Sunteți pe pagina 1din 5

Familia

Familia ca instituţie socială, are o istorie care se confundă cu dezvoltarea civilizaţiei


umane, fiind unicul grup social în care legăturile de dragoste şi consaguinitate capătă o
importanţă primordială, prin interacţiunile multiple şi determinante între toţi membrii ei. În
acest creuzet de relaţii, valori şi sentimente, copilul primeşte forţa şi imboldul principal al
dezvoltării sale.

Ştiinţa sociologică prezintă familia ca un grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie,
ai cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru creşterea copiilor. Relaţiile de rudenie sunt
legături de sânge care se înfiinţează fie prin căsătorie, fie prin descendenţă.

În studiile de sociologie a familiei este larg acceptată şi utilizată clasificarea


profesorului Henri H. Stahl, în care sunt puse în evidenţă următoarele tipuri şi subtipuri:

a) Funcţii interne, prin care se asigură membrilor familiei un climat de afecţiune securitate şi
protecţie:

Funcţii biologice şi sanitare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor sexuale ale membrilor
cuplului, procrearea copiilor, necesităţile igienico-sanitare alt copiilor şi dezvoltarea biologică
normală a membrilor familiei;

Funcţii economice, care constau în organizarea gospodăriei şi acumularea de resurse necesare


funcţionării menajului pe baza unui buget comun;

Funcţii de solidaritate familială, care se referă la ajutorul bazat pe sentimente de dragoste şi


respect între membrii familiei;

Funcţii pedagogico-educative şi morale, prin care se asigură socializa copiilor.

Funcţii externe, prin care se asigură relaţionarea familiei cu exteriorul.

Funcţia biologică este o dimensiune esenţială a familiei. În mod obişnuit, necesităţile


sexuale ale indivizilor sunt satisfăcute în cadrul cuplurilor familiale. Familia este o realitate
biologică, determinată de uniunea dintre bărbat şi femeie şi prin procreaţie asigură
perpetuarea speciei umane fără de care nu se concepe societatea, copiii constituind, în cadrul
familiei, un puternic factor de coeziune, de echilibru moral, de bucurie şi încredere între soţi.

Funcţia economică a familiei este influenţată de gradul de dezvoltare social-economic


al societăţii, importanţa acesteia diferă de la o societate la alta având mai multe componente:
de producţie, de profesionalizare a descendenţilor, de generare şi gestionare a unui buget
comun Aceasta diferă de la o societate la alta şi se concretizează în interesele comune
determinate de: regimul juridic al comunităţii de bunuri, obligaţia legală de întreţinere între
membrii familiei, solidaritatea acestora în ajutorul acordat membrilor de familie aflaţi în
nevoie din cauza incapacităţii de a muncii.
Asistența socială- este un asamblu de institutii, programe, măsuri, activități
profesionalizate, servicii specializate de protejare a grupurilor, comunităților, cu probleme
speciale, aflate temporar in dificultate, care din cauza unor motive de natură economică,
socio-culturala, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si
eforturi proprii, un mod normal, decent de viață

Funcțile asistenței sociale

 Identificarea si inregistrarea segmentului ce constituie obiectul activitatilor de


asistenta sociala.
 Diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile sau
grupurile cu risc sporit se pot confrunta intr-o anumita perioada de timp, si in anumite
conditii sociale, economice si culturale.
 Dezvoltarea unui sistem coerent de programe, masuri, activitati profesionalizate de
suport si protectie a acestora.
 Elaborarea propriilor programe de catre cei aflati in situatii de risc.
 Identificarea variatelor surse de finantare a program de sprijin.
 Stabilirea drepturilor si modalitatilor concrete de acces la serviciile specializate de
asistenta sociala prin cunoasterea cadrului legislativ – institutional.
 Suport de consiliere, terapie individuala sau de grup, in vederea refacerii capacitatilor
de integrare benefica in societate.
 Promovarea unor strategii de preintampinare a situatiilor defavorizate .
 Dezvoltarea unui program de cercetari stiintifice la nivel national si local privind
dimensiunea problemelor celor aflati in situatii speciale.

Organizații care oferă servicii sociale din Brașov

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este


instituția publică de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov
înființată la data de 01.01.2005, în urma Hotărârii privind reorganizarea Direcției
Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Brașov și Inspectoratului de Stat
pentru Handicap al județului Brașov.

MISIUNEA DGASPC Brașov este de a asigura promovarea, coordonarea,


monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în
dificultate.
Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

Telefon: 0268.417.100 (http://www.dgaspcbv.ro/despre-noi/)

Consiliul Local Brasov - Centrul pentru persoane fara adapost/0268.324.018

Adresa: Str. Zizinului nr. 126 C

Tipuri de servicii

Gazduire temporara, in limita unei capacităîi 50 de locuri, cuprinsă intr-un interval de minim
8 ore si maxim 12 ore / zi, exceptînd perioadele geroase de iarnă, cand se inregistreaza
temperaturi mai scazute, perioada de sedere in Adapostul de Noapte se poate prelungi;

Igienizare si deparazitare, care include asigurarea materialelor de igiena personala si oferirea


posibilitatilor de efectuare a igienei personale, hrană. Consiliere psiho - sociala, - beneficiarul
are libertatea de a alege serviciul social, in functie de nevoia sociala;

Beneficiari-Persoane adulte, cu ultimul domiciliu in Municipiul Brasov; Tineri cu


vîrsta pană la 26 ani, care provin din Centrele de plasament de pe raza Judetului Brașov;
Persoane care să nu sufere de afecțiuni psihice, psihiatrice grave, sau de tulburări de
comportament evidente; Persoane care sa nu fie externate din spitale si care sa necesite
ingrijire medicala de specialitate; Persoane care nu se afla in stare de ebrietate sau sub
influenta drogurilor (solventilor); Persoane care traiesc in strada, locuiesc temporar la prieteni
sau cunoscuti si se afla in incapacitatea de a sustine o locuinta in regim de închiriere.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Braşov este structură


teritorială a Agenției Naționale Antidrog şi are ca responsabilitate implementarea politicilor
antidrog în judeţul Braşov.

Beneficiari: elevi, studenţi, părinţi, profesionişti, membrii ai comunităţii locale

Proiecte, campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul


prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate
Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire
Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii
consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului,
prevenirea criminalităţii, etc.)
Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale
Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri

Servicii de asistenţă integrată în adicţii:


Servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi
droguri. Servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea
serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care
solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi
oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat) Servicii de asistenţă
medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice.
Sistemul de asistență socială

Asistența socială a familiei și copilului

Lector univ.dr. Diana-Cristina Bódi Student Măimăscu Gianina

Brașov

2017
Bibliografie

Concepte fundamentale ale asistenței sociale, M.Bulgaru, pag.312

Aspecte teoretice și practice în asistența socială

Asistența socială în România

Children's rights in Romania: Problems and progress