Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Simbol Denumire Cauze de apariție


Crt.
1 A111 Bavură pe suprafața piesei Neînchiderea completă a formelor
2 A115 Bavură pe colțul interior al piesei
turnate
3 A213 Excrescențe metalice datorită Asamblarea greşită a formelor şi
asamblării formelor si miezurilor miezurilor
4 A226 Miez rupt
5 A311 Picătură;escrescențe metalice pe
suprafețe, muchii sau unghiuri
interioare
6 B111 Sufluri, pori
7 B121 Sufluri superficiale;goluri de diferite
dimensiuni, isolate
8 B122 Sufluri de colt
9 B123 Pori superficiali
10 B124 Retasuri dispersate
11 B211 Retasură deschisă sau exterioară
12 B212 Retasură de colț
13 B213 Retasură de miez
14 B221 Retasură inchisă sau interioară
15 D121 Rugozitate
16 D231 Crustă
17 E111 Umplere incomplete
18 E122 Umplere incomplete;piesă
incomplete datorită insuficienței
materialului turnat
19 E211 Ruptură; piesa turnată ruptă
20 E231
21 E221 Ruptură
22 F111 Dimensiune necorespunzătoare
(contracție incorect prevăzută)
23 F121 Dimensiune necorespunzătoare
(contracție frânată)
24 F122 Dimensiune necorespunzătoare
(contracție neuniformă)
25 G113 Picatură interioară
26 G141 Incluziuni nemetalice