Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme cu una și două operații (utilizarea unităților de măsură)

1. Sunt trei vase de diferite capacități:

A ) 34 l + 19 l

B ) 42 l – 15 l

C) 90 l – 80 l

Răspunde:

 Cantitatea din cele trei vase încape în unul de 100 l ? DA (___) NU(___)
 Lichidul din care vas ar încăpea în unul de 50 l ? De ce? ........................................
 Ce capacitate are vasul cel mai mic?....................l

2. Pentru cumpărarea unei jucării , Vlad are o bancnotă de 100 lei! Jucăria costă 88 de lei.

Răspunde:

a) Ce rest primește Vlad?____________________________________________________

b) Dacă primește 3 bancnote, ce valori au fiecare?-------------------------------------------

3. De acasă, Bogdan trece prin fața magazinului pentru a ajunge la școală. Dacă până la
magazin el face 39 de metri și până la școală mai sunt de făcut 53, câți metri sunt de acasă la
școală?

___39_m_________ _______53_m_______________

4. Completează spațiile libere:

Săptămâna are ___________zile! Acestea sunt: ____________, marți___________________,

________, ______________________, _____________________, _______________________.

5. Colorează cu verde lunile de primăvară, cu galben pe cele de vară, cu maro lunile de toamnă
și cu albastru pe cele de iarnă!

octombrie martie septembrie ianuarie iunie


decembrie

iulie febuarie noiembrie aprilie august


mai
* 6. Probleme :

A. Calculează câți centimetri a parcurs furnica!

I____________________I____________________ ______I_______________I_______I

23 cm 48 cm 19 cm 9cm

B. Vântul a luat de pe crengile copacului 39 de frunze, apoi încă 24. Câte au rămas dacă erau
90? R =
C. Tudor a răsădit 92 de flori. A udat în prima zi 39 dintre ele, iar a doua zi 29.

Câte au rămas neudate după prima zi? Dar după a doua zi?D. Compune o problemă după exercițiul 39 + 35 = , apoi o scrii și o rezolvi în spațiul dat!E. Compune și rezolvă 5 exerciții de adunare și 5 de scădere cu numere până la 100!