Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr. 12 Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei)

Grupa

Nr.

 

Itemi

 

Scor

1

Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de răspuns:

L

0

1.Stat care este lider mondial în producerea articolelor de iută:

 

1

a)

Brazilia

b) China

c) India

d) Bangladesh

2

2.Cel mai mare aeroport după traficul de pasageri din Europa este:

3

a)

Paris

b) Amsterdam

c) Moscova

d) Londra

3.Cea

mai mare hidrocentrală ca capacitate de pe Glob este:

 

a)

Guri

b) Itaipu

c) Grand Coole

d) Krasnoiarsk

2

Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată.

L

0

1

2

 

3

4

 

A În creșterea animalelor din R.A.S, rolul de frunte revine creșterii bovinelor.

F

5

 

6

 

A Federația Rusă este o țară mononațională.

F

 

7

 

8

 

A Siderurgia în Germania se bazează în cea mai mare parte pe materiile prime importate.

F

A După structura statală Franța este o republică parlamentară.

F

3

Stabilește corespondența dintre ramurile industriale din coloana A și subramurile acestora din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile din coloana A.

L

0

1

 

2

3

 

Coloana

A

Coloana

B

4

 

5

 

Industria

energetică

1.Industria pielăriei și încălțămintei 2.Industria electronică 3.Industria petrolului 4.Industria covoarelor

5.Electroenergetica

6

 

7

 

Industria

ușoară

8

Industria constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor

6.Industria utilajului agricol 7.Industria textilă 8.Industria mecanicii de precizie

4

5

6

7

În listele propuse mai jos subliniază:

a) trei state mari producătoare de iută:

India, Germania, Franța, Brazilia, Rusia, China, Australia.

b) trei tipuri de materie primă folosite în siderurgie:

minereur de fier, bauxită, minereu de mangan, minereu de crom, minereu de cupru.

Analizează hărțile economice ale țărilor menționate mai jos și clasifică ramurile enumerate conform factorului principal de amplasare. Scrie în tabel factorul de amplasare și denumirea ramurii în locul corespunzător. Industria aluminiului din sud-vestul și sud-estul Franței, industria de tractoare și mașini agricole din sudul României, electrosiderurgia din Brazilia, industria aeronautică din Marea Britanie, industria îngrășămintelor de fosfor din China, mecanica de precizie din Germania.

Factorul de amplasare:

Factorul de amplasare:

Factorul de amplasare:

Compară specializarea creșterii animalelor din nordul Germaniei cu cea din nordul Marii Britanii, utilizează hărțile necesare și următorul algoritm:

a) identifică o subramură de specializare a creșterii animalelor din nordul

Germaniei:

b) dedu și explică o cauză care a determinat dezvoltarea subramurii indicate în

Germania:

c) identifică o subramură de specializare a creșterii animalelor în nordul Marii

Britanii:

d) dedu și explică o cauză care a determinat dezvoltarea subramurii indicate în

Marea Britanie:

Apreciază particularitățile poziției economico-geografice ale Franței, utilizând hărțile necesare și următorul algoritm:

a) indică o particularitate față de statele vecine:

b) indică o particularitate față de bazele de materii prime și combustibili:

L

0

1

2

3

4

5

6

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

8 9 10 11 Clasifică produsele finite enumerate mai jos, conform subramurilor industriei constructoare de mașini

Clasifică produsele finite enumerate mai jos, conform subramurilor industriei constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor. Scrie în tabel, denumirea subramurii și câte două produse finite corespunzătoare. Motociclete, calculatoare, combine, nave cosmice, aparatură de înaltă precizie și electromedicală, mașini agricole, troleibuse, avioane.

Subramura:

Subramura:

Subramura:

Subramura:

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

Demonstrează printr-un exemplu rolul construcției în comun a obiectivelor mari economice pe bază de recompensă în stabilirea relațiilor economice internaționale:

Argumentează două dezavantaje ale transportului feroviar:

a)

b)

Explică unul dintre principalii factori care determină amplasarea:

a) hidrocentralelor

b) industriei electronice și electrotehnice

c) centralelor nuclearoelectrice

și electrotehnice c) centralelor nuclearoelectrice L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L

0

1

2

3

4

L

0

1

2

3

4

L

0

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 L 0 1

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat:

Nota:

Scala de convertire a punctelor în note:

Nota

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Punctaj

70-67

66-63

62-52

51-41

40-30

29-18

17-12

11-7

6-1

0