Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de conservare-restaurare student restaurator

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

FIŞĂ DE RESTAURARE
Nr. CATEGORIE DESCRIERE
crt.
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI: Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul a fostului
Schit Brătășești

2. LOCALIZARE Sat Brătești, comuna Albeștii de Argeș, nr.1.

3. COD LMI 2015 AG-II-M-A-13491, nr. 543

Imagine de ansamblu
4. DATARE 1735-1795, refaceri 1813-1819
5. CTITOR: Arhimandritul Partenie de la M-rea Argeș
6. TEHNICA DE EXECUȚIE Pictură murală al fresco
7. AUTORI, MEȘTERI: Necunoscut
8. BENEFICIAR: Parohia Brătășești
9. RESTAURĂRI ANTERIOARE /

Page 1 of 5
Fișă de conservare-restaurare student restaurator
ANAMNEZA:

INSCRIPȚII: Pisania sculptată în piatră -1819


Pisanie pictată - 1928

LOCALIZARE FRAGMENT: Naos, absida de nord

Imagine de ansamblu a fragmentului de pictură murală reprezentând Sfinții Mc. Artemie și Areta
DIMENSIUNI:
DESCRIERE STILISTICĂ ȘI ICONOGRAFICĂ

Page 2 of 5
Fișă de conservare-restaurare student restaurator

TEHNICA DE EXECUȚIE Pictură murală în tehnica al fresco


Analiza tehnologică la nivelul suportului de Analiza tehnologică la nivelul straturilor suport
zidărie de tencuială

STAREA OBIECTULUI ÎNAINTE DE RESTAURARE:

Starea de conservare la nivelul stratului suport

Starea de conservare la nivelul peliculei de culoare

CERCETARE PRELIMINARĂ / TESTE EFECTUATE


Analize Teste

REZULTATUL ANALIZELOR
Page 3 of 5
Fișă de conservare-restaurare student restaurator

DIAGNOSTIC:
Diagnostic la nivelul straturilor Diagnostic la nivelul stratului de culoare
suport

PROPUNERI METODOLOGICE DE CONSERVARE-RESTAURARE


Propuneri metodologice la Propuneri metodologice la nivelul stratului de culoare
nivelul straturilor suport

OPERAŢIUNI DE RESTAURARE ŞI CONSERVARE EFECTUATE:


MATERIALE ŞI SUBSTANŢE FOLOSITE
A. Intervenții la nivelul stratului de culoare

Page 4 of 5
Fișă de conservare-restaurare student restaurator

B. Intervenții la nivelul stratului suport

C. Intervenții la nivelul suportului (de zidărie)

D. Tratarea agenților biologici

F. Prezentarea estetică finală

ANUL ÎN CARE A FOST RESTAURATĂ PIESA 2019, anul 3, semestrul 2


/ RESTAURĂRI ANTERIOARE
NUMELE ŞI PRENUMELE Student restaurator
RESTAURATORULUI
INSTITUŢIA: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Departamentul Artă Sacră
COORDONATOR:

Page 5 of 5