Sunteți pe pagina 1din 1

Jurnal Relexiv

,, Cunoscându-i pe alţii, mă cunosc mai bine şi pe mine”.

Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează


viitorii cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor
intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor
didactice şi să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi materiilor de învăţământ,
asupra priorităţilor educative, asupra criteriilor de evaluare a competenţelor şi
comportamentelor, asupra relaţiilor cu părinţii şi comunitatea, permiţând formarea
comportamentelor creative în comunicare, cooperare şi încredere în cadrul grupului; respect
reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite.
Delimitări conceptuale
EDUCAŢIE - Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi
dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale şi fizice a copiilor în special;
INTER - element de compunere cu sensul,,între’’
CULTURAL - privitor la cultură, la totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de
societatea omenească de-a lungul istoriei, totalitatea cunoştinţelor pe care le are cineva.
Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, multiculturală,
care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu seamănă
cu nimeni şi nimic. Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale
noi, menite să determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul
copiilor. Parteneriatul educaţional este un astfel de concept care devine tot mai prezent în
relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţi de învăţământ, între acestea şi diferite
segmente ale societăţii. Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare
pentru educatorul de astăzi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare,
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.
În decursul acestui semestru am învațat sa pun mai mult accent pe diferențele dintre etni, și să
le acceptăm, să privim cu alți ochii frumusetea diferitelor culturi, prin proiectul despre tări,
realizat împreuna cu colegi mei prin diferite metode interactive si interesante.
Concluzie :
Trebuie să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm
cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între noi care suntem diferiţi, dar
totuşi egali. Şi pentru că toţi copiii au drepturi egale la educaţie, este necesară identificarea,
valorificarea şi stimularea tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor existente la fiecare,
indiferent de etnie, în scopul unei educaţii eficiente.