Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr. 11 Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei)

Grupa

Nr.

 

Itemi

Scor

1

Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de răspuns:

L

0

1.După producția de vin ocupă locul opt în lume și primul loc din Africa:

1

a)

Mozambic

b) R.A.S

c) Egipt

d) Nigeria

2

2.Oraș din S.U.A în care este prezent cel mai mare aeroport din lume după traficul de pasageri (circa 92 mln. pasageri pe an):

3

a)

Atlanta

b) Los Angeles

c) Chicago

d) New York

3.Cel mai mare centru de prelucrare a iutei din India este orașul:

a)

Mumbay

b) Madras

c) New Delhi

d) Calcutta

2

Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația adevărată.

L

0

1

2

 

3

 

A Ramura principală a agriculturii în Marea Britanie este fitotehnia.

F

4

 

5

 

A Rolul important în traficul de mărfuri și persoane din România îi revine transportului autorutier.

F

6

7

 

8

 

A Cea mai mare parte de energie electrică în India este produsă la termocentrale.

F

A Ca formă de guvernare Franța este o republică parlamentară.

F

3

Stabilește corespondența dintre statele din coloana A și firmele de producere a autovehiculelor ce se află pe teritoriul acestora din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile din coloana A.

L

0

1

 

2

3

 

Coloana

A

Coloana

B

4

 

5

 

Germania

1.Citroen

 

6

 

2.Ford

7

 

Franța

3.Opel

8

 

4.Audi

 

Japonia

5.Renault

 
 

6.Nissan

 

S.U.A

7.Pontiac

 

8.Toyota

4

5

6

7

În listele propuse mai jos subliniază:

a) trei hidrocentrale care sunt cele mai mari de pe Glob:

Chiba, Kendal, Itaipu, Grand Colee, Kasima, Guri.

b) trei bazine carbonifere din Marea Britanie:

Peciora, Yorkshire, Ruhr, Lancashire, Scoției, Datong.

Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform principalului factor de localizare (amplasare). Scrie în tabel, factorul de localizare și câte două exemple de subramuri corespunzătoare. Industria îngrășămintelor fosfatice, industria mecanicii de precizie, industria utilajelor industriale grele, industria mașinilor agricole, industria celulozei și hârtiei, industria farmaceutică.

Factorul de localizare:

Factorul de localizare:

Factorul de localizare:

Analizează harta economică a Franței și explică:

a) doi factori ce au determinat amplasarea centrelor industriei metalurgiei neferoaselor în sud-vestul țării:

1.

2.

b) doi factori ce au determinat amplasarea centrelor industriei siderurgice în nord- estul țării:

1.

2.

Apreciază rolul poziției economico-geografice a Germaniei față de căile de comunicație indicate, pentru stabilirea relațiilor economice, utilizând hărțile necesare:

a) indică și explică o particularitate față de căile de transport maritime:

b) indică și explică o particularitate față de căile de transport autorutier:

L

0

1

2

3

4

5

6

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

8 9 10 11 Clasifică produsele finite ale industriei alimentare enumerate mai jos, conform ramurii ce

Clasifică produsele finite ale industriei alimentare enumerate mai jos, conform ramurii ce le corespund. Scrie în tabel denumirea ramurii și câte două produse corespunzătoare.

Ulei de soia, pâine, conserve din carne, lapte, ulei de măsline, brânzeturi, mezeluri, chifle.

Ramura:

Ramura:

Ramura:

Ramura:

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

Explică, două avantaje ale integrării unui stat concret din Europa în U.E.

a)

b)

Argumentează două avantaje ale transportului autorutier:

a)

b)

Studiază harta economică a Australiei:

a) identifică una din ramurile de specializare a creșterii animalelor în vestul țării:

b) explică unul dintre factorii de dezvoltare a acestei ramuri în vestul țării:

factorii de dezvoltare a acestei ramuri în vestul țării: L 0 1 2 3 4 5

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L

0

1

2

3

4

L

0

1

2

3

4

L

0

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 L 0 1

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat:

Nota:

Scala de convertire a punctelor în note:

Nota

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Punctaj

70-67

66-63

62-52

51-41

40-30

29-18

17-12

11-7

6-1

0