Sunteți pe pagina 1din 2

1 Definirea temei

Abrevierea ” 3M ” provine de la prima litera din cele trei cuvinte care cuprind: Muda , Mura ,
Muri. Muda , mura și muri sunt termeni japonezi care se referă la cele trei categorii de deșeuri
găsite într-o afacere. Muda ( 無 駄 ) este un cuvânt japonez care înseamnă " inutilitate, risipă".
Mura ( 斑 ) este un cuvânt japonez care înseamnă "inegalitate, neregularitate, neuniformitate".
Muri ( 無理 ) este un cuvânt japonez care înseamnă „nerezonabil, imposibil, dincolo de puterea
cuiva, prea dificila, excesiv“. Aceasta metoda japoneza are ca scop cresterea productivitatii prin
eliminarea progresiva a deseurilor . Înțelegerea fiecărui termen este esențială pentru
implementarea proceselor adecvate de producție lean. [1]
Lean Management sau Lean este modalitatea optimă de a gestiona eliminarea deșeurilor și
fluxul de implementare. Managementul Lean, provenit din Sistemul de producție Toyota, este
astăzi una dintre cele mai dominante filosofii de management, atât în mediul industrial, cât și în
cel al serviciilor. Unul dintre motivele unui astfel de succes este simplitatea sa. Întregul concept
se bazează pe o idee comună a așa-numitelor "deșeuri". Taiichi Ohno, tatăl sistemului de producție
Toyota (TPS), a definit trei categorii de deșeuri: mura, muri și muda . [2]
Cele trei tipuri de piederi sunt determinate de reactiile interne/extreme fata de variatiile mari
ale cererilor clientului, de variabilitatea mare a proceselor si risipa cronica de resurse . [3]

2 Domeniu de aplicare
a
Aceasta metoda a fost dezvoltata si implementata in Japonia in cadrul sistemului de productie
Toyota ( TPS ) ca parte a programului lor de îmbunătățire a produselor, datorită familiarității lor
în utilizarea obișnuită. Obiectivele principale ale TPS sunt de a proiecta supraîncărcarea ( muri )
și inconsecvența ( mura ) și de a elimina deșeurile ( muda ). Efectele cele mai semnificative asupra
livrării valorii procesului sunt realizate prin proiectarea unui proces capabil să producă fără
probleme rezultatele necesare; prin proiectarea "mura" (inconsecvență). De asemenea, este esențial
să se asigure că procesul este la fel de flexibil ca și necesar, fără stres sau "muri" (supraîncărcare),
deoarece acest lucru generează "muda" (deșeuri). În cele din urmă, îmbunătățirile tactice ale
reducerii deșeurilor sau eliminarea muda sunt foarte valoroase.

Așa cum se observă este o orientare mai degrabă spre proces și se aplică în primul rând la
firmele de producție. Această perspectivă organizațională privește calitatea din prisma activității
operative, a procesului și mai puțin din perspectiva rezultatului.[4]

Lucrătorii care vin la birou, dar nu fac nimic sunt un exemplu bun pentru a evidentia Muda.
Pierderile în ceea ce privesc resursele umane și investițiile sub formă de salarii care trebuie plătite
acestora încă nu pot oferi productivitate instituțiilor în care lucrează.

Mura este pierderea inegalității sau inconsecvenței, Mura conduce Muda! Prin faptul că ne-am
aliniat cererea, am pus cerințe neloiale proceselor și oamenilor noștri și am creat un inventar și alte
deșeuri.
Un exemplu evident este procesul de producție în cazul în care managerul este măsurat pe o
producție lunară, departamentul se grăbește în săptămâna finală a lunii pentru a-și atinge
obiectivele, folosind toate componentele și producând părți care nu sunt efectiv necesare. Prima
săptămână a lunii este apoi lentă din cauza lipsei de componente și fără concentrarea asupra
obiectivelor de îndeplinit. Acest lucru ne oferă graficul de tip crosa de hochei al producției, așa
cum se poate observa in imaginea de jos, mult mai bine pentru a netezi producția și a lucra la
cererea clientului.[5]

Fig. 1