Sunteți pe pagina 1din 3

Nume şi prenume................................................................................. data,......................................

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


Semestrul al II-lea, an şcolar 2018-2019

Citeşte cu atenţie textul care urmează, apoi rezolvă cerinţele:

În cutia cu pălării vechi, sta un urs, de catifea. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el ar fi
fost fioros şi podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod doi berbeci năpârliţi, trei vaci
fără picioare şi un armăsar, care sta în pod fiindcă era de lemn şi vopsit cu pensula verde. Dar
ursul era galben, şi culoarea asta micşorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni şi au
luat-o florile pentru ele. Şi mai avea ursul doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan.
Domnişoara cusătoreasă, îmbrăcând ursul din şase petice croite frumos, cred că s-a înşelat când a
trebuit să-i pună şi ochii, greşind cutia ochilor de urs şi luând, dintr-altă cutie, doi ochi de
porumbel. Un urs se cere încruntat: ursul nostru din pod se uita cu bunătate.
Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi şi ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l
pui deoparte, în singurătate, şi el s-a trezit în cutia de pălării, numai după ce încercasem zadarnic
fel de fel de mijloace de îndreptare. Croind ursul din faţa unei scurteici, moştenită de la o
cucoană bunică, croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, îi dă, prin potrivirea mădularelor, nişte
năravuri, pe care nici scurteica, nici catifeaua nu le avuseseră în timpul lor.[...]
Ursul nostru se nărăvise să fure, şi nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceaţă,
fructe şi rahat. Când tătuţu aducea o cutie cu lucruri dulci, ursul mirosea şi golea numaidecât
cutia, fără să-1 vadă nimeni.
- Cine a mâncat ciocolata ?
- U'su, răspundea băiatul, ridicând din umeri. Nu mai e.
- Dar cutia cu bomboane englezeşti ?
- U'su, răspundeau fata şi băiatul.

(Tudor Arghezi, Hoţul, din vol.Cartea cu jucării, fragment)

Partea I(56 de puncte)


1.(8p)Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate în textul dat: fioros,
zadarnic, îndreptare, răspundea.
...................................................................................................................................
2.(8p)Indică antonime pentru cuvintele puse în chenar, în textul dat.
....................................................................................................................................
3.(8p)Alcatuieşte un enunţ din care să rezulte un sens diferit de acela din text al
cuvântului drept (se uitau drept în tavan)
.............................................................................................................................................
4.(8p)Incercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
fructe:a) 6 sunete; b) 5 sunete; c) 4 sunete.
ochii: a) 5 sunete; b) 4 sunete; c) 3 sunete.
dulceaţă: a) 7 sunete; b) 6 sunete; c) 8 sunete.
altceva: a) 5 sunete; b) 7 sunete c) 8 sunete.
5.(8p) Transcrie, din textul dat, câte un cuvant pentru fiecare dintre părţile de vorbire indicate mai
jos:
substantive:............................................................................................................
pronume personal:.................................................................................................
verb predicativ:......................................................................................................
prepoziţie...............................................................................................................

6(8p) Analizează ultimul predicat din textul dat.


............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .................................................

7)(8p) Explică rolul semnului întrebării în secvenţa: - Cine a mâncat ciocolata ?


.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Partea a II-a(14p)
8.(6p)Transcrie, din textul dat, două cuvinte/secvenţe din text care să facă referire la
aspectul ursului de jucărie.................................................................................................................
................................................................................................................................................
9.(8p)Formulează două idei care se pot desprinde din textul dat............................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Partea a III-a (20p)Redactează ocompunere în care să utilizezi cele trei cuvinte: catifea, galben,
ochii, şi să descrii jocul/jucăria preferat(ă).Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.

...................................................................

............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(10p of)