Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE JUDICIARA

1. Banciu, D., 2000, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti;
2. Bogdan, T., Sintea, I., 1988, Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar, Editura
Ministerului de Interne, Bucureşti;
3. Favard, J., 1981, Le labyrinthe penitentiaire, Editions du Centurion, Paris;
4. Garland, D., Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory, 1990, Clarendon Press,
Oxford;
5. Gheorghe, F., 2001, Psihologie penitenciară, ediţia a doua, Editura Oscar Print,
Bucureşti;
6. Gheorghe, F., 2006, Fenomenologie penitenciară, Editura Oscar Print, Bucureşti;
7. Gheorghe, F., 2005, Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică, Editura Oscar Print, Bucureşti;
8. Lopez, E.M.Y., 2005, Manual de psihologie juridică, Ed.Oscar Print, Bucureşti;
9. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., Psihologie judiciară, Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992.
10. Petcu, M., , 1999, Delincvenţa – repere psihosociale, Editura Dacia, Cluj-Napoca;
11. Preda, V., 1998, Delincvenţa juvenilă – o abordare multidisciplinară, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca;
12. Rădulescu, S.M., Banciu, D., 1996, Sociologia crimei şi criminalităţii, Editura „Şansa” SRL,
Bucureşti;
13. Rădulescu, S.M., 1998, Sociologia devianţei, Editura Victor;
14. Ştefănescu, B., 2004, Sociabilitate rurala, violenţă si ritual, Ed. Universităţii din Oradea;
15. Turliuc, Maria Nicoleta, Psihosociologia comportamentului deviant, Institutul European, Iaşi,
2007..
16. Zamfir, C., 1999, Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese, Editura Cantes, Iaşi.
17. Zani, B., Palmonari, A., 2003, Manual de psihologia comunităţii, Editura Polirom, Iaşi