Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala”N.

Jechianu” Numele şi prenumele elevului Data Nota obţinută


Vrincioaia

Nr 1 TEST DE EVALUARE Clasa a V-a


NUMERE NATURALE
(Împărţirea cu rest zero (împărţitorul să aibă mai mult de o cifră). Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Ordinea
efectuării operaţiilor.
Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 30 puncte.

A. Completează spaţiile libere:


Ex. Pct. Exerciţiul
1. 5p Rezultatul corect al calculului 23321+4354 este egal cu …..

2. 5p Restul împărţirii lui 128 la 12 este egal cu ….

3. 5p Cifra miilor a numărului 75 389 este egală cu ...........…..

4. 5p Aproximarea prin adaos, la mii, a numărului 785 643, este numărul ...
.......................................
5. 5p Numărul de 7 ori mai mare decât 120 este......

6. 5p Dacă 8a7  887 , atunci cifra a este egală cu.................

B. Rezolvaţi:(Pe foaia de evaluare scrieti rezolvarile complete)


Ex.7. Calculati:

(5p) a) 35∙42+62∙35-35∙4=

(10p) b) (871 – 25) : (14 – 5) =

c) 13∙{13∙[13∙(13∙13–161) – 98] – 69} =


(15p)

Ex.8. (10p) Diferența a două numere naturale este 110. Află numerele stiind că împărțindu-l
pe cel mare la cel mic obținem câtul 4 și restul 20.
Scoala Gimnaziala”N.Jechianu” Numele şi prenumele elevului Data Nota obţinută
Vrincioaia

Nr. 2 TEST DE EVALUARE Clasa a V-a


NUMERE NATURALE
(Împărţirea cu rest zero (împărţitorul să aibă mai mult de o cifră). Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Ordinea
efectuării operaţiilor.
Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 30 puncte.

A. Completează spaţiile libere:


Ex. Pct. Exerciţiul
1. 5p Rezultatul corect al calculului 5343-3768 este egal cu ……………..

2. 5p Cifra sutelor de mii a numărului 12 345 678 este egală cu ..............................

3. 5p Dacă 8a45  814a , atunci cifra a este egală cu.................................

4. 5p Restul si câtul împărtirii numărului 8723 la 17 este............................


..........................................
5. 5p
Rezultatul calculului 40  10-27  3 este.......

6. 5p Aproximarea prin adaos, la mii, a numărului 785 643, este numărul ..........................................

B. Rezolvaţi:(Pe foaia de evaluare scrieti rezolvarile complete)


Ex.7. Calculati:

(5p) a)999∙43-999∙33-10∙999=

(10p) b) (83 – 58) : (90 – 85) =

c) {116+[73+(34∙28 – 32∙27):11]:9}:25 =
(15p)

Ex.8. (10p) Suma a doua numere este 332 Află numerele stiind că împărțindu-l pe cel mare la
cel mic obținem câtul 11 și restul 2.

:
.