Sunteți pe pagina 1din 1

Ofertă programe de formare acreditate CCD-Bucureşti

CASA CORPULUI DIDACTIC MINISTERUL EDUCAŢIEI


A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NAȚIONALE

DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE


COMPASIUNE SI ACTIUNE – PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYINGULUI IN SCOALA
Furnizor: Asociația Proeuro-Cons Slatina
Partener: CCD București

Nr. Criteriu Detalii


crt.
1 Ordinul de acreditare OMEN
2 Perioada de acreditare 4 ani
3 Categorie program Categoria 2
3 Grup ţintă Cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar
4 Scop Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
în prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne,
incluzive.
5 Nr. credite (CPT) 15 CPT
6 Nr. ore de formare 60 ore
7 Tip formare Face to face
8 Competenţe vizate C.1. Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-
ului;
C.2. Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;
C.3. Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite
contexte;
C.4. Analizarea unor situații de Bullying;
C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de
Bullying în școală.
9 Titlurile modulelor sau Disciplina 1 Empatie și compasiune 11 ore
ale temelor, nr ore Disciplina II- «La fel » sau « diferiți» 11 ore
asociate
Disciplina III – Incluziunea și combaterea Bullying- 12 ore
ului bazat pe dizabilități și marginalizare
Disciplina IV- Depășirea stereotipurilor 12 ore
Disciplina IV - Programe de prevenire a Bullying-ului 13 ore
Evaluare finală Evaluare finală 1 ora- susținere temă pe baza portofoliului
10 Formatori Georgeta Bolojan, Bărbulescu Gabriela
11 Cost 300 lei
program/participant
12 Înscriere 1. Depuneți taxa de 300 lei la orice bancă, direct/ online în contul
RO98BRDE290SV42143602900
2. Complețati formularul de înscriere online
https://goo.gl/forms/EYdlI8ZKMLm0zbAv2
13 Coordonator program Georgeta Bolojan E-mail: georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org
CCD București
Coordonator program Cătălina Dan E mail: proeuro_cons@yahoo.ro
Asociația Proeuro Cons
Director CCD- Bucureşti,

Splaiul Independenței Nr. 315A Sector 6, București, România www.ccd-bucuresti.org Pagina 1


Tel 0040213134901 Fax 0040213134927 ccdbuc@gmail.com