Sunteți pe pagina 1din 1

Cod:F-32 | Ediția: A/26.06.

2012 | Pagina 1 din 1

FIŞĂ DE ACTIVITATE ZILNICĂ

Proiectant: Scripcari Albina

Data: 01.07.2019

Nr. Stadiu realizare


Activitate Durată
crt. Realizat/Nerealizat
Eficientizarea energetica a clădirilor publice, școala
primara nr. 6, str. Cireșoaia nr. 66, Comănești, jud.
Bacău
 Finalizare plan amplasament centrala termica
1. 7h
 Continuare întocmire plan amplasament utilaje
 Continuare întocmire schema centralei termice
 Continuare întocmire partea scrisa instalații
termice
2. Diverse si neprevăzute 1h

Total 8h

Întocmit, Verificat
Proiectant: Dima Constantin Lucian
Scripcari Albina