Sunteți pe pagina 1din 2

Klaus Daginnus GHIDUL BREF METALE NEFEROASE 05.09.

2007

Introducere
Directiva CE referitoare la prevenirea si reducerea integrata a poluarii mediului din 30 octombrie 1996
(Directiva IPPC) reglementeaza autorizarea instalatiilor industriale deosebit de relevante pentru mediu
in baza unui concept ce priveste mediu in ansamblu. In aceasta abordare sunt cuprinse atat emisiile in
aer, apa si sol cat si aspectele legate de gestionarea deseurilor, eficienta resurselor si a energiei
precum si prevenirea accidentelor. Scopul este de a atinge un nivel ridicat de protectie pentru mediu,
in ansamblu.

Un element esential al Directivei este cerinta de aplicare a „celor mai bune tehnici disponibile“ (BAT) la
toate instalatiile noi iar cel tarziu incepand cu 2007 si la instalatiile existente. Aici directiva defineste in
articolul 2 (11) cele mai bune tehnici disponibile ca
ƒ "... cel mai eficient si inaintat stadiu de dezvoltare al activitatilor si metodelor de exploatare
corespunzatoare, care ofera tehnici speciale ca fiind practice, care sa serveasca in principal ca
baza pentru valorile limita de emisie, pentru a preveni sau , daca aceasta nu este posibil, pentru a
reduce emisiile si efectele asupra intregului mediu, in general;
ƒ "tehnicile" atat tehnologia aplicata cat si felul si modul in care o instalatie este planificata,
construita, reparata, exploatata si scoasa din functiune;
ƒ tehnicile "disponibile" , dezvoltate la un anumit nivel, care luand in considerare raportul
costuri/utilitiate, face posibila aplicarea lor in conditii rezonabile din punct de vedere tehnic si
economic in sectorul industrial respectiv, indiferent daca aceste tehnici se utilizeaza sau se produc
in interiorul statului membru respectiv, atata timp cate ele sunt accesibile operatorului in conditii
rezonabile;
ƒ "cele mai bune" sunt tehnicile cele mai eficiente in atingerea unui nivel general ridicat de protectie
pentru mediu, in ansamblu. "
BAT nu sunt contretizate, fiecare, material in Directiva IPPC. In vederea armonizarii europene a BAT,
articolul 16 (2) din directiva prevede un schimb de informatii referitoare la cele mai bune tehnici
disponibile. Rezultatele schimbului de informatii sunt scrise pe asa numitele documente tehnice BAT,
ce sunt publicate de catre Comisia Europeana si sunt luate in considerare la stabilirea conditiilor din
autorizatie.
Documentele tehnice BAT (engl. Best Available Techniques Reference Documents, pe scurt: BREFs)
vor fi elaborate in catdrul unui program de lucru organizat de catre Comisia Europeana pe mai multi
ani pentru sectoarele industriale ce intra sub incidenta Directivei IPPC. Coordonarea se face in
« Biroul European IPPC » (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control) in Sevilla, pe scurt:
"EIPPCB". Lucrarile de specialitate au loc in asa numitele grupe de lucru tehnice (TWGs = Technical
working groups), in care conlucreaza expertii din autoritatile statelor membre, industria si asociatiile de
mediu. Schimbul de informatii BAT este un process continuu si dinamic. Art. 16(2) Directiva IPPC
solicita ca rezultatele schimbului de informatii sa fie publicate la fiecare 3 ani.

Un element esential al Directivei IPPC este cerinta ca la toate instalatiile noi si cel tarziu incepand cu
30 octombrie 2007, la toate instalatiile existente, sa se ia in considerare la exploatarea instalatiei cele
mai bune tehnici disponibile, incluse in conditiile numite in autorizatie
ƒ valorile limita de emisie,
ƒ parametrii echivalenti sau
ƒ masurile tehnice echivalente.
Directiva IPPC a fost transpusa in Romania prin OUG 152/2005. Derogandu-se de la aceasta,
Romaniei i s-au permis in cadrul negocierelor de aderare, perioade de tranzitie pana in 2004 pentru
instalatiile existente.

BREF Metale neferoase


BREF-ul metalelor neferoase determina BAT pentru producerea a 42 de metale neferoase din
materiale brute primare si secundare, cuprinse in 10 grupe cu procedee asemanatoare de productie:
ƒ cupru si aliaje de cupru
ƒ aluminiu
ƒ zinc, plumb si cadmiu

1
Klaus Daginnus GHIDUL BREF METALE NEFEROASE 05.09.2007

ƒ metale pretioase
ƒ mercur
ƒ metale refractare
ƒ aliaje de fier
ƒ metale alcaline si alcalino pamantoase
ƒ nichel si cobalt
ƒ carbon si grafit
Structura BREF NFM urmareste in general standardul unui document BREF.
ƒ Sinteza: Rezultatele importante ale tuturor capitolelor BREF se sintetizate in asa fel incat
rezumatul poate fi citit si inteles ca document de sine statator.
ƒ Prefata: Sunt descrise structura documentului si a bazei legislative
ƒ Capitolul 1: ofera o imagine de ansamblu cu informatii generale referitoare la grupele de metale
neferoase aferente. Sunt prezentate datele pentru materialele brute, cantitatile de productie si
datele de consum NFM precum, atelierele de productie si problemele de mediu esentiale
ƒ Capitolu 2: ofera informatii referitoare la procesele de productie, tehnicile de limitare a emisiilor,
ce sunt utilizate in intreg sectorul NFM.
ƒ Capitolele 3-12 descriu pentru fiecare grupa de metale procesul existent de productie, datele de
emisie si consum, descrierile tehnice ale tehnologiilor aplicate la determinarea BAT, tehnologiile
BAT si tehnologiile aflate in dezvoltare
ƒ Capitolul 13 contine concluziile schimbului de informatii si ofera in special recomandari pentru
munca ulterioara
ƒ Anexa contine descrierea surselor literare, costurile specifice de investitie pentru instalatiile pentru
productia de cupru, aluminiu, plumb si zinc; costurile specifice de investitie pentru tehnologiile de
limitare a emisiilor resp. cupru, aluminiu si acidul sulfuric si tratarea apei uzate precum si o
imagine de ansamblu asupra legislatiei internationale inclusiv asupra valorilor limita de emisie in
statele membre.

Recomandarile de verificare a BREF NFM


Autoritatea de autorizare primeste prin BREF-ul pentru instalatiile de productie a metalelor neferoase
si prin alte BREF-uri informatiile esentiale disponibile pentru cele mai bune tehnici disponibile in acest
sector industrial. Autoritatea de autorizare trebuie sa stabileasca, utilizand aceste informatii
cuprinzatoare, conditiile in autorizatia pentru instalatiile NFM in vederea exploatarii instalatiei de ex.
valorile limita de emisie concrete pentru emisiile relevante pentru aer si apa.
Totusi exista zone problematice la determinarea BAT, de ex. lipsa datelor
ƒ ref. la concentratiile realizabile de emisie la post-arderea gazelor evacuate
ƒ ref. la metodele de determinare a emisiilo fugitive, care pot avea o contributie semnificanta la
emisiile totale ale instaltiei
ƒ ref. la emisiile specifice pentru mediile aer, apa, deseuri precum si consumul specific energetic

Recomandari:
1. Rezumatul nu inlocuieste documentul BREF. Pentru determinarea BAT pentru instalatia
concreta ar trebui mereu utilizat capitolul specific metalului , daca nu se face referire la
capitolul 2.
2. Verificarea (la nivel national/regional) cat de flexibl se pot stabili valorile limita de emisie, daca
BAT este descris pentru un spectru larg
3. Verificarea [la nivel national/ regional], cat de mult trebuie luate in considerare emisiile fugitive
la stabilirea cerintelor de limitare a emisiilor
4. Verificarea [la nivel national/ regional], cat de mult pot fi utilizate tehnologiile noi si cele aflate
in dezvoltare la stabilirea BAT
5. Considerarea BREF “Principiile generale de monitorizare” iulie 2003 la stabilirea valorilor limita
6. Considerarea BREF „Emisiile provenite de la depozitare” iulile 2006 la stabilirea limitelor de
emisie, daca acesta este aplicabil
7. Considerarea BREF „Efectele economice si colaterale” iulie 2006, daca este relevant

S-ar putea să vă placă și