Sunteți pe pagina 1din 3

MANAGER TRANSPORT DE MARFURI

STUDIU DE CAZ

Sunteti manager de transport la o intreprindere care urmeaza sa efectueze transport rutier contra cost
de marfuri cu urmatoarele vehicule:
-8 autocamioane fabricaţie 2005 detinute în proprietate cu masa totala maxima admisa(MTMA) de 20 tone;
-4 autocisterne fabricatie 2012 detinute în leasing cu masa totala maxima admisa(MTMA) de 16 tone;
-6 autocamioane fabricatie 2007 detinute cu contract de închiriere cu masa totala maxima admisa(MTMA)
de 7,49 tone ;
-4 autoutilitare fabricatie 2004 detinute în proprietate cu masa totala maxima admisa(MTMA) de 2,4 tone;
-6 remorci detinute în proprietate cu MTMA de 3,9 tone care sunt tractate de autocamioanele cu MTMA
de 7,49 tone.

1. Ce documente trebuie sa depuneti si la care agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Române – ARR în
vederea obtinerii licentei comunitare, daca întreprinderea este înregistrata în judetul Prahova şi are doua
puncte de lucru în judetul Brasov, iar sediul unde întreprinderea îsi pastrează documentele si în care aceasta
desfasoara activitatea administrativa şi operativa în legatura cu transportul rutier este la un punct de lucru din
judetul Prahova ? (Justificati raspunsul precizindu-se inclusiv agentia ARR la care se depun documentele si
care sunt acestea).

2. Unde se poate efectua inspectia tehnica periodica la vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de
butelii de gaze ?

3. Care pot fi indicatiile pe care un expeditor le poate menţiona in scrisoare de transport in afara de cele
obligatorii ? (Pentru un raspuns corect precizaţi minim trei indicatii).

4. Lista celor mai grave încalcari cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 detaliaza acele
situaţii în care o întreprindere de transport sau un manager de transport daca au fost sanctionati, poate
conduce, datorita circumstantelor specifice, la pierderea bunei reputatii a managerului de transport.
Mentionati trei abateri grave, altele decit cele care fac referire la timpii de conducere si odihna si utilizarea
cartelelor tahograf de catre conducatorii auto, cuprinse în aceasta anexa.

5. Care dintre autovehiculele din dotarea întreprinderii trebuie sa fie dotate cu tahograf si cu ce tip de aparat
tahograf se înlocuieste un tahograf defect care nu se mai poate repara, aflat în dotarea unui autocamion care
are MTMA de 20 tone, în cazul în care se efectueaza transport rutier de marfuri contra cost cu toate
vehiculele detinute? (Justificati raspunsul prin indicarea tipurilor de aparate tahograf cu care sunt echipate
autovehiculele la care este obligatorie dotarea cu tahograf, în conditiile în care aparatele tahograf ce
echipeaza autovehiculele sunt cele originale cu care acestea au fost livrate de către constructor).

6. Din punct de vedere financiar-contabil cum se face inregistrarea tranzactiilor efectuate de un operator de
transport rutier ?

7. In cazul in care un client al unui operator de transport rutier a facut o reclamatie, pentru solutionarea
problemei financiare în care acesta a avut dreptate, ce veti trimite clientului ?

8. În conformitate cu prevederile legale in vigoare precizati pe ce sectoare de drum circulatia autovehiculelor


cu mase si/sau gabarite depasite nu este permisa ?

9. În cazul transporturilor efectuate contra cost in baza Acordului cu privire la transportul international de
produse perisabile (ATP), cind se face controlului conformitatii cu Normele pentru mijloacele de transport
izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorice ? (Precizati minim doua situatii in care se face acest control).

10. Pentru a da posibiltatea vehiculului sa ajunga la un loc de oprire corespunzator, conducatorul auto poate
deroga de la articolele 6 – 9 din Regulamentul (CE) nr. 561/2009 în masura necesara pentru a se garanta
siguranta persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii, cu conditia de a nu se periclita siguranta rutiera.
Ce obliatie are conducatorul auto intr-o astfel de situatie?
Răspunsuri
MANAGER DE TRANSPORT MARFA

Studiu de caz marfa

1. Pentru obtinerea licentei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va
transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., Agentia teritoriala
Prahova deoarece acolo tine toate documentele care au legătură cu activitatea de transport rutier a societatii, o
cerere al carei model este prevazut în anexa nr. 5 din OMTI nr. 980/2011.
Cererea depusa sau transmisa în conformitate cu prevederile de mai sus va fi însotita de urmatoarele:
a) document doveditor privind detinerea sediului unde întreprinderea îsi pastreaza documentele şi
în care aceasta desfasoara activitatea administrativa şi operativa în legatura cu transportul rutier;
b) document privind asigurarea întretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
c) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia,
prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat
pentru încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau
actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul in cazul resortisantilor altor
state membre ale Uniunii Europene;
d) cazierul judiciar al întreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta în
anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca întreprinderea nu a fost
sanctionata pentru încalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr.
1071/2009;
e) document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
f) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut în Regulamentul
(CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
2. Inspectia tehnica se poate efectua numai de R.A.R. in statiile reprezentantelor sale.

3. Expeditorul poate menţiona in scrisoarea CMR urmatoarele indicatii:


- interzicerea transbordării;
- cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
- totalul sumelor de ramburs de perceput la eliberarea marfii;
- valoarea declatată a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;
- instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;
- termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;
- lista documentelor remise transportatorului.

4. Conform prevederilor din Anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009:


- pct.3 Conducerea auto fara un certificat valabil de inspectie tehnica, daca un astfel de document
este solicitat de legislatia comunitara si/sau cu o deficienta foarte serioasa , inter alia, la nivelul
sistemului de frinare, al mecanismului de directie, al rotilor/pneurilor, al suspensiei sau al sasiului
care ar crea un astfel de risc imediat pentru siguranta circulatiei si care determina decizia de
imobilizare a vehiculului;
- pct.4 Transportarea de marfuri periculoae pentru care transportul este interzis sau care sunt
transportate in conditii de izolare interzise sau neaprobate sau fara identificarea acestora ca marfuri
periculoase marcata pe vehicul, punind astfel in pericol vietiile sau mediul intr-o asemenea masura
incit aceasta determina o decizie de imobilizare a vehiculului;
- pct. 5 Transportul de marfa sau de persoane fara a detine permis de conducere valabil sau de
catre o întreprindere care nu este detinatoarea unei licente comunitare valabile;
- pct.7 Transportul de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxime autorizate
pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila depaseste 12 tone sau ce cel putin 25% pentru
vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone.
5. Autocamioanele cu MTMA de 20 tone, autocisternele cu MTMA de 16 tone si autocamioanele cu MTMA
de 7,49 tone dupa cum urmeaza:
- 4 autocisterne cu anul de fabricatie 2012 si 6 autocamioane cu anul de fabricatie 2007 sunt dotate cu
tahograf digital;
- 8 autocamioane cu anul de fabricatie 2005, sunt dotate cu tahograf analogic.
Daca aparatul tahograf analog al unui autocamion cu MTMA de 20 tone se defecteaza si nu se poate
repara se înlocuieste obligatoriu cu un aparat tahograf digital.

6. Inregistrarea tranzactiilor efectuate de un operator de transport rutier se face prin contul de profit
si pierderi si bilantul contabil ale acestuia.

7. Operatorul de transport rutier va trimite clientului o notă de credit.

8. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite nu este permisa pe sectoarele de drum pe care
sunt conditii de vizibilitate redusa sau cind partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada.

9. Controlul se va efectua:
- înaintea puneri în exploatare a mijlocului de transport;
- periodic, cel putin o data la sase ani;
- de fiecare data cind autoritatea competenta a tarii unde este înmatriculat mijlocul de
transport o solicita. ( Anexa 1, Suplimentul 1 la Acordul ATP)

10. Conducatorul auto trebuie sa indice manual natura si cauza derogarii in foaia de inregistrare sau
pe un imprimat scos din aparatul de inregistrare sau in registrul sau de sarcini pina la sosirea la locul
de oprire corespunzator.