Sunteți pe pagina 1din 4

Încălz ire: Bicic letă – 10 min.

PIEPT :

- Flotări max. x 4 serii

ZIUA

1

PIE PT + T RICEPS

ă ri – max. x 4 s erii ZIU A 1 PI E PT + T

- Împins cu

bara ori zontal 1 0-12 repe tări. x 4 s erii

– max. x 4 s erii ZIU A 1 PI E PT + T RICEPS -

- Împins cu gantere înclinat – 10-12 repetări. x 4 serii

- Împins cu gantere înclinat – 10-12 repetări. x 4 serii - Flutur ă ri la

- Fluturări la cablu – 10-12 repetări. x 3 serii

- Împins cu gantere înclinat – 10-12 repetări. x 4 serii - Flutur ă ri la

TRICEPS:

- Flotări la paralele – max. x 4 serii

TRICEPS : - Flot ă ri la paralele – max. x 4 serii - Extensii cu

- Extensii cu o ganteră – 10-12 repetări. x 4 serii

TRICEPS : - Flot ă ri la paralele – max. x 4 serii - Extensii cu

- Extensii cu bara EZ – 10-12 repetări. x 3 serii

- Extensii cu bara EZ – 10-12 repetări. x 3 serii - Extensii la cablu –

- Extensii la cablu – 10-12 repetări. x 3 serii

cu bara EZ – 10-12 repetări. x 3 serii - Extensii la cablu – 10-12 repetări.

- Bandă – 20 min.