mai important, să lucreze în serviciul celorlalţi.
Pe de altă parte, la aceeaşi vârstă, o persoană poate să sufere de
senilitate (psihoza senilă) în stadiul incipient, să aibă obiceiuri proaste, să se
plângă într-una, să fie pesimistă şi morocănoasă şi să fie neproductivă în ceea ce
priveşte munca pentru ceilalţi.
Din cele de mai sus, se ridică două întrebări pertinente:

TU, CA FIINŢĂ UMANĂ, SIMŢI CĂ EŞTI MAI MULT SAU MAI PUŢIN
ADAPTAT PENTRU REALIZAREA ACTIVĂ A PROGRAMULUI TĂU
EXISTENŢIAL?

Poţi să concepi, să îţi imaginezi sau să înţelegi în mod logic un set de idei
filozofice, politice sau ştiinţifice, care are un început, un mijloc şi un sfârşit
raţional şi coerent, care oferă coordonatele de bază pentru planul vieţii tale şi
care este mai bun decât cel prezent?

Toate acestea sunt sumarul experienţelor personale şi de grup, care au


rezultat din jumătate de secol de cercetări, ipoteze şi teorii, multe dintre ele
fiind publicate.
Dacă poţi să explici logic şi detaşat motivele practice generale ale vieţii
tale, prin concepte mai bune decât cele prezentate aici, te rog să trimiţi
descoperirea ta autorului acestei cărţi, care îţi va fi veşnic recunoscător.

Este foarte dificil pentru o persoană să se gândească amplu la viaţa


evoluţionară şi la legile de bază ale acesteia, din cauza dificultăţilor pe care le
presupune viaţa cotidiană.
De aici apare nebunia nesfârşită şi imaturitatea superfluă/inutilă în cadrul
existenţei efemere a tuturor fiinţelor sociale.
Aceste tendinţe nebuneşti şi imature sunt de numărul milioanelor, de la
cea mai simplă şi mai nesemnificativă, până la cea mai sofisticată
elucubraţie/aberaţie a fiinţelor umane.
Exemple de aceste tipuri sunt extrem de abundente pretutindeni şi
blochează dezvoltarea liberă a conştiinţei.

UNA DINTRE CELE MAI NEBUNEŞTI ACTIVITĂŢI UMANE ESTE


COLECŢIONAREA DE ARME. ACEASTA NU FACE DECÂT SĂ
ÎNRĂUTĂŢEASCĂ MEDIUL ENERGETIC AL COLECŢIONARULUI.

49
Evoluţia noastră Waldo Vieira

10. PREGĂTIREA PENTRU VIAŢA URMĂTOARE

Care este cel mai inteligent lucru pentru starea de bine a omului?

Cel mai inteligent pentru starea de bine si confortul individului este să


înceapă să îşi pregătească următoarea viaţă intrafizică, aici şi acum, cât timp
încă este mai mult sau mai puţin sănătos, lucid şi activ, în carne şi oase.

Ce ne dorim pentru viaţa următoare? Mai mult discernământ? Maturitate


la o vârstă fragedă? O muncă de clarificare avansată? Finalizarea programului
existenţial la un nivel înalt?

GRIJILE NOASTRE LEGATE DE VIITOR SUNT LEGITIME.


ASPIRAŢIILE NOASTRE PRIVIND EVOLUŢIA SUNT SĂNĂTOASE ŞI
NATURALE.

În acest sens, trebuie, totuşi, să ne gândim la posibilităţile noastre


actuale, în cadrul legeii acţiunii şi a reacţiunii, sau în cadrul holokarmei.

Ce este holokarma?

Holokarma este uniunea a trei tipuri de acţiuni şi reacţiuni/rezultate


conştienţiale – egokarma, karma de grup şi polykarma – printre principiile cauzei
şi ale efectului, care acţionează în structura evoluţionară a conştiinţei.
Holokarma are o influenţă decisivă asupra ciclului multiexistenţial, asupra
programării vieţii umane, asupra selectării conştiinţelor din grupul evoluţionar şi
asupra direcţiilor fundamentale ale destinului conştiinţei, prin medierea
înţeleaptă a Evoluţiologului.
Discernământul îţi permite să descâlceşti drumurile încurcate ale contului
tău holokarmic, cauzele şi efectele sale, acţiunile şi reacţiunile/rezultatele
referitoare la cosmos, în cadrul evoluţiei personale şi de grup.

Această posibilitate sugerează conştiinţei tale mai vigilente direcţiile


calculabile şi fundamentale care pot fi stabilite pentru următoarea renaştere pe
această planetă, în timp ce vă aflaţi încă aici, în viaţa fizică densă.
Aceasta este prima condiţie necesară pentru analiza şi evaluarea releului
propriu conştienţial.

50
Evoluţia noastră Waldo Vieira

DUPĂ MULTE MILENII, AM AJUNS ÎN ACEST MOMENT CA SIMPLI


SPECTATORI PASIVI AI ISTORIEI NOASTRE PERSONALE

Până mai ieri, am trăit fără nicio conştientizare a obiectivelor/scopurilor


noastre.
Am luat decizii fără să ne gândim la calitatea destinului nostru
conştienţial. Ne-am permis nouă înşine să fim târâţi printre dimensiuni, în
timpuri, culturi, societăţi omeneşti şi extrafizice diferite, ca şi orbii, pierduţi
anonim în grupul nostru evoluţionar.
Cu toate acestea, maturitatea ne-a provocat.
Fiecare dintre noi, trebuie să pună punct, aici şi acum, acestei condiţii
precare de sclavie şi inconştienţă subumană.
Este important să începem să participăm ca protagonişti conştienţi de
sine, cu hotărâre clară/explicită şi prin alegeri lucide, în crearea/formularea
detaliată a viitorului imediat.

Este esenţial să includem în această ecuaţie cât de multă


scormonire/analiză de sine posibilă, utilizând cea mai mare inteligenţă a noastră
şi un maxim de performanţă bioenergetică.

Ce este inteligenţa?

Inteligenţa este capacitatea de a învăţa, de a înţelege şi de a te adapta


uşor la schimbare/reînnoire. Include percepţia, înţelegerea şi intelectul, atunci
când un individ demonstrează perspicacitate, ascuţime şi pătrundere cu privire la
cosmos, conştiinţe, energii, idei şi obiective.
Inteligenţa este, astăzi, bunul cel mai valoros şi căutat de pe Planetă. Ea
constituie suma totală a capacităţilor de învăţare, logice, de memorare şi de
adaptare la un mediu sau o dimensiune, dincolo de motivaţia personală şi de
efortul propriu.
Cu toţii avem inteligenţe diferite, cum ar fi: contextuală, corporală,
spaţială, experimentală, interioară, lingvistică, logică sau muzicală.

DIN MULTITUDINEA DE MODULE DE INTELIGENŢĂ POT FI


SUBLINIATE TREI DINTRE ELE: CULTURALĂ, PARAPSIHICĂ ŞI
COMUNICATIVĂ.

51
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Modulele noastre de inteligenţă ne permit să ne alegem ce corp – corpul


uman, corpul emoţional sau mentalsoma – folosim cu prioritate în dezvoltarea
activităţilor noastre cele mai importante.

Ce este mentalsoma?

Mentalsoma este corpul mental sau paracorpul discernământului


conştiinţei. Este cel mai sofisticat vehicul de manifestare.
Paracorpul discernământului permite persoanei să enumere factorii
minimali, practici şi folositori care ar trebui luaţi în considerare în cercetarea
conştiinţei. Cercetarea de sine este cea mai importantă din toate.
De exemplu:
Acţiunea de observare, cu acurateţe, a unui fenomen până când ajungi la o
concluzie provizorie legată de el.

Acceptarea unui determinism probabil.


Subiectul central ales pentru cercetare.
Definirea tezei în cauză.
Aplicaţia practică a tezei apărate.
Fenomenele detectate în viaţa intrafizică şi extrafizică.
Argumentele şi ideile izolate în favoarea tezei originale.
Relaţia dintre ideile similare.
Întâmplările practice care coroborează expunerile teoretice.
Adevărurile înalte relative obţinute, cu referire la teza originală căreia se
adresează.

Mentalsoma măreşte valoarea analizei, asocierea ideilor, o anumită


siguranţă/o certitudine relativă, comparaţia, înţelegerea, cunoaşterea,
cosmoetica, exactitatea, holomemoria, imaginaţia, investigaţia, raţionamentul
critic, logica, parapsihismul, raţionamentul, înţelepciunea şi sinteza iniţială.
În studiul mentalsomei – mentalsomatica – realitatea incontestabilă a
gânsenei iese clar în evidenţă.

Ce este o gânsenă?

Conform conştientologiei, gânsena este unitatea de manifestare (acte,


acţiuni, gesturi, postură) a conştiinţei, având în vedere că gândurile sau ideile
(concepţia), sentimentele sau emoţiile şi energia conştienţială sunt legate fără
echivoc.

52
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Gânsenele în care se pune accentul pe sen (sentiment, emoţie şi dorinţă)


sunt cele mai puţin demne de încredere şi prezintă un grad înalt de patologie.
Fito-gânsena este gânsena rudimentară a plantelor.
Grafo-gânsena este semnătura gânsenică sau stilul specific al autorului din
toate artele, încercările sau acţiunile personale de orice fel.
Hiper-gânsena este ideea originală a inventatorului sau a celui care face
descoperiri.
Mega-gânsena este gândul cosmoetic corect.
Mono-gânsena este ideea fixă a bolnavului mental.
Retro-gânsena este ideea înnăscută cu care s-a născut fiecare dintre noi.
Sex-gânsena este fantezia sexuală şi este aproape întotdeauna doar în
gând.

Xeno-gânsena este urma mental invazivă a unei alte conştiinţe.


Simţul discenământului indică că pot apărea conflicte umane între: bine şi
rău – corecţie; reînnoirea constantă a adevărurilor relative şi adevărurile
absolute neverificabile – raţionalitatea; adevăr şi minciună – auto-corupţia;
cunoaştere şi ignoranţă – holomaturitate; cel mai bun şi cel mai rău – prioritizare;
experienţa personală directă şi credinţa spontană – evoluţie; bine şi rău –
maniheism; (Doctrină religioasă din Orientul Apropiat, potrivit căreia lumea este
guvernată de două principii, al binelui și al răului) consensul actual şi consensul
depăşit de fapte – actualitatea; idealul şi obişnuitul – machiajul.

Căutarea auto-cunoaşterii ne face să subliniem superioritatea de


necontestat a atributelor evoluate ale mentalsomei, peste cele ale altor vehicule
de manifestare.

Aţi descoperit importanţa mentalsomei?

ÎNTOTDEAUNA MERITĂ EFORTUL NECESAR DE A FOLOSI


CAPACITATEA NEFOLOSITĂ A MENTALSOMEI NOASTRE PRIN RAŢIUNE.

Ce este raţiunea?

RAŢIUNEA ESTE ACŢIUNEA SAU EFECTUL DE A RAŢIONA, CU MAI


MULTE SAU MAI PUŢINE INTERCONEXIUNI LOGICE DE JUDECĂŢI SAU
GÂNDURI.

53
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Raţionamentul este acelaşi lucru cu raţiunea.


Doar căutarea interioară raţională oferă conştiinţei umane auto-evaluare,
fie ca este vorba despre o persoană care este sigură şi auto-suficientă, fie că
este vorba despre o persoană nevoiaşă, dependentă şi indecisă – tipicul căutător-
fluture.

Pe o scară de la unu la cinci, cât de mult apreciaţi/preţuiţi maturitatea


conştienţială?

Aplicaţi eficient raţiunea/raţionalitatea în viaţa cotidiană?

Raţiunea vă permite să descoperiţi importanţa holomaturităţii şi, în


consecinţă, universalismul, viziunea largă a principiilor de viaţă armonioase.

Cum experimentaţi universalismul?

Toate aceste situaţii generează şi măresc simţul comunităţii într-o


persoană.

Ce este simţul comunităţii?

Simţul comunităţii este hotărârea personală şi înţelegerea experenţială


care are legătură cu apartenenţa la o comunitate - structura fundamentală a
societăţii umane.
Toţi ne renaştem cu o dublă cetăţenie: intrafizică şi extrafizică. Cetăţenia
extrafizică predomină în evoluţia conştiinţei.

Aveţi nevoie să vă îmbunătăţiţi simţul comunităţii?

Conştiinţa umană are nevoie să trăiască cu picioarele pe Pământ şi cu


mentalsoma lor în Cosmos. Această atitudine evoluată conduce individul interesat
să cugete/să mediteze la multidimensionalitate.

Ce este multidimensionalitatea?

Multidimensionalitatea este noţiunea şi consecinţa experienţei lucide a


conştiinţei, nu doar în dimensiunea fizică ci şi în alte dimensiuni conştienţiale.
Viaţa multidimensională este indispensabilă pentru fiecare dintre noi.

54
Evoluţia noastră Waldo Vieira

DE FAPT, CONŞTIINŢA NOASTRĂ NU SE INSEREAZĂ SINGURĂ ÎN


MATERIE. DOAR ENERGIILE NOASTRE ÎŞI AU RĂDĂCINA ÎN CORPUL
UMAN.

Cum experimentaţi multidimensionalitatea voastră într-un mod mai


dinamic?

Ca rezultat al conştiinţei personale a multidimensionalităţii, conştiinţa


doreşte să profite de energiile, de timpul, spaţiul şi de oportunităţile care i se
oferă. Astfel apar preocupările legate de asistenţa fraternală a tuturor.

Ştiinţele convenţionale – dermatologiile conştiinţei (abordările


superficiale) – prin paradigma lor din fizica newtonian – carteziană, contrar
realizărilor lor impresionante din ultimele patru secole, au eşuat lamentabil în
încercarea de a clarifica natura ego-ului.
Acest lucru s-a întâmplat deoarece nu au inclus realitatea
multidimensională şi cosmoetica în teoriile lor fundamentale. Şi nici nu au
descoperit realitatea multidimensională care există, în mod intrinsec şi
indubitabil, în realitatea socială şi psihologică a fiinţei umane (dilema materie -
minte), atât la nivel individual cât şi de grup.
Asistenţa fraternală poate fi superficială, sau, cu alte cuvinte, poate fi o
consolare temporară, sau poate fi o asistenţă mai dificilă cerută de schimbarea
personală permanentă a ideilor şi conexiunilor neurologice a celor asistaţi, cu alte
cuvinte, adevărata clarificare.

Mai devreme sau mai târziu, discernământul va conduce individul spre


alegerea muncii de clarificare în defavoarea celei de consolare.

Practici deja munca de clarificare?

Urmează trei exemple de muncă de clarificare: a scrie o carte care nu


este doar simplă literatură sau doar mercantilă/comercială, ci clarifică sau
informează cititorii; a susţine un curs despre subiecte avansate de conştiinţă; a
reconforta o persoană bolnavă nu doar prin consolare, ci chiar prin clarificare,
astfel încât ei să se gândească la evoluţia şi consecinţele bolii lor.

55
Evoluţia noastră Waldo Vieira

ÎN TIMP CE FACEM MUNCĂ DE CLARIFICARE, TREBUIE SĂ NE


ÎMBUNĂTĂŢIM APLICAREA ENERGIILOR NOASTRE CONŞTIENŢIALE ŞI
PARAPSIHISMUL.

Această acţiune duce, inevitabil, conştiinţa la un parapsihism mai evoluat.

Ce este parapsihismul?

Parapsihismul este setul de percepţii avansate ale conştiinţei umane,


dincolo de cele cinci simţuri ale corpului fizic, care foloseşte energiile, animismul
(spiritualizare, personificare a forţelor şi fenomenelor naturii) şi schimburi
interconştienţiale avansate.

Lucraţi la reeducarea voastră parapsihică?

Începutul reeducării voastre parapsihice se bazează pe controlul


energiilor voastre conştienţiale, ceea ce duce la o primăvara energetică.

Ce este primăvara energetică?

Primăvara energetică este starea personală, mai mult sau mai puţin de
durată, în care energiile conştienţiale prezintă un vârf de sănătate şi
constructivism. Atunci când această stare este de scurtă durată, vorbim de o
miniprimavara energetica iar cand este prelungită, vorbim de o maxiprimavara.

STAREA AFECTIV-SEXUALĂ A UNEI LUNI DE MIERE POATE FI O


PERIOADĂ DE MINI SAU MAXIPRIMĂVARĂ ENERGETICĂ A UNUI CUPLU
EVOLUŢIONAR.

Vă folosiţi energiile conştienţiale ţinând cont de dosarul vostru


evoluţionar?
Scopul primar al parapsihismului este indispensabila auto-echilibrare
bioenergetică sau auto-vindecarea relativă deliberată. Acest lucru facilitează
dezvoltarea asistenţei netăgăduite a celorlalţi conform legilor cosmoeticii.

La ce nivel experimentaţi cosmoetica în viaţa cotidiană?

56
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ceea ce urmează reprezintă trei exemple de experienţe cosmoetice


practice: să-ţi dai la o parte egoismul atunci când ei o decizie care afectează
drepturile altor conştiinţe; să fii sincer şi loial atunci când ai de a face cu
ceilalţi; să elimini auto-corupţia în relaţia cu colegii tăi.

Crezi că este important să îţi stabileşti temelia pentru următoarea ta


viaţă prin aplicarea acestor serii de atitudini conştiente avansate?

Cosmoetica recomandă să îţi prioritizezi munca ta conform următorului


principiu: este întotdeauna mai bine să îţi dedici majoritatea eforturilor tale
pentru ceilalţi, chiar dacă e nevoie de sacrificiu personal, mai degrabă decât
pentru tine însuţi, fără niciun sacrificiu personal, cu scopul de a dinamiza Evoluţia
Conştientă.
Cosmoetica implică incoruptibilitate personală, care elimină toate gândurile
care corup. Deşi aparent mici şi aparent inofensive, gândurile care corup, atunci
când sunt considerate a fi logice, raţionale, devin patologice şi blochează
progresul personal.

AŞA CUM EXISTĂ MICI PĂCATE MENTALE (PATO-GÂNSENE) ÎN


REALITATE, AŞA EXISTĂ MICI PĂCATE ŞI ÎN VISE (ONIRO-GÂNSENE)

Holomemoria noastră înregistrează tot timpul, oriunde ne aflăm, fără


goluri sau greşeli, realitatea pe care o creăm – ideile, emoţiile şi energiile, chiar
şi pe cele mai subtile.
După cum puteţi vedea, noi ne bazăm pe următoarele resurse eficiente, la
fel ca mulţi alţii, în pregătirea vieţii următoare: balanţa relaţiilor cu membrii din
familiile noastre umane; folosim cosmoetica pentru toate deciziile importante;
ajungem să fim maeştri ai stării vibraţionale preventive, ca exerciţiu zilnic; ne
proiectăm constant în mod conştient; ne asigurăm că, în acţiunile noastre, munca
de clarificare prevalează în faţa muncii de consolare; facem parte dintr-un cuplu
evoluţionar specializat în gestaţia conştienţială; suntem dispuşi să fim penta
pentru tot restul vieţii noastre umane.

11. DEZACTIVAREA CORPULUI UMAN

Ce este proiecţia finală?

Proiecţia finală este experienţa în afara corpului a conştiinţei intrafizice,


proiecţie care este ireversibilă, definitivă, unică şi absolută. În proiecţia finală,

57
Evoluţia noastră Waldo Vieira

conştiinţa celui care se proiectează părăseşte corpul fizic, merge într-o


comunitate extrafizică şi rămâne acolo. Este o proiecţie fără întoarcere a
conştiinţei.
Proiecţia finală este acelaşi lucru cu desomarea (dezactivarea somei), cu
prima moarte sau cu moartea biologică. Este deconectarea inevitabilă a
conştiinţei de la somă.

PROIECŢIILE ÎN CARE CONŞTIINŢA RĂMÂNE LUCIDĂ COMBAT ŞI


ELIMINĂ MULTE FRICI, INCLUSIV TANATOFOBIA

Ce este tanatofobia?

Tanatofobia este frica nesănătoasă traită de o persoană faţă de moartea


inevitabilă şi aşteptată a corpului fizic.
Proiecţiile conştiente elimină acest lucru şi multe alte fobii, dar şi multe
boli minore şi stări interioare neplăcute din timpul vieţii terestre.
Proiecţiile conştiente anulează efectele negative pe care moartea fizică
sau desoma le are altminteri asupra vieţii cotidiene.
În momentul părăsirii corpului uman, conştiinţa lucidă se manifestă prin alt
corp decât soma. În cele mai multe cazuri, acest corp este psihosoma sau corpul
emoţional, care este mai uşor şi mai subtil decât corpul fizic.

În plus, conştiinţa experimentează viaţa într-o dimensiune diferită de


atmosfera umană, o dimensiune paratroposferică, care corespunde zonei
extrafizice care se întinde de la nivelul mării până la o altitudine de 6.25 mile
(10km).
Aceste lucruri se întâmplă întotdeauna conform unui tipar fix, pe toată
suprafaţa globului, singurele diferenţe aparând din interpretările pe care le dau
cei care se proiectează. Aceste interpretări variază în funcţie de principiile
culturale şi sociale ale celor care se proiectează, precum şi în funcţie de
condiţionările şi reprimările impuse de creşterea şi educaţia pe care aceştia le-
au primit.
Aceia care sunt mai universalişti şi mai puţini sectanţi interpretează mai
bine şi primesc mai multe informaţii valoroase din experienţele conştiente în
afara corpului.
Ei îşi descoperă mai uşor statutul lor de conştiinţă în evoluţie pe parcursul
unei perioade de existenţă umană, animală şi îşi recuperează mai uşor şi mai
repede adevărul legat de oraşul lor natal extrafizic, locul unde au locuit înainte
de a renaşte.

58
Evoluţia noastră Waldo Vieira

NICIODATĂ, ÎN NICI O ALTĂ CIVILIZAŢIE, VIAŢA UMANĂ NU A


AJUNS LA UN NIVEL DE EVOLUŢIE ATÂT DE AVANSAT, CA CEL DE
ASTĂZI.

Oamenii obişnuiţi au, în prezent, o concepţie mai puţin superficială despre


paleta largă a potenţialităţilor lor.
Protejarea drepturilor umane este în general mai bine şi mai clar susţinută
de guvernele celor mai influente naţiuni.
Sănătatea cetăţenilor este în prezent mai bine apărată. Datorită acestui
lucru, ei trăiesc mai mult, au mai mult timp liber la dispoziţie şi sunt mai motivaţi
să muncească, să studieze şi să experimenteze ceea ce îşi doresc.
Peste tot pe Pământ se văd efectele îmbunătăţirii vieţii umane. Dintre
acestea, poate fi subliniată, creşterea naturală a populaţiei îmbătrânite
(veteranii vieţii).
Acest lucru a generat probleme pentru guverne şi a ridicat întrebări
legate de productivitatea timpului liber, de bunăstarea socială, de pensionarea şi
asistarea bătrânilor, precum si întrebări legate de o viaţă socială rezonabilă şi
fructuoasă în anii lor de aur.

Ce este vârsta de aur?

O persoană la vârsta de 65 de ani sau mai mult, se spune că este un


vârstnic de aur.
Printre serviciile de asistenţă disponibile celor de vârste înaintate, merită
să fie menţionată şi munca specialiştilor în tanatologie.

Ce este tanatologia?

Tanatologia este ştiinţa care studiază contextul fizic al morţii, dar şi


contextele conexe sociale, psihologice şi legal-medicale.
Tanatologii lucrează mai ales în unităţi de terapie intensivă, asistând
pacienţii cu boli terminale, conştiinţele intrafizice care se află în pragul/pe
punctul reîntoarcerii în starea extrafizică.
Există spitale specializate în gerontologie, care asistă pacienţii geriatrici
sau bărbaţii şi femeile în vârstă.

59
Evoluţia noastră Waldo Vieira

MOARTEA CORPULUI UMAN REPREZINTĂ O PERIOADĂ


POSTOPERATIVĂ, SCURTĂ SAU PRELUNGITĂ, PENTRU CONŞTIINŢELE DE
PE PĂMÂNT.

Cu toate acestea, acţiunea de scoatere din uz a corpului uman, nu implică


somnul final, dispariţia, odihna eternă sau sfârşitul vieţii pentru conştiinţa care a
petrecut ultimele şase, şapte sau mai multe decenii, dându-i viaţă.
Moartea sau desoma este ultimul lucru pe care conştiinţa umană îl poate
face bine în timp ce continuă să respire într-un corp animal, în această atmosferă
planetară.
Cu toate acestea, printre cele mai mari nebunii, alături de marea pompă şi
ceremonie din tratatele/convenţiile/tradiţiile clasice de înţelepciune universală,
sunt cele legate de moartea femeilor şi a bărbaţilor.
Conflictele interioare ale conştiinţei sau cele de origine intraconştienţială,
nu dispar pur şi simplu odată cu dezactivarea corpului uman.

După şocul biologic al desomei, conştiinţele continuă să fie în mod intim


ceea ce au fost întotdeauna. Structura intimă a micro-universului conştienţial
continuă să existe exact în aceeaşi manieră/la fel.
Cea mai confortabilă desoma este cea a completistului existenţial, acea
personalitate care şi-a îndeplinit toate clauzele contractului lui de experienţă
umană, care au fost stabilite înainte de renaşterea pe Pământ.
Cea mai puţin confortabilă desoma este, evident, cea a persoanelor care se
sinucid.

ÎN TERMENI METAFORICI, SENILITATEA ESTE O PARTITURĂ


MUZICALĂ CARE ÎNCETEAZĂ LA MULT TIMP DUPĂ SFÂRŞIT

Una din cele mai mari pierderi simţită de conştiinţă, în afară de pierderea
corpului fizic, este lipsa energiei animalice, sexuale, chakrei sexuale, sau energiei
afective. Aceasta este una dintre cauzele cel mai des întâlnite de parapsihoză
postsomatică.

Ce este parapsihoza postsomatică?

Parapsihoza postsomatică este starea în care conştiinţa şi-a pierdut deja


corpul fizic, dar crede, simte şi conchide că continuă să trăiască înăuntrul şi
împreună cu corpul.

60
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Corpul emoţional (psihosoma) este o copie perfectă a corpului uman (soma),


sau mai bine spus, soma este o copie a psihosomei. Psihosoma este mult mai
subtilă şi mai uşoară decât soma. Dar, după moartea cerebrală, conştiinţa unei
persoane este de obicei întunecată.
Nu mai are plămâni, dar pare că continuă să respire.
Nu mai are stomac, dar continuă să îi fie foame.
Nu mai are organe sexuale, dar simte excitabilitate/excitare sexuală.
Aşadar, conştiinţa prezintă o judecată critică redusă/raţionament redus în
manifestările ei într-un mediu care este foarte nou, în comparaţie cu obiceiurile
unei întregi vieţi care a durat multe decenii.

Psihoza senilă, arteroscleroza, sau chiar boala Alzheimer pot reprezenta,


în anumite cazuri, o perioadă umană lungă, finală, care poate diminua perioada
extrafizică de parapsihoză postsomatică.
Acest lucru se întâmplă multor oameni în vârstă.
De exemplu, bătrânul morocănos şi ursuz, fără a fi conştient de
consecinţe, evocă constant compania anumitor tovarăşi, prieteni, sau rude, de
multe ori chiar din copilăria sa, care deja au murit, şi se plânge de tot felul de
situaţii şi lucruri pe care le-au trăit în trecutul în care au fost implicaţi împreună.

LEGIUNI ÎNTREGI DE CONŞTIINŢE EVOCATE, DE DINCOLO DE


CORPUL UMAN, TRĂIESC ÎN CONDIŢII EXTRAFIZICE DE MARE LIPSĂ
INTERIOARĂ (SĂRĂCIE INTERIOARĂ)

Asemenea evocări nesănătoase, purtătoare de durere şi de resentimente


persistente, se petrec de obicei prin povestirile repetate zilnic de persoana în
vârstă şi sunt însoţite aproape întotdeauna de insinuări ironice, sarcasm şi chiar
ostilitate faţă de persoana decedată cu care a împărtăşit experienţa.
Această situaţie provoacă intruziuni interconştienţiale cronice, patologice
şi nesănătoase între conştiinţa intrafizică evocatoare, în acest caz persecutorul,
şi conştiinţa extrafizică evocată - victima persecutată, care este evocată într-o
nemulţumire repetată şi cu lamentări persistente.
În nenumărate situaţii de acest gen, conştiinţele evocate nu sunt complet
conştiente de ceea ce se întâmplă între ei şi persoana care îi evocă.

61
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Conştiinţa evocată, răspunde pur şi simplu, chemării, deoarece cei care se


aseamănă, se atrag. Ei devin şi mai confuzi în starea lor de tulburare interioară
şi, în mod evident, sunt incapabili să exteriorizeze energii echilibrate sau
sentimente liniştitoare pentru cei cu care intră în contact. Acest lucru se
întâmplă chiar şi în cazul in care conştiinţa evocată vine din altă dimensiune a
conştiinţei.
Acest flux constant de gânsene patologice lovesc direct persoana care
face evocarea ca un răspuns instantaneu perturbator. Acest lucru creează un
ciclu vicios patologic. Din nefericire, milioane de persoane trăiesc exact în acest
fel.
Cele două conştiinţe încăpăţânate se pot întemniţa/pot rămâne blocate
astfel unul pe/cu celălalt pentru 5 ani, un deceniu sau chiar mai mult.
Din acest motiv, oamenii se pot clasifica ca fiind singuri, sau unităţi de
conştiinţă izolată, sau mai mulţi, atunci când rămân blocaţi unul cu celălalt, în mod
conştient, mutual, patologic şi constant.
Se poate întâmpla ca, odată eliberate una de cealaltă, persoana care era
dependentă de evocările pe care le făcea, să treacă curând după aceea prin
desomare.

PENTRU MAJORITATEA OAMENILOR, FAZA COMPLETĂ DE


EXECUŢIE/REALIZARE A PROGRAMULUI EXISTENŢIAL PRECEDE
DEZACTIVAREA CORPULUI UMAN

Conştiinţele intrafizice ajung la vârsta de aur, ca şi completişti sau


incompletişti, cu sau fără moratoriu existenţial, ca persoane cordiale sau dificile,
morocănoase, nefericite, pesimiste, dificil de lucrat cu ele. Acest lucru indică
faptul că ele trăiesc o melancolie intrafizică profundă, sau că sunt fericite,
optimiste şi pline de viaţă ca rezultat al euforiei lor intrafizice.
Melancolia intrafizică, aşa cum am explicat mai înainte, este o stare plină
de tristeţe permanentă pe care persoana matură posacă o simte la sfârşitul vieţii
ei, ca rezultat al deziluziei create de propriile experienţe, sau mai degrabă, este
dezamăgită şi nefericită în legătură cu programul ei existenţial.

Ce este euforia intrafizică?

Euforia intrafizică este opusul melancoliei intrafizice. Este fericirea


comunicativă normală/constantă pe care o simte persoana matură la sfârşitul

62
Evoluţia noastră Waldo Vieira

vieţii ei, atunci când este satisfăcută sau şi-a îndeplinit în condiţii rezonabile
programul existenţial. Aceasta este starea care predispune cel mai mult
persoana la un maxi-moratoriu existenţial pozitiv şi consolidant.
În ceea ce priveşte melancolia şi euforia intrafizică, următoarea întrebare
este foarte oportună pentru cititor:

Eşti o persoană agreabilă sau o persoană irascibilă?

Ca persoană aflată la vârsta de aur, ar trebui să ne obişnuim sa privim


drept în faţă subiectele de care ne-am ocupat anterior, deoarece,în această
perioadă, suntem toţi mai aproape de a trece prin schimbarea de dimensiune a
conştiinţei. Şi, în mod logic, ar trebui fim pregătiţi pentru această
schimbare/reînnoire, fără frică sau reprimare, dar şi eliberaţi de nebunia umană
care înconjoară aceste subiecte neplăcute, care sunt tabuu-uri virtuale pentru
majoritatea oamenilor din anumite societăţi, dar care reprezintă o temă
inevitabilă pentru noi toţi.
Există oameni care, în mod greşit, se simt satisfăcuţi cu foarte puţin.
Foarte des, ei lucrează la un nivel inferior în ceea ce priveşte
(contraperformanţă) programul lor existenţial. Poate că sunt leneşi, aplicând
legea celui mai mic efort, amânând şi trăind într-o apatie satisfăcătoare/
mulţumitoare de sine referitor la asistenţa interpersonală.

IEŞIREA LA PENSIE NU ÎNSEAMNĂ MOARTE. ACEASTA POATE FI O


PERIOADĂ EXTREM DE FERTILĂ ŞI PRODUCTIVĂ PENTRU CEI CARE SUNT
ÎNCĂ LUCIZI.

Menopauza nu înseamnă moarte pentru o femeie, ci poate fi începutul unei


perioade utile de gestaţie conştienţială, pentru conştiinţa intrafizică care
prezintă motivaţie.

12. REÎNTOARCEREA ÎN ORAŞUL NOSTRU NATAL EXTRAFIZIC

Fiecare personalitate umană, ştie, în interiorul ei, că într-o zi se va


reîntoarce acolo de unde a venit, un loc de dincolo de atmosfera terestră.
Există persoane care simt pregnant acest lucru încă din adolescenţă.
Alţii ştiu deja din copilărie ce vor să facă în noua lor viaţă.

63
Evoluţia noastră Waldo Vieira

ORIGINEA NOASTRĂ – O COMUNITATE NON-FIZICĂ SUBTILĂ, ARE


PROPRIETĂŢI SPECIFICE CARE DIFERĂ DE MEDIUL TERESTRU.

Acolo noi comunicăm printr-un corp mai subtil şi mai uşor. Suntem eliberaţi
de gravitaţie.
Nu avem nevoie să respirăm. Ne descurcăm şi fără mâncare şi apă.
În celălalt corp, care este mult mai bătrân decât corpul uman, ne eliberăm
de jugul sexului prin propria dorinţă şi intenţie. Nu putem uita că o conştiinţă nu
are sex. Doar corpul uman, sau sexsoma, are sex. Totuşi, asta nu înseamnă că nu
simţim nevoile provocate de toate obiceiurile umane pe care le-am
dobândit/căpătat. În acest caz, aşa cum am explicat deja, este vorba de
parapsihoză postsomatică.
De aici apar problemele a milioane de conştiinţe extrafizice.
Obişnuiţi cu corpul fizic şi cu satisfacerea imediată a nevoilor acestuia, a
instinctelor şi a poftelor materiale, zi de zi, timp de decenii, conştiinţele – la fel
ca mine şi ca tine –îşi părăsesc corpul în cimitir, dar nu reuşesc să lase în urmă
obiceiurile umane, carnale, adânc înrădăcinate, pe care corpul fizic le-a creat
petru ei.
Ei nu percep această realitate mai măreaţă. Uneori nici măcar nu vor să ia
în considerare această realitate ca o ipoteză de analizat.
Ei încă se simt fiinţe umane şi, în mod iraţional, vor să fie în continuare
oameni. Această intransigenţă iraţională creează multe patologii extrafizice.
Parapsihoticii postsomatici râvnesc inconştient după energia biochimică a
corpului pe care l-au pierdut. Acest lucru înseamnă că le este foame în
continuare, le este sete, au anxietăţi, dorinţe sexuale exacerbate, tot felul de
nevoi şi continuă să îşi dorească să se bucure de o viaţa fizică umană la fel ca
oricare dintre noi, care continuăm să trăim aici în viaţa fizică.
Evident, acest lucru este acum absolut imposibil pentru ei. Acest scenariu
de realitate extrafizică este o ironie cu adevărat lamentabilă.
Mediul extrafizic şi noul vehicul este mult mai bun, mai maleabil, mai
funcţional şi mai confortabil decât vehiculul uman de carne, care este restrictiv,
ca o temniţă. Soma este XT iar psihosoma este Pentium III.

Starea extrafizică este mult mai puţin fizică decât starea somatică.
Cu toate acestea fostul stăpân al casei continuă să trăiască acolo ca şi cum
nimic neobişnuit nu s-a întâmplat.

64
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Dacă unul dintre noi, în timpul proiecţiei, intră în fosta sa casă, ca să ajute
pe unul dintre copiii care locuiesc acolo, el va încerca să ne alunge, confundându-
ne cu un invadator al proprietăţii sale şi cu un intrus pe domeniul său personal.
Fostul proprietar al unei brutării încearcă să aibă grijă de fosta sa
clientelă. Deseori devine disperat deoarece nu poate vorbi cu o fostă clientă. Se
apropie de ea, încearcă să vorbească cu ea şi chiar o urmăreşte până acasă.

LEGIUNI ÎNTREGI DE CONŞTIINŢE SUFERĂ DIN CAUZA EFECTELOR


ENERGIILOR HAOTICE, OARBE, NESĂNĂTOASE ŞI ANTAGONISTE PE
CARE EI CONTINUĂ SĂ LE EXTERIORIZEZE

Nenorocitul/nefericitul, aflat acum în altă dimensiune, caută fără speranţă


să împiedice împărţirea banilor săi între membrii familiei, blestemând în
extrafizic o rudă fragilă şi nevoiaşă. E posibil ca acea rudă să participe la un
ritual umbanda (Umbanda – doctrină sincretică având baze afro-braziliene) cu
intenţia de a se elibera de tulburări, ritual unde este informată că are cu ea un
intrus extrafizic. Neîmpăcată, ea se duce la un centru de spiritism (spiritism –
kardesianism, neo spiritualism) unde mentorul acelei case îi spune că suferă de
intruziune.
Toate acestea duc la apariţia problemelor complexe şi încurcate de
intruziune interconştienţială pentru milioane de conştiinţe extrafizice şi
personalităţi umane care nu sunt conştiente de interdimensionalitate şi de
schimburile dintre macro-lumile şi micro-universurile conştienţiale.
Ştiinţei convenţionale nu-i pasă nici cât negru sub unghie/ se preocupă
absolut deloc de această realitate crudă şi tristă.
Astfel, suferim de intruziunea nesănătoasă şi de influenţa celor de care
am fost foarte apropiaţi – deseori acele personalităţi sunt apreciate şi
comemorate – deoarece ne sunt încă dragi. Afecţiunea cea mai pură, bine
intenţionată şi de neuitat poate fi transformată în energie otrăvitoare.
Acest anturaj de conştiinţe extrafizice bolnave poate fi compus din rudele
noastre, din prieteni apropiaţi, din cei mai respectaţi colegi şi cunoştinţe, dintr-o
viaţă întreagă.
Conştiinţele extrafizice care au un interes şi o luciditate mai mare
recunosc aceste situaţii regretabile, doresc să ajute şi chiar fac tot ce pot. Cu
toate acestea, ele nu pot face faţă nevoilor asistenţiale cerute de situaţie.
Fiecare dintre noi are intenţii puternice şi inalienabile.

65
Evoluţia noastră Waldo Vieira

DUPĂ CE SE ATINGE UN ANUMIT NIVEL DE LUCIDITATE ESTE


IMPOSIBILĂ INSTALAREA UNEI POSESII PATOLOGICE ÎNTRE DOUĂ
CONŞTIINŢE.

Se presupune, ca o ipoteză – aşa cum a fost deja discutat – că


parapopulaţia extrafizică a Pământului este de 9 ori mai mare decât populaţia
intrafizică. Acest lucru ne face de multe ori să cugetăm la cât de extinsă/mare
este problema noastră evoluţionară.
Intruziunea interconştienţială este, în acest moment, cea mai mare boală a
omenirii. De fapt, acest lucru se petrece de milenii.
De multe ori, prin reuniuni, conştiinţele află de realitatea procesului de
releu propriu, implicat în sarcina personală, pe care o realizează de secole, în
multe corpuri fizice, în cadrul unor ocupaţii diferite şi în societăţi intrafizice
diverse şi multiple.
Cu cât mai matură şi mai lucidă este conştiinţa, cu atât mai largă este
viziunea ei globală faţă de alte conştiinţe, energii şi faţă de universul care o
înconjoară.
Astfel, conştiinţa care a trecut prin dezactivarea corpului uman, trece
prin a doua desoma sau a două moarte (dezactivarea energiilor reminiscente ale
holochakrei) şi revine la starea ei extrafizică originală.

CEA DE A DOUA DESOMA A CONŞTIINŢEI MAI LUCIDE ARE LOC DE


LA TREI PÂNĂ LA ŞAPTE ZILE DUPĂ DEZACTIVAREA SOMEI.

Evident, perioada relativă de trei până la şapte zile, corespunde


impresiei/imaginii pe care o avem în viaţa umană referitoare la trecerea
cronologică a timpului.
Conştiinţele extrafizice, printr-o conştientizare personală a ceea ce este
important, în sensul cel mai universal al fraternităţii, îşi identifică şi îşi
calculează procentul exact de completism existenţial.
Ele evaluează ce au planificat în programarea vieţii lor şi ceea ce au
realizat de fapt, în perioada în care au respirat printre noi, membrii ai omenirii.
După o anumită perioadă de confuzie extrafizică, chiar şi cele mai
mediocre sau obişnuite conştiinţe, în ceea ce priveşte cunoaşterea de înaltă
prioritate a evoluţiei, urmează până la urmă legea afinităţii interconştienţiale.

În acest moment, conştiinţele ajung, în mod natural, exact în comunitatea


extrafizică de unde au venit înainte de a dobândi corpul pe care recent l-au

66
Evoluţia noastră Waldo Vieira

lepădat. Acest lucru se poate petrece printr-un fel de paratactilitate dar şi sub
influenţa energiilor lor conştienţiale.
Înapoi în oraşul lor natal extrafizic, ei se reunesc din nou cu semenii lor
adevăraţi, partenerii lor de evoluţie, cu care au o afinitate mai profundă şi de
care sunt mai apropiaţi.
Ei ajung la un maximum de empatie cu ceilalţi şi cântăresc rezultatele
vieţii umane care tocmai s-a încheiat.

Ei se bucură de întâlnirea cu vechi prieteni şi suferă la întalnirea cu vechi


adversari. Ies la suprafaţă bucurii şi frustrări.
Prin holomemorie ei îşi reamintesc trecutul milenar, pe care l-au uitat
temporar datorită restricţiilor inevitabile ale existenţei umane.
Într-un final, atunci când totul este mai clar cu privire la noua lor situaţie
foarte veche, adevărată, conştiinţele îşi planifică viitoarea perioadă
experienţială.
În acest moment, pot avea loc un număr mare de întâlniri conştienţiale mai
intime, printr-o abordare extrafizică.

Ce este o abordare extrafizică?

O ABORDARE EXTRAFIZICĂ ESTE CONTACTUL DIRECT AL UNEI


CONŞTIINŢE CU ALTA, ÎNTR-O DIMENSIUNE ÎN AFARA MATERIEI
DENSE.

Aceste abordări/întâlniri pot fi intenţionate sau nu, pot fi lucide sau nu,
între conştiinţe sănătoase, între conştiinţe patologice dar şi între o conştiinţă
sănătoasă şi una bolnavă.
Dacă o conştiinţă nou sosită are merite personale, în cazul unei conştiinţe
nou sosite, nu intervin doar helperii ci şi Evoluţiologul, îndeplinindu-şi funcţiile
sale evoluate, intervine şi direcţionează conştiinţa către noi căi, experienţe şi
situaţii din care poate învăţa mai mult.
În timpul acestei oportunităţi de reevaluare a vieţii umane, conştiinţa
poate experimenta euforia extrafizică sau melancolia extrafizică.

Ce este euforia extrafizică?

Euforia extrafizică apare după dezactivarea somatică şi este generată de


execuţia/realizarea rezonabilă a programului existenţial din viaţa umană care s-a
sfârşit recent.

67
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ce este melancolia extrafizică?

Melancolia extrafizică este o melancolie postsomatică.


Conştiinţele se orientează pe ele însele având în vedere mediul extrafizic,
timpul milenar, alte conştiinţe apropiate de grupul lor evoluţionar şi – ce este mai
relevant – sarcinile personale şi de grup de înaltă prioritate, pentru dezvoltarea
dinamică a evoluţiei lor lucide.

În acest moment, în funcţie de nivelul nostru de conştienţialitate, fiecare


dintre noi este o piesă mică (minicog), mai mult sau mai puţin activă conştienţial,
dintr-o maxistructură asistenţială (maxi-mecanism), între conştiinţe şi între
dimensiunile în care ne manifestăm.
În fiecare religie, sectă sau linie de gândire mistică în care vă implicaţi,
trebuie să acceptaţi tot corpul stratificat de doctrine teologice pe care le
impune.

ESTE INUTIL SĂ ÎNCERCI SĂ SCHIMBI ORICE DOCTRINĂ


STRATIFICATĂ SAU HOLOGÂNSENĂ FOSILIZATĂ CARE A RĂMAS
PRINSĂ/ BLOCATĂ ÎN TIMP DATORITĂ DOGMELOR.

Acest lucru este la fel de inutil ca şi urcatul într-un tren care merge în
direcţia opusă celei în care vrei tu să mergi şi apoi să încerci să fugi înapoi prin
vagoanele trenului în cealaltă direcţie. Trenul te va duce, fără scăpare, mereu
îndărăt, sau cel puţin îţi va produce întârzieri. Această stare generează
melancolie intrafizică şi extrafizică.
Una dintre cele mai frapante/izbitoare consecinţe ale melancoliei
extrafizice reamintite, fie prin intuiţii preconştiente sau direct şi deschis prin
retrocogniţii sănătoase, este repudierea sau neîncrederea, în dimensiunea
intrafizică, a oricărui tip de mistificare, mit, mitologie, ritual, simbolism,
superstiţie, demagogie, farsă sau parodie.
Datorită sucombării în faţa trucurilor imaginaţiei, şi nu numai odată, ego-ul
se protejează para-instinctiv, intr-un mod agresiv, de orice fel de represiune,
influenţă folclorică, discuţie, misticism sau manifestări care sunt departe de
raţional, autenticitate şi sinceritate. Conştiinţa face acest lucru pentru a evita
repetarea greşelilor, pe măsură ce îşi stabileşte direcţiile primare pentru a trăi
din nou (a retrăi) în materie.

68
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Sarcinile umane ale destinului sunt alese mai întâi în funcţie de gradul de
eliberare a conştiinţei de egokarma ei şi apoi de karma grupului său. Conştiinţa
ajunge până la urmă la polikarmă.

DOAR O MICĂ MINORITATE A MEMBRILOR OMENIRII ŞI-AU


DESCHIS DEJA CONTUL POLIKARMIC EVOLUAT

Conştiinţele fac o analiză detaliată a trei tipuri de manifestări personale:


realizări, greşeli şi omisiuni producătoare de deficite. Aceste omisiuni
producătoare de deficit reprezintă ceea ce conştiinţa a eşuat să facă, deşi era
important şi care a fost programat în timpul perioadei intermisive.
Deci, nu avem de ce să ne temem de moartea corpului sau de viitorul
nostru imediat după incinerarea somei.
Putem să identificăm chiar acum rezultatele vieţii noastre. Este suficient
să evaluăm ceea ce am făcut până acum.

Nu există nici un mister transcedental implicat în acest context. Nici nu


trebuie să apelăm la vreo resursă specială a imaginaţiei noastre pentru a face
această evaluare.
Ce putem face este să ne eliberăm de toate condiţionările tranzitorii ale
societăţii umane pentru a realiza această evaluare.
Putem face, de exemplu, o reciclare existenţială la nivel înalt şi chiar să
participăm la un grup de reciclatori existenţiali.

Ce este un grup de reciclatori existenţiali?

Un grup de reciclatori existenţiali este creat ca să promoveze întâlniri


intrafizice şi experienţe într-un scenariu de grup, cu scopul de a experimenta
reciclări existenţiale planificate.
În timpul perioadei intermisive, conştiinţele extrafizice vizitează mediile
şi personalităţile cu care au trăit şi care sunt încă în viaţa materială.
Oamenilor care au suferit o pierdere temporară a tovarăşilor umani cei
mai dragi, li se întâmplă multe fenomene parapsihice cum ar fi: clarvedere
spontană, apariţii bruşte şi întâlniri extrafizice de neuitat.
Există milioane şi milioane de întâmplări în care aceşti oameni îşi părăsesc
temporar corpurile, prin proiecţii conştiente şi se întâlnesc cu rudele lor
decedate în comunităţi extrafizice, care se află mai aproape de viaţa intrafizică
de pe Pământ.

69
Evoluţia noastră Waldo Vieira

NICI O CONŞTIINŢĂ NU ÎŞI SCHIMBĂ PROFUND PERSONALITATEA


DOAR PENTRU CĂ ŞI-A PIERDUT CORPUL UMAN

Orice schimbare în bine a temperamentului şi a personalităţii noastre,


necesită efort personal, execuţie mai bună şi o conştientizare completă a ceea ce
facem.
Nu există favoruri necinstite/neoneste sau privilegii necosmoetice în
mecanismul legilor fundamentale care guvernează cosmosul.
Suntem ceea ce am construit pentru noi înşine.
Ne bucurăm de fericirea sau de tristeţea pe care noi înşine le-am creat.
Avem în noi înşine paradisul sau iadul personal.

Cosmoetica noastră calibrează fără greş gânsenele şi energiile noastre.


Totalitatea energiilor noastre ne situează, întotdeauna, pe fiecare dintre noi,
conştient sau nu, la un nivel specific în viaţă, în orice dimensiune.
Noi înşine şi nimeni altcineva, putem face cele mai profunde schimbări.
Cosmosul oferă mecanisme anti-greşeli.
În timp ce suntem conştiinţe umane intrafizice şi chiar în timp ce suntem
în extrafizic, fără corp uman, dacă ne depăşim drepturile personale, în
detrimentul drepturilor conştienţiale ale altora, sau dacă ne depăşim libertatea
personală condiţionată, atunci mediul însuşi se va întoarce inevitabil şi natural,
împotriva noastră.
Dacă acest lucru se întâmplă pe Pământ, poate avea ca rezultat o desomare
prematură, o moarte cerebrală prematură sau un suicid inconştient şi lent.

De exemplu, poate fi observat, că cel mai rău tiran nu rămâne la putere


mai mult de câteva decenii de despotism sau ferocitate.
Dacă în dimensiunile extrafizice paratroposferice nu au loc schimbări,
apare o încapsulare energetică implacabilă, prin modificările parapatologice ale
holosomei.
Energiile instabile, patologice şi necosmoetice ale conştiinţei extrafizice
încep să perturbe stabilitatea formală a psihosomei lor. Acest lucru face ca
manifestările lor să devină dezechilibrate într-un mod care este inconfortabil
chiar şi pentru ei, până când se ajunge în momentul în care nu mai pot fi
suportate şi care cere reînnoire şi schimbări în bine.
Ajunsă la acest prag, conştiinţa caută alte căi de acţiune.

NIMENI NU POATE LUA REALIZĂRILE CONŞTIENŢIALE PERSONALE


ALE ALTCUIVA. CONŞTIINŢELE SE BLOCHEAZĂ SINGURE.

70
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Cu cât sunt mai evoluate conştiinţele, cu atât apreciază mai mult propriile
puncte tari dar şi pe ale celorlalţi. Nu se pierde niciodată un efort personal.
Totul se înregistrează în memoria noastră integrală. Ceea ce am învăţat nu se
uită niciodată.

Merită sau nu efortul de a evolua lucid/conştient?

Datele parapsihice şi proiective demonstrează aceste afirmaţii oricărei


persoane interesate şi motivate, care nu este înrobită de ideile îndoctrinatoare
şi preconcepute şi căreia nu îi este frică să-şi descopere propria realitate mai
măreaţă.

Orice posedă următoarele 4 lucruri a ajuns deja la un anumit nivel


notabil/remarcabil de discernământ: gusturi rafinate/bune, bunăvoinţă, intenţii
bune şi umor sănătos.

13. LEGĂTURILE EVOLUŢIONARE

Care însoţitori ne influenţează cel mai mult evoluţia?

În cadrul grupului evoluţionar, sau în karma de grup, elementele care ne


influenţează cel mai mult evoluţia personală sau cea de grup, sunt însoţitorii cei
mai apropiaţi din destinul nostru.
Putem trage beneficii temporare, avantaje şi chiar să ne bucurăm de
privilegii umane de la colegii noştri de evoluţie

ATITUDINILE NOASTRE UNUL FAŢĂ DE CELĂLALT FIE ÎNTĂRESC


SAU SLĂBESC LEGĂTURILE EVOLUŢIONARE DIN CADRUL RELAŢIILOR
NOASTRE RECIPROCE.

Legături dintre cele mai diverse ne unesc puternic.


Mai întâi, legăturile afective, de natură familială sau nu, sunt predominant
legate de psihosoma.
Apoi avem legăturile culturale, intelectuale sau empatice, sau acele
conexiuni legate de mentalsoma.
La final, avem legături sociale, comerciale, industriale sau profesionale,
care privesc supravieţuirea, legate de toată holosoma noastră.
Legăturile dintre noi şi ceilalţi creează efecte sănătoase sau patologice.
Acest lucru se întâmplă datorită manifestărilor noastre încă subumane,

71
Evoluţia noastră Waldo Vieira

conştiente, semi-conştiente sau complet inconştiente, din zborul nostru prin


procesul evoluţionar.
Efectele patologice ale manifestărilor noastre sunt staţionare sau
regresive cu privire la evoluţia noastră şi la evoluţia celor pe care îi placem sau
care trăiesc pe lângă noi. Un exemplu de acest fel este interînchisoarea grupului
karmic.

Interînchisoarea grupului karmic, aşa cum am discutat mai devreme, este o


situaţie de viaţă sau o închisoare comună, impusă şi prelungită, într-un grup de
conştiinţe antisociale şi necosmoetice.
Existenţa şi experienţele lor sunt blocate în interiorul grupului de către
principiile inseparabile ale afinităţilor interconştienţiale care se manifestă prin
Gânsenele lor.

REUŞITELE ŞI EŞECURILE NOASTRE NE UNESC ÎNTOTDEAUNA,


ORIUNDE, ÎN ORICE DIMENSIUNE ŞI ÎN ORICE MOMENT AL EVOLUŢIEI

Putem să ne bucurăm împreună fie de amintiri fericite, exaltare, bucurie şi


euforie, sau de durere, regrete, lacrimi şi dezamăgire.
Există închisori interconştienţiale reciproce.
Legăturile noastre ne leagă ca nişte cătuşe strânse sau ne eliberează ca
nişte chei evoluţionare, deschizând larg orizonturi ale viitorului imediat. Totul
depinde de experienţa maxi-fraternităţii.
În timpul perioadei de inter-închisoare a grupului karmic, conştiinţele,
prizoniere interdependente, vor să se elibereze una de cealaltă dar sunt
incapabile de a o face.
Colegul cel mai drag de ieri devine astăzi persecutorul cel mai insensibil şi
implacabil datorită iraţionalităţii emoţiilor.
Afecţiunea cea mai pură din trecut devine ură declarată şi nedisimulată în
prezent.
Ei doresc să trăiască separat, deoarece, cel puţin temporar, nu se pot
suporta unul pe celălalt. Cu toate acestea, greşelile lor comune, - realizate în
acelaşi timp, de patru sau de sute de mâini - persistă şi îi obligă să rămână
împreună..
Aici puteţi să vă întrebaţi:

În acest caz, helperii nu fac nimic?

Helperii fac tot ceea ce pot, dar nu pot face imposibilul. În aceste cazuri
sunt implicaţi aşa numiţii ghizi orbi extrafizici.

72
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Fiecare dintre noi gândeşte şi decide pentru el. Nimeni nu poate trăi sau
lua decizii în locul altcuiva, nici măcar helperii sau Evoluţiologiştii.
Helperii extrafizici sponsorizează semi-posesiunile interconştienţiale
benefice/binefăcătoare. Acest lucru demonstrează echilibrul evoluţionar
manifestat de conştiinţele lucide care se dedică maxi-fraternităţii.
Nici o conştiinţă mai evoluată nu va sponsoriza o posesiune patologică.
Aceasta este nebunia intruderilor inter-conştienţiali.
Pe de altă parte, nimeni nu poate scăpa de efectele propriilor sale acte.

MEMORIA NOASTRĂ INTEGRALĂ ÎNREGISTREAZĂ TOT CEEA CE


FACEM, FĂRĂ SCĂPĂRI. ACEST LUCRU SERVEŞTE CA MĂRTURIE ÎN
FAVOAREA NOASTRĂ SAU CA DEPOZIŢIE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ.

Toate aceste funcţii acţionează ca un instrument de lucru automat,


inexorabil şi perpetuu
Din acest motiv putem afirma, cu încredere absolută, că totul în cosmos
este sub controlul inteligenţelor sau conştiinţelor mai evoluate.
Nu trebuie să ne chinuim cu ceva ce nu cunoaştem încă. Şi nici nu trebuie
să suferim din cauza aşteptărilor terifiante despre viitor sau care rezultă din
schimbarea epocilor, a paradigmelor, dimensiunilor sau a condiţiilor de evoluţie.
Nivelul şi calitatea energiei conştiinţei noastre ne vor plasa automat în
afinitate cu sau în apropierea energiilor care sunt identice celor pe care le
exteriorizăm şi le susţinem.
Schimbarea dimensiunilor şi a corpurilor umane, mişcările în diferite locuri
intrafizice sau intrările în societăţi diferite, nu sunt suficient de puternice ca să
ne separe.
Cei asemănători se atrag, unul pe celălalt, cu o forţă irezistibilă.
Nimeni nu pierde pe nimeni. Nimeni nu se descotoroseşte de nimeni.
Din punct de vedere cosmoetic, aici se află inteligenţa şi avantajul de a
face ceea ce este cel mai corect, atât la nivel individual cât şi de grup, sau
printre partenerii noştri de evoluţie.
Făcând lucrurile corect, acţiunile noastre ne propulsează către realizări
măreţe şi spre relaţii cu conştiinţe care sunt mai corecte şi mai sănătoase.
Făcând greşeli, acţiunile noastre ne propulsează spre alte greşeli şi spre
asocieri cu conştiinţe care fac greşeli şi sunt tulburate, alienate.
Aceasta este inevitabila lege a acţiunii şi a reacţiunii care acţionează în
interiorul nostru, intraconştienţial, prin Gânsene şi energii, chiar împotriva
voinţei şi intenţiei noastre.
Pentru a experimenta rezultatul acţiunilor noastre, nu e nevoie de un
inspector care să ne observe minuţios faptele.

73
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Energiile conştiinţei noastre sunt imperturbabile în judecăţile lor, judecăţi


care sunt nepăsătoare/nepărtinitoare, naturale şi mecanice şi au loc în cadrul
unui sistem justiţiar incredibil de imparţial.
Energiile noastre personale dezvăluie întotdeauna nivelul de evoluţie al
realizărilor noastre.
Fiecare act patologic are ca rezultat o reacţie nesănătoasă.
Fiecare faptă cosmoetică are ca rezultat un profit/câştig care te
îmbogăţeşte.
De multe ori uităm această realitate deoarece rezultatul faptelor noastre
nu este imediată, deşi este inevitabilă.
Cu toate acestea, alegerea, personală şi netransferabilă, este a noastră.

DACĂ ALEGEM SĂ GREŞIM ÎNTR-UN GRUP, NOI PRIMIM, CA UN


RĂSPUNS INEVITABIL, EFECTELE GREŞELILOR NOASTRE ÎN
INTERÎNCHISOAREA GRUPULUI KARMIC (nn. răsună în toată închisoarea)

Atunci când conştiinţele încep să greşească în grup – de exemplu, grupurile


implicate în faimoasa fraudă a fondurilor sociale din Brazilia – ele devin
delicvenţi evoluţionari.
Ele devin membri într-o bandă/ facţiune/clică/grup de intruderi şi se simt
bine unul în compania celuilalt.
Ele conspiră cu bucurie într-un mediu criminal împreună cu
complicii/partenerii lor anti-sociali.
Pentru o perioadă de timp, ele nutresc o certitudine absolută faţă de ceea
ce fac greşit.
Ele se simt absolut îndreptăţite să încalce drepturilor altora.
Cu toate acestea, majoritatea acestor conştiinţe sunt foarte conştiente
de natura eronată şi falsă/contrafăcută a ceea ce fac.
Aceste conştiinţe nu acceptă avertizările oportune de la persoanele care
le sunt apropiate sau de la cele care le sunt superioare din punct de vedere
moral. Ele persistă în transgresiunile (greşeală, infracţiune/păcat) lor, abuzează
de puterile lor şi se adâncesc în noroi fără să reflecteze asupra
problemei/subiectului.
Multe dintre aceste conştiinţe implică parteneri nechibzuiţi, colegi, soţi,
copii şi rude (nepotism) prin hetero-corupţie şi seducţie - compatibile cu
abuzurile de putere temporală, economică,socială, politică şi puterea imperiilor
teologice.
Aceste abuzuri produc fructele nechibzuite ale inter închisorii grupului
karmic, cum ar fi de exemplu: grupuri de exterminare, inchiziţii religioase sau
politice, tortură umană intergrupală, rasism şi toată nebunia lui, societăţi mafiote
şi criminale, terorism, război şi genocid.

74
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Inter închisoarea grupului karmic se bazează pe condiţia inseparabilităţii


evoluţiei interconştienţiale.

Ce este inseparabilitatea interconştienţială?

Inseparabilitatea interconştienţială sau evoluţionară este legea universală


a afinităţii gânsenelor: cei care generează gânsene identice se atrag unul pe
celălalt şi trăiesc împreună într-o manieră inseparabilă.
Conştiinţele se separă sau se distanţează temporar unele de altele, doar
pentru a trăi experienţe de grup eliberatoare şi altruiste, împreună cu alte
conştiinţe.
Atâta vreme cât insistă şi se încăpăţânează să comită acte egoiste, ei
rămân, inexorabil, împreună, chiar împotriva voinţei lor.
Greşelile sunt întotdeauna un jug, nişte cătuşe, agenţi de castrare şi
paralizare.

REALIZĂRILE PERSONALE SUNT ÎNTOTDEAUNA ELIBERATOARE CA


NIŞTE ZBORURI LIBERE ALE CONŞTIINŢEI PRIN COSMOS ŞI PRIN
EVOLUŢIA PERMANENTĂ.

Pentru a ieşi din inter închisoarea grupului karmic, conştiinţele trec prin
mai multe faze până reuşesc să se emancipeze de reţeaua de legături delicvente
pe care şi-au impus-o singuri şi în care s-au lăsat ademeniţi.
La început, trec prin faza de victimizare.

Ce este faza de victimizare?

În faza de victimizare conştiinţele delicvente, dezertori ai evoluţiei


lucide, încep să se îndoiască de avantajele acţiunilor lor şi ale alegerilor mai puţin
demne.
Pierzându-şi puterea, ele încep să simtă prima rundă de repercusiuni a
acţiunilor lor greşite.
Ele îşi pierd puterea tranzitorie, pot fi ostracizate, sunt izolate de
societate şi primesc presiuni din toate părţile.
Din poziţia de lideri, aceste conştiinţe devin victime ale aceleiaşi maşinării
antisociale la a căror creare şi funcţionare au ajutat.
Această perioadă de "răsplată" - în care sunt plătiţi cu aceeaşi monedă -
depinde de efectele acţiunilor lor din perioada în care au lucrat în echipa
antisocială, şi poate dura câteva secole şi multe vieţi umane, de dedicare totală,
pentru a îmbunătăţi mediul irespirabil pe care l-au creat.

75
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Acest lucru se întâmplă când se sacrifică pe ei înşişi în favoarea colegilor


şi a victimelor acţiunilor lor, pentru a putea trăi în pace cu ei înşişi şi cu ceilalţi.

SCHIMBĂRILE PROFUNDE DE PERSONALITATE NECESITĂ


SCHIMBĂRI DE VOINŢĂ, INTENŢIE ŞI ORGANIZARE A OBICEIURILOR
PERSONALE.

Acest efort implică, în timp, stabilirea de noi sinapse în emisferele


cerebrale, legate de noile idei încorporate.
Astfel, conştiinţele progresează într-un fel sau altul, până ajung în faza de
recompunere.

Ce este faza de recompunere?

Faza de recompunere este cea în care conştiinţele care au făcut greşeli


într-un grup, încetează să mai fie victime directe ale greşelilor lor, pentru a se
ocupa de nevoile fostelor lor victime.
Încet, încet, cu mare efort, răbdare şi perseverenţă, de obicei în acelaşi
mediu, în aceiaşi ţară sau societate, cu aceleaşi egouri sau mega-egouri în soma
lor cea nouă, conştiinţele readună piesele şi ruinele din orice a rămas bun din
abuzurile lor.

ÎN FAZA DE RECOMPUNERE A PROCESULUI DE EVOLUŢIE, TOATE


EFORTURILE CONŞTIINŢEI, MERG PROST.

Ce nu ştiu persoanele implicate în faza de recompunere?

Aceştia sunt acele femei şi bărbaţi care se plâng neîncetat: „Nu merge
nimic în viaţa mea! Totul este împotriva mea!, Am fost uitat/ă de destin!”
În faza de recompunere, conştiinţele încearcă să se dezveţe de tot ceea
ce au învăţat greşit, până se eliberează de propria nebunie, lipsă de experienţă şi
greşeli strigătoare la cer.
După faza de recompunere vine faza de eliberare, în care conştiinţa se
simte eliberată de presiunile intruzive, chiar şi atunci când acestea durează de
secole, sunt multi-existenţiale.
Ei renunţă la egocentrismul infantil, dobândesc un simţ mai puternic al
omeniei şi nu mai cer permanent doar pentru ei.
Ei descoperă polikarma şi îi ajută pe ceilalţi fără să se gândească la ei,
fără să ceară recunoaştere sau recompense şi au un singur obiectiv legat de
evoluţia comună confortabilă.
Pentru aceste conştiinţe, Pământul devine o şcoală de evoluţie.

76
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Ei vor să înveţe împreună cu ceilalţi.


Ei vor să îi înveţe pe alţii, în timp ce şi ei învaţă, într-un grup.
Vor să reuşească împreună cu alţii, în loc să facă greşeli în grup.
Vor să demonstreze că şi-au învăţat lecţia evoluţiei.
În acest moment, ei descoperă universalismul, dincolo şi deasupra tuturor
doctrinelor sectante, filozofiilor individualiste, credinţelor, sanctificării,
represiunii şi a spălării creierului.
Soseşte şi ziua în care ei recunosc existenţa misiunii de clarificare ca
fiind mult mai importantă decât cea de consolare.
Ei încep să se apere impotriva intruderilor orbi prin aplicarea cosmoeticii.
Ei ajung la un nivel de holomaturitate mai liniştit.

ÎN TIMP ŞI PRIN NOI EXPERIENŢE, FIECARE DINTRE NOI ÎŞI


ÎMBUNĂTĂŢEŞTE HOLOGÂNSENA PERSONALĂ ÎN CADRUL
HOLOGÂNSENEI DE GRUP.

14. CICLURILE VIEŢILOR UNEI CONŞTIINŢE

Ce este un ciclu multi-existenţial?

La nivelul nostru mediu de evoluţie, ciclul multi-existenţial este un sistem


de stări existenţiale alternative şi continue, formate dintr-o perioadă de viaţă
umană (renaştere intrafizică) şi o altă perioadă extrafizică (dezactivarea somei)
care duce conştiinţa în faza intermisivă. Cele două perioade constituie itinerariul
evolutiv neîncetat al conştiinţelor.
Fiecare conştiinţă poate fi numai într-una dintre cele trei stări: starea
extrafizică sau dimensiunea lor adevărată; starea intrafizică sau viaţa umană
tranzitorie şi starea temporară de proiecţie, caracteristică atât conştiiţelor
intrafizice cât şi extrafizice, atunci când se proiectează.
Intervalul dintre o viaţă umană şi următoarea, aşa cum am spus deja,
reprezintă perioada intermisivă, în timpul căreia se poate participa la cursuri
intermisive.

CALENDARELE UMANE NU INFLUENŢEAZĂ SERIOS CRITERIILE


CARE GUVERNEAZĂ CICLURILE NOASTRE MULTI-EXISTENŢIALE.

Aici punem o întrebare inteligentă şi oportună:

Pe o scară de la 1 la 5, la ce nivel al polikarmei te plasezi singur astăzi?

77
Evoluţia noastră Waldo Vieira

În funcţie de starea conştiinţelor extrafizice, indiferent dacă sunt libere


de angajemente karmice majore, sau într-un stadiu al interînchisorii grupului
karmic, ele se îmbarcă invariabil în cercetare şi experienţe extrafizice
eliberatoare.
Dacă nu, mai devreme sau mai târziu, în mod obligatoriu, se vor întoarce
într-un corp nou fizic şi la noi experienţe reformatoare în viaţa intrafizică.
Atunci când sunt lucide şi au merite personale, conştiinţele sunt sfătuite
să îşi alcătuiască agenda extrafizică, cu toată luciditatea pe care o au.

Ce este o agendă extrafizică?

O agendă extrafizică este un set de date prezentate într-un plan


inteligent, prin care o conştiinţă îşi organizează studiile, investigaţiile şi
cercetările în perioada intermisivă.

AGENDA EXTRAFIZICĂ IMPLICĂ TOATE RESURSELE ŞI ATRIBUTELE


CONŞTIENŢIALE CELE MAI EVOLUATE ALE MENTALSOMEI.

Pentru această sarcină, conştiinţa va utiliza, de exemplu, holomemoria,


cele mai îndepărtate retrocogniţii, asocieri de idei logice intraconştienţiale,
sentimente elevate şi energii personale. Acestea se fac în cadrul celei mai
evoluate gânsenologii posibile.
Conştiinţele umane veterane care se proiectează, imită agendele
extrafizice ale conştiinţelor extrafizice pentru a-şi dezvolta performanţele,
capacităţile psihice, abilităţile şi experienţele extracorporale, constituind astfel
agenda celui care se proiectează.
Agenda celui care se proiectează conţine o listă scrisă de obiective ale
conştiinţei extrafizice, de prioritate înaltă – fiinţe, locuri, idei – pe care cel care
se proiectează se angajează să le atingă gradual, într-o ordine cronologică,
stabilind scheme inteligente pentru dezvoltarea sa.
Prin datele scrise în agendă, conştiinţa extrafizică poate ajunge la un curs
intermisiv primar sau avansat, după cea de a doua moarte şi înainte de noua viaţă
umană.
Apoi, conştiinţa extrafizică poate trece prin mai multe stadii extrafizice
în timpul pregătirii pentru noua viaţă umană.
Un program existenţial, planificat minuţios, poate fi redactat cu precizie
în urma vizitării altor planete decât Pământul, în excursii de studiu, împreună cu
grupuri mobile/flotante/provizorii. Aceste excursii de studiu/învăţare îşi propun
să amplifice foarte mult modul în care conştiinţa abordează evoluţia care ar
trebui făcută în intimitatea grupului evoluţionar, lucru care este inevitabil.

78
Evoluţia noastră Waldo Vieira

ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL DE CONŞTIENŢĂ, CONŞTIINŢELE


EXTRAFIZICE AU UN INTERVIU CU EVOLUŢIOLOGUL GRUPULUI LOR
KARMIC

Până la urmă, Evoluţiologul informează conştiinţa despre ciclul lor multi-


existenţial specific. Acest lucru duce la o întrebare foarte pertinentă?

În ce punct vă aflaţi în ciclu vostru multi-existenţial?

Evoluţiologul poate identifica stadiul exact în care se afla conştiinţa, în


cadrul ciclului său multi-existenţial, sau mai poate identifica criteriile care
guvernează multiplele variabile în cadrul frecvenţei ciclice a vieţilor lor
intrafizice
Ca exemplu, vom analiza, trei criterii ale ciclurilor multi-existenţiale:
karma de grup, complementaritatea şi activitatea.

Ce reprezintă karma de grup printre criteriile ciclului multi-existenţial?

Criteriul karmic de grup are la bază contul karmic de grup al conştiinţei, în


care datoria karmică a grupului este mai mare decât datoria karmică personală.
În acest caz durata vieţii umane şi durata vieţii intermisive - dintre o
viaţă fizică şi următoarea - depinde, pentru o perioadă lungă de evoluţie, de
datoriile personale ale conştiinţei în strînsă relaţie cu datoriile celor mai
apropiaţi membri din grupul evoluţionar.
Pe scurt: ciclul multi-existenţial al grupului tău de evoluţie determină ciclu
tău multi-existenţial personal.
Acest criteriu include nenumărate vieţi umane consagvine, ceea ce
înseamnă conştiinţe care participă în mod repetat la diverse ramuri ale aceluiaşi
arbore genealogic.
Acest criteriu include şi conştiinţe cu nivele foarte restrictive/restrânse
de individualizare, dar şi participanţi la nebunia colectivă, de exemplu:
sinuciderile în grup, cum ar fi cea la care au participat fanaticii religioşi din
Guiana Britanică.

Un alt criteriu este cel al complementarităţii.

Ce reprezintă complementaritatea printre criteriile ciclului multi-


existenţial?

79
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Criteriul complementarităţii implică conştiinţe care, direct, într-un singur


moment, sau indirect, într-un mod cronic, s-au sinucis şi au renăscut imediat după
actul lor nebunesc, pentru a completa perioada umană care a fost planificată
anterior dar nu a fost trăită.
Astfel, conştiinţa care s-a sinucis beneficiază de oportunitatea de a trăi
împreună din nou cu conştiinţele pe care le-a lăsat în urmă, la care nu s-a gândit
şi de a căror companie şi asistenţă avea nevoie.

CONŞTIINŢELE CARE SE SINUCID AU TENDINŢA DE A-ŞI REDUCE


PERIOADELE LOR EXTRAFIZICE SAU INTERMISIVE PENTRU O LUNGĂ
BUCATĂ DE TIMP DIN CALEA LOR DE EVOLUŢIE

Al treilea criteriu este cel care se referă la activitate/ocupaţie/serviciu/.


Ce reprezintă activitatea printre criteriile ciclului multi-existenţial?

Criteriul referitor la activitate într-un ciclu multi-existenţial, se aplică în


conformitate cu necesităţile activităţilor multi-existenţiale eliberatoare
realizate de conştiinţele mai lucide, care doresc să aibă realizări dincolo de cele
ale clasei de mijloc din grupul de evoluţie.
Ei aspiră să devină din ce în ce mai lucizi şi mai eficienţi în maxi
mecanismul asistenţial sau în structura de asistenţă dintre conştiinţe.
Ei îşi doresc să uite mega-egoul lor milenar şi se străduiesc să facă noi
cuceriri în evoluţie, în alte dimensiuni ale conştiinţei, care sunt mult mai valide şi
mult mai confortabile.
În acest caz, durata vieţii umane, ca şi durata perioadelor intermisive, nu
mai depinde de voinţa conştiinţei, sau de liberul lor arbitru conştient. Aceste
perioade variază foarte mult şi sunt independente una de cealaltă.

CONŞTIINŢELE LUCIDE AU ÎNCREDERE ÎN GIGANŢII EVOLUŢIEI


DIN FAŢA LOR: EVOLUŢIOLOGI, SERENISSIMUS ŞI CONŞTIINŢELE
LIBERE.

Aceştia sunt liderii maximecanismului dedicat asistenţei cu care


conştiinţele lucide colaborează, direct sau indirect, tot timpul.
Conştiinţele lucide permit ca destinul lor să se desfăşoare împreună cu
aceşti lideri ai evoluţiei, în cadrul hologânsenei muncii evoluţionare, asistenţiale,
umăr la umăr şi mână în mână.
Ei acceptă cu satisfacţie ceea ce este mai bine pentru toată lumea, dincolo
de propriile lor pretenţii şi vechile interese.
Spontan apare tendinţa de a se extinde progresiv durata perioadelor
intermisive.

80
Evoluţia noastră Waldo Vieira

Pentru conştiinţele care sunt acum mai lucide şi au mai multă conştienţă de
sine, scade necesitatea unei durate de viaţă impuse.
Uneori o viaţă de lider uman necesită ajutor extrafizic permanent, sau
obţinerea unor rezultate excelente în munca intermisivă pe o perioadă
polikarmică lungă. De exemplu, este cazul unei conştiinţe care acţionează ca
helper extrafizic pentru conştiinţe intrafizice care au nevoie de sprijinul lor.
Atunci conştiinţele încep să înţeleagă ceea ce nu au înţeles atunci când au
primit asistenţa dedicată a helperilor într-o serie lungă de vieţi succesive.

Credeţi că aceste trei criterii din ciclurile multi-existenţiale sunt


consistente, raţionale şi logice?

Evident că există şi alte criterii care se iau în considerare când se


stabilesc ciclurile multi-existenţiale, dar acestea trei sunt cele mai accesibile şi
importante, la nivelul nostru actual de discernământ redus.
Cu toţii trebuie să progresăm, lucid şi intenţionat, când mai repede, spre
criteriul activităţii de asistenţă interconştienţială.

CONŞTIINŢELE CARE SE ELIBEREAZĂ PERMANENT ŞI COMPLET DE


INTRUDERI TIND SĂ SE ÎNDREPTE SPRE CICLUL MULTIEXISTENŢIAL AL
ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ.

Credeţi că sunteţi deja orientat de criteriul activităţii în ciclul vostru


multi-existenţial?

Criteriul activităţii dintr-un ciclu multi-existenţial conduce conştiinţa să


descopere mai întâi realizarea stării permanente şi totale de eliberare de
intruderi, şi mai apoi să descopere lumea serenismului conştienţial.

15. EVOLUŢIA CONŞTIINŢEI

Aţi fost capabili să urmăriţi până acum stadiile evoluţiei noastre?


Începând cu perioada de dinaintea dobândirii unui corp uman, trecând prin
fazele vieţii fizice, ajungem la studiul extrafizic al ciclului multi-existenţial, în
care conştiinţele care îşi finalizează ciclul lor – viaţă extrafizică, viaţă
intrafizică, viaţă extrafizică – se confruntă cu posibilitatea redobândirii unui
nou corp fizic.
Haideţi să facem acum o analiză panoramică a tot ceea ce este mai bine
pentru noi pentru a confrunta stadiile la care suntem supuşi, cu dificultăţile şi
provocările lor inevitabile.

81
Evoluţia noastră Waldo Vieira

EXISTĂ UN PUNCT FUNDAMENTAL ŞI NEDISCUTABIL: DACĂ NU ÎI


AJUTĂM PE CEILALŢI, NU NE VOM ACCELERA NICIODATĂ EVOLUŢIA
PERSONALĂ.

Acest lucru este împărtăşit fără discuţii majore printre parafilozofi şi


veteranii care se proiectează conştient.
Cei care se proiectează lucid, deja au experimentat, în această existenţă,
cum va fi viaţa după dezactivarea corpului uman. Noi considerăm că ei se află
printre cele mai calificate personalităţi să emită opinii calificate, despre aceste
probleme supreme, care ne privesc pe toţi.
Indiferent cine este, din păcate, filozoful comun nu este decât un
teoretician, dacă nu au fost capabil să îşi părăsească temporar soma şi să
trăiască conştient realităţile oraşului său natal extrafizic .
Concluzie: fraternitatea aplicată este inevitabilă şi de neînlocuit pentru
noi toţi.

Ce este maxifraternitatea?

Maxifraternitatea este starea interconştienţială universală, mai evoluată,


fondată pe pura fraternitate a conştiinţelor care nu îşi iartă propriile greşeli
(auto-neiertătoare) şi care întotdeauna iartă greşelile celorlalţi (hetero-
iertătoare). Acesta este un scop inevitabil al tuturor conştiinţelor în evoluţia lor.
A ierta înseamnă a înţelege în timp ce ajuţi.

MAXIFRATERNITATEA FACE POSIBIL CA O CONŞTIINŢĂ UMANĂ


SĂ EXPERIMENTEZE FENOMENUL DE MARE IMPACT AL
COSMOSCONŞTIINŢEI.

Nimeni nu evoluează fără a-i servi voluntar şi conştient pe ceilalţi.

Ce este cosmoconştiinţa?

Cosmoconştiinţa este starea sau percepţia interioară a conştiinţei cu


privire la cosmos, la viaţă şi la ordinea din univers, într-o stare de exaltare
intelectuală şi cosmoetică - care este imposibil de descris - în care conştiinţa
simte prezenţa vie a universului şi devine una cu el, formând temporar o unitate
indivizibilă.
Cel mai important fenomen din timpul perioadei de cosmoconştiinţă este
apariţia comunicării interconştienţiale cu fiinţe mai evoluate. Acest lucru permite

82
Evoluţia noastră Waldo Vieira

apariţia retrocogniţiilor şi a unei iluminări intime care se bazează pe logică,


raţionament şi discernământ.
După ce a experimentat fenomenul cosmoconştiinţei - ce se produce prin
proiectarea lucidă a mentalsomei - cel care se proiectează caută principii
evoluate de eliberare interioară în instituţii umane avansate sau în instituţii
conştiocentrice.

Ce este o instituţie conştientiocentrică?

O instituţie conştientiocentrică îşi axează obiectivele pe conştiinţă, se


concentrează pe evoluţia conştientă într-un mod cooperativ conştienţial în
societatea conştientologică umană, bazându-se atât pe legături de lucru, cât şi pe
cele conştienţiale.
Institutul Internaţional de Proiectologie şi Conştientologie, şi-a propus să
fie o instituţie conştientiocentrică încă de la fondarea lui
IIPC pune accentul pe legătura conştientă şi se preocupă de eliminarea
represiunilor asupra voluntarilor cercetătorilor, învăţătorilor şi studenţilor săi.
Din acest motiv în toate birourile IIPC din toată lumea, este postată
strategic următoarea inscripţie împotriva spălării creierului: „Nu crede pe nimeni
şi în nimic, nici măcar informaţiile pe care le primeşti la Institut.
Experimentează. Trăieşte-ţi propriile experienţe”.
Într-o instituţie conştientiocentrică, predomină total relaţia/legătura
conştientă, lucidă, voluntară şi polikarmică, ca rezultat al faptului că eşti mai
evoluat, în defavoarea relaţiei de muncă obişnuite.
Existenţa instituţiilor conştientiocentrice evidenţiază faptul că am
început să trăim în zorii incipienţi ai erei conştienţiale a acestei planete. Prin ele
se reafirmă faptul că această eră este posibilă, poate fi atinsă şi este practică,
în ciuda vociferărilor milenare ale pesimiştilor cronici.

Ce este o eră conştienţială?/în care trăim conştient

În era conştienţială, conştiinţa intrafizică medie va fi suficient de


evoluată prin şocuri, redefiniri şi revoluţii sănătoase create de experienţa
multidimensională sau prin proiecţii lucide, voluntară şi deliberată ale conştiinţei,
care îi permit personalităţii umane să viziteze şi să cerceteze comunităţi
extrafizice evoluate.
Un alt nume pentru actuala perioadă de evoluţie este era Serenissimus.
În ierarhia evoluţiei, Serenissimus se află pe primul loc, deasupra lui pre-
serenisimuss, a celui total şi permanent eliberat de intruderi şi a Evoluţiologului.

Ce este un pre-serenissimus?

83
Evoluţia noastră Waldo Vieira

PRESERENISSIMUS ESTE O CONŞTIINŢĂ INTRAFIZICĂ, CA TINE


ŞI CA MINE, SAU O CONŞTIINŢĂ EXTRAFIZICĂ, CARE ÎNCĂ NU ESTE
CAPABILĂ SĂ SE BUCURE DE CONDIŢIA TOTALĂ A SERENITĂŢII LUCIDE.

Suntem pe calea de a deveni serenissim dar nu suntem, încă, acolo.

CINE ARE NEVOIE DE MAI MULT TIMP: UN ANIMAL SUBUMAN


INFERIOR SĂ DEVINĂ PRESERENISSIMUS, SAU UN PRESERENISSIMUS
SĂ DEVINĂ SERENISSIMUS?

Fără nici un fel de dubiu, în acest caz, logica recomandă superioritatea


celui mai mare asupra celui mai mic.
În acest context, animalului subuman inferior îi ia mai mult timp să ajungă
la nivelul evolutiv al lui preserenissimus.
Cu cât o conştiinţă are mai multe potenţialităţi, cu atât mai mari sunt
posibilităţile ei să ajungă la expansiunea conştiinţei.
Taxonomia sau clasificarea animalelor din punct de vedere al evoluţiei va fi
întotdeauna precară dacă este analizată doar din punct de vedere uman. Pentru a
se apropia mai mult de realitatea evoluţionară, este necesar ca taxonomia să se
dezvolte pe baza holosomei animalelor şi să aibă în vedere condiţiile alternative
ale principiilor conştienţiale multidimensionale.

Ce este o fiinţă permanent şi total eliberată de intruziuni?

O fiinţă permanent şi total eliberată de intruziuni este o persoană fizică –


bărbat sau femeie – care este complet conştientă de condiţia ei sau a lui de
fiinţă permanent şi total eliberată de intruziuni. El sau ea detectează imediat,
oriunde şi oricând, prezenţa conştiinţelor intruzive, nu se implică şi nici nu este
deranjată de acţiunile lor patologice. Aceste conştiinţe - intrafizice sau
extrafizice - pot fi lucide (care au intenţii rele cu bună ştiinţă) sau inconştiente
(parapsihotici postsomatici sau trupe de sacrificiu).

PERSOANA PERMANENT ŞI TOTAL ELIBERATĂ DE INTRUZIUNI NU


MAI ESTE O VICTIMĂ A CONŞTIINŢELOR PERTURBATOARE. ÎMPREUNĂ CU
HELPERII, EA ASISTĂ CU PRICEPERE, ACORDĂ ASISTENŢA
POTRIVITĂ/MĂIESTRITĂ ACESTOR CONŞTIINŢE.

Notă: din păcate, majoritatea absolută a fiinţelor umane nu a atins încă


acest nivel evoluat de performanţă interconştienţială, nici măcar laureaţii
Premiului Nobel, liderii religioşi sectanţi auto-zeificaţi, artiştii de tot felul,

84
Evoluţia noastră Waldo Vieira

profesioniştii din medicină (cele mai mari victime) şi bineînţeles oamenii obişnuiţi
sau membrii maselor umane inconştiente.
Este evident că fiinţele eliberate permanent şi total de intruziuni, sunt
întotdeauna interesate de tot ajutorul pe care helperii şi Evoluţiologii îl dau.

Ce este Serenissimus?

Serenissimus este denumirea populară pentru Homo Sapiens Serenissimus


- acea conştiinţă care trăieşte deja integral în starea de serenitate lucidă.
În ierarhia evoluţiei, Homo Sapiens Serenissimus se află deasupra
Evoluţiologilor.
Serenitatea se confruntă, la un anumit nivel al dezvoltării sale, cu un
paradox extrem: atunci când ai ajuns la cel mai înalt nivel al adevărului relativ pe
care îl poţi atinge în viaţa intrafizică şi ai şi cele mai bune mijloace de
diseminare pentru omenire, atunci vor apărea imposibilităţi cosmoetice
semnificative implicate în folosirea lor.
Acest lucru demonstrează că anonimatul lui Serenissimus nu este, de fapt,
în totalitate, ales de el. Vorbind strict, un Serenissim nu are o altă opţiune mai
cosmoetică şi mai inteligentă decât anonimatul.
Dezvăluirea unor nivele avansate de cunoaştere poate face mai mult rău
decât bine.
Acest lucru vorbeşte despre natura discriminatorie a evoluţiei conştiinţei,
de peste tot, de la toate nivelele şi care, cu toate acestea se îndreaptă spre
maxi-fraternitate.
Din fericire sau nu, ierarhia evoluţiei se bazează pe un elitism evident, fie
că vă place sau nu.
Pentru că se află în ultimul stadiu ale experienţei umane prin corpurile
fizice, biologice (macrosoma), Serenissimus se îndreaptă spre cea de a treia
desomare sau dezactivare a psihosomei, care va iniţia ciclul lor mentalsomatic.

Ce este un ciclu mentalsomatic?

Ciclul mentalsomatic este traiectoria evoluţionară a conştiinţei care deja


şi-a dezactivat definitiv psihosoma şi trăieşte exclusiv cu mentalsoma, fiinţând
ca o conştiinţă liberă.

Ce este o conştiinţă liberă?

O conştiinţă liberă este o fiinţă care a renunţat definitiv la psihosoma


(corpul emoţional). În consecinţă, o conştiinţă liberă a renunţat la lungul şir de

85
Evoluţia noastră Waldo Vieira

vieţi intrafizice, asemănătoare cu ale noastre, în care se foloseşte un corp


energetic (holochakra) şi un corp uman (soma).
Noi suntem fiinţe care suntem conştiente de conştiinţa noastră.
Până acum, suntem singurele fiinţe terestre care îşi dau seama că sunt
lucide, conştiente de ele însele. Ne întrebăm: "Cine sunt eu? Ce este conştiinţa?"
Suntem capabili să ne oprim şi să reflectăm asupra propriei experienţe.
Putem schimba lumea, într-un mod în care nicio altă fiinţă intrafizică cunoscută
nu a fost în stare să o facă până acum.
Fiecare dintre noi ştie ce înseamnă să fii conştient.

ÎN IERARHIA INEVITABILĂ A EVOLUŢIEI, CONŞTIINŢELE LIBERE


SE AFLĂ DEASUPRA LUI HOMO SAPIENS SERENISSIMUS.

La final, considerăm că am răspuns rezonabil şi logic la întrebările


fundamentale prezentate la începutul acestei cărţi. Acestea sunt:

Cine esti tu?

Eşti o conştiinţă individuală, un micro-univers veritabil, diferit de toate


celelalte, cu potenţialităţi evolutive şi productive inegalabile.

Ce eştu tu?

Tu eşti o realitate indestructibilă şi extrem de complexă care trebuie


studiată, înainte de toate, de către tine însuţi.

De unde vii?

Tu vii dintr-o comunitate extrafizică de conştiinţe extrafizice care


corespunde nivelului tău evolutiv, în care te-ai aflat înainte de dobândirea
actualului corp fizic temporar.

Ce faci aici, în această viaţă, pe Pământ?

Cauţi să evoluezi prin înţelegerea Universului şi dezvoltarea măiestriei


sinelui şi a lucrurilor, folosind resursele vieţii materiale şi umane.

Încotro te îndrepţi?

86
Evoluţia noastră Waldo Vieira

DUPĂ DEZACTIVAREA CORPULUI FIZIC TE VEI ÎNTOARCE ÎN


ORAŞUL TĂU NATAL EXTRAFIZIC PENTRU A-ŢI ACTUALIZA DOSARUL
EVOLUŢIEI

Autorul acestei cărţi invită chiar şi pe cel mai intransigent adversar al


adevărurilor înalte relative discutate în acest volum – mai ales al principiilor
coezive şi coerente ale ştiinţei conştientiologiei – dar şi pe toţi cei care nu sunt
incă capabili să producă proiecţii lucide ale conştiinţei de unii singuri, să ofere o
soluţie mai logică, mai detaliată şi mai raţională la marile probleme evolutive ale
omenirii care sunt/au fost discutate aici.
Toate cărţile nu sunt decât surse de informaţii.

ORICE CONCLUZIE SAU DECIZIE ÎNNOITOARE AR TREBUI PUSĂ ÎN


APLICARE DUPĂ O EXPERIENŢĂ PERSONALĂ DIRECTĂ/TRĂIREA DIRECTĂ
ÎN CADRUL EXPERIENŢEI PERSONALE.

87

S-ar putea să vă placă și